NAVO
Turkije & NAVO - wat nu?

Het besluit van Trump om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Noord-Syrië gaf Turkije vrij spel voor een aanval op de Koerden. Nu ziet het er echter naar uit dat deze actie juist zal

 

bijdragen aan een dieptepunt in de relaties tussen Turkije en de VS. Dit leidt ook tot zorgen over de positie van Turkije binnen het NAVO-bondgenootschap. De NAVO kent geen mechanisme om lidstaten uit het bondgenootschap te zetten, en dat zal met Turkije ook niet gebeuren. Dit artikel van de Council on Foreign Affairs stelt de vraag hoe de NAVO dan wel om moet gaan met Turkije.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 17-10-2019

Is de NAVO veilig in België?

Er heerst onrust bij de Belgische geheime diensten. Een voormalig medewerker van de VSSE, de Belgische AIVD, beschuldigt de directeur van de contraspionage-eenheid, Frank

 

Jaumin van spionage voor Rusland. Jaumin wordt beschuldigd van het frustreren van werk over Rusland en het openbaren van geheime bronnen. Hij zou al zijn onderzocht door Comite R, de Belgische toezichthouder op de inlichtingendiensten. De Belgische overheid ontkent alle beschuldigingen, maar in 2015 en 2016 waren er ook al incidenten die wezen op Russische inmenging. Dit is vooral problematisch omdat het NAVO-hoofdkantoor en het NAVO-commandocentrum zich beiden bevinden in Brussel, en de NAVO voor haar lokale intelligence dus grotendeels afhankelijk is van onze zuiderburen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-10-2019

Baltisch enthousiasme

Estland, Letland en Litouwen maken sinds 2004 deel uit van de NAVO, maar de meningen over de toegevoegde waarde dan wel het risico van hun lidmaatschappen zijn nog altijd verdeeld.

 

Sommige analisten zien het als een groot succes voor het Westen, anderen als een onnodige provocatie ter overstaan van de Russen. De meeste analyses zien echter de Baltische toevoeging aan de NAVO als het resultaat van een geopolitiek spel tussen Rusland en de Verenigde Staten.  In deze studies is weinig aandacht voor de agency van de voormalige Sovjetrepublieken. Andris Banka beschrijft voor War on the Rocks de geschiedenis van de NAVO-intrede vanuit een Baltisch perspectief, waarbij nadruk wordt gelegd op het  prowesterse enthousiasme en de diplomatieke assertiviteit van de drie jonge democratieën.  

 

Foto: Wikimedia Commons

 

 

Laatste update: 07-10-2019

Europese veiligheid zonder het INF-verdrag

Het einde van het INF-verdrag heeft grote gevolgen voor de veiligheid van Europa, schrijft Dr Jacek Durkalec voor NATO Review. Nu het verdrag niet meer van kracht is en Rusland

 

weer wapens met een bereik van 500 tot 5500 kilometer kan produceren moet de  NAVO extra maatregelen nemen om de bescherming van kwetsbare Europese lidstaten te garanderen. Durkalec noemt o.a. het benadrukken van de cohesie binnen de NAVO als een van de verdedigingsmaatregelen om Europa te beschermen, ook nu het INF-verdrag er niet meer is.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-10-2019

Een multilaterale toekomst voor de NAVO

In het nieuwe nummer van Atlantisch Perspectief betoogt Christian Leuprecht dat de ‘enhanced Forward Presence’ van de NAVO, multinationale eenheden in Oost-Europa, een model

 

vormt voor verdere samenwerking binnen het bondgenootschap. De manier waarop landen als Canada, Italië en Spanje samen een battlegroup vormen, ondanks uiteenlopende nationale belangen, is een blauwdruk voor toekomstige ‘mini-bondgenootschappen’ binnen de NAVO. Deze insteek reikt verder dan alleen de dreiging aan de oostflank.

 

Foto: Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

 

Laatste update: 19-09-2019

Hoe de NAVO met China om moet gaan

China kan voor de NAVO een lastig dossier zijn. In een analyse voor het International Institute for Strategic Studies houdt Fabrice Pothier zich bezig met de vraag hoe de NAVO zou

 

moeten reageren op China’s toenemende macht op het wereldtoneel. De auteur claimt dat dit een lastig vraagstuk is voor de NAVO-lidstaten omdat China door velen niet wordt gezien als partner, maar ook niet als openlijk vijandig. Bovendien bevindt het land zich niet in het directe geografische gebied van de NAVO. Pothier behandelt een aantal mogelijke acties die de NAVO zou kunnen ondernemen in haar omgang met China.

 

Wikimedia/Commons

 

Laatste update: 16-09-2019

Rusland voor, Rusland na

Welk thema behoeft prioriteit tijdens de NAVO-top in Londen in december? Voor James Carafano van The Heritage Foundation is het antwoord helder: de Russische dreiging. Onder Poetin

 

blijft het land een agressieve en onbetrouwbare actor, waartegenover het Westen scherp en resoluut moet blijven. Een goede stap in dat proces zou de toevoeging van Georgië aan de verdragsorganisatie zijn, in principe binnen een paar jaar te bewerkstelligen. Ook moet de NAVO haar militaire afweersysteem up-to-date brengen en de toenemende Sino-Russische relatie nauwlettend in de gaten houden.

tekst.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 12-09-2019

‘Making deterrence great again!’

De recente defensie-overeenkomst tussen Polen en de VS markeert een belangrijke verandering, stelt de Poolse ambassadeur Marcin Czepelak in de nieuwe editie van Atlantisch Perspectief.

 

Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van Amerikaanse troepen op Pools grondgebied gaat omhoog, waardoor de Amerikanen een stevige extra bijdrage leveren aan de versterking van de oostflank van de NAVO. Deze strategische ontwikkeling zou beschouwd moeten worden als ‘making deterrence great again’, aldus Czepelak.

 

Foto: www.president.pl/Jakub Szymczuk

 

Laatste update: 29-08-2019

‘A deal too far’

Fanack Chronicle gaat in op de Turkse aankoop van Russische luchtverdedigingssystemen. Die overeenkomst is een doorn in het oog van de NAVO en de VS. De Amerikanen hebben Turkije

 

uit het F-35-programma gezet. Het lijkt erop dat de VS dacht dat de Turkse voornemens voor de deal met Rusland vooral bluf waren, maar Turkije heeft stug doorgezet. Waarom heeft Turkije deze stap gezet, wat denkt het daarmee te winnen?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 22-08-2019

Meer ‘likes’ voor defensie en veiligheid?

Hoe kunnen jongeren meer betrokken raken bij veiligheidsvraagstukken in het algemeen, en de NAVO in het bijzonder? Voor NATO Review schetst Roger Hilton een aantal

 

ideeën hiervoor. Hij noemt bijvoorbeeld de ‘innovation challenge’ die Allied Command Transformation vorig jaar organiseerde. Start-ups en kleine bedrijven moesten proberen ‘drone swarms’ tegen te houden. Dergelijke competitieve manieren om reële problemen op te lossen dragen bij aan de betrokkenheid en intellectuele vorming van jongeren, aldus Hilton.

 

Foto: Flickr/Nicolas Raymond

 

Laatste update: 15-08-2019

VS gooit Turkije uit F-35-programma

Afgelopen woensdag kondigde de VS aan dat Turkije wordt verwijderd uit het F-35-straaljagerprogramma. De maatregel volgt op de levering van onderdelen van het Russische S-400

 

raketafweersysteem aan Turkije, zo schrijven Idrees Ali en Phil Steward voor Reuters. NAVO-bondgenoten en andere F-35 gebruikers zouden eensgezind zijn geweest in de beslissing. Vanwege de maatregel kan Turkije geen F-35s meer kopen, worden er geen Turkse F-35-piloten meer getraind en verhuizen Turkse onderdelen van de F-35-productieketen naar de VS. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de maatregel de strategische relaties onherstelbaar kan beschadigen. De VS benadrukt echter dat het gaat om een direct antwoord op een specifieke actie van Turkije.

 

Foto: Flickr/Robert Sullivan

 

Laatste update: 18-07-2019

Mogelijke upgrade raketverdediging NAVO

Nu het einde van het INF-verdrag steeds dichterbij komt, zijn NAVO-functionarissen aan het kijken naar de mogelijkheid om NAVO afweersystem te upgraden zodat ze zo nodig Russische

 

middellange-afstand kernrakketen neer kunnen schieten. Volgens Julian E. Barnes van The New York Times zal enige verandering van het huidige NAVO raketafweersysteem zorgen voor verdeeldheid onder NAVO-leden en grote woede bij Rusland. Hoewel discussies over uitbreiding van NAVO afweersystemen pas net zijn begonnen, heeft NAVO’s Secretaris Generaal Jens Stoltenberg aangegeven dat het bondgenootschap de nieuwe luchtverdedigingsraketten zeker in overweging neemt. Toch hebben NAVO-leden vrijdag nog een laatste poging gedaan om Rusland te weerhouden van terugtrekking uit het INF-verdrag, want zoals een Pentagon-woordvoerder zei, “It would be a real escalation”.

 

Foto: Wikimedia Commons/Johannes Jansson

 

Laatste update: 08-07-2019

NAVO waarschuwt Rusland over raket

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft Rusland woensdag opgeroepen om een nieuw raketsysteem te vernietigen, zo schrijft Robin Emmott voor Reuters.

 

Volgens de NAVO is het raketsysteem een schending van het INF-verdrag, dat het plaatsen van middellangeafstandsraketten in Europa verbiedt. Stoltenberg waarschuwt voor maatregelen als Rusland niet tegemoetkomt aan de eisen van de NAVO. De Verenigde Staten hebben eerder al aangekondigd zonder overeenkomst met Rusland het INF-verdrag per 2 augustus op te zeggen. Rusland laat weten dat het installeren van raketsystemen nabij de Russische grens tot zeer hoge spanningen zal leiden. De VS verzekert de Europese bondgenoten echter dat er geen nucleaire raketten op Europees grondgebied zullen worden geplaatst.

 

Foto: Flickr/U.S. Department of State.

 

Laatste update: 27-06-2019

Trans-Atlantische alliantie: de toekomst

Hoewel de trans-Atlantische betrekkingen altijd wisselvalig zijn geweest, zijn de tegenstellingen tussen de Verenigde Staten en Europa nu van een veel fundamentelere aard, zo schrijft

 

Norbert Röttgen voor Foreign Affairs. De dreigende houding van de VS tegenover Iran, Trumps voornemen voor unilateraal terugtrekken uit Syrië en de Amerikaanse handelspolitiek en sanctiedrang hebben allemaal geleid tot frustratie in Europa. Andersom zijn de lage defensie-uitgaven van Europa voor de VS een doorn in het oog. Bovendien zijn er zaken waarin beide kanten hun positie moeten herzien, zoals de omgang met China. Een nieuwe Amerikaanse regering lost deze problemen niet op. De nadruk op binnenlandse politiek in de VS zal waarschijnlijk blijven. Europa moet dus zelf een sterkere rol aannemen.

 

Foto: Wikimedia  Commons/U.S. Department of State

 

Laatste update: 20-06-2019

NAVO moet Turkije nog niet opgeven

Het Turkije van president Erdogan past om verschillende redenen niet meer bij de NAVO, zo schrijft Gerald Hyman voor The National Interest. Turkije lijkt zich immers weinig aan te

 

trekken van traditionele NAVO-waarden en heeft meermaals gekozen voor andere partijen in conflictgebieden zoals Syrië en Venezuela. Toch moet de NAVO Turkije niet zomaar aan de kant schuiven. Naast dat Turkije een belangrijke strategische positie inneemt, zou Turkije ineens weer dichter naar de NAVO toe kunnen groeien. De stedelijke elite van Ankara, Istanbul en Izmir heeft zich al tegen Erdogan gekeerd. Zij vertegenwoordigen weliswaar niet heel Turkije, maar Erdogans conservatieve achterban doet dat evenmin. De NAVO kan daarom het beste afwachten of Turkijes antiwesterse koers standhoudt.    

 

Foto: Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

 

Laatste update: 13-06-2019

NAVO’s hardere cyberaanpak

Op dit moment is de NAVO druk bezig met het opzetten van een Cyber Command, dat vanaf 2023 alle NAVO-cyberoperaties moet gaan coördineren en uitvoeren, zo schrijft Patrick Tucker

 

in Defense One. Volgens secretaris-generaal Stoltenberg is dit onderdeel van NAVO’s hardere aanpak jegens cyber- en elektronische aanvallen. Hierdoor zal het bondgenootschap niet alleen defensief handelen, maar ook offensief. Stoltenberg liet in 2015 al weten dat Artikel 5 in werking kan treden wanneer een cyberaanval plaatsvindt tegen een van de NAVO-leden. Toch blijft een collectieve aanpak lastig, omdat de uiteenlopende capaciteiten van NAVO-bondgenoten niet goed te coördineren zijn. Beleidsmedewerkers van de NAVO houden zich daarom druk bezig met het opstellen van een duidelijk en overkoepelend cyberbeleid.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 29-05-2019

De Turks-Russische S-400-deal en de NAVO

Turkije heeft al een tijd geleden een overeenkomst gesloten met Rusland voor de aankoop van Russische S-400-luchtverdedigingssystemen. Ondanks constant Amerikaans

 

verzet blijft Turkije vasthouden aan deze samenwerking. Aaron Stein gaat voor War on the Rocks in op de mogelijke gevolgen van dit Turkse voornemen voor Turkije en voor de NAVO. Turkije probeert toestemming te krijgen om zowel F-35- als S-400-systemen te gebruiken, en er zijn voornemens om samen met Rusland een S-500-systeem te ontwikkelen. Deze sterkere samenwerking met Rusland zal waarschijnlijk leiden tot Amerikaanse sancties. Voor de VS opent dat de mogelijkheden binnen de NAVO meer strategisch samen te werken met Oost-Europa en flexibeler te opereren in het Midden-Oosten. Voor het principe van lastenverdeling zijn de ontwikkelingen in Turkije echter bijzonder slecht.

 

Foto: Wikimedia Commons/Dorian Jones

 

Laatste update: 23-05-2019

Defensiesamenwerking kan NAVO ondermijnen

De Verenigde Staten maken zich zorgen om Europese plannen voor het beschikbaar stellen van 13 miljard euro voor het Europees Defensiefonds en nieuwe samenwerking onder PESCO,

 

zo schrijft Die Welle. Dergelijke plannen ter verbetering van Europese defensiesamenwerking zouden de samenwerking binnen de NAVO immers kunnen beschadigen. De VS is vooral bang om uitgesloten te worden van deelname aan nieuwe defensieprojecten en dreigt daarom met sancties. Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Federica Mogerini, meent dat zulke zorgen ongegrond zijn en merkt op dat de EU op het gebied van defensieaankopen meer openstaat voor Amerikaanse bedrijven en materieel dan andersom.

 

Foto: Flickr/European external action service

 

Laatste update: 16-05-2019

partners
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.