Onderwijspublicatie

Vietnam, Irak en de (on)macht van Amerika

Weinig andere conflicten hebben zo’n destabiliserende werking gehad op de Verenigde Staten als de oorlog in Vietnam. Vanwege strategische belangen – de verdediging tegen het communisme – stortte Amerika zich in een oorlog waarvan de gevolgen niet te overzien bleken. Dertig jaar na dato lijkt de geschiedenis zich te herhalen. De toenemende dreiging van het moslimfundamentalisme en de politiek-strategische belangen in Irak hebben Amerika ook nu weer doen besluiten een oorlog te beginnen, waarvan het einde onvoorspelbaar is.
Lees publicatie

Inhoud

In deze Atlantische Onderwijspublicatie staan de bijdragen van de inleiders die spraken tijdens het ochtendgedeelte van de Atlantische Onderwijs-conferentie op 27 januari 2005. Rob Kroes (hoogleraar Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam) behandelt de historische wortels van de Vietnamoorlog en de beeldvorming over de oorlog in Amerika zelf. Geograaf Ton van Naerssen (Radboud Universiteit Nijmegen) gaat in op de rol die Vietnam speelde en speelt in de Oost-Aziatische regio. Schrijver en programmamaker Jan Donkers becommentarieert de culturele aspecten en de maatschappelijke gevolgen van ‘Vietnam’ in de Verenigde Staten. Journalist en columnist Henk Hofland, tenslotte, trekt parallellen tussen Vietnam toen en Irak nu. De Atlantische Onderwijscommissie hoopt met deze publicatie een bijdrage te leveren aan het inzicht in het Amerikaans buitenlands beleid in het algemeen en de Vietnam-politiek in het bijzonder.

Details

Auteurs

Jan Donkers, Henk Hofland, Rob Kroes, Ton van Naerssen

Nummer

22

Omvang

52 pagina’s

Verschenen

2005

Prijs

Gratis

Lees publicatie