Noordelijke Onderwijsconferentie ĎAmerica Firstí

Op woensdagmiddag 7 november jl. organiseerden de Atlantische Commissie, NHL-Stenden Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim de Noordelijke Onderwijsconferentie in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle met als thema:

 

‘AMERICA FIRST’

Wat betekent een terugtrekkende Verenigde Staten voor Europa en Nederland?

 

In zijn inauguratiespeech op 20 januari 2017 liet Donald Trump er geen misverstand over bestaan. Onder zijn presidentschap zou het eigenbelang voorop komen te staan in het Amerikaanse buitenlands beleid. Volgens Trump kan Amerika het zich niet langer veroorloven om politieagent van de wereld te spelen. Vanzelfsprekend riep Trump met deze uitspraken veel vragen op. Welke rol zou de Verenigde Staten onder Trumps leiding gaan spelen in de liberale internationale orde waarvan zij een belangrijke hoeder is? En wat gaan Europa, en meer specifiek Nederland, hier concreet van merken?

 

 

De Noordelijke Onderwijsconferentie probeerde een eerste balans op te maken van de zogenaamde Trump-doctrine aan de hand van vier van Trumps uitspraken. Allereerst legde dr. Ine Megens uit hoe de Amerikaanse buitenlandstrategie onder Trump er precies uit ziet en welke internationale consequenties deze met zich meebrengt. Vervolgens besprak dr. Ruud van Dijk in hoeverre Trumps isolationistische neigingen zich verhouden tot het Amerikaanse isolationisme uit het verleden. De gevolgen van Trumps buitenlands beleid op economisch vlak, zoals mogelijke handelsoorlogen, werden besproken door dr. Hugo Erken. Ten slotte ging dr. Naná de Graaff in op de mogelijke implicaties van de Amerikaanse terugtrekking uit het Parijse Klimaatakkoord, zowel wat betreft het milieu als in geopolitiek opzicht.

 

Klik hier voor het volledige programma van de conferentie.

 

Klik hier voor het verslag van de Noordelijke Onderwijsconferentie.

 

Binnenkort kunt u hier video impressie van de middag bekijken.

>>> Terug naar het overzicht
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.