Onderwijspublicatie

Amerika en Europa: Mars en Venus?

‘Americans are from Mars, Europeans from Venus’. Met deze slagzin karakteriseerde de Amerikaanse onderzoeker en publicist Robert Kagan in 2002 de trans-Atlantische betrekkingen. Zijn artikel ‘Of Paradise and Power’ vormde de aanzet tot een levendig debat over de huidige stand van zaken in de trans-Atlantische relatie. Is het inderdaad zo dat beide partners op verschillende planeten wonen, vroegen velen zich af. Vertrouwt Amerika vooral op hard power, terwijl in Europa de voorkeur uitgaat naar een soft power-benadering? Of ligt het allemaal wat genuanceerder?
Lees publicatie

Inhoud

Deze Atlantische Onderwijspaper bevat de bijdragen van de sprekers in het ochtendgedeelte van de Atlantische Onderwijsconferentie van 19 februari 2004. Rob de Wijk (HCSS) schrijft over het gebruik van hard en soft power in de internationale betrekkingen. Amerika-commentator Ruth Oldenziel gaat in op de (vermeende) hardheid van Amerika’s macht. Arnout Brouwers (de Volkskrant) analyseert de (vermeende) zachtheid van Europa’s macht. Frank van Beuningen (Voormalig coördinator OVSE-aangelegenheden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken), ten slotte, behandelt soft power in de praktijk, zoals die vorm krijgt in de conflictpreventie door de OVSE. Ook behandelt hij de rol van de Verenigde Staten en Europa in deze organisatie. De onderwijspaper bevat ook een interview met Robert Kagan (de bedenker van de Mars-Venus-analogie) dat eerder in Atlantisch Perspectief is verschenen. Tenslotte staan er aanwijzingen en spelregels in de paper voor een debatwedstrijd over trans-Atlantische betrekkingen.

Foto: VictorMoussa/Shutterstock

Details

Auteurs

Frank van Beuningen, Arnout Brouwers, Ruth Oldenziel, Rob de Wijk

Nummer

21

Omvang

52 pagina’s

Verschenen

2004

Prijs

Gratis

Lees publicatie