Oud programma

NAVO Opinieonderzoek: Publieke steun voor NAVO blijft groot

Publieke steun voor NAVO blijft groot

Draagvlak voor Europese defensiesamenwerking in vrije val

In opdracht van de Atlantische Commissie is er onderzoek gedaan naar steun voor de NAVO in de Nederlandse publieke opinie. Dit onderzoek werd medio februari 2021 uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar, met behulp van een gerichte enquête. Uit de onderstaande uitkomsten van het onderzoek komt als belangrijkste conclusie naar voren dat de steun voor de NAVO onder Nederlanders onverminderd groot blijft. De steun voor meer Europese samenwerking buiten de NAVO om is inmiddels sterk gedaald.
Lees publicatie

Uitkomsten

 • Meer Nederlanders weten waar de NAVO voor staat
  • Bijna zes op de tien Nederlanders kennen de NAVO en (denken te) weten waar die voor staat. Dit is een hoger percentage dan eind 2019, toen de helft aangaf de NAVO te kennen en te weten waar de organisatie voor staat.
  • Het verdedigen van de NAVO-landen, wanneer zij worden aangevallen, wordt door een ruime meerderheid als belangrijkste taak gezien (79%).

 

 • NAVO is nodig én een noodzakelijk kwaad
  • De helft van het Nederlandse publiek beschouwt de NAVO als ‘nodig’, terwijl ruim een derde de NAVO als noodzakelijk kwaad ziet. Net als eind november 2019 vindt driekwart van de Nederlanders het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO van belang voor de veiligheid van ons land. Ook is er een groot draagvlak voor artikel 5: zo staat driekwart van de Nederlanders achter artikel 5 (een aanval op één is een aanval op allen).

 

 • NAVO levert een positieve bijdrage aan de relatie met Amerika
  • Zeven op de tien Nederlanders vinden dat de NAVO een positieve bijdrage levert aan de relatie tussen Amerika en Nederland; dat is een forse toename ten opzichte van 2019 toen zes op de tien dat nog vond.
  • Minder Nederlanders denken dat Europa in staat is om meer invloed te krijgen op het wereldtoneel ten koste van Amerika. Het aantal is de afgelopen twee jaar juist afgenomen van een derde in 2019 tot een kwart in 2021.

 

 • Rusland wordt minder vaak als gevaar gezien
  • Vier op de tien Nederlanders zien Rusland als grootste gevaar voor de Europese veiligheid. Dat is minder dan eind 2019, toen zes op de tien Rusland nog als grootste gevaar voor de Europese veiligheid zagen.
  • Wel vindt ruim de helft dat de NAVO zich (samen met de VS) harder op moet stellen tegenover Rusland. Het aantal Nederlanders dat denkt dat Europa op defensiegebied Rusland het hoofd kan bieden is afgenomen van circa een kwart in 2019 naar iets minder dan één op de vijf in 2021.

 

 • Meer geld naar defensie, maar minder steun voor Europese defensie
  • Ruim de helft van de ondervraagden vindt dat NAVO-leden die minder geld uitgeven aan defensie (dan de afgesproken 2%-norm) meer geld aan defensie zouden moeten uitgeven. In Nederland vinden ruim zes op de tien dat Nederland zich aan de ‘2%-afspraak’ moet houden.
  • Als het gaat over de financiering van een (eventuele) eigen Europese defensie is er een forse afname in draagvlak te zien. In 2019 gaf ruim de helft aan het hier mee eens te zijn, in 2021 is dat gedaald tot een derde.

 

 • Steun voor opnieuw erkennen van de nucleaire deal met Iran
  • Bijna zes op de tien Nederlanders vinden dat de regering Biden de nucleaire deal met Iran opnieuw moet erkennen (en naleven).
 • Betere band met Amerika
  • Nederlanders zijn optimistisch over de regering Biden: zo denkt ruim de helft dat dit tot een betere relatie tussen de VS en Europa zal leiden.

Voor verdere inlichtingen over het onderzoek kunt u contact opnemen met A. Boxhoorn, directeur van de Atlantische Commissie, door te mailen naar a.boxhoorn@atlcom.nl.

Foto: Flickr/NATO

Bekijk volledige rapportage