Oud programma

NAVO Opinieonderzoek April 2019

In opdracht van de Atlantische Commissie is er onderzoek gedaan naar steun voor de NAVO in de Nederlandse publieke opinie. Dit onderzoek werd begin april 2019 uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar, met behulp van een gerichte enquête. Uit de onderstaande uitkomsten van het onderzoek komt als belangrijkste conclusie naar voren dat de steun voor de NAVO onder Nederlanders onverminderd groot blijft.
Lees publicatie

Uitkomsten

 • Bijna driekwart van de Nederlanders (73%) beschouwt het lidmaatschap van de NAVO als van belang voor de Nederlandse veiligheid. Een op de zes (16%) is het hier niet mee eens.
 • Bijna de helft van de Nederlanders beschouwt de NAVO als nodig (46%) en een bijna even grote groep beschouwt de NAVO als een noodzakelijk kwaad (40%). Slechts een klein percentage ziet de NAVO als nauwelijks nodig (3%) of overbodig (3%).
 • Nederlanders vinden de volgende taken van de NAVO het belangrijkst:
  • Het verdedigen van NAVO-landen wanneer deze worden aangevallen (78%).
  • Het handhaven van de vrede in conflictgebieden (67%)
  • Het helpen bij de wederopbouw van landen na een oorlog (38%)
  • Het beschermen van de internationale wateren tegen piraterij (31%)
  • Het actief militair ingrijpen in oorlogsgebieden (24%)
 • Meer dan zeven op de tien Nederlanders (71%) beschouwt het Artikel 5 principe (een gewapende aanval tegen één NAVO lidstaat is een aanval op alle lidstaten) als een tamelijk tot zeer positief gegeven.
 • Meer dan de helft van de Nederlanders (59%) vindt dat de NAVO een positieve bedrage levert aan de relatie tussen Nederland en Amerika.
 • Wel vinden zeven op de tien Nederlanders (70%) dat met de Amerikaanse regering-Trump Europa niet langer kan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten. Een op de zeven (15%) is het hier niet mee eens.
 • Iets meer dan de helft van de Nederlanders (55%) beschouwt Rusland als het grootste gevaar voor de Europese veiligheid. Ongeveer een kwart is het hier niet mee eens (26%).
 • Een even groot gedeelte (26%) denk dat Europa in staat is op defensiegebied Rusland het hoofd te bieden. Meer dan vier op de tien Nederlanders (42%) is het hier niet mee eens.
 • Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) denkt dat in deze chaotische tijden een gezamenlijke Europese defensieorganisatie als alternatief voor de NAVO hard nodig is. Ongeveer een vijfde (21%) is het hier mee oneens.
 • Ruim de helft van de Nederlanders (52%) vindt dat Europa een eigen defensieorganisatie, ondanks de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn, zelf moet financieren. Ongeveer een vijfde is het hier mee oneens (22%).
 • Indien Russische militairen Letland binnen vallen, dan vinden bijna vier op de tien Nederlanders (39%) dat Nederland Letland conform Artikel 5 bij zou moeten staan. Iets meer dan een derde van de Nederlanders (35%) vindt dat Nederland Letland pas moet bij staan, zowel militair als politiek, wanneer andere NAVO-landen dit ook doen. 9% van de Nederlanders is van mening dat Nederland Letland alleen politiek bij zou moeten staan, terwijl 2% vindt dat Nederland er niet verstandig aan doet Letland überhaupt bij te staan.

Voor verdere inlichtingen over het onderzoek kunt u contact opnemen met A. Boxhoorn, directeur van de Atlantische Commissie, door te mailen naar a.boxhoorn@atlcom.nl of te bellen naar 070-3639495.

Foto: Flickr/NATO

Bekijk onderzoeksresultaten