Websheets

Wat is een websheet?

Het woord ‘websheet’ is afgeleid van ‘factsheet’, een blad of folder met concrete informatie over een afgebakend onderwerp.

 

De websheets die op deze website staan kunnen worden gebruikt als digitale lesmodules voor leerlingen uit de bovenbouw van de HAVO en het VWO. Er zijn websheets beschikbaar over de volgende onderwerpen:

 

De websheets zijn zo samengesteld dat leerlingen toegang hebben tot verschillende, relevante onderwerpen zowel binnen als buiten het websheet. Ook wordt veel aandacht besteed aan vragen en opdrachten, waardoor leerlingen in het voortgezet onderwijs zelfstandig met het onderwerp aan de slag kunnen. De websheets bevatten zowel individuele als groepsopdrachten. Ter ondersteuning zijn er diverse links naar relevante websites, boeken en/of audiovisueel materiaal toegevoegd.

 

De docentenhandleidingen voor de websheets worden op aanvraag verstrekt.

 

De websheets De NAVO na de Koude Oorlog en Energie en veiligheid staan in pdf-format op de website, zodat deze eventueel ook uitgeprint in de klas te gebruiken zijn.


NAVO

 

Doelgroep: leerlingen uit de bovenbouw HAVO/VWO

Inhoud: In dit websheet staat de veranderde rol van de NAVO na de Koude Oorlog centraal. Eerst wordt er ingegaan op de geschiedenis, structuur en doelstellingen van de NAVO, om vervolgens aan de hand van (actuele) voorbeelden de veranderde rol van de NAVO na de Koude Oorlog te verduidelijken.

Docentenhandleiding: Een exemplaar van de docentenhandleiding bij dit websheet is op te vragen bij het bureau van de Atlantische Commissie.

Vorm: pdf

Verschenen: 2007 (geheel herzien in 2013)


De EU en Europese veiligheid

 

Doelgroep: leerlingen uit de bovenbouw HAVO/VWO

Inhoud: In dit websheet staan de ontwikkelingen die de EU op het gebied van een gezamenlijk buitenlands- en veiligheidsbeleid heeft doorgemaakt centraal.

Docentenhandleiding: Een exemplaar van de docentenhandleiding bij dit websheet is op te vragen bij het bureau van de Atlantische Commissie.

Verschenen: 2014 


De Kaukasus: Balkan van het Oosten?

 

 

Doelgroep: leerlingen uit de bovenbouw HAVO/VWO

Inhoud: Het websheet besteedt per land of volk in de Kaukasus-regio in een zogeheten ‘landenpagina’ aandacht aan geschiedenis, politiek, economie en cultuur. Daarbij ligt het zwaartepunt op de meest karakteristieke eigenschap van de regio: etnische diversiteit. Ook is aandacht besteed aan de invloed en belangen die de omliggende, grotere landen in de regio hebben.

Docentenhandleiding: Een exemplaar van de docentenhandleiding bij dit websheet is op te vragen bij het bureau van de Atlantische Commissie.

Vorm: html

Verschenen: 2012


Energie en Veiligheid

 

Het websheet Energie en veiligheid is bedoeld om scholieren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs bekend te maken met de energieproblematiek en de (internationale) veiligheidsaspecten die hierbij komen kijken.

  

  

Het websheet is opgebouwd uit één basistekst, bestaande uit drie hoofdstukken, die het energieveiligheidsvraagstuk behandelen vanuit verschillende niveaus (de wereld, Europa en Rusland, en Nederland). Bij ieder hoofdstuk zijn zowel individuele als groepsopdrachten opgenomen. Daarnaast zijn er nog diverse verdiepingen die extra informatie verschaffen over bepaalde onderwerpen. De verdiepingen zijn ook los van de basistekst te gebruiken.

  

Verder zijn er twee simulatiespelen en een scenario-opdracht in het websheet opgenomen. Hiermee kunnen de leerlingen actief aan de slag met het thema energie en veiligheid.

 

Het thema Energie en veiligheid was tevens het onderwerp van de onderwijsconferentie van de Atlantische Onderwijscommissie in 2007. De presentaties van de sprekers op deze conferentie zijn toegevoegd aan dit websheet.

 


Het Vietnamconflict vanuit Amerikaans perspectief

 

 

Doelgroep: leerlingen uit de bovenbouw HAVO/VWO

Inhoud: In dit websheet wordt het Vietnamconflict vanuit Amerikaans perspectief bekeken. Er wordt getracht een antwoord te vinden op de volgende deelvragen: “Welke invloed heeft de Koude Oorlog gehad op de houding van de Verenigde Staten tegenover het conflict in Vietnam?” en “Hoe reageerden de westerse media en de publieke opinie op het beleid ten aanzien van Vietnam en hoe ging de Amerikaanse regering daarmee om?”. Tenslotte wordt in een opdracht ingegaan op de overeenkomsten met en verschillen tussen de Vietnamoorlog en het huidige conflict in Irak.

Antwoordmodel: Het antwoordmodel voor de vragen en opdrachten bij dit websheet is op te vragen bij het bureau van de Atlantische Commissie.

Vorm: html

Verschenen: 2005


(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.