Over de Atlantische Commissie

Organisatie

Bestuur Stichting Atlantische Commissie

De Stichting Atlantische Commissie heeft een Dagelijks en een Algemeen Bestuur, waarbij het Dagelijks Bestuur deel uit maakt van het Algemeen Bestuur. In het (onbezoldigde) Dagelijks en Algemeen Bestuur hebben onder andere vertegenwoordigers van politieke partijen zitting, evenals deskundigen op het gebied van trans-Atlantische betrekkingen en veiligheidspolitiek.

Dagelijks bestuur

drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg, voorzitter
Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland

drs. T.A. (Alex) Krijger, vicevoorzitter
Founder & Managing Partner, Krijger & Partners – Geopolitical Risk and Issue Management

mr. M. (Marije) Meines, secretaris
Senior adviseur, RadarAdvies

M.W. (Michiel) van Campen MA, penningmeester
Executive Director, Permits Foundation; eigenaar Van Campen International Business Development

drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink
Voormalig woordvoerder defensie voor de PvdA; voormalig voorzitter Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, Tweede Kamer

A. (Annemijn) van den Broek  MA, plv. waarnemer namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Hoofd afdeling Veiligheids- en Defensiebeleid, Ministerie van Buitenlandse Zaken

J.J.H. (Joris) Geeven, waarnemer namens het Ministerie van Defensie
NAVO Coördinator, Ministerie van Defensie

J.A. (Joost) Flamand

drs. R. (Ronald) Vuijk
Geassocieerd consultant bij organisatieadviesbureau Berenschot. Onderzoeker bij Vakgroep Bestuurskunde van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Lid van Thematisch Netwerken Defensie en Buitenlandse Zaken van de VVD.

Overige bestuursleden

S. (Salima) Belhaj
Woordvoerder Defensie voor D66, Tweede Kamer

N.V. (Norbert) Both
Head Government Relations NL, Shell International

drs. R.H. (René) Cuperus
Onderzoek Clingendael Instituut; gastonderzoeker, Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam; columnist voor RTLZ

drs. M. (Marc) ter Haar
Uitvoerend directeur American Chamber of Commerce in the Netherlands

lkol M. (Mostafa) Hilali
Luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht

lgen b.d. A.J.H. (Ton) van Loon
Voormalig Commandant, Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps

drs. H. (Hans) Luyendijk, voorzitter Atlantische Onderwijscommissie
Voormalig rector, Dalton Den Haag

K. (Koen) Meijering, voorzitter Jonge Atlantici

drs. A. (Bram) van Ojik
Woordvoerder Buitenlandse Zaken voor GroenLinks, Tweede Kamer

E. (Elsine) van Os
CEO en oprichter, Signpost Six

prof. dr. P.J. (Paul) Scheffer
Publicist; hoogleraar Europese Studies, Tilburg School of Humanities

mr. G.J.A. (Truus) Valkering
Voormalig directeur Internationale Zaken, Tata Steel Europe

ir. R. (Rein) Willems
Voormalig president-directeur, Shell Nederland B.V.

Bestuur Atlantische Onderwijscommissie

drs. H. (Hans) Luyendijk, voorzitter
Voormalig rector, Dalton Den Haag

dr. A. (Bram) Boxhoorn, secretaris
Directeur Atlantische Commissie

drs. M.C. (Martin) Bakker
Docent aardrijkskunde, Segbroek College, Den Haag

A.-M. (Anne-Marit) Dannijs
Hogeschooldocent maatschappijleer, Instituut voor Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam

T. (Tanja) Groenendijk-de Vos MA
Amerikanist, Radboud Universiteit Nijmegen

T. (Thomas) Klijnstra MSc
Vertegenwoordiger namens de NVLM; Vakdidacticus maatschappijleer, Universiteit van Amsterdam, docent maatschappijleer, Adriaan Roland Holst College

S. (Sybo) Mocking MA
Docent geschiedenis, Scala College, Alphen a/d Rijn

drs. R. (Robert) de Oude
Docent geschiedenis en maatschappijleer, Walburgcollege, Zwijndrecht; lid commissie bovenbouw HAVO-VWO, VGN

J. (Jos) Roozenbeek
Projectmanager, TUI

D. (Daan) Verhoeven MEd/MSc
Docent maatschappijleer, Dalton Den Haag

B. (Bart) Vermeulen
Vertegenwoordiger namens het KNAG, docent aardrijkskunde, Vlietland College, Leiden

R. (Romy) Verwijk MA
Docent geschiedenis en maatschappijleer, Scala College, Alphen a/d Rijn

N.E. (Nelleke) van der Vlist-Van Zanten MEd
Docent geschiedenis, CSG Willem de Zwijger, Schoonhoven

Drs. J.E. (Jan Evert) Volders
Docent geschiedenis, School of Education, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle

Adviesraad Atlantisch Perspectief

dr. A. (Bram) Boxhoorn, voorzitter

L. (Laurien) Crump
Universitair Docent en onderzoeker Geschiedenis van de Internationale betrekkingen; Universiteit Utrecht

dr. P.A. (Paul) van Hooft
Strategy fellow at the Security Studies program (SSP) bij de Massachusetts Institute of Technology (MIT)

J. (Joris) Janssen Lok
Marketing Manager / Team Leader, Future Market Requirements, Thales Nederland BV

prof. dr. R.V.A. (Ruud) Janssens
Hoogleraar Amerikanistiek, Universiteit van Amsterdam

prof. dr. W. (Wim) Klinkert
Universitair hoofddocent Militaire Geschiedenis, Nederlandse Defensie Academie, Breda; hoogleraar Militaire Geschiedenis,  Universiteit van Amsterdam

prof. dr. M. (Marianne) van Leeuwen
Emeritus hoogleraar Trans-atlantische betrekkingen

drs. S.N. (Sabine) Mengelberg
Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies, Nederlandse Defensie Academie, Breda

dr. A.J. (Anselm) van der Peet
Senior Wetenschappelijk medewerker, Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag

Internationale Adviesraad Atlantisch Perspectief

dr. Hans Binnendijk
Senior Fellow, SAIS Center for Transatlantic Relations, Johns Hopkins University, Washington DC

dr. Ann-Sofie Dahl
Voormalig voorzitter, Swedish Atlantic Council, Stockholm

Marten van Heuven
Board member, Atlantic Council of the United States, Washington D.C.

prof. dr. Jan Willem Honig
Senior Lecturer, Department of War Studies, King’s College London

prof. dr. Margarita Mathiopoulos
Founder & Chief Executive Officer, ASPIDE Group, Berlijn

prof. dr. Alexander Moens
Hoogleraar Internationale Betrekkingen, Simon Fraser University, Burnaby (BC), Canada

dr. Henning Riecke
Hoofd Europees Buitenlands en Veiligheidsprogramma, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlijn

Stanley Sloan
Visiting scholar, Rohatyn Center for International Affairs, Middlebury College (VT), Verenigde Staten

Bestuur Jonge Atlantici

Koen Meijering, voorzitter
Student Military Strategic Studies aan de Nederlandse Defensie Academie & Crisis and Security Management aan de Universiteit Leiden

Matthijs Olde, vice-voorzitter
Adviseur Public Affairs en Communicatie bij de NIDV

Jacoline Slaager, secretaris
Student Military Strategic Studies aan de Nederlandse Defensie Academie & werkstudent Defensity College

Bram Romijn
Senior Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Felix Quinten Armstrong Hall
Student Watermanagement – Civil Engineering aan de Technische Universiteit Delft

Niels Mulder

Carlijn Kroesen

Lucas Moers
Student Crisis and Security Management – Cybersecurity Governance aan Universiteit Leiden

Gijs Weijenberg
Security Consultant bij Forth Global

Boukje van den Eijnden
Student International Relations in Historical Perspectives aan Universiteit Utrecht

Tjadina Herbert

Iris Meines
Communitymanager/Coördinator Jonge Atlantici bij Atlantische Commissie

Directie & bureau

Directie

dr. A. (Bram) Boxhoorn
Directeur van de Stichting Atlantische Commissie

Bureau

Veerle de Kock MA
Projectmanager Onderwijs en Jeugd

Iris Meines MA
Community Manager, Coördinator Jonge Atlantici

drs. Linda Schneider
Medewerker Secretariaat

Gerben Stormbroek MA
Eindredacteur Atlantisch Perspectief