Oud-programma

Van feministisch beleid tot realiteit: jongeren in gesprek met Pascalle Grotenhuis

Op donderdag 23 maart organiseerde Jonge Atlantici het evenement:

Van feministisch beleid tot realiteit: jongeren in gesprek met Pascalle Grotenhuis

Eind vorig jaar kwamen ministers Wopke Hoekstra en Liesje Schreinemacher met een brief aan de Tweede Kamer over een nieuwe richting van Nederlands buitenlandbeleid, namelijk het feministisch buitenlandbeleid. Dit houdt in dat gelijke rechten en gelijkwaardigheid centraal staan in alle aspecten van het Nederlandse buitenlandbeleid. In het kader van Internationale Vrouwendag organiseerde Jonge Atlantici op 23 maart een evenement over dit Feministisch Buitenlandbeleid. Samen met Pascalle Grotenhuis, ambassadeur voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, gingen wij in gesprek met diverse jongerenorganisaties en keken wij o.a. naar de volgende vragen: Welke uitdagingen zijn er voor Nederland als koploper van dit beleid? Hoe doet Nederland het zelf op het gebied van vrouwenrechten? En hoe zien jongeren dit beleid uitgevoerd worden? Het evenement vond plaats in de Blauwe Kamer in Den Haag.

Sprekers

Pascalle Grotenhuis

Ambassadeur voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, ministerie van Buitenlandse Zaken

Fenna Timsi

UN Youth Representative Human Rights and Security, NJR

Jim Monkel

Youth Ambassador for Sexual and Reproductive Health and Rights, Gender Equality and Bodily Automony, ministerie van Buitenlandse Zaken

Laura Bas

Spreker en consultant gespecialiseerd in jongerenparticipatie en gendergelijkheid

Marene Elgershuizen

Beleidsadviseur en projectleider feministisch buitenlandbeleid, WO=MEN

Foto: Shutterstock / Angelina Bambina