NAVO
NAVO moet Turkije nog niet opgeven

Het Turkije van president Erdogan past om verschillende redenen niet meer bij de NAVO, zo schrijft Gerald Hyman voor The National Interest. Turkije lijkt zich immers weinig aan te

 

trekken van traditionele NAVO-waarden en heeft meermaals gekozen voor andere partijen in conflictgebieden zoals Syrië en Venezuela. Toch moet de NAVO Turkije niet zomaar aan de kant schuiven. Naast dat Turkije een belangrijke strategische positie inneemt, zou Turkije ineens weer dichter naar de NAVO toe kunnen groeien. De stedelijke elite van Ankara, Istanbul en Izmir heeft zich al tegen Erdogan gekeerd. Zij vertegenwoordigen weliswaar niet heel Turkije, maar Erdogans conservatieve achterban doet dat evenmin. De NAVO kan daarom het beste afwachten of Turkijes antiwesterse koers standhoudt.    

 

Foto: Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

 

Laatste update: 13-06-2019

NAVO’s hardere cyberaanpak

Op dit moment is de NAVO druk bezig met het opzetten van een Cyber Command, dat vanaf 2023 alle NAVO-cyberoperaties moet gaan coördineren en uitvoeren, zo schrijft Patrick Tucker

 

in Defense One. Volgens secretaris-generaal Stoltenberg is dit onderdeel van NAVO’s hardere aanpak jegens cyber- en elektronische aanvallen. Hierdoor zal het bondgenootschap niet alleen defensief handelen, maar ook offensief. Stoltenberg liet in 2015 al weten dat Artikel 5 in werking kan treden wanneer een cyberaanval plaatsvindt tegen een van de NAVO-leden. Toch blijft een collectieve aanpak lastig, omdat de uiteenlopende capaciteiten van NAVO-bondgenoten niet goed te coördineren zijn. Beleidsmedewerkers van de NAVO houden zich daarom druk bezig met het opstellen van een duidelijk en overkoepelend cyberbeleid.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 29-05-2019

De Turks-Russische S-400-deal en de NAVO

Turkije heeft al een tijd geleden een overeenkomst gesloten met Rusland voor de aankoop van Russische S-400-luchtverdedigingssystemen. Ondanks constant Amerikaans

 

verzet blijft Turkije vasthouden aan deze samenwerking. Aaron Stein gaat voor War on the Rocks in op de mogelijke gevolgen van dit Turkse voornemen voor Turkije en voor de NAVO. Turkije probeert toestemming te krijgen om zowel F-35- als S-400-systemen te gebruiken, en er zijn voornemens om samen met Rusland een S-500-systeem te ontwikkelen. Deze sterkere samenwerking met Rusland zal waarschijnlijk leiden tot Amerikaanse sancties. Voor de VS opent dat de mogelijkheden binnen de NAVO meer strategisch samen te werken met Oost-Europa en flexibeler te opereren in het Midden-Oosten. Voor het principe van lastenverdeling zijn de ontwikkelingen in Turkije echter bijzonder slecht.

 

Foto: Wikimedia Commons/Dorian Jones

 

Laatste update: 23-05-2019

Defensiesamenwerking kan NAVO ondermijnen

De Verenigde Staten maken zich zorgen om Europese plannen voor het beschikbaar stellen van 13 miljard euro voor het Europees Defensiefonds en nieuwe samenwerking onder PESCO,

 

zo schrijft Die Welle. Dergelijke plannen ter verbetering van Europese defensiesamenwerking zouden de samenwerking binnen de NAVO immers kunnen beschadigen. De VS is vooral bang om uitgesloten te worden van deelname aan nieuwe defensieprojecten en dreigt daarom met sancties. Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Federica Mogerini, meent dat zulke zorgen ongegrond zijn en merkt op dat de EU op het gebied van defensieaankopen meer openstaat voor Amerikaanse bedrijven en materieel dan andersom.

 

Foto: Flickr/European external action service

 

Laatste update: 16-05-2019

Wat doet de NAVO voor de VS?

In de nieuwe editie van Atlantisch Perspectief maakt Roberta Haar de balans op voor de NAVO vis-à-vis de VS: wat heeft het bondgenootschap de afgelopen 70 jaar de Amerikanen

 

opgeleverd? En dient de NAVO tegenwoordig nog steeds de Amerikaanse belangen? Het is daarbij opvallend dat de regering-Trump de draad oppakte van Obama in het vergroten van de Amerikaanse bijdrage aan Europese veiligheid, hoewel Trump vooral bekend staat om zijn scepsis ten aanzien van de NAVO. Zo verhoogde het Pentagon onder Trump het budget en de inspanningen van het European Deterrence Initiative, dat de oostflank van de NAVO moet versterken.

 

Foto: Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

 

Laatste update: 06-05-2019

Russische inlichtingen en de rol voor de NAVO

Ondanks veranderende tactieken blijven Russische inlichtingendiensten een belangrijke bijdrage leveren in de politieke oorlog tegen het Westen, zo schrijft Mark Galeotti voor NATO Review Magazine.

 

Hoewel de moordaanslag op Skripal begin 2018 veel internationale weerstand heeft opgeroepen, net als de weinig succesvolle pogingen buitenlandse verkiezingen te beïnvloeden, blijft Rusland vasthouden aan de inlichtingendienst voor zijn buitenlandbeleid. Dit is te verklaren door de rol van de inlichtingendienst in het verstoren, afleiden en demoraliseren van het Westen. Eén solidaire NAVO zou zulke pogingen kunnen ontmoedigen, mits deze solidariteit wordt uitgebreid naar niet-militaire bedreigingen. Hier ligt echter een uitdaging voor de NAVO, aangezien de solidariteit van de NAVO sterk samenhangt met de beperkte focus.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-05-2019

Burgerslachtoffers Afghanistan

Volgens een nieuw rapport van de Verenigde Naties, dat afgelopen week werd gepubliceerd, hebben internationale troepen in het eerste kwartaal van 2019, waaronder die van

 

de NAVO, meer Afghaanse burgers gedood dan de talibanstrijders of andere gewapende groeperingen. De woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan, kolonel Dave Butler, zei in een verklaring: “We reserve the right of self defense of our forces […]. The best way to end the suffering of non-combatants is to end the fighting through an agreed-upon reduction in violence on all sides.” Er wordt door de VN op aangedrongen om onmiddellijke maatregelen te nemen die het stijgende aantal doden, meestal veroorzaakt door luchtaanvallen, drastisch omlaag brengen.

 

Foto: Flickr/ U.S. Department of Defense

 

Laatste update: 29-04-2019

Trump leert leven met NAVO

Nu de Amerikaanse president Donald Trump inmiddels al meer dan twee jaar aan de macht is, leert hij met de NAVO te leven, en andersom, zo schrijft Kathy Gilsinan voor Defense One.

 

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, wordt geprezen om zijn subtiele aanpak van Trump. Stoltenberg geeft Trump het gevoel dat zijn zorgen worden gehoord, terwijl hij tegelijkertijd de waarden van de NAVO niet uit het oog verliest. Hoewel Trump bekend staat om zijn harde uitspraken over de trans-Atlantische alliantie zegt Rachel Rizzo, die werkzaam is bij het Center for a New American Security, dat zijn beleid het tegenovergestelde doet denken. Zo geeft Trump meer geld uit aan het European Deterrence Initiative en stationeerde hij meer troepen in de Baltische staten.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-04-2019

"NATO needs solidarity for its 70th birthday"

Op 4 april 1949, vandaag precies 70 jaar geleden, werd de NAVO opgericht. Deze week vindt er een NAVO-top plaats in Washington ter gelegenheid van dit 70-jarig bestaan.

 

Al bestond er in eerste instantie twijfel over deze viering, zo schrijft Julie Smith voor Foreign Policy. Sinds het presidentschap van Trump is de relatie tussen de NAVO en de Verenigde Staten zeer onder druk komen te staan. Zo heeft de president NAVO bondgenoten “delinquent” genoemd. Ook hamert hij op een verhoging in defensie-uitgaven van deze landen, naar minimaal 2% van het BBP. Terwijl het bondgenootschap ten tijde van het 70-jarig bestaan wel wat minder rumoer en wat meer solidariteit kan gebruiken.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 04-04-2019

Is China het nieuwe Rusland?

Voor de NAVO dreigt China de plaats van Rusland in te nemen, zo schrijft Matthew Karnitschnig voor Politico. De NAVO heeft het grootste deel van de afgelopen 70 jaar besteed aan het

 

verdedigen van de lidstaten tegen de Russische dreiging. Om de komende 70 jaar ook relevant te blijven moet de NAVO de focus verder naar het Oosten verleggen, richting Beijing. Het blijft een beladen kwestie aangezien China ook een belangrijke handelspartner voor Amerika en Europa is. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei afgelopen week “We are partners on one hand and competitors on the other”. Nu China steeds machtiger wordt is het belangrijk om een beter begrip te krijgen wat dat inhoudt voor de NAVO. Bovendien zou de machtsconcurrentie tussen China en Amerika Europa buitenspel kunnen zitten.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 04-04-2019

Lessen trekken uit het Koude Oorlog-verleden

Op 4 april aanstaande bestaat de NAVO 70 jaar. Ondanks dit lange bestaan heeft de organisatie het niet altijd makkelijk gehad. Lukas Trakimavicius schrijft voor de Amerikaanse

 

Atlantic Council dat de NAVO naar haar Koude Oorlog-verleden moet kijken om lessen voor de toekomst te trekken. Het roerige begin in 1949 en de daaropvolgende jaren, met groeiende dreiging voor West-Europa vanuit de Sovjet-Unie, ging snel over in interne rumoer en onenigheid. Gedurende de Koude Oorlog bleef de Sovjetdreiging bestaan, maar West-Europese landen raakten ook geregeld gefrustreerd met de Verenigde Staten en hun handelen en mate van informatie delen. De parallel naar het heden kan getrokken worden. Hoe zal dit de toekomst van NAVO beïnvloeden?

 

Foto: U.S. Army graphic

 

Laatste update: 28-03-2019

Turkije bedreigt nationale veiligheid NAVO

De aankoop van het Russische S-400-raketafweersysteem door Turkije zorgt voor een nationaal veiligheidsprobleem voor de NAVO, zo schrijft Steve Holland voor Reuters. De Russische

 

systemen zijn niet te gebruiken naast de F-35 vliegtuigen die door de Verenigde Staten en andere NAVO-landen worden ingezet. De Amerikaanse overheid probeert de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te overtuigen niet enkel te denken vanuit een commercieel oogpunt maar vooral de nationale veiligheid van de NAVO voorop te stellen. Toch betekent doorgang van de deal niet dat Turkije zich zou moeten terugtrekken uit de alliantie, zoals eerder werd beweerd. Wel ontstaan er diplomatieke spanningen die sancties tot gevolg kunnen hebben.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-03-2019

Erdogan boos op NAVO

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigt NAVO-bondgenoten van het steunen van ‘terroristen’ door het leveren van wapens terwijl ze het verzoek van Turkije om

 

wapens te kopen negeren, meldt AlJazeera. Op een verkiezingscampagne van afgelopen maandag zei Erdogan: “What kind of NATO alliance is this?’’. Hij hamerde vooral op de grote dreiging van Syrië als grensland en bepleitte zijn ongenoegen over de Amerikaanse steun en training aan de militie Syrian Democratic Force (SDF) die onder leiding staat van de Koerdische Volksbeschermingseenheid (YPG). De YPG is de belangrijkste bondgenoot van Washington in de oorlog tegen ISIS, maar wordt door Ankara beschouwt als ‘terroristische groep’.

 

Foto: Kremlin

 

Laatste update: 21-02-2019

Doet NAVO genoeg voor cybersecurity?

Wereldwijd is cybersecurity een zeer belangrijk aspect van nationale en internationale veiligheid, zo ook voor een internationale organisatie als de NAVO. In NATO Review

 

Magazine staat dat dit onderwerp al sinds 2002 op de agenda van de NAVO staat. Toen werd het belang ervan erkend door de lidstaten. In 2014 nam de organisatie een grote stap; een cyberaanval op een van de lidstaten kan Artikel 5 van het NAVO verdrag in werking stellen. “[C]yber threats to the security of the Alliance are becoming more frequent, complex, destructive, and coercive”. Maar is deze stap voorlopig voldoende als afschrikmiddel tegen een mogelijke cyberaanval op een van de lidstaten?

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 14-02-2019

"NATO - ready for anything?"

In september 2018 hield Rusland zijn grootste militaire oefening sinds het einde van de Koude Oorlog in het oosten van het land. De vraag die in NATO Review wordt gesteld is de

 

volgende: Is de NAVO er klaar voor als Rusland ’een dergelijke hoeveelheid troepen aan zijn westelijke grens zou plaatsen? De staat van paraatheid van de NAVO is sinds de annexatie van de Krim 2014 weer een belangrijk aandachtspunt. Echter zijn paraatheid en defensieuitgaven niet al sinds de oprichting van de NAVO een aandachtspunt?

 

Foto: Kremlin

 

Laatste update: 28-01-2019

Valt er dit jaar iets te vieren?

Dit jaar bestaat de NAVO 70 jaar. Echter, volgens Dick Zandee is dit niet per se reden voor een viering. Voor de Spectator van Clingendael schrijft hij dat de NAVO zich in roerige tijden

 

bevindt. Door Russisch handelen heeft Artikel 5 recentelijk weer prioriteit gekregen. Hiervoor handelde de NAVO voornamelijk buiten haar eigen lidstaten. Zandee benoemt 3 factoren die in de weg kunnen staan van het versterken van de trans-Atlantische alliantie en het vooropstellen van Artikel 5: Trump, Turkije en de Oost-Zuid-tweedeling binnen het bondgenootschap.

 

Foto: Flickr/Nicolas Raymond

 

Laatste update: 14-01-2019

NAVO in het krijt bij Mattis

Jamie Shea blikt voor de Amerikaanse Atlantic Council terug op het ministerschap van James Mattis. De Amerikaanse minister van Defensie moest onlangs het veld ruimen na onenigheid met

 

president Trump over diens Syriëbeleid. Voor de NAVO was Mattis de juiste persoon op het goede moment, aldus Shea, omdat hij een stabiliserende factor vormde in een onrustige tijd voor het bondgenootschap. Zo steunde hij extra Amerikaanse investeringen in de Europese veiligheid, en betere defensiesamenwerking tussen EU-landen onderling. De NAVO staat hierdoor in het krijt bij de voormalige mariniersgeneraal.

 

Foto: U.S. Department of Defense

 

Laatste update: 03-01-2019

Fort-Trump zet burden sharing onder druk?

In Defense One stelt Barry Posen dat het plaatsen van een Amerikaanse divisie in Polen een grote fout is. Het zogenaamde Fort Trump moet bescherming bieden tegen de Russische

 

dreiging. Posen wijst erop dat de VS zich in een gijzelaarspositie manoeuvreert. De Amerikaanse divisie alleen zal te klein zijn om een Russisch offensief te stoppen. Echter, Europese landen zullen zich niet genoodzaakt voelen om extra troepen te sturen, aangezien de VS zich met de divisie al gecommitteerd heeft aan de verdediging. Op deze manier zal Fort Trump ten koste gaan van de verbetering van burden sharing

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 20-12-2018

Overeenstemming NAVO en Trump

Voor Foreign Policy gaan Robbie Gramer en Lara Seligman in op de steun van de NAVO voor de bewering van de Trump-regering dat Rusland het INF-verdrag schendt. Toen de

 

Amerikanen Rusland een ultimatum stelden, toonden de twee partijen, die onderling geen optimale relatie hebben, zich eensgezind en verklaarde de NAVO de Amerikaanse actie te steunen. De steun van de NAVO-landen kan, in sommige gevallen, ook voortkomen uit een verlangen het verdrag te verbeteren in plaats van het op te schorten. Het opschorten van het verdrag wordt namelijk gezien als een bedreiging voor de Europese veiligheid. Wat zal deze nieuwe ‘eenheid’ betekenen?

 

Foto: Flickr/U.S. Department of State

Laatste update: 06-12-2018

partners
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.