Oud programma

NAVO Opinieonderzoek December 2019

In opdracht van de Atlantische Commissie is er onderzoek gedaan naar steun voor de NAVO in de Nederlandse publieke opinie. Dit onderzoek werd vanaf maart 2019 tot en met november 2019 uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar, met behulp van drie gerichte enquêtes. Uit de onderstaande uitkomsten van het onderzoek komt als belangrijkste conclusie naar voren dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders het lidmaatschap van de NAVO consequent ziet als van groot belang voor de veiligheid van Nederland.
Lees publicatie

Uitkomsten

  • Ongeveer de helft van de Nederlanders kent de NAVO en denkt te weten waar deze voor staat (52%). Bijna twee derde van de Nederlanders vindt dat de NAVO een positieve bijdrage levert aan de relatie tussen Amerika en Nederland (59%).
  • Bijna de helft van de Nederlanders ervaart de NAVO als ‘nodig’ (46%), een gevoel dat gedurende 2019 licht is gestegen. Ruim één op de drie Nederlanders ziet de NAVO als een ‘noodzakelijk kwaad’ (38%).
  • Het verdedigen van NAVO-landen wanneer deze worden aangevallen (conform Artikel 5) wordt door de overgrote meerderheid van de Nederlanders gezien als de voornaamste taak van de NAVO (79%), gevolgd door het handhaven van de vrede in conflictgebieden (68%).
  • Indien Russische militairen Letland binnen vallen, dan vind ruim één op de drie Nederlanders (37%) dat Nederland Letland conform Artikel 5 bij zou moeten staan. Een zelfde groep (36%) vindt dat Nederland Letland pas moet bij staan, zowel militair als politiek, wanneer andere NAVO-landen dit ook doen. De rest van de Nederlanders vindt dat Nederland Letland alleen politiek of überhaupt niet bij moet staan.
  • Driekwart van de Nederlanders beschouwt het lidmaatschap van de NAVO van groot belang voor de Nederlandse veiligheid, al is een meerderheid van de Nederlanders (57%) voorstander van een Europese Defensieorganisatie als alternatief voor de NAVO. Een even grote groep vindt dat Europa deze defensieorganisatie zelf moet financieren.
  • Gedurende 2019 is het beeld dat Rusland het grootste gevaar voor de Europese veiligheid is licht afgenomen onder zowel onder laag, middelbaar en hoog opgeleide Nederlanders. Wel denkt ongeveer een kwart van de Nederlanders dat Europa in staat is Rusland op defensiegebied het hoofd te bieden.
  • Minder dan een derde van de Nederlanders vindt dat Duitsland namens Europa de leiding moet nemen op het gebied van Europese defensie.

Voor verdere inlichtingen over het onderzoek kunt u contact opnemen met A. Boxhoorn, directeur van de Atlantische Commissie, door te mailen naar a.boxhoorn@atlcom.nl of te bellen naar 070-3639495.

Onderzoeksverantwoording

Als onderdeel van het onderzoek mat Kantar het bereik van een online campagne van de Atlantische Commissie ter bevordering van de kennis over de NAVO. Deze campagnes bestond uit vier informatieve animatiefilmpjes die op verschillende momenten in 2019 via sociale media werden verspreid. De belangrijkste gemeten effecten van de campagne zijn dat ruim één op de tien Nederlanders tenminste één van de filmpjes ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ heeft gezien, maar dat het percentage Nederlanders dat aangeeft wel eens iets te horen, lezen of zien over de NAVO gedurende de campagneperiode vrijwel gelijk is gebleven. Alleen in de groep die aangaf wekelijk iets te horen, lezen of zien over de NAVO is licht gestegen. De belangrijke informatiebronnen over de NAVO zijn tv-programma’s en artikelen in tijdschriften of kranten.

Foto: Flickr/NATO

Bekijk onderzoeksresultaten