Nieuws & Programma's

Noordelijke Onderwijsconferentie 'De energietransitie in geopolitiek perspectief'

Op donderdagmiddag 21 november organiseren de Atlantische Commissie, NHL-Stenden Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim de Noordelijke Onderwijsconferentie in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle met als thema:

 

‘DE ENERGIETRANSITIE IN GEOPOLITIEK PERSPECTIEF’

Is het Klimaatverdrag van Parijs een papieren tijger of niet?

 

 

Eind 2015 sloten bijna 200 landen het Klimaatverdrag van Parijs om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen én de opwarming van de aarde in de toekomst te beperken. Op de Noordelijke Onderwijsconferentie is er aandacht voor de laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot klimaatverandering en de noodzaak van de energietransitie. Daarnaast wordt stilgestaan bij de Nederlandse ambities en doelstellingen als het gaat om verduurzaming en meer specifiek het Groningse gas in Slochteren. Internationaal gezien kan de overgang naar duurzame energiebronnen een grote impact hebben op de relaties tussen landen. Daarom worden de geopolitieke aspecten van de energietransitie op zowel mondiaal als Europees niveau in twee afzonderlijke lezingen behandeld.

 

Zie voor alle onderwerpen en sprekers het volledige programma.

 

Tijdens de koffiepauze spelen studenten van Windesheim en NHL-Stenden Hogeschool het spel ‘De strijd om de Noordpool’. Dit strategische bordspel is ontwikkeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het VMBO en laat hen op een actieve wijze kennis maken met de gevolgen van het smelten van het Noordpoolijs en het beschikbaar komen van nieuwe vaarroutes en fossiele brandstoffen.

 

De deelnamekosten voor de conferentie bedragen € 125,- per docent. (voltijd) Studenten betalen een (gereduceerd) tarief van € 15,-. Deze kosten zijn inclusief lezingen, lunch, borrel, het Noordpoolspel en een nascholingscertificaat. Studenten en docenten van de organisatoren NHL-Stenden Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim nemen gratis deel aan de conferentie.

 

Het is helaas niet meer mogelijk om te registreren voor de conferentie.

 

 

Doe mee aan het profielwerkstukkenproject!

 

 

 

 

 

Hoe is de relatie tussen Amerika en de Europese Unie veranderd sinds het aantreden van de Amerikaanse president Trump? En welke invloed heeft dit op het functioneren van de NAVO? Wat zijn de gevolgen van de opkomst van China voor het Westen? En hoe zou Europa met Rusland om moeten gaan met het oog op de bezetting van de Krim en de blokkade van de Straat van Kertsj? Dit zijn vraagstukken waar de Atlantische Commissie zich onder andere mee bezig houdt.

 

Leerlingen die een profielwerkstuk over een van bovenstaande onderwerpen of een ander thema gerelateerd aan internationale vrede & veiligheid (willen) schrijven, kunnen zich NU aanmelden voor de nieuwe editie van het profielwerkstukkenproject. Het project biedt koppels (twee- en drietallen) de mogelijkheid extra begeleiding te ontvangen bij het schrijven van hun profielwerkstuk. Van deelnemende koppels wordt verwacht dat ze ambitieus en gemotiveerd zijn.

 

NIEUW: Lesmodule '70 jaar NAVO'

Op 4 april 2019 was het 70 jaar geleden dat de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd opgericht. Lord Ismay, de eerste secretaris-generaal van de NAVO, verwoordde het doel van de organisatie destijds als volgt: “To keep the Soviet-Union out, the Germans down and the Americans in”. Hoewel het nut en de noodzaak van de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog regelmatig ter discussie zijn gesteld, bestaat het bondgenootschap anno 2019 nog altijd.

 

Ter gelegenheid van het 70e jubileumjaar van de NAVO heeft de Atlantische Onderwijscommissie een lesmodule ontwikkeld voor het vak Geschiedenis. De doelgroep van de lesmodule zijn leerlingen uit de bovenbouw van het VMBO (GL/TL) en de middenbouw van de HAVO/VWO.

 

De lesmodule is opgebouwd uit 4 hoofdstukken en kan in ongeveer 3 à 4 lessen in de klas behandeld worden. Bij ieder hoofdstuk is een leerdoel geformuleerd. Daarnaast wordt ieder hoofdstuk afgesloten met een aantal vragen. Deze vragen nodigen leerlingen uit om kritisch te kijken naar de positie en het belang van de NAVO. Een voorbeeld hiervan is de opdracht om een advies te schrijven aan de secretaris-generaal met een voorstel voor het wel of niet toetreden van Oekraïne. Achterin de lesmodule is een begrippenlijst opgenomen waarin lastige begrippen worden uitgelegd.

 

Bestel gratis exemplaren van de lesmodule via het digitale aanvraagformulier.

(Alleen de verzendkosten worden in rekening gebracht. Per 100 exemplaren bedragen deze € 6,95)

 

De docentenhandleiding behorende bij de lesmodule kan hier worden aangevraagd.

Prijsuitreiking profielwerkstukkenproject 2018-2019

 

 

 

Op donderdag 21 maart vond de prijsuitreiking van het profielwerkstukkenproject 2018-2019 plaats in de Fractiekamer van D66. Kamerlid en defensiewoordvoerder voor D66 Salima Belhaj ontving de deelnemers en maakte de winnaars bekend. Dit jaar waren Levi Verbeek en Imke Bruining van Het Stedelijk Lyceum Kottenpark de gelukkige winnaars.

 

Atlantische Onderwijsconferentie 2019

Op vrijdag 12 april 2019 organiseert de Atlantische Commissie haar jaarlijkse Onderwijsconferentie in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Dit jaar is het centrale thema van de nascholingsdag:

 

 ‘KOMT ER EEN EINDE AAN DE LIBERALE WERELDORDE?’

Een blik op de toekomstige positie van de Verenigde Staten, Europa en China op het wereldtoneel

 

Sinds enige jaren staat de liberale wereldorde - zoals deze na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan - onder druk. President Donald Trump heeft met zijn ‘America First-beleid’ regelmatig geen boodschap aan naoorlogse verworvenheden als multilaterale samenwerking en internationale verdragen. Ook wordt de liberale wereldorde bedreigd door verschuivende internationale machtsverhoudingen en autocratische regimes zoals China die hun rol opeisen.

 

Wat betekent dit voor de toekomst van de internationale betrekkingen, voor Europa en voor Nederland? Dit zijn centrale vragen die tijdens de conferentie aan bod komen en in relatie tot relevante (eindexamen) onderwerpen voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Maatschappijwetenschappen worden besproken.

 

Tijdens het ochtendprogramma staan inhoudelijke lezingen op het programma. Er is aandacht voor wat de liberale wereldorde precies inhoudt en waardoor deze bedreigd wordt. Ook komt de rol van de (70-jarige) NAVO in het Nederlands buitenlands beleid sinds 1945 aan bod en wordt er vooruitgeblikt op de toekomstige geopolitieke positie en rol van China én Europa op het wereldtoneel.

 

In de middag zijn er praktische workshops over o.a. globalisering als (mogelijke) oorzaak van het einde van de liberale wereldorde, tips voor het vormgeven van een PTA voor de nieuwe historische context over China en de lesmodule ’70 jaar NAVO’ voor het VMBO.

 

Klik hier voor het volledige programma voor de conferentie.

 

Lees hier het verslag van de conferentie.

 

Noordelijke Onderwijsconferentie ĎAmerica Firstí

Op woensdagmiddag 7 november jl. organiseerden de Atlantische Commissie, NHL-Stenden Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim de Noordelijke Onderwijsconferentie in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle met als thema:

 

‘AMERICA FIRST’

Wat betekent een terugtrekkende Verenigde Staten voor Europa en Nederland?

 

In zijn inauguratiespeech op 20 januari 2017 liet Donald Trump er geen misverstand over bestaan. Onder zijn presidentschap zou het eigenbelang voorop komen te staan in het Amerikaanse buitenlands beleid. Volgens Trump kan Amerika het zich niet langer veroorloven om politieagent van de wereld te spelen. Vanzelfsprekend riep Trump met deze uitspraken veel vragen op. Welke rol zou de Verenigde Staten onder Trumps leiding gaan spelen in de liberale internationale orde waarvan zij een belangrijke hoeder is? En wat gaan Europa, en meer specifiek Nederland, hier concreet van merken?

 

28-05-2018

>>> Profielwerkstukkenproject Vrede en Veiligheid: Editie 2018-2019

09-04-2018

>>> Prijsuitreiking Profielwerkstukkenproject 2017-2018

06-03-2018

>>> De Atlantische Onderwijsconferentie, een terugblik

28-11-2017

>>> Onderwijsconferentie: De toekomst van het Europese project

01-11-2017

>>> Lesmodule: 70 jaar Marshallplan

27-06-2017

>>> Nascholingsconferentie: Rusland

25-04-2017

>>> Profielwerkstukkenproject 2017-2018

28-03-2017

>>> Segbroek College Tour

09-03-2017

>>> Simulatiespel: De EU en de Syrische vluchtelingencrisis

15-12-2016

>>> Onderwijsconferentie Utrecht
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.