Verenigde Staten
Mattis in Jemen

Karen DeYoung en Missy Ryan schrijven in The Washington Post over het nieuwe beleid van het Witte Huis ten aanzien van de oorlog in Jemen. De Verenigde Staten speelden

 

onder Obama al een rol in het conflict, maar distantieerden zich van de harde praktijken van de coalitie bestaande uit de Golfstaten en Saoedi-Arabië. De regering van Trump, bij monde van minister van Defensie Mattis, wil een hardere en daadkrachtigere aanpak, een aanpak die de diplomatische betrekkingen met Iran zeer zal schaden.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 27-03-2017

Adviezen aan Mattis

War on the Rocks begint weer met zijn column ‘For an audience of one’, met als doel direct commentaar en advies te geven aan de Amerikaanse minister van Defensie, Jim Mattis.

 

Ditmaal is het de beurt aan Shawn Brimley, Loren DeJonge Schulman en Mara Karlin. Zij geven de minister advies over het reilen en zeilen van het Pentagon.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-03-2017

Ontmoeting Merkel en Trump

In Foreign Policy staat de voor vrijdag geplande ontmoeting tussen Trump en Merkel in de spotlights. Charles Kupchan geeft beide leiders advies over hoe met elkaar om te gaan. Wat moet

 

Merkel benadrukken om Trump aan de kant van Duitsland te krijgen? En wat moet Trump vooral laten om de toekomst van het Westen veilig te stellen? Eén ding is zeker: het vinden van gemeenschappelijke grond is voor beiden van groot belang.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 16-03-2017

Defensiebudget VS

Brent Ramsey schrijft voor RealClearDefense over het defensiebudget van de VS. In vergelijking met andere westerse landen spendeert de VS veel aan zijn leger. 3,5% van het BNP

 

zou het land uitgeven aan defensie. Echter geldt ook voor de VS dat er in vergelijking met voorgaande decennia aardig is bespaard op defensie, wat er toch wel in heeft gehakt bij ‘ het duurste leger ter wereld’. Hoeveel zou er moeten worden uitgegeven om het Amerikaanse leger weer volledig up to date te krijgen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-03-2017

Omdenken?

Dit artikel voor The Atlantic van Eric Lui is een leuke exercitie ‘omdenken’. Lui stelt dat er op twee manieren kan worden gekeken naar het presidentschap van Donald Trump

 

en het effect ervan op de democratie. Men zou het kunnen zien als bedreiging voor de Amerikaanse republiek. Echter zou je ook kunnen stellen dat er in lange tijd niet zoveel publieke aandacht voor en participatie aan de politiek is geweest. Is dit een reden voor optimisme?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-03-2017

Trump in oorlog met de media

‘… the Wall Street Journal put Trump’s favorability rating at a historic low of -4 points, compared with +30 and more for previous young presidencies.’ Tom McCarthy reflecteert

 

in the Guardian op de desastreuze relatie tussen Trump en de media. Er begint een gevaarlijke vicieuze cirkel te ontstaan waarin de media Trump vrijwel elke dag onder vuur nemen, waarna hij hen vervolgens als ‘fake news’ aan de kant zet. Ongetwijfeld zal Trump de uitslag van het FBI-onderzoek naar de Russische bemoeienis tijdens de verkiezingen ook van de hand wijzen, mocht die negatief voor hem uitvallen.

 

Foto: Pixabay/geralt

 

Laatste update: 27-02-2017

‘We are a nation at war’

Gayle Lemmons schrijft voor CNN over de nieuwe veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten, luitenant-generaal H.R. McMaster. Het is aan McMaster om stabiliteit te brengen in

 

de conflictgebieden waar de Verenigde Staten zich in gemengd heeft. Lemmons stelt de gevoelige vraag: hoe kan de VS voor stabiliteit zorgen in het buitenland als er niet eens stabiliteit is binnen de eigen grenzen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 22-02-2017

Trump als bemiddelaar?

Het lijkt erop dat Trump terugkomt op zijn campagne-uitspraken waarin hij de wens uitsprak een onpartijdige bemiddelaar of vredebrenger tussen Israël en Palestina te kunnen zijn. Dit schrijft Paul R. Pillar

 

voor The National Intrest. Niet alleen lijkt Trump de voorkeur te geven aan Israël, hij zegt het beleid dat de VS de afgelopen jaren heeft gevoerd, inclusief de tweestatenoplossing, los te willen laten. Bedoelt hij hiermee ook de bemiddelaarsrol van de VS tussen de twee partijen?

 

Foto: Wikimediacommons/Cage Skidmore

 

Laatste update: 20-02-2017

Wie moet het veld ruimen?

Voorlopig lijkt nog niemand iets concreets te kunnen zeggen over het beleid van de nieuwe president van de VS. David A. Graham speculeert voor The Atlantic welke adviseur als eerste

 

als ‘offerlam’ zal worden opgeworpen. Dit zou volgens hem gebeuren wanneer het Witte Huis zich in een positie manoeuvreert waarbij alleen het ontslag van een hoogstaand adviseur het publieke gezicht kan redden. Zal het Michael Flynn zijn, die de vicepresident zou hebben misleid over zijn onderhandelingen met de Russische ambassadeur?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-02-2017

‘Behoud de opening met Cuba’

Eric Olson betoogt voor RealClearWorld dat Donald Trump een vergissing begaat wanneer hij de opening met Cuba ongedaan maakt. Olson beschrijft drie opties voor de regering-Trump,

 

waarbij in ieder geval de pragmatisch veiligheidsafspraken behouden moeten blijven. Dat is het beste voor Amerika’s belangen. Wat zijn die belangen dan, en hoe worden die het beste gediend?

 

Foto: Flickr/Angelo Domini

 

Laatste update: 09-02-2017

Washington en Moskou

Christopher Mele van The New York Times schrijft over Trumps waardering voor zijn Russische collega, Vladimir Poetin. In een interview afgelopen zaterdag vertelt Trump

 

dat hij veel respect heeft voor Poetin, maar dat dit niet perse betekent dat ze goed met elkaar zullen opschieten. Toch blijft Trump erop hameren dat het beter is voor de Verenigde Staten om een goede relatie te onderhouden met Rusland. De boodschap van Trump komt echter niet overeen met de woorden van de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 06-02-2017

Meer macht voor Bannon?

De controversiële benoeming van zowel Steve Bannon als Jared Kushner als adviseur van president Trump riep veel verontwaardiging op. Kimberly Dozier betoogt in The Daily Beast dat beide mannen werken aan

 

een consolidatie van hun macht binnen het Witte Huis. De mannen schijnen een nieuw adviesorgaan te willen oprichten dat naast de National Security Council moet gaan functioneren en verantwoording aflegt aan zowel Kushner als Bannon. Dit zou ervoor zorgen dat Bannon meer invloed krijgt op nog meer beleidsterreinen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-02-2017

Het einde van het internationale vluchtelingensysteem?

Elizabeth Ferris schrijft voor Brookings over de opnamestop van vluchtelingen uit een aantal moslimlanden die president Trump heeft afgekondigd. Hiermee zet Trump veel op het spel,

 

vindt Ferris. Na de Tweede Wereldoorlog werden internationale afspraken gemaakt over de rechten van vluchtelingen. Deze afspraken werden niet alleen gemaakt om deze mensen te beschermen, maar ook om te voorkomen dat vluchtelingen de internationale vrede en veiligheid in gevaar zouden brengen. Trump neemt niet zijn deel van de verantwoordelijkheid op zich die alle staten hebben om het vluchtelingensysteem te laten werken. Door het terugtrekken van de VS als gastland zou er een domino-effect kunnen ontstaan: waarom zouden andere landen zich nog wel houden aan het systeem?  

 

Foto: Flickr/Takver

 

Laatste update: 30-01-2017

Geografie als machtsmiddel

The National Interest publiceerde een uittreksel van het nieuwe boek van Robert D. Kaplan. Hierin schrijft Kaplan over hoe de geografisch gunstige ligging van de VS bepalend was en is voor

 

zijn rol op het wereldtoneel. Kaplan legt uit dat in vergelijking met alle andere wereldspelers, zoals Rusland, China, Europa en India, de VS de minste directe dreiging ondervindt op zijn grenzen. Zo heeft Europa onder andere te maken met constante druk vanuit Rusland en hebben China en India te maken met interne verdeeldheid van bevolkingsgroepen. Kortom, de VS heeft geen competitie van andere staten als het gaat om conventionele geopolitiek.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-01-2017

Trumps anti-moslimbeleid

‘Een natie van immigranten, het land van de vrijheid’. Dat beeld van Amerika moet wellicht bijgesteld worden. Nahal Toosi beschrijft in Politico Trumps immigratieplannen. Trump beweert

 

dat moslims een gevaar voor de samenleving vormen en in het geheim terroristische aanslagen bereiden. De vraag blijft hoe radicaal Trump zijn immigratiebeleid eruit gaat zien. Eén ding is zeker: dat wordt de komende jaren fundamenteel anders dan het beleid van de afgelopen jaren. 

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 26-01-2017

Informatie delen met de VS?

De ‘goede’ relatie met Rusland die Trump nastreeft heeft meer implicaties dan Trump misschien lief is. In Politico schrijft Nahal Toosi over de gevolgen voor de samenwerking tussen

 

de Europese inlichtingendiensten en hun Amerikaanse tegenhangers. De Europese inlichtingendiensten zouden minder geneigd kunnen zijn om informatie te delen. Hiernaast zou de grote onvoorspelbaarheid van Trump op bijna alle vlakken een groot risico kunnen zijn. Wat gaat de nieuwe president doen met de informatie die de Europese inlichtingendiensten met de VS delen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-01-2017

‘Making America Great Again’

Morgen (20 januari) is de inauguratie van Donald Trump als de 45e president van de VS. Wat kunnen we verwachten van zijn presidentschap? Hoogleraar Amerikanistiek Ruud Janssens beschrijft de mogelijkheden.

 

In het laatste nummer van Atlantisch Perspectief geeft Janssens vier scenario’s, op basis van Trumps daadwerkelijke uitspraken en handelingen. Slaagt Trump met het ‘wildcard-scenario’, en lukt het hem om Amerika weer Groot te maken?

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 19-01-2017

Het einde van “Wet foot, dry foot”

Ashish Kumar Sen bespreekt voor de Atlantic Council de Amerikaans-Cubaanse relatie die Obama als erfenis achterlaat voor Trump. Obama heeft de banden met Cuba aanzienlijk

 

verbeterd, maar het is de vraag of Trump hier iets van heel laat. Vlak voordat Trump het Witte Huis betreedt heeft Obama het zogenaamde “wet foot, dry foot”-beleid gewijzigd, waardoor Cubaanse migranten al meer als ‘normale’ migranten behandeld zullen worden. Obama’s wijziging is waarschijnlijk niet genoeg om Trump ervan te weerhouden (een deel van) de successen in de bilaterale VS-Cuba-relatie terug te draaien.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 19-01-2017

Trump en May

In een interview voor The Times met Michael Gove, praat Trump met liefde over Groot-Brittannië. Hij juicht de Brexit toe en voorspelt het vertrek van meer Europese landen uit de Europese Unie.

 

Ook impliceert hij de banden met Poetin en Merkel aan te willen halen. Tot nu toe zijn het slechts woorden, na de inauguratie van 20 januari zal hij deze woorden in daden moeten omzetten. Opmerkelijk is Trumps relatief milde houding tijdens het interview, een kant die men nog niet vaak gezien heeft.

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 16-01-2017

Trump in de val?

Donald Trump staan vele uitdagingen te wachten als president van de Verenigde Staten. Joseph S. Nye schrijft voor Project Syndicate over een van die uitdagingen.

 

De relatie met China is een van de vele vallen waarin Trump kan lopen. Vooral hoe hij omgaat met een China dat, als opkomende mogendheid, tegelijkertijd te sterk en te zwak is. Waar moet Trump op letten als hij niet in de val wil lopen?

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 12-01-2017

The return of the Clintons?

Na een pijnlijk verlies in de strijd om het presidentschap vragen veel mensen zich af: waar en wanneer zien we Hillary Clinton terug? J. David Goodman en Amy Chozick schrijven

 

in The New York Times over de geruchten die recentelijk zouden circuleren over een eventuele deelname aan de race om burgemeester van New York te worden. Tot nu toe zijn het enkel geruchten, maar het zou een interessante situatie kunnen opleveren. Het gevecht tussen Clinton en Trump zou hervat kunnen worden als Clinton de nieuwe burgemeester van Trumps thuishaven zou worden.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-01-2017

Trump zet ambassadeurs op straat

Trump staat bepaald niet bekend om zijn subtiele aanpak of zijn compassie voor de medemens. Nahal Toosi beschrijft in Politico hoe Trump de door Obama benoemde ambassadeurs

 

geen ‘grace period’ (tijdelijke verlenging voor de overgangsperiode van een nieuwe president) biedt, terwijl hij hoogstwaarschijnlijk nog niet eens weet wie uiteindelijk de vervangers zijn. Als gevolg kunnen ambassades na Trumps inauguratie enkele maanden zonder ambassadeur komen te zitten, waaronder belangrijke posten als Groot-Brittannië en Japan.

 

Foto: Flickr/Max Goldberg

 

Laatste update: 09-01-2017

Special Forces, het breekpunt nabij?

De ‘Special Operations Forces’ van de VS staan op het punt van breken, schrijft Sean D. Naylor in The Atlantic. Door de inzet van de SOF in vele verschillende strijdgebieden zitten ze bijna

 

aan de limiet van hun mankracht. Dit zou nog een probleem kunnen worden voor president-elect Trump, die graag nog meer gebruik wil maken van de Special Forces in de strijd tegen IS.

 

Foto: Wikimedia Commons/The U.S. Army-Two days of hell, nine men of valor.

 

Laatste update: 03-01-2017

Verdeeldheid groeit in Trumps team

Alex Isenstadt en Kenneth P. Vogel doen in Politico verslag van het wel en wee van het team dat Donald Trump aan het samenstellen is. Trump is gewend competitie onder zijn

 

personeel te stimuleren, waarbij ‘winners’ en ‘losers’ naar voren komen. Nu zijn ministers en belangrijke medewerkers moeten worden uitgezocht, lijkt er dan ook sprake te zijn van concurrentie en vriendjespolitiek. De verdeeldheid in ‘team Trump’ is groot.

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 15-12-2016

Uitslag VS beïnvloed door Rusland?

Er wordt al een tijd geschreven dat Russische hackers verantwoordelijk zijn voor de inbraken in de computers van de Democratische Partij en van prominente partijleden, aldus een

 

artikel in de The Economist. Het onderwerp is opnieuw relevant door recente berichten in  The Washington Post en The New York Times dat de CIA en een deel van de Congresleden al een tijd op de hoogte waren van het feit dat de Russen niet alleen tot doel hadden de Amerikaanse democratie in een kwaad daglicht te stellen, maar ook Clinton te laten verliezen. Het nieuws wordt op verschillende manieren ontvangen.

 

Foto: Flickr/Ben Terrett

 

Laatste update: 12-12-2016

VS verliest machtspositie in Azië

In 2012 zei Barack Obama: “The United States is a Pacific power and we are here to stay.” Uit het artikel van Hunter Marston in The National Interest blijkt dat er anno 2016 weinig terecht

 

is gekomen van Obama’s woorden. Marston betoogt dat de snelle opkomst van China de Amerikanen heeft verrast en dat de VS er onverstandig aan doet om slechts via militaire inspanningen te reageren. De enige manier om de balans in Azië te behouden is het combineren van militaire investeringen met economische en diplomatieke samenwerking, aldus Marston.

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 08-12-2016

Trump en het buitenlandbeleid

Waarschijnlijk valt het allemaal wel mee met Trump, aldus Philip Gordon, oud-medewerker van Obama’s regering. Gordon stelt dat de angst van buitenlandse leiders dat Trump het

 

Amerikaanse buitenlandbeleid radicaal gaat omgooien, grotendeels onnodig zal blijken. Hij geeft hiervoor verschillende redenen. Mocht er toch een grote verandering van het beleid plaatsvinden, dan zal dat eerder komen door Trumps onvoorspelbaarheid en onsamenhangendheid.

 

Foto: Wikimedia/Jesusemen Oni – Voice of America

 

Laatste update: 05-12-2016

Trumps strijd tegen radicale islam

Met de komst van Trump gaat de VS een nieuwe koers varen als het gaat om het bestrijden van de radicale islam. Dit betoogt Uri Friedman in zijn artikel in The Atlantic. Waar Bush en Obama

 

altijd benadrukten dat de radicale islam slechts een kleine groep in het Midden-Oosten betreft, spreken Trump en zijn adviseurs van een werkelijke ‘clash of civilizations’. De woorden van de nieuwe veiligheidsadviseur Michael Flynn spreken dan ook boekdelen: “The world badly needs an Islamic Reformation, and we should not be surprised if violence is involved.”

 

Foto: Flickr/openDemocracy

 

Laatste update: 01-12-2016

Verbroedering tussen Rusland & VS?

Sinds de overwinning van Trump wordt voortdurend gesproken van een betere relatie tussen de VS en Rusland. In zijn artikel in Politico betoogt Michael Crowley dat dit nog maar

 

zeer de vraag is. Hoewel Trump vele malen heeft laten weten samen te willen werken met Poetin en Rusland, betekent dit niet dat andere Amerikaanse politici deze mening delen. Crowley laat in zijn artikel zien dat er binnen het Congres, binnen de Republikeinse Partij en zelfs binnen Trumps naaste vertrouwelingen grote weerstand is tegen intensivering van de samenwerking met Rusland.

 

Foto: Kremlin

 

Laatste update: 28-11-2016

Obama: “This is not the apocalypse”

David Remnick verbleef in de weken rond de Amerikanse presidentsverkiezingen dichtbij Obama en zijn naaste adviseurs. Op basis van zijn ervaringen schrijft Remnick, hoofdredacteur

 

van The New Yorker, over de manier waarop Obama deze periode beleefde en hoe hij reageerde op Trumps overwinning. Ziet Obama acht jaar werk als sneeuw voor de zon verdwijnen? En ziet hij Trumps overwinning als zijn eigen falen? Door zijn unieke positie kan Remnick deze vragen beantwoorden in een longread waarin alle registers open worden getrokken.

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 24-11-2016

Trumps koers

In een artikel voor War on the Rocks merkt Benjamin H. Friedman, werkzaam bij het Cato Institute, op dat de richting die Donald Trump met zijn regering in wil slaan, tot nu toe

 

allesbehalve helder is. Toch verwacht Friedman dat Trumps beleid zal meevallen. Hij acht het waarschijnlijk dat de nieuwe president de huidige lijn min of meer zal aanhouden, in tegenstelling tot wat velen in Washington denken. In hoeverre zal het politieke bestel Trumps besluitvoering kunnen beïnvloeden?

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 21-11-2016

Een ‘Trumpfaalse’ vrede?

Donald Trump staat voor een uitdaging: hoe de eigen kiezers tevreden te houden zonder daarbij internationale chaos te veroorzaken. Volgens Stephen M. Walt, hoogleraar

 

Internationale Betrekkingen aan Harvard University, kan de oplossing in de zeventiende eeuw worden gevonden. In zijn artikel in Foreign Policy betoogt Walt dat het idee van de Westfaalse soevereiniteit recht kan doen aan het isolationistische ‘America first’ en tevens internationale territoriale soevereiniteit kan waarborgen. Is dit Westfaalse model de oplossing voor Trumps buitenlandse politiek?

 

Foto: Flickr/Matt Johnson

 

Laatste update: 17-11-2016

Einde van westers leiderschap?

Xenia Wicket schrijft voor Chatham House over de afwezigheid van westers leiderschap nu de Europese Unie zich richt op de naderende Brexit en er in de Verenigde Staten een nieuwe

 

president is gekozen die meer Amerikaans isolationisme nastreeft. De tendens dat Amerika niet langer politieagent van de wereld wil zijn, wordt door Trump versterkt. Wickett betoogt dat Europa de ruimte moet opvullen die Amerika achterlaat.

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 14-11-2016

Hoe Trump kon winnen

Donald Trump president van de VS: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat is een van de grote vragen die na de verkiezingsuitslag spelen en waar Anthony J. Gaughan in zijn artikel voor The Conversation antwoord op geeft.

 

In zijn analyse noemt Gaughan vijf cruciale oorzaken die ten grondslag liggen aan Trumps historische overwinning. Is deze verkiezing een incident of is er sprake van een structurele verandering?

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 10-11-2016

Falende opiniepeilingen

De overwinning van Trump kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. Weinigen hadden, gezien de opiniepeilingen, deze uitslag verwacht. Volgens Kenneth P.

 

Vogel en Alex Isenstadt is deze presidentsverkiezing hét bewijs dat de opiniepeilingen zoals deze nu in de Verenigde Staten worden uitgevoerd niet meer werken. De methode is achterhaald en werkt een onjuiste verwachting in de hand. Grote veranderingen voor opiniepeilers in de Verenigde Staten zijn onvermijdelijk.

 

Foto: Loyala Phoenix

 

Laatste update: 10-11-2016

Imago VS na verkiezingen

De Amerikaanse verkiezingsstrijd heeft de reputatie van de VS in het buitenland geen goed gedaan, ongeacht wie morgennacht de verkiezingen wint. Stephen M. Walt stelt dit in Foreign Policy.

 

Vooral de populariteit van Trump vindt men in Europa, Japan en Australië lastig te begrijpen. Los van Trumps kandidatuur, heeft de gehele verkiezingsstrijd het imago van de Amerikaanse democratie verslechterd. Walt heeft nog enkele tips voor Clintons buitenlandbeleid, mocht zij de verkiezingen winnen.

 

Foto: Flickr/Nodigio

 

Laatste update: 07-11-2016

partners
(c) 2006 - 2017, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.