Nieuws & Programma's

Noordelijke Onderwijsconferentie ‘America First’

Op woensdagmiddag 7 november jl. organiseerden de Atlantische Commissie, NHL-Stenden Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim de Noordelijke Onderwijsconferentie in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle met als thema:

 

‘AMERICA FIRST’

Wat betekent een terugtrekkende Verenigde Staten voor Europa en Nederland?

 

In zijn inauguratiespeech op 20 januari 2017 liet Donald Trump er geen misverstand over bestaan. Onder zijn presidentschap zou het eigenbelang voorop komen te staan in het Amerikaanse buitenlands beleid. Volgens Trump kan Amerika het zich niet langer veroorloven om politieagent van de wereld te spelen. Vanzelfsprekend riep Trump met deze uitspraken veel vragen op. Welke rol zou de Verenigde Staten onder Trumps leiding gaan spelen in de liberale internationale orde waarvan zij een belangrijke hoeder is? En wat gaan Europa, en meer specifiek Nederland, hier concreet van merken?

 

Studiereis naar Boston en New York

 

Naar de VS in verkiezingstijd?

 

Ook dit jaar organiseert de Atlantische Commissie een studiereis vaan de Verenigde Staten. Met 15 docenten uit het voortgezet onderwijs, volwassenonderwijs en het HBO bezoeken wij Boston en New York. De reis vindt plaats van 17 t/m 24 oktober 2018.

 

In Boston maken wij kennis met diverse soorten onderwijs en wat deze onderscheidt.  Wij bezoeken daarvoor gerenommeerde onderwijsinstellingen zoals Harvard en het Massachusetts Institute of Technology maar ook openbare scholen en de zogeheten charter schools. Door het bezoeken van verschillende (typen) scholen wordt de reflectie op het Nederlandse onderwijssysteem en de eigen lesmethodes gestimuleerd, en kunnen hier lessen en best practices voor de eigen lespraktijk uit worden getrokken. De interactie met collega’s uit het hele land draagt hier eveneens aan bij.

 

Ons bezoek aan New York zal in het teken staan van de midterm elections, de Amerikaanse Congresverkiezingen die op 6 november plaats zullen vinden. De stad biedt voldoende gelegenheden om ons te verdiepen in de actuele thema’s en de voortgang van de strijd. Als docent kunt u hier ideeën opdoen om in uw lessen aandacht te besteden aan de verkiezingen.

klik hier voor het voorlopige programma van de studiereis.

 

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze editie van de studiereis.

 

De kosten zijn inclusief:

  • vliegtickets (Amsterdam-Boston, New York-Amsterdam)
  • zes overnachtingen in goede toeristenklasse-hotels
  • de treinreis van Boston naar New York
  • dagelijks ontbijt en vervoer
  • toegangsgelden bij excursies
  • de voorbereidende bijeenkomst en een reader met achtergrondinformatie

Na aanmelding ontvangt u een email ter bevestiging van uw deelname samen met een factuur.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot Janneke Suiskind. U kunt haar bereiken op j.suiskind@atlcom.nl of 070-363 9495.

 

 

Profielwerkstukkenproject Vrede en Veiligheid: Editie 2018-2019

 

DOE MEE AAN HET PROFIELWERKSTUKKENPROJECT VAN DE

ATLANTISCHE ONDERWIJSCOMMISSIE

 

Komend schooljaar organiseert de Atlantische Onderwijscommissie weer een nieuwe editie van het profielwerkstukkenproject. Leerlingen die hun profielwerkstuk over een thema gerelateerd aan internationale vrede & veiligheid (willen) schrijven kunnen zich NU aanmelden!

 

Prijsuitreiking Profielwerkstukkenproject 2017-2018

Op donderdag 29 maart vond de prijsuitreiking van het Profielwerkstukkenproject 2017-2018 plaats.  Dit jaar zijn Demi Oomen en Rachèlle Boshuizen van het Stedelijk Gymnasium Schiedam uitgeroepen tot winnaar. De prijsuitreiking vond plaats in de Fractiekamer van het CDA, waar defensiewoordvoerder Hanke Bruins Slot de prijs uitreikte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demi en Rachèlle hebben hun werkstuk geschreven over Populisme en haar rol op het gebied van veiligheid. De auteurs hebben een actueel en complex vraagstuk onder handen genomen en de jury prees hen voor de gestructureerde en consequente wijze waarop ze hebben toegewerkt naar het beantwoorden van de hoofdvraag. Er was een sterke balans aanwezig tussen beschrijving, analyse en evaluatie. Daarbij heeft het koppel een omvangrijk eigen onderzoek uitgevoerd.

 

Ook Hans Luyendijk, voorzitter van de Atlantische Onderwijscommissie en Alex Krijger, vicevoorzitter van de Atlantische Commissie hebben de scholieren toegesproken. Na de prijsuitreiking hebben alle deelnemers en hun begeleiders een rondleiding gekregen door de Tweede Kamer. In het bijzonder willen wij het CDA danken voor het mogelijk maken van deze mooie middag.

 

Dit jaar namen vijftien ambitieuze koppels van middelbare scholen uit het hele land namen deel aan het project na hiervoor geselecteerd te zijn door de Atlantische Onderwijscommissie. De leerlingen hebben bijeenkomsten in Den Haag bijgewoond, contact onderhouden met hun aangewezen begeleiders vanuit de Atlantische Onderwijscommissie en tijdig hun stukken ingeleverd.

 

Het project biedt eindexamenkandidaten van HAVO en VWO de gelegenheid om een excellent profielwerkstuk te schrijven over een onderwerp binnen het thema ‘internationale vrede & veiligheid’. Tevens is er een competitie-element aan het project verbonden.

 

Dit jaar heeft de jury vijf profielwerkstukken als ‘excellent’ bestempeld. De andere vier genomineerden voor de hoofdprijs waren (in willekeurige volgorde):

 

  • Stephanie Kersten en Maura Nijland (Amadeus Lyceum, Utrecht), Strengthening cyber security: not a luxury but a necessity
  • Nina Janssen en Robert Verboeket (Elde College, Schijndel), Defensiesamenwerking: Europa’s geheime wapen?
  • Naomi van der Hek (De Passie, Utrecht), De Spaanse transitie van militaire dictatuur naar een democratische lidstaat van de Europese Unie
  • Thomas Vergroesen en Lloyd Waarts (d’Oultremontcollege, Drunen), Radicalisering onder Nederlandse moslimjongeren

De Atlantische Onderwijsconferentie, een terugblik

Op donderdag 15 maart vond de jaarlijkse Onderwijsconferentie van de Atlantische Onderwijscommissie plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Het thema van dit jaar was "De toekomst van het Europese project."

 

In de ochtend vond er een plenaire sessie plaats waarin het thema vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. Hierin spraken Hanco Jürgens, Titia Ketelaar en Eric Storm over de Frans-Duitse as, Brexit en de Catalaanse kwestie. Hier kunt u een verslag lezen van de ochtendsessie. Ook kunt u de presentatie van Jürgens en de presentatie van Storm bekijken.

 

Een videoverslag van de presentatie van Hanco Jürgens vindt u hier, Titia Ketelaar bekijkt u hier en Eric Storm vindt u hier. In de middag vonden er workshops plaats

Onderwijsconferentie: De toekomst van het Europese project

 

Op donderdag 15 februari 2018 organiseerde de Atlantische Commissie haar jaarlijkse onderwijsconferentie in het Academiegebouw in Utrecht. Het thema van de nascholingsdag was:

 

De toekomst van het Europese project:

Alle Menschen werden Brüder?

 

Met het Europese verkiezingsjaar 2017 achter de rug halen velen in Europa opgelucht adem. Zo zei Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in zijn Staat van de Unie op 13 september jl.: "Europa heeft de wind weer in de zeilen." Maar is dit optimisme wel terecht? Overeenstemming onder de lidstaten over de toekomstige koers van de Europese Unie (EU) is namelijk ver te zoeken. Ook verlopen de onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk moeizaam en zijn veel Europese burgers nog altijd niet overtuigd van het nut van de EU.

 

De conferentie behandelde aan de hand van diverse case studies een aantal trends in Europa. Onder meer de euroscepsis in het Verenigd Koninkrijk en het opvlammende regionalisme in Spanje kwamen aan bod. Tevens was er aandacht voor de ambities van de nieuwe Frans-Duitse as en de Nederlandse opstelling ten aanzien van het Europese project.

 

Het ochtendprogramma bestond uit een viertal plenaire lezingen. In de middag waren er decentrale workshops en lezingen waar mogelijkheden werden aangereikt voor toepassing in de les. Zo was er onder meer een workshop over ’70 jaar Marshallplan’, de lesmodule die de Atlantische Commissie recent heeft gepubliceerd, over de rol die het Marshallplan speelde bij de Europese eenwording.

 

 

Lees hier een verslag van het evenement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-11-2017

>>> Lesmodule: 70 jaar Marshallplan

27-06-2017

>>> Nascholingsconferentie: Rusland

25-04-2017

>>> Profielwerkstukkenproject 2017-2018

28-03-2017

>>> Segbroek College Tour

09-03-2017

>>> Simulatiespel: De EU en de Syrische vluchtelingencrisis

09-03-2017

>>> Winnaars Profielwerstukkenproject 2016-2017

15-12-2016

>>> Onderwijsconferentie Utrecht

17-11-2016

>>> Lesmodule: De Hongaarse Opstand 60 jaar na 1956

27-06-2016

>>> Conferentie ‘De Hongaarse Opstand: 60 jaar later’

12-05-2016

>>> Studiereis naar Boston en New York
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.