Oud programma

NAVO Opinieonderzoek: Publieke steun voor NAVO stabiel hoog

Publieke steun voor NAVO stabiel hoog

Grote zorgen over conflict Oekraïne en Rusland

Evenals voorgaande jaren heeft de Atlantische Commissie een opinieonderzoek laten uitvoeren over de NAVO door onderzoeksbureau Kantar Public. Uit de enquête blijkt onder andere dat de steun voor de NAVO stabiel hoog is en dat de NAVO een positieve bijdrage levert aan de relatie met de VS. Rusland wordt gezien als de grootste dreiging voor Europa. Een groot deel van de deelnemers van de enquête maakt zich grote zorgen over het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Daarnaast vinden steeds meer Nederlanders dat de NAVO-norm van 2% van het BNP voor defensie-uitgaven een richtlijn moet zijn en dat Nederland dus meer geld aan defensie moet uitgeven.
Lees publicatie

Uitkomsten

 

  • Meer Nederlanders weten waar de NAVO voor staat

Ruim zes op de tien Nederlanders kennen de NAVO en (denken te) weten waar de organisatie voor staat. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2021 en eind 2019. Het verdedigen van NAVO-landen wanneer zij worden aangevallen en het handhaven van vrede in conflictgebieden worden – net als voorgaande jaren – als belangrijkste taken van de NAVO gezien (respectievelijk 79% en 68% vindt dit belangrijk).

 

  • NAVO is nodig én een noodzakelijk kwaad

De helft van het Nederlandse publiek beschouwt de NAVO als ‘nodig’ terwijl ruim een derde de organisatie als een noodzakelijk kwaad ziet. Dit beeld is sinds eind 2019 niet meer veranderd. Driekwart van de Nederlanders vindt het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO van belang voor de veiligheid van ons land. Ook is er een groot draagvlak voor Artikel 5: zo staat driekwart van de Nederlanders achter Artikel 5 (een aanval op één is een aanval op allen). Deze percentages zijn stabiel in de tijd.

 

  • NAVO levert een positieve bijdrage aan de relatie met Amerika

Ruim tweede derde van de Nederlanders vindt dat de NAVO een positieve bijdrage levert aan de relatie tussen Amerika en Nederland. Dit aantal lag in de periode voor 2021 een stuk lager. Over de relatie met Rusland is de stemming een stuk negatiever: zo vindt de helft van de Nederlanders dat Rusland het grootste gevaar vormt voor de Europese veiligheid. Dat is een stijging ten opzichte van 2021 toen bijna drie op de tien Rusland als grootste bedreiging zagen.

 

  • Meer geld naar defensie

Bijna vier op de tien Nederlanders vinden dat Europa meer moet investeren in een Europese defensieorganisatie, ook als daar meer kosten mee gemoeid zijn. Dit aantal is het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven. Ook vinden zes op de tien Nederlanders dat NAVO-leden die minder geld uitgeven aan defensie (dan de afgesproken 2%-norm) meer geld aan defensie zouden moeten uitgeven. Dit aantal ligt wat hoger dan in 2021, toen ruim de helft deze mening was toegedaan. In Nederland vinden ruim zes op de tien – net als in 2021 – dat Nederland zich aan de ‘2%-afspraak’ moet houden.

 

  • Meer aandacht voor de NAVO in de media

In totaal gaven vier op de tien Nederlanders aan dagelijks of wekelijks iets over de NAVO te hebben gezien, gehoord of gelezen. Dat is een forse stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toen één op de tien dit aangaf. De meest plausibele verklaring zijn de spanningen tussen Oekraïne en Rusland die in deze periode bijna dagelijks in het nieuws zijn.

 

  • Grote zorgen over conflict Oekraïne en Rusland

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over het conflict tussen Oekraïne en Rusland, ongeveer de helft acht de kans (zeer) groot dat Rusland Oekraïne daadwerkelijk binnenvalt. Als de Russen dat doen, dan vindt 20% dat de NAVO Oekraïne zeker moet helpen. Van de Nederlandse overheid worden vooral diplomatieke acties (43%) en economische sancties verwacht (42%).

Voor verdere inlichtingen over het onderzoek kunt u contact opnemen met A. Boxhoorn, directeur van de Atlantische Commissie, door te mailen naar a.boxhoorn@atlcom.nl.

Foto: Flickr/NATO

Bekijk volledige rapportage