Atlantische Onderwijsconferentie 2019: Aanmelding geopend!

Op vrijdag 12 april 2019 organiseert de Atlantische Commissie haar jaarlijkse Onderwijsconferentie in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Dit jaar is het centrale thema van de nascholingsdag:

 

 ‘KOMT ER EEN EINDE AAN DE LIBERALE WERELDORDE?’

Een blik op de toekomstige positie van de Verenigde Staten, Europa en China op het wereldtoneel

 

Sinds enige jaren staat de liberale wereldorde - zoals deze na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan - onder druk. President Donald Trump heeft met zijn ‘America First-beleid’ regelmatig geen boodschap aan naoorlogse verworvenheden als multilaterale samenwerking en internationale verdragen. Ook wordt de liberale wereldorde bedreigd door verschuivende internationale machtsverhoudingen en autocratische regimes zoals China die hun rol opeisen.

 

Wat betekent dit voor de toekomst van de internationale betrekkingen, voor Europa en voor Nederland? Dit zijn centrale vragen die tijdens de conferentie aan bod komen en in relatie tot relevante (eindexamen) onderwerpen voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Maatschappijwetenschappen worden besproken.

 

Tijdens het ochtendprogramma staan inhoudelijke lezingen op het programma. Er is aandacht voor wat de liberale wereldorde precies inhoudt en waardoor deze bedreigd wordt. Ook komt de rol van de (70-jarige) NAVO in het Nederlands buitenlands beleid sinds 1945 aan bod en wordt er vooruitgeblikt op de toekomstige geopolitieke positie en rol van China én Europa op het wereldtoneel.

 

In de middag zijn er praktische workshops over o.a. globalisering als (mogelijke) oorzaak van het einde van de liberale wereldorde, tips voor het vormgeven van een PTA voor de nieuwe historische context over China en de lesmodule ’70 jaar NAVO’ voor het VMBO.

 

Klik hier voor het volledige programma voor de conferentie.

 

AANMELDEN

 

De kosten voor deelname bedragen € 150,-. Collega’s betalen samen € 280,-. Leraren in opleiding/studenten betalen een gereduceerd tarief van € 25,-. Deze kosten zijn inclusief lezingen, workshops, gratis exemplaren van de lesmodule ’70 jaar NAVO’, lunch, een nascholingscertificaat en een drankje na afloop.

>>> Terug naar het overzicht
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.