Onderzoek

Steun voor de NAVO is onverminderd hoog

Maar er leven zorgen over de toekomst

Sinds de Russische aanval op Oekraïne vinden steeds meer Nederlanders de NAVO van groot belang voor onze veiligheid. Tegelijk is er bezorgdheid, onder andere over de toekomstige relatie met de Verenigde Staten en over onze nationale weerbaarheid. Dat blijkt uit het jaarlijkse opinieonderzoek van de Atlantische Commissie, uitgevoerd in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau Verian.

Maar liefst 90% van de respondenten vindt de NAVO van belang voor de veiligheid van Nederland. Dat is een verdere stijging ten opzichte van 2023 (88%) en ten opzichte van medio februari 2022 (75%). Ook zegt een steeds grotere meerderheid (81%, 2023 80%, 2022 73%) van de Nederlanders achter artikel 5 van het NAVO-verdrag te staan. Dit is de bepaling die zegt dat een aanval op één bondgenoot beantwoord zal worden als een aanval op alle bondgenoten. De helft van de respondenten (49%) is het bovendien volledig of gedeeltelijk eens met de stelling dat artikel 5 óók moet gelden in het geval van een cyberaanval op een NAVO-bondgenoot.

 

Grote zorgen over de relatie met de Verenigde Staten en nationale weerbaarheid

80% van de respondenten maakt zich zorgen over de toekomst van de NAVO als Donald Trump president van de Verenigde Staten wordt. Een minderheid (40%) denk dat NAVO ook zonder de VS militair slagvaardig kan blijven. Slechts een kleine minderheid (7%) van de Nederlanders vindt dat zowel zij persoonlijk, als de Nederlandse samenleving als geheel, voldoende voorbereid zijn op oorlog. 60% geeft aan dat de Nederlandse regering de bevolking beter zou moeten voorlichten over de gevolgen van een mogelijke oorlog. Invoering van ‘een vorm van dienstplicht’ kan onder de helft (50%) van de Nederlanders op steun rekenen.

 

De Atlantische Commissie bestaat sinds 1952 en stimuleert discussie en maatschappelijk debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken. Hiervoor laat de Atlantische Commissie sinds 2019 elk jaar een opinieonderzoek uitvoeren naar het draagvlak voor de NAVO in Nederland en de perceptie van Nederlanders op het gebied van vrede en veiligheid.

 

Noot voor de redactie

Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maarten Muns via m.muns@atlcom.nl

Steun voor de NAVO is onverminderd hoog. Maar er leven zorgen over de toekomst.

Lees het onderzoek