Editie 2014-2015

Prijsuitreiking

 

Op woensdag 18 maart 2015 vond tijdens de onderwijsconferentie van de Atlantische Commissie (in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht) de prijsuitreiking plaats van de profielwerkstukken-competitie.

 

Het profielwerkstuk van Iris Donker en Arent Boon, van het Utrechts Stedelijk Gymnasium, getiteld ‘Atomic espionage and its significance’ werd uitgeroepen tot het beste profielwerkstuk binnen de competitie.

 

De jury prees dit PWS vanwege de ‘goede onderzoeksvraag, heldere deelvragen en betooglijnen, het correcte gebruik van primaire bronnen en wetenschappelijke artikelen, de accurate verwijzingen en het bondige, consistente en verzorgde taalgebruik’.

 

Vierde bijeenkomst

Op donderdag 12 februari 2015 vond de laatste bijeenkomst plaats. De koppels presenteerden kort de resultaten van hun PWS aan elkaar.

 


Derde bijeenkomst

De derde bijeenkomst vond plaats op donderdag 13 november. Naast de reguliere bijeenkomst, ging een groot deel van de koppels deze dag naar de Tweede Kamer. Dit bezoek vond plaats in het kader van de NAVO Parlementaire Assemblée (PA) die van 21 t/m 24 november plaatsvindt in Den Haag. Veel leerlingen die deelnemen aan het PWS-project zullen ook aanwezig zijn op de plenaire sessie van de Assemblée waarop o.a. Mark Rutte en de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg gaan spreken.

 


Tweede bijeenkomst

De tweede bijeenkomst vond plaats op donderdag 25 september. Na enkele inspirerende en motiverende woorden van Theo Hoebink (AOC), presenteerden de 20 koppels in drie rondes hun hoofdvraag en deelvragen aan elkaar en aan de begeleiders van de Atlantische Commissie. Ze vertelden tegen welke problemen ze waren aangelopen, wat de voornaamste bronnen waren die ze  gevonden hadden en hoe ze van plan waren het profielwerkstuk verder vorm te geven. De deelnemers en begeleiders gaven commentaar op de presentaties en gaven tips en suggesties ter verbetering.

 


Startbijeenkomst

De startbijeenkomst vond plaats op donderdag 26 juni 2014. De leerlingen maakten kennis met elkaar, en leerden de Atlantische Commissie kennen. Daarnaast was er veel aandacht voor hoe je excellent profielwerkstuk schrijft, waarbij de nadruk lag op het zoeken en vinden van betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige bronnen. Ook werden suggesties voor thema’s aangedragen voor koppels die nog geen thema voor hun PWS hadden, of nog twijfelden over hun thema.

 


(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.