Simulatiespel: De EU en de Syrische vluchtelingencrisis

 

Sinds 2011 is Syrië verwikkeld in een burgeroorlog die naar schatting aan bijna een half miljoen inwoners het leven heeft gekost en miljoenen Syriërs op de vlucht heeft doen slaan. Recentelijk is de strijd in de Syrische stad Aleppo, vlak bij de grens met Turkije verhevigd. Al langere tijd werd de stad belegerd en bestookt door de Russische en Syrische luchtmacht die bombardementen uitvoerden op strijders van IS en rebellen in de stad die tegen de regeringstroepen vechten. Na de hevige strijd zijn duizenden Syriërs de stad ontvlucht. Veel Syriërs werden hiertoe ook gedwongen door de nijpende voedseltekorten, waardoor veel inwoners van Aleppo honger leden. Op dit moment zijn minstens 35.000 Syrische vluchtelingen onderweg naar Europa om een veilig heenkomen te vinden.

 

Het simulatiespel ‘De Europese Unie en de Syrische vluchtelingencrisis’ draait om bovenstaande casus waarbij een van de complexe uitdagingen waar de Europese Unie de afgelopen jaren mee is geconfronteerd centraal staat: het vluchtelingenvraagstuk. Onder leiding van Donald Tusk komt de Europese Raad bijeen om te vergaderen over de ontstane noodsituatie en de vraag hoe Europa de Syrische vluchtelingen op moet vangen. Om te beginnen stelt Tusk een verdeelsleutel voor om vluchtelingen te verdelen naar rato van de bevolkingsomvang, het BBP en werkloosheidscijfers van de lidstaten.

Doel

Het doel van de simulatie is om leerlingen te informeren over verschillende aspecten van het vluchtelingenvraagstuk, waardoor zij inzicht verkrijgen in de hedendaagse push- en pullfactoren van migratie. Tevens nemen leerlingen kennis van de verschillende factoren die invloed uitoefenen op de standpunten van de lidstaten ten aanzien van de opname van vluchtelingen in hun land. Daarnaast laat het spel leerlingen ervaren hoe besluiten van de Europese Unie tot stand komen, en leren ze welke bevoegdheden de Europese Raad heeft. Naast de politieke kant, hoopt het spel ook het ethische aspect van het vraagstuk te belichten dat voor sommige landen zwaarder meeweegt dan voor andere landen.

Opzet

Leerlingen nemen de rol van een EU-lidstaat op zich in de Raad en leren op die manier de belangen en prioriteiten van hun land te verdedigen, terwijl ze tegelijkertijd oog moeten proberen te houden voor de gezamenlijke Europese belangen en de humanitaire aspecten van het vluchtelingenvraagstuk.

Doelgroep

De voornaamste doelgroep van dit simulatiespel vormen leerlingen uit de bovenbouw van de HAVO en het VWO. De docent kan de moeilijkheidsgraad van het spel echter aanpassen en op die wijze ook andere niveaus en leerjaren bedienen, bijvoorbeeld door het aantal deelnemende landen te beperken.

 

Het simulatiespel sluit aan bij de vakken Maatschappijleer/-wetenschappen en Geschiedenis bij het thema ‘De Pluriforme Samenleving’ en bij het vak Aardrijkskunde bij Domein B en E uit de syllabus (HAVO/VWO) voor het eindexamen.

 

Bekijk hier een video over het simulatiespel.

Duur en opbouw

Het simulatiespel neemt ten minste drie lesuren in beslag (waarvan de laatste twee uur het liefst een blokuur).

 

Het simulatiespel bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  1. Inleidende PowerPoint
  2. De casus + voorstel Donald Tusk
  3. Landenprofiel en instructie (x 8 landen - zie hieronder) + hulpdocument voorzitter Donald Tusk
  4. Notitieblad + naambordjes landen en voorzitter
  5. Spelregels
  6. Docentenhandleiding
Landenprofielen en instructie
Duitsland Italië
Frankrijk Nederland
Griekenland Polen
Hongarije Zweden

Voor vragen over het spel kunt u contact opnemen met Janneke Suiskind (j.suiskind[at]atlcom.nl).

(c) 2006 - 2020, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.