Word begunstiger van de Atlantische Commissie

Wilt u op de hoogte blijven over de NAVO, defensie, en trans-Atlantische betrekkingen? Onderstaand vindt u de mogelijkheden om (student)begunstiger te worden van de Atlantische Commissie. U kunt ook mailen naar info@atlcom.nl met vermelding van uw naam, adres en type begunstigerschap.

Begunstiger Plus

€28,50

per halfjaar (prijs per 1-1-2019)

 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten van de Atlantische Commissie (o.a. debatten en seminars over buitenlands beleid en defensie) inclusief koffie/thee ontvangst

 • 3x per halfjaar Atlantisch Perspectief, het tijdschrift voor internationale betrekkingen en veiligheidspolitiek
 • Overige publicaties van de Atlantische Commissie tegen gereduceerde prijs

Doorgaan

Begunstiger Basis

€17,50

per halfjaar (prijs per 1-1-2019)

 • 3x per halfjaar Atlantisch Perspectief, het tijdschrift voor internationale betrekkingen en veiligheidspolitiek
 • Overige publicaties van de Atlantische Commissie tegen gereduceerde prijs

Doorgaan

Studentbegunstiger Plus

€15

per halfjaar (prijs per 1-1-2019)

 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten van de Atlantische Commissie (o.a. debatten en seminars over buitenlands beleid en defensie) inclusief koffie/thee ontvangst

 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten van Jonge Atlantici (o.a. debatavonden, masterclasses en bezoeken aan buitenlandse ambassades) inclusief koffie/thee ontvangst

 • 3x per halfjaar Atlantisch Perspectief, het tijdschrift voor internationale betrekkingen en veiligheidspolitiek
 • Overige publicaties van de Atlantische Commissie tegen gereduceerde prijs

Doorgaan

Studentbegunstiger Basis / Scholen

€14,50

per halfjaar (prijs per 1-1-2019)

 • 3x per halfjaar Atlantisch Perspectief, het tijdschrift voor internationale betrekkingen en veiligheidspolitiek
 • Overige publicaties van de Atlantische Commissie tegen gereduceerde prijs
Doorgaan

Maak een vrijwillige donatie!

Vindt u de activiteiten van de Atlantische Commissie de moeite waard? Met uw bijdrage kan u de organisatie van programma’s van de Atlantische Commissie en haar subcommissies ondersteunen. De Stichting Atlantische Commissie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI-instelling mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doorgaan

Uitschrijven

Voorwaarden van uitschrijven als begunstiger:

De Atlantische Commissie hanteert twee uitschrijfmomenten per jaar: een op 1 januari en een op 1 juli. Voor beide uitschrijfmomenten geldt een maand opzegtermijn.

Wanneer u zich uitschrijft vóór 1 juni gaat de facturering dus door tot 1 juli. Op aanvraag krijgt u de helft van de eerder betaalde jaarfactuur teruggestort.

Word begunstiger

Nu afsluiten of doneren