Internationale veiligheid
Nog meer referenda

Was 2016 het jaar van de soms controversiële referenda? Volgens Matt Peterson niet. Hij zet enkele aankomende referenda in The Atlantic uiteen.

 

Echter komen niet de vanzelfsprekende uitkomsten aan de orde. Peterson gaat in op enkele minder bekende referenda. Zo bespreekt hij Schotland, Nagorno-Karabakh en Catalonië. Volgens Peterson de moeite waard om in het oog te houden.

 

Foto: Flickr/Democracy Chronicles

 

Laatste update: 27-03-2017

De nieuwe strategische fase?

Robin Laird en Kenneth Maxwell, voor RealClearDefense, zien een nieuwe strategische fase aanbreken voor de wereld.

 

De uitdagingen waar vele strategische zekerheden en bondgenootschappen nu mee te maken hebben zijn volgens hun hier de aanleiding voor. Ze analyseren hoe  de VS met deze nieuwe strategische orde om moet gaan. Welke veranderingen staan  het land te wachten? 

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 27-03-2017

Peacekeeping en contra-terrorisme

In dit artikel voor het Center for Security Studies verdiept John Karlsrud zich in de combinatie van vredesmissies met contra-terrorismemissies. Hier is steeds meer vraag naar,

 

echter een combinatie van de twee geeft genoeg problemen, stelt Karlsrud. Wat zijn de consequenties als de VN-vredeshandhavers ook bij contra-terrorismemissies worden ingezet?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-03-2017

China als bemiddelaar

Tom Philips schrijft in The Guardian over de bemiddelende rol die China op zich heeft genomen in het conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

 

China roept beide naties op elkaar niet langer te provoceren maar op zoek te gaan naar een diplomatieke oplossing: “Nuclear weapons will not bring security. The use of force is no solution. Talks deserve another chance. Peace is still within our grasp.” Welke rol speelt het Amerikaanse raketverdedigingssysteem ‘Thaad’ in de Chinese overwegingen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-03-2017

Militaire zendingsdrang

Diplomatie, ontwikkelingshulp en civiele organisaties zijn cruciaal voor de preventie van conflict, stelt PAX-directeur Jan Gruiters. Hij wordt daarbij gesteund door 120 Amerikaanse generaals,

 

die deze week pleitten voor investeringen in ontwikkelingssamenwerking en diplomatie. Wat kan men hieruit concluderen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 06-03-2017

Een nieuw evenwicht

Dmitri Trenin bespreekt voor Carnegie Moscow Center de verhoudingen tussen de grote drie: de Verenigde Staten, Rusland en China. De afgelopen decennia werd het wereldtoneel

 

gedicteerd door de Verenigde Staten, gevolgd door het opkomende China. Nu lijkt er echter een breekpunt te ontstaan in deze wereldorde, mede door de interne strijd die zich binnen de Verenigde Staten afspeelt. De verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Rusland lijken steeds verder uiteen te lopen, terwijl China en Rusland op meerdere niveaus een hechtere band hebben gecreëerd. Wellicht is de Pax Americana verleden tijd. 

 

Foto: Kremlin.ru

 

Laatste update: 06-03-2017

Grijze zones

“Rational actors can and do fight irrational wars.” Auteurs Neil Hollenback en Benjamin Jensen identificeren enkele ‘gray zones’ in War on the Rocks. Patronen uit het verleden met betrekking

 

tot het uitbreken van conflicten lijken terug te keren. De toekomst voorspelt weinig goeds op basis van het National Intelligence Council Global Trends-rapport, het is maar de vraag of de huidige wereldleiders van de internationale gemeenschap wel zijn opgewassen tegen een dergelijk grootschalig conflict.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 22-02-2017

‘Vloeibare veiligheid’

Mark Leonard van de European Council on Foreign Relations schreef voor de Munich Security Conference’s Security Times een artikel over het ‘vloeibaar worden van veiligheid’.

 

Hiermee grijpt hij terug op het concept van de ‘vloeibare moderne tijd’ van Zygmunt Bauman. Hierbij zijn dingen die vroeger vast leken te staan, zoals banen en seksuele oriëntatie, ‘vloeibaar geworden’. Volgens Leonard past veiligheid tegenwoordig ook in dit concept. Hij analyseert vijf ‘krachten’ die leiden tot deze ‘vloeibare veiligheid’.

 

Foto: Pixabay/Ronymichaud

 

Laatste update: 20-02-2017

Cyber: ‘Wilde Westen zonder echte sheriff’

Richard Haass bepleit in Fortune internationaal toezicht op de ‘anarchie van cyberspace’. Hij trekt een vergelijking met de opkomst van nucleaire technologie. Die had zowel goed- als

 

kwaadaardige toepassingen, die uiteindelijk beheersbaar bleken te zijn. Voor cyber ligt dat anders, aldus Haass. Anders dan nucleaire technologie, waar aanzienlijke middelen voor nodig zijn, is cyber laagdrempelig, terwijl internet is doorgedrongen tot alle lagen van het dagelijks leven. Niet alleen overheden, ook individuen kunnen nu enorme impact hebben. Hoe kan dit ‘Wilde Westen zonder echte sheriff’ beheersbaar worden gemaakt?

 

Foto: Flickr/Mark Gunn

 

Laatste update: 09-02-2017

Turkije betrouwbare partner?

De coup in juli, de daaropvolgende ontmanteling van de rechtsstaat, en terreuraanvallen hebben Turkije in een ander land veranderd, stelt Günter Seufert in een rapport voor de Duitse denktank SWP.

 

Wat betekenen de veranderingen in Turkije voor het Westen? Is het land nog een betrouwbare partner?

 

Foto: Kremlin.ru

 

Laatste update: 09-02-2017

Wat te doen met Noord-Korea?

By Yu Bin Kim van The Diplomat speculeert over de toekomstige verhouding tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Er wordt beargumenteerd dat niet de Verenigde Staten, maar juist Noord-Korea profiteert van

 

‘strategisch geduld’. Hoewel de kans van slagen klein is, zal Trump diplomatie nog een laatste kans moeten geven. Noord-Korea blijft een gevaarlijke speler, een speler die zich niet aan de regels houdt.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 06-02-2017

Rusland als bemiddelaar in Syrië

Patrick Wintour, Diplomatic editor van The Guardian, schrijft over de vredesbesprekingen die op maandag 23 en dinsdag 24 januari in de Kazachse hoofdstad Astana plaatsvinden.

 

Rusland heeft zichzelf als bemiddelaar opgeworpen waar het eerst slechts deelnemer was. Deze nieuwe rol van Rusland wordt nog met argusogen bekeken door de EU, VS, VN, en Saoedi-Arabië. Ondertussen blijft Turkije de Russische Federatie steunen in vrijwel elk besluit. De relatie tussen deze twee landen lijkt steeds sterker te worden.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-01-2017

Een tweede Jalta?

Paul Taylor schrijft voor Politico over de mogelijkheid van een nieuwe deal tussen Trump en Poetin in de stijl van Jalta. Volgens hem hebben de huidige bondgenoten van de VS genoeg reden

 

om hier bang voor te zijn. De angst is dat Trump, in een poging zo snel mogelijk een nucleaire deal te sluiten met Poetin, over de kleinere buurstaten van Rusland heen kijkt en ze in de uitverkoop doet. Amerika’s Europese bondgenoten moeten Trump waarschuwen voor dergelijke valkuilen en overhaaste afspraken met Poetin. Zij moeten zich daarbij constructief opstellen door een belangrijke voorwaarde van Trump in te willigen, en zelf meer te investeren in de eigen defensie.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 19-01-2017

Water en conflict?

Het strategische belang van water mag niet worden onderschat, vindt Sundeep Waslekar, voorzitter van de Strategic Foresight Group. Voor Project Syndicate schrijft hij

 

over hoe water wordt gebruikt als strategisch middel door terroristische groeperingen zoals IS. Daarom pleit hij ervoor dat de VN-Veiligheidsraad water tot een ‘Strategische hulpbron” verklaart en een resolutie aanneemt die watervoorraden en waterinstallaties beschermt.

Foto: Pixabay/Unsplash

 

Laatste update: 16-01-2017

Zweden onder vuur?

De kranten worden op dit moment overspoeld met de vraag: heeft Rusland invloed gehad op de Amerikaanse verkiezingen? Het blijft echter niet bij de VS, schrijft Jon Henley

 

van The Guardian, want ook in Zweden blijken Russische hackers te hebben toegeslagen. Uit de onlangs gepubliceerde rapporten bleek dat tussen 2014 en 2016 er 26 vervalste documenten in omloop waren, met als doel de publieke opinie in Zweden te beïnvloeden. De vraag is, in welke landen heeft Rusland nog meer een vinger in de pap? Het lijkt erop dat de komende jaren het budget voor cybersecurity niet hoog genoeg kan zijn.

Foto: Kremlin.ru

 

Laatste update: 12-01-2017

Noord-Korea in de ring met Trump

Patrick Tucker schrijft voor Defense One over de toenemende dreiging van de langeafstandsraketten vanuit Noord-Korea. Wat voor gevolgen hebben deze raketten voor de internationale veiligheid?

 

Over welke mogelijkheden beschikt de VS om Noord-Koreaanse testlanceringen te stoppen? Trump lijkt zich op Twitter in ieder geval geen zorgen te maken.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-01-2017

Geen ‘quick fix’ met Rusland

Er is geen snelle manier om de spanningen tussen Rusland en het Westen te verminderen, zelfs Trump is geen “quick fix”, betogen Denis Corboy, William Courtney en Kenneth Yalowitz voor The RAND Blog.

 

Met kleine stappen moet er gepoogd worden de relatie te verbeteren om op die manier een stabiel fundament te bouwen, waarop men kan samenwerken aan een veiligere wereld.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 05-01-2017

2017, jaar van het nieuwe populisme?

Voor ASPI The Strategist schrijft Margaret MacMillan over populisme. In 2016 kregen populistische politici en partijen alsmaar meer voet aan de grond en voor het nieuwe jaar

 

voorspelt MacMillan geen verandering wat betreft deze trend. Ze gaat terug naar de late negentiende eeuw, waar de oorsprong van het populisme ligt. Het tegenwoordige populisme – van onder andere Wilders, Farage, Trump en Orbán – is anders. Uit MacMillans artikel wordt één ding duidelijk: ook anno 2017 is dit nieuwe populisme niet het juiste antwoord.

 

Foto: Flickr/Metropolico.org

 

Laatste update: 22-12-2016

Wie wordt de klimaat-pionier?

In Foreign Affairs schrijven Varun Sivaram en Sagatum Saha over de rol van China op het gebied van klimaatafspraken en duurzame energie. Na de verkiezing van Donald Trump, die zich

 

regelmatig kritisch heeft uitgelaten over het klimaatakkoord van Parijs, lijkt China een voortrekkersrol te nemen in het naleven van deze klimaatafspraken. De auteurs betogen echter dat deze nieuwe rol voor China niet alleen positieve kanten heeft.

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 22-12-2016

EU-defensieplan: geen ‘game-changer’

In hun artikel voor EUobserver betogen Javier Solana en Steven Blockmans dat het nieuwe defensieplan van de EU geen substantiële impact zal hebben op de gezamenlijke Europese

 

veiligheid. Hoewel Solana en Blockmans ontwikkelingen op het gebied van Europese veiligheidssamenwerking toejuichen, zien zij de nodige problemen bij de huidige plannen van Federica Mogherini. Hoe zal Europese defensiesamenwerking volgens de auteurs vorm moeten krijgen?

 

Foto: Flickr/Security & Defence Agenda

 

Laatste update: 19-12-2016

Komt de liberale wereld aan haar eind?

Robin Niblett schrijft voor Chatham House over de liberale internationale orde, die volgens hem in gevaar is. De verspreiding van het liberalisme, met open markten, democratie

 

en respect voor fundamentele rechten, lijkt niet langer voort te duren. De auteur noemt hierbij onder andere de situatie in de Europese Unie, waar landen minder bereid zijn soevereiniteit in te leveren ten behoeve van Europese samenwerking. Hoe zal deze ontwikkeling verdergaan?

 

Foto: Flickr/Benny Lin

 

Laatste update: 15-12-2016

Internationale afspraken migratie

De minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh Shahidul Haque schrijft op de website van Project Syndicate over de ontwikkelingen op het gebied van internationaal migratiebeleid.

 

Van 10-12 december vindt in Dhaka de jaarlijkse bijeenkomst van het Global Forum on Migration and Development plaats. Haque stelt dat er een nieuw, wereldwijd kader nodig is om migratie te reguleren. Ook is het van belang de rechten van migranten en vluchtelingen te beschermen en discriminatie te voorkomen. Hoe ziet Haque dit voor zich?

 

Foto: Flickr/International Labour Organization

 

Laatste update: 08-12-2016

Propaganda over propaganda

Adrian Chen schrijft in The New Yorker over disinformatie. Een Amerikaanse groep die zichzelf PropOrNot noemt, stelt uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar Russische

 

propaganda in de Verenigde Staten. De leden van PropOrNot hebben zo’n tweehonderd websites gevonden waarop Russische propaganda te vinden zou zijn. Chen plaatst echter grote vraagtekens bij het onderzoek: er staa een heel aantal gematigde websites op de lijst en de personen achter PropOrNot willen per se anoniem blijven. Is er daadwerkelijk sprake van propaganda of is dit disinformatie over propaganda?

 

Foto: Flickr/Dmitri K.

 

Laatste update: 05-12-2016

Wat komt er na Castro?

Peter Kornbluh schrijft voor The Nation over de dood van Fidel Castro. Kornbluh vraagt zich af wat voor invloed het overlijden

 

van de Cubaanse leider zal hebben op de buitenlandse betrekkingen van het land. Sinds 2014 hebben Cuba en de Verenigde Staten de strijdbijl begraven en worden de banden weer aangehaald. Alhoewel Barack Obama nog steeds zijn best doet deze verzoenende lijn voort te zetten, is het de vraag of met de komst van Donald Trump in het Witte Huis en het overlijden van Fidel Castro deze ontwikkeling door zal gaan.

 

Foto: a-birdie

 

Laatste update: 28-11-2016

Westerse invloed in Niger

In het Afrikaanse Niger lijkt de invloed van het Westen alsmaar toe te nemen. De Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland hebben alle drie een militaire basis in het land, aldus The

 

Economist. Niger ligt in een gebied waar verschillende conflicten om aandacht vragen. Zo steken de problemen in Mali de grens over en zorgt het geweld van Boko Haram voor een vluchtelingenstroom vanuit buurland Nigeria. Wordt Niger geholpen door de westerse aanwezigheid?

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 28-11-2016

NAVO & EU na overwinning Trump

Na de overwinning van Donald Trump is de roep om een Europees leger weer toegenomen. In zijn artikel voor de European Council on Foreign Relations schrijft Mark Galeotti

 

over dit idee. Volgens Galeotti doet de EU er niet verstandig aan NAVO-commandostructuren  en het logistieke apparaat te kopiëren. Galeotti betoogt dat de EU wél een grote bijdrage kan leveren op het gebied van hybride oorlogvoering en cyberveiligheid NAVO en EU kunnen elkaar op deze terreinen complementeren . Het verhogen van de Europese defensiebudgetten is hierbij wel van cruciaal belang.

 

Foto: European External Action Service

 

Laatste update: 24-11-2016

Leiderschap m/v

Anne-Marie Slaughter en Jay Newton-Small stellen zich in een artikel op de website van Project Syndicate voor hoe het zou zijn geweest als Hillary Clinton – en niet Donald Trump – de

 

Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen. Samen met onder andere de Britse premier Theresa May en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zou Clinton dan deel uit zijn gaan maken van een groeiende groep vrouwelijke wereldleiders. De auteurs vragen zich af of de wereld anders zou worden bestuurd, wanneer er meer vrouwen aan de macht zouden zijn.

 

Foto: State Department

 

Laatste update: 21-11-2016

Relatie Rusland-VS: de Arctische pilot

Samenwerking in het Arctische gebied kan dienen als een eerste toenadering tussen Rusland en de VS van Donald Trump. Dat betoogt Mark E. Rosen in zijn artikel in The National Interest.

 

Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft Trump meerdere malen aangegeven de relatie met Rusland te willen verbeteren. Het Noordpoolgebied moet het startpunt van deze samenwerking zijn, aldus Rosen. Beide landen hebben grote belangen in het gebied en zijn erbij gebaat dat China hier niet teveel invloed krijgt. Kan de ontdooiende Arctische wereld ook voor een warmere relatie tussen Rusland en de VS zorgen?

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 17-11-2016

Een nieuw akkoord voor Colombia

The Economist staat stil bij het nieuwe akkoord dat de Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft gesloten met de guerrillabeweging FARC. Afgelopen augustus kwam er al een

 

akkoord tot stand, maar dit werd door middel van een referendum afgewezen door de bevolking. Sindsdien zijn de besprekingen heropend en de afspraken aangepast. Hoe gaat Santos zorgen dat het akkoord dit keer wel wordt geaccepteerd?

 

Foto: Flickr/Globovisión

 

Laatste update: 14-11-2016

Gevolgen van Trump voor de wereld

De overwinning van Trump wordt door vele regeringsleiders met argusogen bekeken. Arshad Mohammed en Jonathan Landay betogen dat deze leiders hier ook alle reden toe hebben.

 

Trump heeft namelijk meerdere malen aangekondigd dat hij een compleet andere koers wil varen dan zijn voorganger als het gaat om het buitenlandbeleid. De twee journalisten analyseren voor Reuters het te verwachten buitenlandbeleid van Trump en wat dit voor de internationale verhoudingen gaat betekenen.

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

Laatste update: 10-11-2016

Akkoord Rosszee: pure diplomatie?

Op 28 oktober 2016 kwam er een einde aan de jarenlange onderhandelingen over het beschermen van de Rosszee bij Antarctica. Anne-Marie Brady schrijft in The Diplomat over het

 

nieuwe akkoord dat de verschillende partijen van de Commission for the Conservation of Antartic Marine Living Resources (CCAMLR) hebben gesloten. De 24 landen en de Europese Unie zijn overeengekomen dat het gebied tot 2051 beschermd is. Brady vraagt zich echter af of het akkoord wel een overwinning is voor milieubeschermers of dat diplomatieke belangen de bovenhand hebben.

 

Foto: Flickr/brookpeterson

 

Laatste update: 07-11-2016

Afrika en het Internationaal Strafhof

Aryeh Neier, oprichter van Human Rights Watch, bespreekt in Project Syndicate de recente weerstand van een aantal Afrikaanse landen tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag.

 

Zowel Burundi als Zuid-Afrika hebben aangegeven het Strafhof te willen verlaten. De procedure die gevolgd moet worden bij terugtrekking duurt een jaar en in de tussentijd moeten de vertrekkende landen nog meewerken met het Strafhof. Het is overigens nog maar de vraag of Zuid-Afrika daadwerkelijk zal vertrekken, aangezien de president het parlement nergens bij heeft betrokken.

 

Foto: Flickr/GovernmentZA

 

Laatste update: 07-11-2016

Dictatuur in Venezuela

Volgens Christopher Sabatini is Venezuela definitief veranderd in een dictatuur, na het besluit van Venezuela’s National Electoral Council (CNE) om geen referendum te houden. In Foreign

 

Affairs schrijft Sabatini dat dit referendum de laatste democratische mogelijkheid was om president Maduro de macht te ontnemen. Onder het regime van Maduro zijn er enorme economische problemen ontstaan, heerst er hongersnood en worden mensen die kritiek uiten op Maduro opgepakt. In zijn artikel omschrijft Sabatini deze problemen en geeft aan hoe die volgens hem moeten worden aangepakt.

 

Foto: Flickr/Nisarg Lakhmani

 

Laatste update: 03-11-2016

partners
(c) 2006 - 2017, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.