Belangrijke informatie

Privacyverklaring

Stichting Atlantische Commissie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in onderstaande privacyverklaring
Privacyverklaring

Atlantische Commissie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@atlcom.nl
of 070-363 9495.