Azië & Oceanië
Hypersone raketten: game changers

Ze zijn niet langer science fiction: hypersone wapensystemen. De Russen testten al hun eigen systeem. Nu de Volksrepubliek China daadwerkelijk zo’n systeem in gebruik neemt, kijkt de wereld met argusogen toe.

 

Het is vrijwel onmogelijk om je te verweren tegen hypersone wapens, die met een snelheid van boven Mach 5 (6125.22 kilometer per uur) op hun doel afgaan. Nu deze nieuwe wapens van de band rollen, lijkt het nodig om regels op te stellen die de verspreiding van deze wapens tegengaan. Wanneer deze wapens namelijk hun weg vinden naar de internationale wapenmarkt, zijn de mogelijke gevolgen niet meer te overzien. 

 

Foto: Wikimedia Commons - Hypersonic Glide Vehicle
 

Laatste update: 09-03-2020

Amerikaans-Chinees conflict onvermijdelijk?

Leidt de opkomst van China tot een steeds hoger oplopend conflict met de VS? Deze vraag leidt tot diepgaande beschouwingen over de rol van China, de VS en de EU in de  toekomstige wereldpolitiek.

 

Peter Rudolf, van de Stiftung Wissenschaft und Politik, biedt houvast door relevante theorieën te verbinden aan het hedendaags beleid van de grootmachten. Beiden zien elkaar als potentiële tegenstanders op het strijdveld. Als dit zo door blijft gaan, dan dreigt constante strijd om invloed tussen de twee grootmachten het nieuwe normaal te worden. Niet in de laatste plaats op het digitale strijdveld.

Foto: Flickr, Rudin Group - Chinese and US flags

 

Laatste update: 05-03-2020

India in vuur en vlam

Terwijl Narendra Modi zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump ontvangt, staat zijn hoofdstad in brand door sektarisch geweld. Hoe groot zijn de problemen voor de grootste democratie ter wereld?

 

Het geweld lijkt een gevolg van het hindoe-nationalistische beleid van de Indiase premier. Vooral een controversiële burgerschapswet is een heet hangijzer. Verschillende deelstaten, gesterkt door vreedzaam protest van moslims en gematigde hindoes, protesteren nu tegen de implementatie van deze wet. De partij van Modi, de BJP, lijkt echter haar zinnen te zetten op radicalisering. Partijprominenten hebben zelfs gesuggereerd dat demonstranten mogen worden neergeschoten. Waar zal dit in uitmonden?

Photo Credits: Flickr, Two Circles

Laatste update: 02-03-2020

De machtigste vrouw van Noord-Korea

In dit tweedelige stuk van The National Interest wordt Kim Yo-Jong’s opmars binnen Noord-Korea onderzocht. Wie is deze vrouw en hoe klom zij zo snel op na de dood van haar vader?

 

De twee artikelen schetsen een profiel van de zus van Kim Jong-Un. Zij kan worden gezien als haar broers rechterhand. Informatie uit het kluizenaarsland komt mondjesmaat binnen. Toch is het mogelijk om haar rol én invloed binnen de Noord-Koreaanse elite te beoordelen.

Flickr, U.S. Department of State - Secretary Pompeo Receives Photos from Kim Yo Jong in Pyongyang

Laatste update: 27-02-2020

Coronavirus: nieuwe revolutie in China?

Een angstcultuur, gecreëerd door Xi Jinping, zorgt ervoor dat China te langzaam heeft gereageerd op het Coronavirus. Dat stelt Rory Truex in The Atlantic.

 

Vooralsnog hebben deze en andere rampen nog niet geleid tot een scenario dat vergelijkbaar is met de Tsjernobylramp. Die betekende het begin van het einde van de Sovjet-Unie. het gebrek aan checks and balances zorgt in China echter wel voor onnodig leed onder de bevolking. Commentatoren in het Westen zinspelen inmiddels op regime change. Alleen is een democratische revolutie volgens Truex nog ver weg.

Foto: Flickr, SoQ Coronavirus

Laatste update: 20-02-2020

Myanmar: wankel bruggenhoofd?

Myanmar heeft de potentie om het bruggenhoofd te zijn tussen de economische reuzen van Azië: India en China. Ondanks deze ogenschijnlijk gunstige positie, profiteert het land hier niet van door voortdurende binnenlandse conflicten.

 

The Strategist neemt het land onder de loep en probeert een perspectief te bieden voor de toekomst. Wat het land volgens de Australische denktank vooral moet vermijden is samen te vatten in de ‘vijf m’s’: misunderstanding, mistrust, misinterpretation, misconception en mistreatment.

Photo Credits: Flickr, DYKT Mohigan

Laatste update: 17-02-2020

China: de nieuwe reus in defensie

Dat het defensiebudget van China groeit is al bekend. Hoe de nationale defensie-industrie meegroeit is een stuk moeilijker vast te stellen.

 

Kwantitatief onderzoek van het Zweedse SIPRI geeft aan dat de tweede economie ter wereld vandaag de dag ook beschikt over de  tweede grootste defensie-industrie. Hoe ziet deze ondoorgrondelijke sector er uit?

 

Photo Credits: Flickr, Jonathan Kos-Read

Laatste update: 06-02-2020

Nieuwe vriendschap: EU en Japan

Het protectionistisch bewind van de Verenigde Staten drijft Japan en de EU in elkaars armen. Het CEPS zet uiteen wat voor grote economische en politieke voordelen een dergelijke vriendschap zou kunnen bieden.

 

Verdergaande samenwerking is de uitgelezen kans om verder te groeien dan alleen op economisch gebied. Zijn de nieuwe verdedigers van de liberale wereldorde opgestaan?

Foto: Flickr, Junpea Abe

Laatste update: 03-02-2020

Japan in het nauw

Noord-Korea gaat dit jaar een ‘agressiever buitenlands beleid’ voeren, en hervat het ontwikkelen van raketten. Met de Olympische Spelen is dit voor Japan een onwelkome wending.

 

Kim Jong-Un voelt zich niet meer gebonden aan het op moratorium nucleaire en langeafstandsraketten. Japan moet meer samenwerken met Zuid-Korea en de VS om hun veiligheid te waarborgen. De relatie tussen de Amerikanen en Zuid-Korea is echter al een lange tijd moeizaam, omdat Trump meer terug wil zien voor de militaire aanwezigheid in het land.  het Witte Huis zal misschien meer terugvragen voor hun militaire aanwezigheid. Japan moet vrienden gaan zoeken, maar waar?

Foto: flickr, CJCS

Laatste update: 30-01-2020

Singapore: gevangen tussen twee vuren?

“Als twee olifanten vechten, vertrappen ze het gras . Als ze de liefde bedrijven, gebeurt hetzelfde”. Met die woorden omschreef de eerste premier van Singapore de positie van de stadsstaat

 

tussen de belangen van China en Amerika. Volgens William Choong van The Strategist heeft Singapore als partner van beiden bij uitstek belang bij de beëindiging van het conflict, want mogelijk moet de eilandstaat binnenkort gedwongen partij kiezen voor één van de ‘olifanten’.

Foto: Flickr, David Meggers

Laatste update: 27-01-2020

China daagt IndonesiŽ uit in Zuid-Chinese Zee

Een confrontatie tussen China en Indonesië is kortgeleden met een sisser afgelopen. De Chinezen probeerden hun claim op de Zuid-Chinese Zee kracht bij te zetten.

 

Dit door vissersboten en kustwacht naar een betwiste eilandengroep te sturen. Indonesië reageerde hierop door oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen naar het gebied te sturen. Tegelijkertijd is China, in samenwerking met andere landen, bezig met het opstellen van (militaire) gedragsregels voor de betwiste regio. Waarom kiest China ook voor bewuste provocaties?

 

Foto: Flickr, Tadashi Mori

Laatste update: 23-01-2020

Aanhoudende zorgen voor Duterte

Halverwege zijn ambtstermijn heeft president Rodrigo Duterte van de Filipijnen nog genoeg zaken om zich zorgen over te maken.

 

Aanslepende binnen- en buitenlandse conflicten heeft ook hij niet kunnen oplossen. The Strategist legt uit hoe de binnenlandse strijd met jihadisten en het internationale conflict met China in de Zuid-Chinese Zee Duterte en zijn regering hebben beïnvloed én welke strategie hij, mits herverkozen, de komende jaren moet voeren.

Photo credits: Flickr, Republic of Korea 

Laatste update: 20-01-2020

Chinees neokolonialisme in MaleisiŽ?

De relatie tussen Maleisië en China is niet wat het lijkt. In dit artikel belicht Felix Chang de verandering in houding van de Maleisische overheid ten opzichte van China.

 

Al decennia is er een scheve economische verhouding in projecten tussen de twee landen, mede veroorzaakt door slechte transparantie in het buitenland beleid van Maleisië. Laatstgenoemde draagt veelal de kosten maar niet de baten van de projecten. Onvrede hierover plus de toenemende agressie van China in de Zuid-Chinese zee zorgt wellicht voor een omslag in Maleisisch beleid. Komt die er ook?

 

Foto: Wikimedia Commons

Laatste update: 16-01-2020

De EU zonder duidelijk China-beleid in 2020

Met een EU-China top op de planning in april wordt het hoog tijd dat de EU een duidelijke lijn tegenover China formuleert, aldus Noah Barkin.

 

Maar uitdagingen als Chinese mensenrechtenschendingen en het Amerikaanse handelsconflict dreigen Europese besluitvorming te bemoeilijken. Voor nu ontbreekt het de lidstaten aan eenheid en vastberadenheid in de strategie voor China. Wat kunnen we verwachten van Sino-Europese relaties voor 2020?

Photo Credits: Flickr, The White House

Laatste update: 13-01-2020

Wordt de oorlog koud of koel?

Hoewel er een eerste handelsakkoord ligt tussen de VS en China, zien weinigen een einde aan het conflict tussen de grootmachten.

 

Volgens onderzoekers uit Hong Kong is er geen sprake van een Koude Oorlog, maar van een ‘Koele Oorlog’ zoals ze dat noemen? In US-China Focuss vragen Andrew Sheng en Xiao Geng zich af hoe dit conflict, dat vooralsnog alleen maar verliezers kent, moet eindigen.

Photo Credits: Futureatlas.com

 

Laatste update: 08-01-2020

Verkiezingen Taiwan: ophef voor China en VS?

Voor Taiwan is een nieuwe verkiezingsronde aanstaand. Wat voor resultaten zijn er van de verkiezingen te verwachten

 

en wat voor geopolitieke verandering kan dit teweeg brengen? Afhankelijk van de winnaar is het mogelijk dat China of de VS zijn regionale strategie aanpassen.

Foto: Flickr

 

Laatste update: 06-01-2020

De EU en AziŽ, nieuwe machtige partners?

Met de opkomst van landen in Zuidoost-Azië reist tevens de vraag hoe de EU zich tot de regio moet verhouden.

 

Josep Borrell, de pas aangetreden Hoge Vertegenwoordiger buitenlands beleid van de EU, gaat hier nader op in.  In dit opiniestuk van zijn hand, gaat de Spanjaard in op de uitkomst van de  laatste Asia-Europe Meeting en op zijn doelstellingen voor de toekomst.

Foto: Flickr

Laatste update: 06-01-2020

De 'Chinese Dream' een Indiase nachtmerrie?

Lange tijd domineerde de Verenigde Staten in Azië en in de Pacific. Nu lijkt er een regionale draai richting China plaats te vinden. Op economisch, politiek en militair vlak weet de Chinese

 

president Xi namelijk zijn invloed op buurlanden te vergroten. Heeft India straks het nakijken?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-12-2019

India moet vernieuwen

India is een opkomende wereldmacht en president Modi heeft internationale ambities. Het buitenlandbeleid van India is echter nog zeer verouderd. Daarin komt tot uitdrukking dat het land

 

zichzelf nog steeds ziet als achtergesteld derdewereldland. Wat kan India doen om invulling te geven aan zijn nieuwe positie als opkomende wereldmacht?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 17-12-2019

Het geheim van China

Hoe kunnen we China het beste begrijpen en welke richting wil het land op? Charles Edel probeert deze vragen te beantwoorden aan de hand van vier verschillende theorieën, die

 

verschillende auteurs presenteren in een aantal recent verschenen boeken over het land. Zo richt  één boek zich op de koersverandering in China onder president Xi Jinping. Een ander boek gaat in op de internationale ambities van China en de Nieuwe Zijderoute. De twee overige boeken gaan over het gevoel van onveiligheid binnen het Chinese leiderschap en de gevolgen van het autoritaire regime van de communistische partij voor het land. Alle vier de boeken worden op National Interest aangeraden om China beter te begrijpen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-12-2019

Gevaarlijke Chinese Inmenging

Eerder schreven we over de toenemende invloed van de Chinese Communistische Partij op universiteiten wereldwijd, ook Westerse. Alex Joske en Charlie Lyons Jones

 

analyseerden dit probleem voor ASPI Strategist. Volgens hen maakt de  invloed van de socialistische dictatuur buitenlandse universiteiten een belangrijk onderdeel uit van zijn militair-technologische strategie. Chinese officials doen kennis en skills op aan buitenlandse universiteiten en rekruteren onderzoekers voor het Chinese leger. Er zijn veel samenwerkingsverbanden. Met name met universiteiten in Australië, die technologieën ontwikkelen die China gebruikt voor mensenrechtenschendingen. Denk bijvoorbeeld aan surveillancetechnologieën die het gebruikt bij de onderdrukking van de Oeigoeren in Xinjiang.  Volgens Joske en Jones is dit een groot probleem, maar ze komen met een aantal concrete voorstellen om er iets aan te doen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 28-11-2019

Bioterreur in IndonesiŽ

143 miljoen dodelijke slachtoffers per gram. Dat is hoe giftig het biowapen Abrin kan zijn. Vorige maand is het gevonden in de handen van een IS-geaffilieerde terreurorganisatie in Indonesië.

 

Het goedje is te verspreiden met een bom, of door het toe te voegen aan drinkwater of voedsel. Bio-wapens zijn lastig te vervaardigen, maar er zijn steeds meer rapporten waaruit blijkt dat Indonesische terroristen bezig zijn met het maken van biowapens. Is de Indonesische overheid in staat dit gevaar te beteugelen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 25-11-2019

Hoe betalen de VS en Zuid-Korea de rekening?

Niet alleen bij de NAVO bekritiseert President Trump bondgenoten voor het niet eerlijk delen van defensiekosten. Onderhandelingen tussen de VS en Zuid-Korea zijn vroegtijdig

 

gestaakt omdat ze het niet eens konden worden over het verdelen van de kosten van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio. Trump heeft recent zelfs gesuggereerd troepen terug te trekken als de financiële bijdrage van Zuid-Korea niet omhoog gaat. Het mislukken van de onderhandelingen is een zeldzame publieke onenigheid in dit sterke bondgenootschap, maar voor de VS zijn de strategische belangen in de regio enorm. Bestaat er een kans dat de VS de troepen echt terugtrekt?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 19-11-2019

Chinese invloed op de Australische campus

In het hele Westen zijn er zorgen over de vrijheid van meningsuiting in de academische wereld. In Australië is het grootste gevaar voor deze vrijheid echter niet afkomstig van de

 

usual suspects, radicaal-linkse studenten en docenten, maar van de Chinese Communistische Partij, stelt Drev Pavlou. Bezuinigingen hebben Australische universiteiten in grote mate afhankelijk gemaakt van buitenlandse studenten, waarvan de meesten uit China komen. Dit geeft de Chinese overheid een grote invloed, die zij aanwendt door middel van CCP-studentenclubs en propagandaorganen als het Confucius Institute. Deze laatste instelling is intussen mede-vormgever van Australische curricula over China. Ook wordt de demonstratievrijheid van studenten (bijvoorbeeld over de Oeigoeren of Hong Kong) onder Chinese druk steeds verder aan banden gelegd door de universiteiten. 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-11-2019

Een nationalistisch tripje naar Kashmir

Ondanks dat de internationale gemeenschap het conflict in Kashmir vaak ziet als een internationaal conflict,  wil India dat de internationale gemeenschap zich zoveel mogelijk buiten de

 

situatie houdt. Westerse politici of Indiase oppositiepartijen zijn er over het algemeen niet welkom. Afgelopen week liet President Modi toch een aantal leden van het Europese Parlement toe in de regio. Dat leidde tot veel kritiek, aangezien hij voornamelijk vertegenwoordigers van nationalistische, islamkritische partijen toeliet. Daarmee kan Modi zich in de voet schieten, omdat internationaal het beeld kan ontstaan  dat de Indiase acties in Kashmir anti-islamitisch zijn.  

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 08-11-2019

Een volgende crisis in Zuid-AziŽ?

Volgens een analyse voor War on the Rocks zijn recente crises tussen India en Pakistan voor een deel niet geëscaleerd door geluk. Zonder adequaat crisismanagement in de regio, en met

 

wat minder geluk, kan de situatie snel escaleren. Onder de Indiase president Modi is de houding richting aartsvijand Pakistan risicovoller en gewelddadiger geworden. Waar Indiase militaire acties richting het buurland vaak ontstonden na terroristische aanslagen,  waarvan het Pakistan vaak beschuldigt van betrokkenheid, lijkt Modi ook zonder directe aanleiding bereid tot militaire acties. Zit een nieuwe Zuid-Aziatische crisis er aan te komen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 04-11-2019

Fragiele hoop in Afghanistan

Vorige maand vonden presidentsverkiezingen plaats in Afghanistan. De officiële uitslag is vooralsnog onbekend, maar het lijkt weer een close call te worden tussen de huidige

 

president Ghani en zijn voornaamste uitdager Abdullah. Mocht een van beide partijen de uitslag niet accepteren, zal het land dan in dezelfde chaos vervallen als na de presidentsverkiezingen van 2014? Conflictanalist Andrew Watkins denkt van niet. In een artikel voor War on the Rocks legt hij uit hoe de Afghaanse overheid zich de afgelopen jaren goed heeft ontwikkeld. De macht van traditionele leiders en krijgsheren is afgenomen en veel belangrijke publieke functies worden nu ingevuld door jonge, goed opgeleide technocraten die trouw zijn aan het centrale gezag. Hij voorziet echter wel een andere uitdaging: Afghanistan is nog steeds sterkafhankelijk van Amerikaanse militaire en financiële steun. En laten de Verenigde Staten nou net van plan zijn te vertrekken…

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 31-10-2019

China & Rusland Ė militaire partners?

Rusland en China halen de banden steeds verder aan. Rusland is begonnen met het assisteren van de Chinezen bij de opbouw van een Missile Early Warning System. Momenteel hebben alleen

 

de VS en Rusland zo’n systeem. De samenwerking – waar vele tientallen miljoenen mee gepaard gaan – werd door Poetin beschreven als een nieuwe stap in de Chinees-Russische alliantie. Zo lijkt China te profiteren van de verslechterde banden tussen Rusland en het Westen. Is dit een stap naar een een echte alliantie tussen de twee grootmachten?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 28-10-2019

Is macht te koop?

Afgelopen jaar zijn de spanningen in de Zuid-Chinese Zee weer opgelopen, onder andere als gevolg van de toegenomen assertieve houding van China.  China botst continu met buurlanden

 

Vietnam en de Filipijnen over het betwiste zeegebied. Echter heeft China ook een sterke economische invloed over de landen in Zuidoost-Azië, mede door het Belt and Road Initiatief (BRI). In hoeverre zijn de Chinezen in staat hun economische macht aan te wenden om hun territoriale claims door te drukken? Dat lees je in dit rapport van Yang Jiang voor het DIIS.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 24-10-2019

Amerika's Aziatische Allianties

In een rapport van het Hudson Institute wordt het Amerikaanse belang van sterke bondgenoten in Noordoost Azië benadrukt. De relatie tussen Zuid-Korea en Japan is verslechterd, en dit zal

 

ook gevolgen hebben voor Amerika’s belangen in de regio. Door de toenemende dreigingen vanuit China en Noord-Korea zou de VS actief moeten bijdragen aan het oplossen van de conflicten die er spelen tussen Zuid-Korea en Japan. Naast dat de band tussen Japan en Zuid-Korea verbeterd zou moeten worden, kunnen ook trilaterale relaties tussen de VS, Japan en Zuid-Korea op het gebied van cyberveiligheid en bescherming tegen nucleaire aanvallen bijdragen aan het versterken van de strategische positie van de VS in Azië.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 21-10-2019

Chinaís lange tenen

De laatste tijd zijn er meerdere incidenten geweest waarbij de Chinese overheid Westerse bedrijven of individuen het zwijgen op legt. Denk bijvoorbeeld aan de schandalen rondom de NBA,

 

Blizzard en South Park. In een essay voor The Atlantic vraagt Zeynep Tufecki zich af waarom China zulke kleine beledigingen zo enorm escaleert. Is het een teken van Chinese kracht; China dat denkt in staat te zijn haar wil op te leggen aan het Westen? Of is het een teken van Chinese zwakte; verlies van de langetermijnstrategie en een terugval in een karikaturaal autoritarisme? Tufecki waarschuwt ons geen van beide opties te snel af te schrijven.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 17-10-2019

Amerika en Noord-Korea komen niet verder

Hoewel de aandacht van Amerika nu vooral gericht is op de situatie in Noordoost-Syrië en het conflict met Iran, hebben er ook weer onderhandelingen plaats gevonden tussen de VS en

 

Noord-Korea. Afgelopen weekend kwamen vertegenwoordigers van beide landen weer bijeen in Stockholm. De relatie tussen Trump en Kim Jong-un lijkt goed, maar de gesprekken over kernwapens liepen weer spaak. Zo liet Noord-Korea weten erg teleurgesteld te zijn over de Amerikaanse houding bij de bijeenkomst dit weekend en claimt Washington juist dat Pyongyang alle Amerikaanse voorstellen blijft afwijzen. Hoe komt het dat er steeds maar geen vooruitgang wordt geboekt in de nucleaire gesprekken?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-10-2019

Jong, Chinees, Nationalistisch

Over de hele wereld demonstreerden de afgelopen weken grote groepen Chinese jongeren. Niet in solidariteit met Hong Kong of met de Oeigoeren, maar juist ter steunbetuiging van de

 

Communistische Partij. Het nationalisme onder Chinese expatjongeren is groot – en groeiende, zo beweert Vicky Xiuzhong Xu in Foreign Policy. Dit nationalisme wordt actief gestimuleerd vanuit Beijing en blijkt hardnekkig. In het Westen wordt vaak aangenomen dat, eenmaal in aanraking gekomen met de open westerse samenleving, jonge Chinezen snel een kritische houding zullen ontwikkelen ten opzichte van de socialistische dictatuur in hun moederland. De realiteit is echter weerbarstiger: de auteur beschrijft haar eigen moeizame proces om de staatspropaganda te doorzien wat betreft thema’s als  Tibet of Taiwan

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 07-10-2019

Krijgen de Chinezen Hun Sen?

Cambodja lijkt zich aan te sluiten in de toch al niet korte rij van landen die de Verenigde Staten tevergeefs democratisch heeft proberen te maken. Premier Hun Sen regeert het land met

 

strakke hand  en beweegt geopolitiek steeds meer richting China. De Amerikanen moeten de hoop echter niet opgeven, beweert Charles Dunst in The Diplomat. Hij schrijft dat de VS de democratische krachten in het land kan stimuleren door  onafhankelijke media financieel te ondersteunen en ze aan te moedigen afstand te nemen van de Cambodjaanse regering.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-10-2019

Rohingyas nog steeds vast in Bangladesh

Het is al weer twee jaar geleden dat de enorme stroom aan Rohingya vluchtelingen naar Bangladesh begon. Nog steeds zijn er nauwelijks mensen teruggekeerd naar Myanmar, omdat ze

 

vrezen dat hun rechten daar opnieuw geschonden zullen worden. Waar Bangladesh twee jaar geleden al deze vluchtelingen nog goedwillend opving, begint het land nu een conservatiever standpunt in te nemen. Zo mogen Rohingyas niet trouwen met Bengalen en mogen ze niet buiten kampen wonen, werken, of naar school. Ook pogingen door Bangladesh en Myanmar om Rohingya’s per bus vrijwillig terug te brengen hebben niet gewerkt en dus zal de toekomst voor de Rohingya vluchtelingen nog lang onzeker blijven.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 30-09-2019

De Chinese draak landt in Europa

De Balkan is al eeuwen het strijdtoneel van grootmachten, en ook vandaag de dag lijkt dat niet anders. De afgelopen jaren is China zich steeds meer gaan mengen in de regio, met grote

 

investeringen in landen als Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Noord-Macedonië. Middels debt trap diplomacy – het opzadelen van landen met grote schulden – en het uitvoeren van grote infrastructurele projecten vergroten de Chinezen hun invloed in de regio. De Chinese pro-activiteit bemoeilijkt de integratie van de regio in de Europese Unie, omdat mede door Chinees toedoen, de desbetreffende landen zich niet conformeren naar Europese normen op het gebied van milieu, schuldenlast en anti-corruptie.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-09-2019

Wat is India van plan in Kashmir?

Terwijl de spanning stijgt in Kashmir spreken hooggeplaatste Indiase politici, zoals minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar, steeds vaker over het betrekken

 

van Pakistaans-bezet Kashmir bij India. Hoewel voor sommigen deze woorden vooral dienen ter afleiding van de slecht presterende Indiase economie, stelt Christopher Snedden dat er ook een aantal politici is dat serieuze aspiraties heeft om dit gebied bij India te betrekken. Velen zien dit als een onlogische en onverstandige actie voor India gezien de verwachte weerstand, maar, zo stelt Snedden, soms weegt voor politici nationalisme zwaarder dan logica.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-09-2019

Chinese invloed in de filmindustrie

De wereld uit hevige kritiek op de manier waarop onafhankelijke uitgevers in Hong Kong het zwijgen wordt opgelegd. Xi Jinping ziet het liefst dat alle media in Hong Kong onder controle van de

 

overheid vallen. Martha Bayles waarschuwt dat we tegelijkertijd ook op moeten passen voor China’s groeiende invloed in de filmindustrie. Niet alleen in Hong Kong, maar ook in Hollywood. Hollywoodfilms worden door de Amerikaanse overheid gezien als een belangrijke component van Amerika’s soft power. Ondertussen gebruikt Beijing de filmindustrie steeds meer als propaganda, en wordt Hollywood bedreigd door de grote Chinese investeringen in films.

 

Foto: Flickr/Topher

 

Laatste update: 19-09-2019

India, China & de zuidpool van de maan

Deze week lukte het India bijna om als 4e natie ooit een zachte landing op de maan te maken. Deze missie maakte deel uit van een bredere ruimtevaartstrategie van de opkomende

 

grootmacht, die zich met name richt op de grondstofrijke lunaire zuidpool. Hierin ervaren de Indiërs concurrentie van de Chinezen, die momenteel bezig zijn met een zeer succesvolle onderzoeksmissie op de achterkant van de maan. Er wordt steeds meer waarde toegekend aan het creëren van permanente lunaire bases, waarvandaan makkelijker ruimtereizen gelanceerd kunnen worden dan vanaf het aardoppervlak. Een politiek-juridisch raamwerk om maankolonisatie op een prudente wijze in te kaderen bestaat echter nog niet en dient dus spoedig ontwikkeld te worden.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 12-09-2019

Chinaís aanwezigheid langs de OBOR

China’s aanwezigheid in het buitenland is sterk toegenomen sinds de plannen voor de One Belt One Road (OBOR) zijn gemaakt. Hierdoor worden Chinese arbeiders en infrastructuurprojecten ook vaker blootgesteld

 

aan terroristische aanslagen of andere vormen van geweld in deze landen. Barbara Kelemen beschrijft hoe Chinese belangen door OBOR steeds meer verstrengeld zijn geraakt met de politieke situatie in andere landen. In Pakistan heeft dit bijvoorbeeld gevolgen voor de bestrijding van terrorisme.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 05-09-2019

Een nieuwe revolutie in KirgiziŽ?

Het is onrustig in Kirgizië. Begin augustus werd oud-president Atambayev gearresteerd en sindsdien wordt het land geteisterd door protesten. Het voormalige staatshoofd, beschuldigd van

 

oproerkraaienen doodslag, had al maanden een slechte relatie met de huidige president Jeenbekov. Nu ook nog de gevluchte presidentskandidaat Babanov is teruggekeerd naar het Centraal-Aziatische land, vrezen sommigen voor de derde revolutie in korte tijd, na eerdere machtswisselingen in 2005 en 2010. De kans dat iets dergelijks gebeurt lijkt vooralsnog klein – de achterban van Atambayev is tanende en machtige buur Rusland negeert zijn verzoeken tot steun.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-09-2019

Duterte slaat terug

De Filipijnse wannabe-dictator Duterte voegde zich lange tijd naar China’s wensen, maar gaat nu de confrontatie aan met de grote buur om de betwiste Zuid-Chinese Zee.

 

The National Interest legt uit dat het wel wat gecompliceerder ligt: de onverwachte stoere taal van Duterte richting China is niet zozeer een omslag gericht tegen dat land, maar eerder bedoeld om binnenlandse rivalen te paaien. De Filipijnse legertop bijvoorbeeld wenst al langer een sterkere houding tegenover China.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 29-08-2019

Schipperen tussen China en de VS

Sinds 2017 heeft de VS een compleet andere, meer agressieve toon aangeslagen tegen China. Ron Huisken beschrijft in ASPI The Strategist waar die woede en frustratie vandaan komt. Hij

 

begint met het weerleggen van de misvatting dat Amerika’s beleid gericht was op geleidelijke liberalisering van China China heeft wel degelijk behendig zijn ware intenties verhuld, maar liberalisering van binnenuit was nooit aan de orde. Daarnaast gaat hij in op de uitdaging voor derde partijen. Hoe kunnen landen als Australië voorkomen dat er een duidelijke tweedeling ontstaat tussen kampen aangevoerd door de VS en China? De belangen zijn immers te groot om een van de twee grootmachten uit te sluiten.

 

Foto: Defense.gov

 

Laatste update: 22-08-2019

Opnieuw een Great Game?

De terugkeer van ‘great power politics’ heeft de strategische omstandigheden in Afghanistan veranderd, schrijft Mark Gilchrist voor Strategy Bridge. Rusland en China kiezen positie door de

 

VS langdurige invloed in Zuid-Azië te ontzeggen en hun regionale belangen te bevorderen. Dat doen ze door in Afghanistan vooral veel geduld uit te oefenen: terwijl de Amerikaanse betrokkenheid in dat land onder toenemende druk staat, blijven China en Rusland alle partijen steunen. De sleutel voor de VS in deze geopolitieke strijd is Pakistan: uiteindelijk biedt toegang tot en door Pakistan de VS strategische opties die elders niet mogelijk zijn.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 15-08-2019

China gokt met Cambodja

ASPI The Strategist gaat in op het nieuws dat China en Cambodja wellicht een geheime overeenkomst hebben gesloten. Hiermee krijgt China voor lange tijd de controle over

 

een deel van de Cambodjaanse marinebasis Ream. Door daar schepen en militair personeel te kunnen stationeren versterkt China zijn militaire positie in de regio. In totaal beheert China nu twintig procent van Cambodja’s kustlijn. Voor Cambodja zelf lijkt het akkoord weinig op te leveren, behalve voor de overlevingskansen van het regime. Door gebruik te maken van een ‘debt-trap’, niet alleen in Cambodja maar in de hele regio, versterkt China de mobiliteit van zijn leger en uiteindelijk de mogelijkheden voor ‘forward strategic presence’.

 

Foto: Defense Intelligence Agency

 

Laatste update: 01-08-2019

Waarom India boos is op Trump

De VS-India relatie kwam begin deze week onder spanning, toen Donald Trump tijdens het bezoek van Pakistaanse premier Imran Khan vertelde over zijn gesprek met Modi op de G20-top,

 

zo meldt Foreign Policy. Trump zei dat er werd gesproken over een bemiddelende rol voor de VS in het Kashmir/conflict. Terwijl Khan hier erg positief op reageerde, kwamen uit India vooral boze berichten. De strijd om Kashmir gaat terug naar 1971 toen Oost-Pakistan (het huidige Bangladesh) met militaire steun van India onafhankelijk werd. India kreeg hierdoor meer zeggenschap in de Kashmirregio. Mogelijke internationale inmenging in de regio zou India’s macht in Kashmir kunnen verminderen. Of het gesprek tussen Trump en Modi werkelijk zo is verlopen is daarom maar de vraag.

 

Foto: Wikimedia Commons/The White House

 

Laatste update: 25-07-2019

Wit-Rusland versterkt relaties met China

Wit-Rusland wordt niet alleen geschuwd door de Europese Unie, maar merkt ook een afname van financiële steun vanuit Rusland. Wit-Rusland richt zich daarom steeds meer op China,

 

 zo schrijft Andrew Higgins voor The New York Times. Met Chinees geld zijn in Wit-Rusland nieuwe wegen, elektriciteitscentrales, een luxueus hotel in Minsk en, recentelijk, een batterijenfabriek bekostigd. De bouw van de vervuilende batterijenfabriek ontlokte echter protesten, wat leidde tot arrestaties onder de protestleiders. Wit-Rusland vroeg eerder om geld van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, maar dergelijke financiering hangt af van strenge milieuregels. China hanteert zulke regels niet. Het ziet de investeringen in Wit-Rusland als een modelproject voor de ‘Nieuwe Zijderoute’. Wit-Rusland kan daarin functioneren als een link met Europa.

 

Foto: Wikimedia Commons/Aschroet

 

Laatste update: 22-07-2019

Pakistan moet rol als zondebok VS voorkomen

Volgende week ontmoet de Pakistaanse premier Imran Khan president Trump in het Witte Huis. Er zijn veel onzekerheden over de VS-Pakistanrelatie, vooral met betrekking tot

 

Afghanistan, zo schrijft Sherry Rehman voor Foreign Policy. Voor de VS draait de relatie om terrorismebestrijding, waarbij Pakistan een belangrijke rol moet vervullen in Afghanistan. Pakistan heeft echter liever een bredere relatie. Het land krijgt vaak de schuld van mislukkingen in Afghanistan, terwijl verdiensten in de strijd tegen terrorisme regelmatig worden genegeerd. Daarnaast lijdt Pakistan veel verliezen door terrorismebestrijding en wordt de eigen bevolking slachtoffer van vergeldingsacties. De VS doet weinig om deze schade op te vangen.  Er bestaat daarom veel verwarring en boosheid over de relatie met de VS.

 

Foto: Flickr/U.S. Department of State

 

Laatste update: 18-07-2019

partners
(c) 2006 - 2020, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.