Nederland
Mali beter af zonder Nederland?

Gisteren werd bekend dat Nederland stopt met de missie in Mali. Marno de Boer schrijft voor Trouw dat Defensie ´serieus moet overwegen minder buitenlandse missies uit te voeren´. Het

 

vereiste basisniveau in de voorbereiding werd vaak niet bereikt en ook waren de militairen verspreid over verschillende eenheden, wat de militaire paraatheid aantastte. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport, aldus De Boer. Met het oog op de toenemende dreiging uit Rusland moet de Nederlandse ´wegkijkcultuur´, die flinke instabiliteit en onzekerheid zaait en verweven zit in zowel Defensie als politiek, flink op de schop. Het debat over de vraag of ‘failed state’ Mali beter af is zonder Nederlandse aanwezigheid woedt echter nog hevig.

 

Foto: Wikipedia Commons

 

Laatste update: 14-06-2018

Misplaatst positief?

Nederland is zeker van de zaak tegen Rusland. Voor Raam op Rusland schrijven Hella Rottenberg en Hubert Smeets dat Nederland de zaak voor het aansprakelijk stellen van Rusland

 

voor het neerhalen van MH17 denkt te gaan winnen. Zeker na het vinden van het bewijs dat een Russische luchtafweerbrigade de Boek-raket had vervoerd. Bij welke internationale instantie zal worden aangeklopt voor de rechtsgang is nog onduidelijk. Echter, het optimisme is volgens Mischa Wladimiroff, een expert op het gebied van internationaal recht, misplaatst. Volgens hem zal de rechtsgang doodlopen en is er meer kans voor gerechtigheid via diplomatieke middelen.

 

Foto: Flickr/Jeroen Akkermans

 

Laatste update: 04-06-2018

Wijzer in de toekomst, ook meer vertrouwen?

Vorige week donderdag publiceerde de Militaire Spectator een artikel over de Defensienota. Volgens de minister vormt de nota het startpunt van het versterken van het vertrouwen in

 

Defensie. In plaats van te focussen op de vraag of dit daadwerkelijk het geval zal zijn na invoering van de afgekondigde maatregelen, zoomt dit artikel in op de werkelijke inhoud. Die omvat korte- en langetermijnplannen die toekomstperspectief moeten bieden. De extra werklast vereist een can-do-mentaliteit. Maar is daar nog wel genoeg vertrouwen in?

 

Foto: Flickr/Phoenix OOCL

 

Laatste update: 28-05-2018

Strategie: gemiste kans?

Onlangs publiceerde minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok de ‘Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie’. Hoe is dit document te duiden? Karlijn Jans belicht in het nieuwste

 

nummer van Atlantisch Perspectief de belangrijkste punten: (1) de link van de strategie met andere beleidsdocumenten is niet altijd duidelijk; (2) een goede prioritering van doelstellingen ontbreekt; en (3) de (potentiële) rol van technologie in het domein van de diplomatie blijft onderbelicht. Is de nieuwe Nederlandse strategie een echte stap voorwaarts in het omgaan met een snel veranderende wereld? Of is de strategie een gemiste kans?

 

Foto: pxhere

 

Laatste update: 03-05-2018

‘Begrip’ in een nieuw jasje?

Kabinet-Rutte III toonde ´begrip´ voor de raketaanval op Syrië van Trump, Macron en May. Ko Colijn schrijft voor Vrij Nederland over deze vage uitspraak van het kabinet. De

 

Nederlandse regering faalt, volgens Colijn, wanneer zij een sterk standpunt in moet nemen over belangrijke zaken in het buitenlandbeleid. Wat is dat toch, ‘begrip’?  Volgens Colijn is de betekenis hiervan niet te vinden op de website mijnwoordenboek.nl en heeft het bar weinig te maken met inlevingsvermogen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-04-2018

De ‘N’ van Nederland en NAVO?

In Vrij Nederland wijst Ko Colijn de lezer op de cruciale rol die Nederland kan spelen in het bewaken van de eensgezindheid binnen de NAVO. In de jaren zeventig pleitte toenmalig minister

 

van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel tijdens een NAVO-vergadering al voor individuele vrijheid en politieke democratie, indertijd als reactie op het door velen getolereerde Griekse kolonelsbewind. De huidige situatie met NAVO-bondgenoot Turkije vraagt om zo’n zelfde pleidooi: het land schendt mensenrechten en ligt ver weg van de democratie naar NAVO-maatstaven. Maar kan Nederland het kunstje van Van der Stoel wel weer herhalen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-03-2018

De vergeten deal

In Vrij Nederland attendeert Harm Ede Botje de lezer op een recente documentaire van NPO 2 over de Turkije-deal. Ook in Nederland ligt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

 

de focus niet op de nog altijd voortdurende vluchtelingencrisis. “Het lijkt wel of het probleem niet meer bestaat sinds de Turkije-deal die werd gesloten in maart 2016”, stelt Ede Botje. Maar hoe staat het nu echt met de uitwerking van deze deal? Wat is de huidige situatie van die duizenden vluchtelingen en hoe gaat de Nederlandse politiek hiermee om?

 

Foto:Flickr/Megan Trace

 

Laatste update: 15-03-2018

Resolute Support: een bittere pil

Hoe is de Nederlandse bijdrage aan de missie in Afghanistan te rijmen met de situatie in dat land en de nieuwe Amerikaanse Afghanistanstrategie? In Atlantisch Perspectief bespreekt

 

Jan Gruiters (PAX) de onderbouwing van Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan. Gruiters doet dat aan de hand van recente onderzoeksrapporten en Kamerbrieven. Hij pleit daarbij ook voor een onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse inspanningen in Afghanistan. “De waarheid is een bittere pil om te slikken. Maar ook de Nederlandse bevolking heeft er niettemin recht op”, aldus Gruiters.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 16-01-2018

Orwelliaanse, data gedreven gemeenten

Gemeenten als Amsterdam en Den Haag verzamelen data, bijvoorbeeld om straten veiliger te maken. Zij houden zich echter niet altijd aan de privacywet, schrijft Saskia Naafs voor

 

Investico onderzoeksjournalisten. De burger is hier vaak niet van op de hoogte, heeft geen toestemming verleend en krijgt geen inzicht in de partijen of bedrijven die de informatie verzamelen. “Zolang het technisch mogelijk blijft data te herleiden op echte personen, gaat het nog steeds om het gebruik van persoonsgegevens en is de privacywetgeving van toepassing en moeten burgers geïnformeerd worden”, stelt Mireille Hildebrandt, Hoogleraar ICT en Rechtsstaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Om de data te verzamelen werken gemeenten vaak samen met technologische bedrijven uit het buitenland. Volgens hoogleraar Internetveiligheid van de Universiteit Twente, Aiko Pras, lopen steden en gemeenten zo het gevaar dat ze afhankelijk worden van die bedrijven zonder te weten wat er verder gebeurt met de verzamelde data.

 

Foto: PxHere

 

Laatste update: 07-12-2017

Litouwse toestanden in Nederland?

Hoe bescherm je een open samenleving tegen Russisch nepnieuws zonder de eigen democratie te ondermijnen? Coen van de Ven schetst in De Groene Amsterdammer een beeld van het dilemma.

 

De nieuwe minister van Binnenlandse zaken, Kajsa Ollongren, schreef in de tweede week van november een brief aan de Tweede Kamer waarin ze waarschuwt voor nepnieuws uit Rusland, dat de Nederlandse publieke opinie poogt te beïnvloeden. Van een contrastrategie tegen deze beïnvloeding was nog geen sprake. Volgens Van de Ven is dat logisch, omdat een contrastrategie in vele gevallen inhoudt dat de Nederlandse overheid de media moet controleren. Hij draagt als voorbeeld de situatie aan in Litouwen, waar de inlichtingendienst nauw samenwerkt met journalisten om een ‘alternatieve narratief’ te ontwikkelen. Kortom: bestrijdt vijandelijke propaganda met eigen propaganda. Een dergelijk optreden in Nederland ondermijnt diens democratische waarden.

 

Foto: Kremlin.ru

 

Laatste update: 30-11-2017

Een vervuilend ‘groen’ plan

In een artikel van Investico stellen Daphné Dupont-Nivet en Emiel Woutersen dat het ‘groene’ plan van de regering, om hout te verstoken in kolencentrales, juist leidt tot meer klimaatvervuiling.

 

Een derde van 9,3 miljard euro subsidie ging in 2016 naar het meestoken van hout in kolencentrales, maar met de verbranding van houtkorrels produceren deze centrales veel meer CO2 dan de gemiddelde gas- of kolencentrale: 95 procent meer CO2 dan uit gas en 15 procent meer dan uit kolen. Bovendien wegen andere bezwaren mee, zoals de massale houtkap voor het te verstoken hout. Dat komt het klimaat eveneens niet ten goede.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 28-11-2017

Defensie slachtoffer van Financiën

‘De kaalslag door de vorige kabinetten is nog amper te repareren’, schrijven Ko Colijn en Dick Zandzee in Vrij Nederland over het uitgeholde budget van Defensie en de rol van

 

Financiën. Om te voldoen aan de belofte aan de NAVO, 2 procent van het nationaal inkomen besteden aan Defensie, was een begroting van circa 15 miljard euro nodig (in 2024). Nu 1,5 miljard extra geeft een te lage groeicurve om dat doel te halen, en het is ook minder dan de benodigde 2 à 3 miljard om tegemoet te komen aan het Europese gemiddelde. De nieuwe minister van Defensie, Ank Bijleveld, moet nu een relatief lage begroting voor Defensie verdedigen die aan geen van de door de EU en NAVO gestelde eisen voldoet, terwijl ook het materieel van de Nederlandse krijgsmacht aan alle kanten rammelt. Bovendien trekt een ander ministerie aan de financiële teugels van Defensie en lijkt Bijleveld haar ministerschap te delen met Wopke Hoekstra, de nieuwe minister van Financiën.

 

Foto: Flickr/matism

 

Laatste update: 23-11-2017

Een spook uit het verleden

Nederlandse deelname aan de strijd tegen IS in Irak en Syrië werd geteisterd door een spook uit het verleden, namelijk de Irakoorlog, schrijft Caroline Schoofs voor de Militaire Spectator.

 

In 2010 presenteerde een commissie onder leiding van Willibrord Davids een rapport met de bevindingen van de Irakoorlog. Het rapport concludeerde dat Nederland de claim van de VS dat Irak kernwapens had, beter had moeten controleren en dat deelname aan dergelijke missies voortaan afhing van drie belangrijke voorwaarden: feitelijkheid, legaliteit en effectiviteit. Atlantische solidariteit alleen werd niet meer gezien als een rechtvaardige claim. De aangescherpte voorwaarden verklaren de huiverigheid van Nederland bij deelname aan de strijd tegen IS. Weliswaar voerde Nederland bombardementen uit in Irak, maar bij deelname aan de strijd in Syrië was voortdurende toetsing van de voorwaarden nodig. Zo verkreeg het rapport een tweede leven bij de strijd tegen IS.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-11-2017

Digitaal ‘poldermodel’: zegen of vloek?

Steeds vaker gebruiken beroepsgroepen sociale media voor protestacties. Daarmee lijkt het authentieke poldermodel aan zijn einde te komen, stelt Jaap Tielbeke in De Groene Amsterdammer.

 

Het protest van basisschoolleraren op 5 oktober 2017 in Den Haag was niet de verdienste van een vakbond of ngo, maar van één man met een internetverbinding. Jan van de Ven zette de actie op via Facebook met als resultaat: 720 miljoen euro extra om de eisen van leraren tegemoet te komen. Volgens hoogleraar transitiekunde, Jan Rotmans, bevestigen dit soort acties de theorie dat burgers steeds meer zelf de leiding nemen. Er schuilt ook een gevaar in deze digitalisering, constateert bestuurskundige Frans Hendriks aan de hand van een online petitie die het ‘falende rechtssysteem’ verantwoordelijk houdt voor de dood van Anne Faber. Volgens Hendriks werkt dit een ‘stemmingendemocratie’ in de hand waarin ratio het aflegt tegen emoties.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 30-10-2017

Geen ‘Halbe’ maatregelen

De kabinetsformatie is nog bezig, maar Halbe Zijlstra wordt (zeer waarschijnlijk) de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Wat kunnen we volgens Max van Weezel verwachten?

 

Voor Vrij Nederland vergelijkt hij de uitspraken van Halbe Zijlstra als fractievoorzitter van de VVD met de heersende mening binnen zijn nieuwe departement. Deze liggen vrij ver uit elkaar. Waar er in het verleden vanuit het ministerie altijd gehamerd werd op de verbetering van mensenrechten in de wereld, heeft de nieuwe minister andere gedachtes. Zijlstra pleitte voor meer eigen belang en minder geheven vingertje. Het is de vraag wie er als eerste een cultuuromslag zal maken: schikt het ministerie naar de visie van Zijlstra of wordt hij een evenbeeld van zijn voorgangers?

 

Foto: Flickr/Roel Wijnants

 

Laatste update: 23-10-2017

Regeerakkoord Rutte III: een beschouwing

Welke doelen stelt dit kabinet ten aanzien van migratie, defensie, veiligheid, Europese samenwerking en klimaat? Verschillende experts van Clingendael reflecteren op het regeerakkoord.

 

Er wordt gepleit voor meer samenwerking op Europees niveau op gebied van migratie, klimaat en de bestrijding van criminaliteit. Dit kabinet richt zich tevens op de Brexit. Zo moet afschaffing van dividendbelasting Nederland aantrekkelijker maken voor bedrijven die weg willen uit Groot-Brittannië, merkt expert Rem Korteweg op. Uitblinker is het klimaatbeleid dat volgens expert ‘Sustainability’, Louise van Schaik, de internationale reputatie van Nederland ‘ten goede komt’. Struikelpunten in het akkoord zijn migratie- en vluchtelingenbeleid en veiligheid en defensie. Het migratie- en vluchtelingenbeleid van dit kabinet biedt vooral ‘schijnzekerheid’, stelt expert Fransje Molenaar. Volgens veiligheidsexperts Margriet Drent en Dick Zandee komt dit regeerakkoord, met 1,5 miljard euro voor defensie, slechts ‘mondjesmaat’ tegemoet aan het plan om de krijgsmacht te versterken.

 

Foto: Flickr/Minister-president Rutte

 

Laatste update: 16-10-2017

Uitdaging voor nieuwe kabinet: Balticum

Voor het aankomende kabinet wachten belangrijke taken betreffende de verdediging van de Baltische staten en de gestationeerde Nederlandse militairen, schrijft Anne Bakker van

 

Clingendael. De Baltische staten hebben slechts een klein budget voor defensie, ongeveer 250 tot 500 miljoen euro, en bovendien maakt Rusland, door middel van ‘anti-acces capabilities’, het steeds lastiger voor NAVO-landen om landen als Litouwen te hulp te schieten. Bakker stelt dat Den Haag de situatie serieus neemt, maar dat dit niet blijkt uit de gemaakte beslissingen ten aanzien van de militaire bijdrage. “To bring political ambitions in line with military realities, difficult choices will have to be made by the new Dutch government that is currently being formed. The likely increase in the defence budget offers no escape from these choices”, aldus Bakker.

 

Foto: Flickr/Phoenix OOCL

 

Laatste update: 05-10-2017

Duitse inschikkelijkheid: risico voor Nederland

Duitsland heeft aan de Europese onderhandelingstafel de neiging om snel compromissen te sluiten. Adriaan Schout schrijft in Clingendael Magazine dat deze inschikkelijkheid een

 

risico vormt voor Nederland. Vele compromissen, zoals de toetreding tot de EU door landen die in feite niet aan de eisen voldeden, maar ook de huidige plannen om de Europese integratie en Eurozone te versterken dragen een Duitse stempel. Dergelijke compromissen dragen echter zware consequenties met zich mee en hebben geleid tot veel kritiek op de EU. Aan Rutte daarom de taak om namens Nederland Merkel te wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan Europese compromissen. Immers waar Duitsland gaat, volgt Nederland en zal ook Nederland de consequenties van het EU-beleid van zijn machtige buurman moeten ondergaan.

 

Foto: Flickr/Minister-president Rutte

 

Laatste update: 25-09-2017

partners
(c) 2006 - 2018, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.