Over Atlantische Commissie

Organisatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Bestuur Stichting Atlantische Commissie

De Stichting Atlantische Commissie heeft een Dagelijks en een Algemeen Bestuur, waarbij het Dagelijks Bestuur deel uit maakt van het Algemeen Bestuur. In het (onbezoldigde) Dagelijks en Algemeen Bestuur hebben onder andere vertegenwoordigers van politieke partijen zitting, evenals deskundigen op het gebied van trans-Atlantische betrekkingen en veiligheidspolitiek.

Dagelijks bestuur

drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg, voorzitter
Voorzitter Raad van Bestuur, Zorg Nederland

drs. T.A. (Alex) Krijger, vicevoorzitter
Founder & Managing Partner, Krijger & Partners – Geopolitical Risk and Issue Management

mr. M. (Marije) Meines, secretaris
Senior adviseur, RadarAdvies

M.W. (Michiel) van Campen MA, penningmeester
Executive Director, Permits Foundation; eigenaar Van Campen International Business Development

drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink
Voormalig woordvoerder defensie voor de PvdA; voormalig voorzitter Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, Tweede Kamer

M. (Marieke) Monroy-Winter MA, plv. waarnemer namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Hoofd afdeling Veiligheids- en Defensiebeleid, Ministerie van Buitenlandse Zaken

L. (Laurien) Sillevis, waarnemer namens het Ministerie van Defensie
Plaatsvervangend directeur Directie Internationale Aangelegenheden, Ministerie van Defensie

drs. H.M.J. (Hester) Somsen, waarnemer namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directeur Veiligheidsbeleid, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Overige bestuursleden

S. (Salima) Belhaj
Woordvoerder Defensie voor D66, Tweede Kamer

N.V. (Norbert) Both
Head Government Relations NL, Shell International

A. (André) Bosman
Woordvoerder Defensie voor de VVD, Tweede Kamer

drs. R.H. (René) Cuperus
Onderzoek Clingendael Instituut; gastonderzoeker, Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam; columnist voor RTLZ

lkol M. (Mostafa) Hilali
Luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht

lgen b.d. A.J.H. (Ton) van Loon
Voormalig Commandant, Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps

drs. H. (Hans) Luyendijk, voorzitter Atlantische Onderwijscommissie
Voormalig rector, Dalton Den Haag

K. (Koen) Meijering, voorzitter Jonge Atlantici

drs. P. (Patrick) Mikkelsen
Executive Director, American Chamber of Commerce in the Netherlands

drs. A. (Bram) van Ojik
Woordvoerder Buitenlandse Zaken voor GroenLinks, Tweede Kamer

E. (Elsine) van Os
CEO en oprichter, Signpost Six

prof. dr. P.J. (Paul) Scheffer
Publicist; hoogleraar Europese Studies, Tilburg School of Humanities

mr. G.J.A. (Truus) Valkering
Voormalig directeur Internationale Zaken, Tata Steel Europe

drs. R. (Ronald) Vuijk
Voormalig woordvoerder Defensie voor de VVD, Tweede Kamer

ir. R. (Rein) Willems
Voormalig president-directeur, Shell Nederland B.V.

Bestuur Atlantische Onderwijscommissie

drs. H. (Hans) Luyendijk, voorzitter
Voormalig rector, Dalton Den Haag

dr. A. (Bram) Boxhoorn, secretaris
Directeur Atlantische Commissie

drs. M.C. (Martin) Bakker
Docent aardrijkskunde, Segbroek College, Den Haag

A.-M. (Anne-Marit) Dannijs
Hogeschooldocent maatschappijleer, Instituut voor Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam

T. (Tanja) Groenendijk-de Vos MA
Amerikanist, Radboud Universiteit Nijmegen

T. (Thomas) Klijnstra MSc
Vertegenwoordiger namens de NVLM; Vakdidacticus Maatschappijleer, Universiteit van Amsterdam, docent Maatschappijleer, Adriaan Roland Holst College

P.A.J.A. (Paul) Lemmens
Docent geschiedenis en staatsinrichting, De Naussau Scholengemeenschap, Breda

S. (Sybo) Mocking MA
Docent geschiedenis, Scala College, Alphen a/d Rijn

drs. R. (Robert) de Oude
Docent geschiedenis en maatschappijleer, Walburgcollege, Zwijndrecht; lid commissie bovenbouw HAVO-VWO, VGN

A. (Antoine) Raijmakers
Docent maatschappijleer en maatschappijkunde, Commanderij College, Gemert

J. (Jos) Roozenbeek
Projectmanager, TUI

D. (Daan) Verhoeven MEd/MSc
Docent maatschappijleer, Dalton Den Haag

R. (Romy) Verwijk MA
Docent geschiedenis en maatschappijleer, Scala College, Alphen a/d Rijn

N.E. (Nelleke) van der Vlist-Van Zanten MEd
Docent geschiedenis, CSG Willem de Zwijger, Schoonhoven; Coach voor docenten (www.vanzanteneducation.com)

Drs. J.E. (Jan Evert) Volders
Docent geschiedenis, School of Education, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle

Adviesraad Atlantisch Perspectief

dr. A. (Bram) Boxhoorn, voorzitter

L. (Laurien) Crump
Universitair Docent en onderzoeker Geschiedenis van de Internationale betrekkingen; Universiteit Utrecht

dr. P.A. (Paul) van Hooft
Strategy fellow at the Security Studies program (SSP) bij de Massachusetts Institute of Technology (MIT)

J. (Joris) Janssen Lok
Marketing Manager / Team Leader, Future Market Requirements, Thales Nederland BV

prof. dr. R.V.A. (Ruud) Janssens
Hoogleraar Amerikanistiek, Universiteit van Amsterdam

prof. dr. W. (Wim) Klinkert
Universitair hoofddocent Militaire Geschiedenis, Nederlandse Defensie Academie, Breda; hoogleraar Militaire Geschiedenis,  Universiteit van Amsterdam

prof. dr. M. (Marianne) van Leeuwen
Emeritus hoogleraar Trans-atlantische betrekkingen

drs. S.N. (Sabine) Mengelberg
Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies, Nederlandse Defensie Academie, Breda

dr. A.J. (Anselm) van der Peet
Senior Wetenschappelijk medewerker, Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag

Internationale Adviesraad Atlantisch Perspectief

dr. Hans Binnendijk
Senior Fellow, SAIS Center for Transatlantic Relations, Johns Hopkins University, Washington DC

dr. Ann-Sofie Dahl
Voormalig voorzitter, Swedish Atlantic Council, Stockholm

Marten van Heuven
Board member, Atlantic Council of the United States, Washington D.C.

prof. dr. Jan Willem Honig
Senior Lecturer, Department of War Studies, King’s College London

prof. dr. Margarita Mathiopoulos
Founder & Chief Executive Officer, ASPIDE Group, Berlijn

prof. dr. Alexander Moens
Hoogleraar Internationale Betrekkingen, Simon Fraser University, Burnaby (BC), Canada

dr. Henning Riecke
Hoofd Europees Buitenlands en Veiligheidsprogramma, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlijn

Stanley Sloan
Visiting scholar, Rohatyn Center for International Affairs, Middlebury College (VT), Verenigde Staten

Bestuur Jonge Atlantici

Koen Meijering, voorzitter
Student Security Studies (BSc) aan Universiteit Leiden & reservist bij de Koninklijke Luchtmacht

Matthijs Olde, vice-voorzitter
Adviseur Public Affairs en Communicatie bij de NIDV

Jacoline Slaager, secretaris
Student Military Strategic Studies aan de Nederlandse Defensie Academie & werkstudent Defensity College

Hugo van der Heijden
Student Complex Systems Engineering and Management (MSc) aan Technische Universiteit Delft & Rechtsgeleerdheid (BSc) aan Universiteit Leiden

Lennart Freud
Freelance strategisch adviseur & projectmanager

Sophie de Boorder
Projectassistente bij Gemeente Amsterdam

Veerle van Dijk
Student Internationale Betrekkingen (MA) aan Universiteit Leiden

Beer Neyssen
Student Philosophy, Politics and Economics (BSc) aan Universiteit Utrecht

Bram Romijn
Rijkstrainee / Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Defensie

Felix Quinten Armstrong Hall
Student Chemical Engineering (BSc) aan Technische Universiteit Delft

Megan van Melle
Stagiair (web)redactie Parlementair Documentatie Centrum

Christine Mertens
Communitymanager/Coördinator Jonge Atlantici bij Atlantische Commissie

Directie & bureau

Directie

dr. A. (Bram) Boxhoorn
Directeur van de Stichting Atlantische Commissie

Bureau

Christine Mertens MA
Community Manager, Coördinator Jonge Atlantici

Jonathan van Varik MA
Medewerker Secretariaat

Gerben Stormbroek MA
Eindredacteur Atlantisch Perspectief