Conflictsimulatiespel: Rusland, Letland en de NAVO

 

NAVO-lidstaat Letland wordt binnengevallen door soldaten in groene uniformen zonder insignes en legervoertuigen zonder kentekenplaat. Letland zegt dat het de Russen zijn. Koude Oorlog-tijden lijken te herleven. Aangezien Letland een NAVO-lid is, eist het land met spoed een vergadering van de Noord-Atlantische Raad (NAR) waarbij regeringsleiders van de NAVO overleggen over de situatie. Als Letland echt door Rusland wordt aangevallen, heeft het land, gezien artikel 5 van het NAVO-verdrag, immers recht op bijstand van de andere NAVO-landen.

 

Het conflictsimulatiespel draait om bovenstaande (fictieve) casus, en laat leerlingen een spoedvergadering van de NAR naspelen. Het spel bestaat uit een aantal componenten. Allereerst een inleidende PowerPointpresentatie over de oprichting van de NAVO, ontwikkelingen binnen de organisatie sinds 1991, en de mate van economische verwevenheid tussen Rusland en respectievelijk de EU en de VS. Tevens is de casus uitgewerkt voor de leerlingen en zijn er 7 landenprofielen beschikbaar, waarin de relaties van ieder land met Rusland, alsmede de economische en politieke verbondenheid behandeld worden. Ieder profiel sluit af met het bijbehorende standpunt dat de leerlingen dienen te verdedigen in de NAR.

 

Opzet en doel

De docent start met de PPT, vervolgens lezen de leerlingen de casus en worden ze verdeeld over de 7 landenprofielen. De leerlingen verdiepen zich in het aan hun toegewezen land en gaan vervolgens de spoedvergadering van de NAR nabootsen waarin ze de belangen van hun land zo goed mogelijk verdedigen en behartigen. Het doel van de simulatie is dat de NAVO-lidstaten, onder leiding van de secretaris-generaal (SG) van de NAVO (een rol die door de docent, maar ook een leerling, kan worden gespeeld), tot consensus komen over de eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van Rusland.

 

Doelgroep

Dit simulatiespel is ontwikkeld en bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van de HAVO/VWO, maar kan naar eigen inzicht door de docent worden aangepast voor (bijna) ieder leerjaar en lesniveau. De simulatie sluit (op de HAVO en het VWO) aan bij het eindexamenprogramma van het vak Geschiedenis binnen de context van de Koude Oorlog. Daarnaast past het ook binnen het nieuwe eindexamenprogramma voor het vak Maatschappijwetenschappen.

 

Lessen

Voor de simulatie staat een minimum van twee lesuren. De docent kan ervoor kiezen om meer lesuren aan de simulatie te besteden, en deze eventueel af te sluiten met een huiswerkopdracht voor de leerlingen. Bekijk hier een scenario schets, waarbij een mogelijk verloop van het spel in kaart is gebracht.

 

Downloads

 

Casus met bijbehorende presentatie.

 

Spelregels

 

Landenprofielen

 

Duitsland

Nederland

Frankrijk

Polen

Italië

Verenigde Staten
Letland  

Docentenhandleiding

 

Voor een volledige toelichting op het spel verwijzen wij de docent naar de docentenhandleiding. Voor inlichtingen kunt u mailen naar Janneke Suiskind (j.suiskind[at]atlcom.nl).

(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.