Nieuws & Programma's

Profielwerkstukkenproject 2020-2021

  

 

 

UPDATE PROFIELWERKSTUKKENPROJECT 2020-2021

 

Vanwege de coronacrisis hebben sommige scholen ervoor gekozen op een later moment van start te gaan met de profielwerkstukken. Hierdoor zijn niet alle leerlingen in staat geweest om zich op tijd in te schrijven voor het profielwerkstukkenproject van de Atlantische Commissie. Om deze leerlingen toch de mogelijkheid te geven deel te nemen aan ons project hebben wij ervoor gekozen om een tweede instroommoment aan te bieden in september. Het inschrijfformulier zal daarom opnieuw geopend worden van 8 tot en met 17 september, waaruit een tweede selectie zal volgen.

 

Let op: voor de leerlingen die al zijn toegelaten tot het profielwerkstukkenproject, de tweede bijeenkomst die gepland stond op 23/24 september 2020, zal nu plaatsvinden op 1 oktober. Jullie zullen hierover snel een email ontvangen met meer informatie.

 

De bijeenkomsten zullen vooralsnog alleen online plaatsvinden. Wij blijven de situatie rondom COVID-19 nauwgezet volgen en volgen de adviezen van het RIVM op.

 

Hoe is de relatie tussen Amerika en de Europese Unie veranderd sinds het aantreden van de Amerikaanse president Trump? En welke invloed heeft dit op het functioneren van de NAVO? In welke mate heeft de vluchtelingencrisis bijgedragen aan de opkomst van het populisme? En moet Europa zich zorgen maken om de groeiende wereldwijde invloed van China en Huawei? Dit zijn vraagstukken die in vorige edities van het profielwerkstukkenproject van de Atlantische Commissie voorbij zijn gekomen.

 

Komend schooljaar organiseert de Atlantische Onderwijscommissie weer een nieuwe editie van het profielwerkstukkenproject. Leerlingen die een profielwerkstuk over een thema gerelateerd aan internationale vrede & veiligheid (willen) schrijven, kunnen zich nu aanmelden. Het project biedt koppels (twee- en drietallen) de mogelijkheid extra begeleiding te ontvangen bij het schrijven van hun profielwerkstuk. Van deelnemende koppels wordt verwacht dat ze ambitieus en gemotiveerd zijn.

 

De koppels komen vanaf september een aantal keer naar het kantoor van de Atlantische Commissie toe voor extra begeleiding, om adviezen te ontvangen over hoe je een ‘excellent’ profielwerkstuk schrijft en medeleerlingen uit het hele land te ontmoeten. Daarnaast kunnen koppels interessante bijeenkomsten van de Atlantische Commissie én Jonge Atlantici bijwonen en zo kennismaken met het Haagse netwerk en hun kennis over actuele veiligheidsvraagstukken vergroten.

 

Het project start met een (online) kennismakingsbijeenkomst halverwege juni. Na de zomer start de begeleiding. Deelnemers leveren hun definitieve PWS in voor de kerst, zodat zij zich na de jaarwisseling volledig op hun eindexamen kunnen richten. Een deskundige jury beoordeelt de profielwerkstukken en kiest een winnaar uit. De prijsuitreiking van het project vindt plaats in de fractiekamer van een politieke partij in de Tweede Kamer.

 

Bekijk hier het volledige reglement.

 

Aanmelden

 

Voorwaarden voor deelname:

  • je zit volgend jaar in 5 HAVO of 6 VWO;
  • je hebt als profielvak Geschiedenis, Maatschappijwetenschappen en/of Aardrijkskunde;
  • je schrijft een PWS over een onderwerp gerelateerd aan internationale vrede & veiligheid;
  • je wilt naar Den Haag komen voor een aantal bijeenkomsten;
  • je bent ambitieus en bereid je aan de deadlines van het project te houden. 

Atlantische Onderwijsconferentie '75 jaar vrijheid: waar staan we nu?'

Tot onze grote spijt zijn wij genoodzaakt de onderwijsconferentie ’75 jaar vrijheid: waar staan wij nu?’ op 18 maart a.s. in Utrecht (Paushuize) te annuleren. De verscherpte maatregelen die de regering gisteren heeft aangekondigd hebben de doorslag gegeven de bijeenkomst te verzetten naar een later tijdstip dit jaar. Wanneer dit precies zal zijn, valt nu nog niet te zeggen. De kans is echter klein dat deze nog in het lopende schooljaar plaatsvindt.

 

Houd onze website en sociale mediakanalen in de gaten over berichten omtrent de verplaatsing van de conferentie naar een later tijdstip. Deelnemers zullen wij persoonlijk hierover informeren.

 

 

Op 18 maart 2020 organiseert de Atlantische Onderwijscommissie haar jaarlijkse nascholingsconferentie in de Paushuize in Utrecht met als thema:

 

‘75 jaar vrijheid: waar staan we nu?'

Wie waarborgt de vrijheid van Europa en wat zijn de huidige bedreigingen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Wikimedia Commons

In 2020 staat Nederland stil bij 75 jaar bevrijding en houdt Amerika presidentsverkiezingen: de twee  hoofdonderwerpen die op 18 maart aan bod komen. Sinds de bevrijding is de relatie tussen Amerika en Europa aan verandering onderhevig, maar waarom eigenlijk? Hoe beleven nieuwe generaties hun vrijheid in het vrije Nederland? Kan Europa nog wel rekenen op een Amerika dat steeds meer zijn eigen koers vaart en in hoeverre heeft het resultaat van de presidentsverkiezingen in november daar nog invloed op?

 

Tijdens de onderwijsconferentie komen mogelijke antwoorden op deze en andere vragen aan bod en hoe die antwoorden toepasbaar zijn op onderwerpen voor de verschillende schoolvakken.

Het ochtendprogramma staat in het teken van inhoudelijke lezingen. Zo is er aandacht voor de meest recente ontwikkelingen in de geschiedschrijving van de trans-Atlantische betrekkingen en bespreekt Arie Elshout (De Volkskrant) de huidige rol van Amerika in Europa. Luitenant-kolonel Mostafa Hilali (Vrijheidsambassadeur) spreekt over het belang van 75 jaar vrijheid en hoe dat aan toekomstige generaties kan worden doorgeven. Terrorismedeskundige Nikki Sterkenburg (platform TerInfo) gaat in op het bespreekbaar maken van terrorisme en politiek geweld in de klas. In de middag zijn er praktische workshops over onder andere de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen, nepnieuws en de huidige uitdagingen voor het Nederlandse veiligheidsbeleid. Voor een volledig overzicht van de dag zie het programma.

 

De kosten voor deelname bedragen €150,-. Collega’s betalen samen €280,-. Leraren in opleiding betalen een gereduceerd tarief van €25,-. Deze kosten zijn inclusief lezingen, workshops, een gratis exemplaar van Atlantisch Perspectief, lunch, een nascholingscertificaat en een drankje na afloop.

 

 

NB. Na uw aanmelding kunt u uw deelname niet meer kosteloos annuleren. U kunt wel een collega in uw plaats sturen. We verzoeken u dit tijdig door te geven aan de organisatie.


 

Noordelijke Onderwijsconferentie 'De energietransitie in geopolitiek perspectief'

Op donderdagmiddag 21 november organiseerden de Atlantische Commissie, NHL-Stenden Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim de Noordelijke Onderwijsconferentie in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle met als thema:

 

‘DE ENERGIETRANSITIE IN GEOPOLITIEK PERSPECTIEF’

Is het Klimaatverdrag van Parijs een papieren tijger of niet?

 

 

Eind 2015 sloten bijna 200 landen het Klimaatverdrag van Parijs om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen én de opwarming van de aarde in de toekomst te beperken. Op de Noordelijke Onderwijsconferentie werd aandacht besteed aan de laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot klimaatverandering en de noodzaak van de energietransitie. Daarnaast werd stilgestaan bij de Nederlandse ambities en doelstellingen als het gaat om verduurzaming en meer specifiek het Groningse gas in Slochteren. Internationaal gezien kan de overgang naar duurzame energiebronnen een grote impact hebben op de relaties tussen landen. Daarom werd ook de geopolitieke aspecten van de energietransitie op zowel mondiaal als Europees niveau in twee afzonderlijke lezingen behandeld.

 

Zie voor alle onderwerpen en sprekers het volledige programma.

 

Tijdens de koffiepauze speelden studenten van Windesheim en NHL-Stenden Hogeschool het spel ‘De strijd om de Noordpool’. Dit strategische bordspel is ontwikkeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het VMBO en laat hen op een actieve wijze kennis maken met de gevolgen van het smelten van het Noordpoolijs en het beschikbaar komen van nieuwe vaarroutes en fossiele brandstoffen.

 

Bekijk hier de presentaties van de verschillende sessies terug:

 

Sessie 1.1 Wat is het nut en de noodzaak van de wereldwijde energietransitie? Een realistische blik op klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs door Jeike Wallinga

 

Sessie 1.2 Het Klimaatakkoord: ambities en doelstellingen met oog op de Nederlandse energietransitie door Bas Heerma van Voss

 

Sessie 2.1 The geopolitics of the global energy transition. Donald Trump, Xi Jinping and the Paris Agreement door Daniel Scholten

 

Sessie 2.2 Europe-Russia energy relations: geopolitics, political economy and commercial trends door Luca Franza

Doe mee aan het profielwerkstukkenproject!

 

 

 

 

 

Hoe is de relatie tussen Amerika en de Europese Unie veranderd sinds het aantreden van de Amerikaanse president Trump? En welke invloed heeft dit op het functioneren van de NAVO? Wat zijn de gevolgen van de opkomst van China voor het Westen? En hoe zou Europa met Rusland om moeten gaan met het oog op de bezetting van de Krim en de blokkade van de Straat van Kertsj? Dit zijn vraagstukken waar de Atlantische Commissie zich onder andere mee bezig houdt.

 

Leerlingen die een profielwerkstuk over een van bovenstaande onderwerpen of een ander thema gerelateerd aan internationale vrede & veiligheid (willen) schrijven, kunnen zich NU aanmelden voor de nieuwe editie van het profielwerkstukkenproject. Het project biedt koppels (twee- en drietallen) de mogelijkheid extra begeleiding te ontvangen bij het schrijven van hun profielwerkstuk. Van deelnemende koppels wordt verwacht dat ze ambitieus en gemotiveerd zijn.

 

NIEUW: Lesmodule '70 jaar NAVO'

Op 4 april 2019 was het 70 jaar geleden dat de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd opgericht. Lord Ismay, de eerste secretaris-generaal van de NAVO, verwoordde het doel van de organisatie destijds als volgt: “To keep the Soviet-Union out, the Germans down and the Americans in”. Hoewel het nut en de noodzaak van de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog regelmatig ter discussie zijn gesteld, bestaat het bondgenootschap anno 2019 nog altijd.

 

Ter gelegenheid van het 70e jubileumjaar van de NAVO heeft de Atlantische Onderwijscommissie een lesmodule ontwikkeld voor het vak Geschiedenis. De doelgroep van de lesmodule zijn leerlingen uit de bovenbouw van het VMBO (GL/TL) en de middenbouw van de HAVO/VWO.

 

De lesmodule is opgebouwd uit 4 hoofdstukken en kan in ongeveer 3 à 4 lessen in de klas behandeld worden. Bij ieder hoofdstuk is een leerdoel geformuleerd. Daarnaast wordt ieder hoofdstuk afgesloten met een aantal vragen. Deze vragen nodigen leerlingen uit om kritisch te kijken naar de positie en het belang van de NAVO. Een voorbeeld hiervan is de opdracht om een advies te schrijven aan de secretaris-generaal met een voorstel voor het wel of niet toetreden van Oekraïne. Achterin de lesmodule is een begrippenlijst opgenomen waarin lastige begrippen worden uitgelegd.

 

Bestel gratis exemplaren van de lesmodule via het digitale aanvraagformulier.

(Alleen de verzendkosten worden in rekening gebracht. Per 100 exemplaren bedragen deze € 6,95)

 

De docentenhandleiding behorende bij de lesmodule kan hier worden aangevraagd.

Prijsuitreiking profielwerkstukkenproject 2018-2019

 

 

 

Op donderdag 21 maart vond de prijsuitreiking van het profielwerkstukkenproject 2018-2019 plaats in de Fractiekamer van D66. Kamerlid en defensiewoordvoerder voor D66 Salima Belhaj ontving de deelnemers en maakte de winnaars bekend. Dit jaar waren Levi Verbeek en Imke Bruining van Het Stedelijk Lyceum Kottenpark de gelukkige winnaars.

 

30-01-2019

>>> Atlantische Onderwijsconferentie 2019

10-09-2018

>>> Noordelijke Onderwijsconferentie ĎAmerica Firstí

28-05-2018

>>> Profielwerkstukkenproject Vrede en Veiligheid: Editie 2018-2019

09-04-2018

>>> Prijsuitreiking Profielwerkstukkenproject 2017-2018

06-03-2018

>>> De Atlantische Onderwijsconferentie, een terugblik

28-11-2017

>>> Onderwijsconferentie: De toekomst van het Europese project

01-11-2017

>>> Lesmodule: 70 jaar Marshallplan

27-06-2017

>>> Nascholingsconferentie: Rusland

25-04-2017

>>> Profielwerkstukkenproject 2017-2018

28-03-2017

>>> Segbroek College Tour
(c) 2006 - 2020, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.