Nieuws & Programma's

Prijsuitreiking profielwerkstukkenproject 2018-2019

 

 

 

Op donderdag 21 maart vond de prijsuitreiking van het profielwerkstukkenproject 2018-2019 plaats in de Fractiekamer van D66. Kamerlid en defensiewoordvoerder voor D66 Salima Belhaj ontving de deelnemers en maakte de winnaars bekend. Dit jaar waren Levi Verbeek en Imke Bruining van Het Stedelijk Lyceum Kottenpark de gelukkige winnaars.

 

Hun werkstuk getiteld ‘Refugees welcome, maar populisme ook?’ linkt op originele wijze een actueel onderwerp, namelijk  de vluchtelingencrisis in 2015, aan een politiek verschijnsel: het groeiende populisme in Oostenrijk. Volgens de jury hebben de auteurs een scherpe analyse gemaakt van het Oostenrijkse beleid ten aanzien van de stroom vluchtelingen die in 2015 naar Europa kwam. Bovendien zijn de getrokken conclusies genuanceerd. De groei van als populistisch bestempelde partijen wordt deels veroorzaakt door de vluchtelingencrisis, maar niet alleen. Volgens de jury maakt het geheel van inhoud, inzet, eigenheid en originaliteit Imke en Levi winnaar van het profielwerkstukkenproject van de Atlantische Onderwijscommissie 2018-2019.

 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking kregen leerlingen de mogelijkheid om, een dag na de Provinciale Sstatenverkiezingen, in gesprek te gaan met mevr. Belhaj over de recente politieke ontwikkelingen en haar specialisme Defensie. Daarnaast spraken juryvoorzitter Frederik Oorschot, voorzitter van de Atlantische Onderwijscommissie Hans Luyendijk, en Alex Krijger, vicevoorzitter van de Atlantische Commissie, de leerlingen toe. Na de prijsuitreiking kregen alle deelnemers en hun begeleiders een rondleiding door de Tweede Kamer. In het bijzonder willen wij D66 bedanken voor het mogelijk maken van deze mooie middag.

 

Dit jaar namen elf ambitieuze koppels van middelbare scholen uit het hele land deel aan het project, na hiervoor geselecteerd te zijn door de Atlantische Onderwijscommissie. De leerlingen hebben bijeenkomsten in Den Haag bijgewoond, contact gehouden met hun begeleiders vanuit de Atlantische Onderwijscommissie en tijdig hun stukken ingeleverd.

 

Het profielwerkstukkenproject biedt eindexamenkandidaten van HAVO en VWO de gelegenheid om een excellent profielwerkstuk te schrijven over een onderwerp binnen het thema ‘internationale vrede & veiligheid’. Tevens is er een competitie-element aan het project verbonden.

Atlantische Onderwijsconferentie 2019: Aanmelding geopend!

Op vrijdag 12 april 2019 organiseert de Atlantische Commissie haar jaarlijkse Onderwijsconferentie in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Dit jaar is het centrale thema van de nascholingsdag:

 

 ‘KOMT ER EEN EINDE AAN DE LIBERALE WERELDORDE?’

Een blik op de toekomstige positie van de Verenigde Staten, Europa en China op het wereldtoneel

 

Sinds enige jaren staat de liberale wereldorde - zoals deze na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan - onder druk. President Donald Trump heeft met zijn ‘America First-beleid’ regelmatig geen boodschap aan naoorlogse verworvenheden als multilaterale samenwerking en internationale verdragen. Ook wordt de liberale wereldorde bedreigd door verschuivende internationale machtsverhoudingen en autocratische regimes zoals China die hun rol opeisen.

 

Wat betekent dit voor de toekomst van de internationale betrekkingen, voor Europa en voor Nederland? Dit zijn centrale vragen die tijdens de conferentie aan bod komen en in relatie tot relevante (eindexamen) onderwerpen voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Maatschappijwetenschappen worden besproken.

 

Tijdens het ochtendprogramma staan inhoudelijke lezingen op het programma. Er is aandacht voor wat de liberale wereldorde precies inhoudt en waardoor deze bedreigd wordt. Ook komt de rol van de (70-jarige) NAVO in het Nederlands buitenlands beleid sinds 1945 aan bod en wordt er vooruitgeblikt op de toekomstige geopolitieke positie en rol van China én Europa op het wereldtoneel.

 

In de middag zijn er praktische workshops over o.a. globalisering als (mogelijke) oorzaak van het einde van de liberale wereldorde, tips voor het vormgeven van een PTA voor de nieuwe historische context over China en de lesmodule ’70 jaar NAVO’ voor het VMBO.

 

Klik hier voor het volledige programma voor de conferentie.

 

AANMELDEN

 

De kosten voor deelname bedragen € 150,-. Collega’s betalen samen € 280,-. Leraren in opleiding/studenten betalen een gereduceerd tarief van € 25,-. Deze kosten zijn inclusief lezingen, workshops, gratis exemplaren van de lesmodule ’70 jaar NAVO’, lunch, een nascholingscertificaat en een drankje na afloop.

Noordelijke Onderwijsconferentie ‘America First’

Op woensdagmiddag 7 november jl. organiseerden de Atlantische Commissie, NHL-Stenden Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim de Noordelijke Onderwijsconferentie in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle met als thema:

 

‘AMERICA FIRST’

Wat betekent een terugtrekkende Verenigde Staten voor Europa en Nederland?

 

In zijn inauguratiespeech op 20 januari 2017 liet Donald Trump er geen misverstand over bestaan. Onder zijn presidentschap zou het eigenbelang voorop komen te staan in het Amerikaanse buitenlands beleid. Volgens Trump kan Amerika het zich niet langer veroorloven om politieagent van de wereld te spelen. Vanzelfsprekend riep Trump met deze uitspraken veel vragen op. Welke rol zou de Verenigde Staten onder Trumps leiding gaan spelen in de liberale internationale orde waarvan zij een belangrijke hoeder is? En wat gaan Europa, en meer specifiek Nederland, hier concreet van merken?

 

Studiereis naar Boston en New York

 

Naar de VS in verkiezingstijd?

 

Ook dit jaar organiseert de Atlantische Commissie een studiereis vaan de Verenigde Staten. Met 15 docenten uit het voortgezet onderwijs, volwassenonderwijs en het HBO bezoeken wij Boston en New York. De reis vindt plaats van 17 t/m 24 oktober 2018.

 

In Boston maken wij kennis met diverse soorten onderwijs en wat deze onderscheidt.  Wij bezoeken daarvoor gerenommeerde onderwijsinstellingen zoals Harvard en het Massachusetts Institute of Technology maar ook openbare scholen en de zogeheten charter schools. Door het bezoeken van verschillende (typen) scholen wordt de reflectie op het Nederlandse onderwijssysteem en de eigen lesmethodes gestimuleerd, en kunnen hier lessen en best practices voor de eigen lespraktijk uit worden getrokken. De interactie met collega’s uit het hele land draagt hier eveneens aan bij.

 

Ons bezoek aan New York zal in het teken staan van de midterm elections, de Amerikaanse Congresverkiezingen die op 6 november plaats zullen vinden. De stad biedt voldoende gelegenheden om ons te verdiepen in de actuele thema’s en de voortgang van de strijd. Als docent kunt u hier ideeën opdoen om in uw lessen aandacht te besteden aan de verkiezingen.

klik hier voor het voorlopige programma van de studiereis.

 

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze editie van de studiereis.

 

De kosten zijn inclusief:

  • vliegtickets (Amsterdam-Boston, New York-Amsterdam)
  • zes overnachtingen in goede toeristenklasse-hotels
  • de treinreis van Boston naar New York
  • dagelijks ontbijt en vervoer
  • toegangsgelden bij excursies
  • de voorbereidende bijeenkomst en een reader met achtergrondinformatie

Na aanmelding ontvangt u een email ter bevestiging van uw deelname samen met een factuur.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot Janneke Suiskind. U kunt haar bereiken op j.suiskind@atlcom.nl of 070-363 9495.

 

 

Profielwerkstukkenproject Vrede en Veiligheid: Editie 2018-2019

 

DOE MEE AAN HET PROFIELWERKSTUKKENPROJECT VAN DE

ATLANTISCHE ONDERWIJSCOMMISSIE

 

Komend schooljaar organiseert de Atlantische Onderwijscommissie weer een nieuwe editie van het profielwerkstukkenproject. Leerlingen die hun profielwerkstuk over een thema gerelateerd aan internationale vrede & veiligheid (willen) schrijven kunnen zich NU aanmelden!

 

Prijsuitreiking Profielwerkstukkenproject 2017-2018

Op donderdag 29 maart vond de prijsuitreiking van het Profielwerkstukkenproject 2017-2018 plaats.  Dit jaar zijn Demi Oomen en Rachèlle Boshuizen van het Stedelijk Gymnasium Schiedam uitgeroepen tot winnaar. De prijsuitreiking vond plaats in de Fractiekamer van het CDA, waar defensiewoordvoerder Hanke Bruins Slot de prijs uitreikte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demi en Rachèlle hebben hun werkstuk geschreven over Populisme en haar rol op het gebied van veiligheid. De auteurs hebben een actueel en complex vraagstuk onder handen genomen en de jury prees hen voor de gestructureerde en consequente wijze waarop ze hebben toegewerkt naar het beantwoorden van de hoofdvraag. Er was een sterke balans aanwezig tussen beschrijving, analyse en evaluatie. Daarbij heeft het koppel een omvangrijk eigen onderzoek uitgevoerd.

 

Ook Hans Luyendijk, voorzitter van de Atlantische Onderwijscommissie en Alex Krijger, vicevoorzitter van de Atlantische Commissie hebben de scholieren toegesproken. Na de prijsuitreiking hebben alle deelnemers en hun begeleiders een rondleiding gekregen door de Tweede Kamer. In het bijzonder willen wij het CDA danken voor het mogelijk maken van deze mooie middag.

 

Dit jaar namen vijftien ambitieuze koppels van middelbare scholen uit het hele land namen deel aan het project na hiervoor geselecteerd te zijn door de Atlantische Onderwijscommissie. De leerlingen hebben bijeenkomsten in Den Haag bijgewoond, contact onderhouden met hun aangewezen begeleiders vanuit de Atlantische Onderwijscommissie en tijdig hun stukken ingeleverd.

 

Het project biedt eindexamenkandidaten van HAVO en VWO de gelegenheid om een excellent profielwerkstuk te schrijven over een onderwerp binnen het thema ‘internationale vrede & veiligheid’. Tevens is er een competitie-element aan het project verbonden.

 

Dit jaar heeft de jury vijf profielwerkstukken als ‘excellent’ bestempeld. De andere vier genomineerden voor de hoofdprijs waren (in willekeurige volgorde):

 

  • Stephanie Kersten en Maura Nijland (Amadeus Lyceum, Utrecht), Strengthening cyber security: not a luxury but a necessity
  • Nina Janssen en Robert Verboeket (Elde College, Schijndel), Defensiesamenwerking: Europa’s geheime wapen?
  • Naomi van der Hek (De Passie, Utrecht), De Spaanse transitie van militaire dictatuur naar een democratische lidstaat van de Europese Unie
  • Thomas Vergroesen en Lloyd Waarts (d’Oultremontcollege, Drunen), Radicalisering onder Nederlandse moslimjongeren

06-03-2018

>>> De Atlantische Onderwijsconferentie, een terugblik

28-11-2017

>>> Onderwijsconferentie: De toekomst van het Europese project

01-11-2017

>>> Lesmodule: 70 jaar Marshallplan

27-06-2017

>>> Nascholingsconferentie: Rusland

25-04-2017

>>> Profielwerkstukkenproject 2017-2018

28-03-2017

>>> Segbroek College Tour

09-03-2017

>>> Simulatiespel: De EU en de Syrische vluchtelingencrisis

09-03-2017

>>> Winnaars Profielwerstukkenproject 2016-2017

15-12-2016

>>> Onderwijsconferentie Utrecht

17-11-2016

>>> Lesmodule: De Hongaarse Opstand 60 jaar na 1956
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.