Verenigde Staten
Hoe de Democraten elkaar versterken

De Amerikaanse presidentskandidaten van de Democratische partij troffen elkaar afgelopen dinsdag weer in een debat in Ohio. Veel verschillende onderwerpen kwamen aan bod, zoals

 

de situatie in Syrië en de reproductieve rechten van vrouwen.  Er deden maar liefst twaalf kandidaten mee, maar de aandacht ging vooral uit naar Elizabeth Warren. Als nieuwe koploper in de peilingen werd zij hard aangepakt door haar concurrenten. Vanuit de media is er veel kritiek op het hoge aantal democratische kandidaten. In dit artikel legt John Hudak echter uit waarom de sterke competitie juist bijdraagt aan een betere voorbereiding voor de Democratische presidentskandidaat die een tweede ambtstermijn van Trump moet voorkomen. 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 17-10-2019

Een coup – van wie?

Ten midden van alle oproer over het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky meent Matt Taibbi dat het meest zorgwekkende aan deze episode niet de rol van Trump is, maar

 

die van de inlichtingendiensten.  Volgens de journalist misbruiken deze instanties hun verregaande discretionaire bevoegdheden uit het 9/11-tijdperk om het presidentschap van Trump actief te ondermijnen Op structurele wijze worden vertrouwelijke documenten gedeeld met de pers en met politici binnen de Democratische partij. Daarnaast hebben oud-leidinggevenden van de diensten aanstellingen gekregen bij prominente nieuwsorganisaties. Dit bedreigt de democratie direct en lokt ook nog eens machtsmisbruik uit van de president, concludeert Taibbi.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 14-10-2019

De gevolgen van Trumps Machtmisbruik

Critici vinden dat  president Donald Trump in zijn beruchte telefoongesprek met president Zelensky van Oekraïne misbruik heeft gemaakt van zijn macht. De machtspositie van de VS in

 

de wereld stelt het land in staat invloed uit te oefenen over andere staten of hen zelfs te dwingen bepaalde acties wel of niet te ondernemen. Misbruik van deze positie, zoals bij het telefoon gesprek met Zelensky, kan er toe leiden dat dwang vanuit Amerika in het vervolg minder doeltreffend is. Zeker in een tijd waarin de VS te maken heeft met andere dreigingen, waaronder de opkomst van China.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 07-10-2019

Als men weet waar de klepel hangt

De New York Times is hoogst onzorgvuldig omgesprongen met hun beschrijving van de klokkenluider inzake het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky, zo schrijft

 

voormalig CIA-analist Aki Peritz voor War on the Rocks. Door het publiekelijk maken van veel van zijn gegevens valt nu makkelijk te achterhalen om wie het gaat. Dit terwijl de betreffende inlichtingenofficier de correcte klokkenluidersprocedure had gevoerd. Door dit soort acties wordt het aantrekkelijker voor potentiële klokkenluiders om de officiële kanalen te negeren en direct te lekken naar de pers, Snowden-style, beweert Peritz.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 30-09-2019

Gevolgen van de afzettingsprocedure

Een telefoongesprek tussen Donald Trump en zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenskyi geeft volgens de Democraten genoeg aanleiding voor het starten van een

 

afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president. Trump zou namelijk militaire steun aan het land laten afhangen van een Oekraïens onderzoek naar Joe Biden, een van de Democratische kandidaten voor de presidentsverkiezingen in 2020. Een artikel van Chatham House bespreekt wat de gevolgen kunnen zijn van deze gebeurtenis, niet alleen voor de Amerikaanse binnenlandse politiek maar ook voor Oekraïne en de internationale gemeenschap.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-09-2019

Trump te afhankelijk in het Midden-Oosten?

Een droneaanval op olievelden en een belangrijke olieraffinaderij in Saoedi-Arabië eerder deze week hebben geleid tot veel spanningen in het Midden-Oosten, aangezien Iran wordt gezien

 

als de dader. Ook Amerika wordt hier bij betrokken en volgens een opiniestuk in The Guardian laat Trumps reactie duidelijk zien dat zijn beleid in het Midden-Oosten volledig wordt gevormd door de belangen van bondgenoten in plaats van die van Amerika zelf. De auteur claimt dat Trump toe is aan een complete verandering van zijn Midden-Oostenbeleid, waarbij hij minder leunt op de belangen van partners als Saoedi-Arabië en Israël. Dit kan bevorderlijk zijn voor hoe Washington omgaat met kwesties als de burgeroorlog in Jemen en de spanningen met Iran.

 

Foto: Flickr/Matt Johnson

 

Laatste update: 19-09-2019

Wat betekent het vertrek van Bolton?

Het ontslag van John Bolton betekent het vertrek van alweer de derde National Security Advisor die de Trump-regering heeft gehad. Bolton was een sterke voorstander van

 

regimeverandering in Iran en was het niet eens met minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, over de vredesbesprekingen die Trump hield met de taliban. Zal Boltons vertrek ook echt leiden tot een wezenlijk verschil van het buitenlandbeleid van het Witte Huis of nam Trump zijn adviezen toch al niet zo serieus?

 

Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 16-09-2019

Waar gaan de Republikeinen heen?

Bestaat er nog zoiets als een Republikeinse visie op buitenlandbeleid? Dat is de vraag die Senator Ted Cruz probeert te beantwoorden in een interview met Mike Doran van het

 

Hudson Institute. Hij beschrijft de ontwikkeling in het moderne conservatieve denken – het pad van het neoconservatisme van George W. Bush en wijlen John McCain tot het ‘America First’ van de huidige regering. Aan de hand van de grootste geopolitieke vraagstukken voor Amerika vandaag de dag (China, Iran, Rusland) formuleert hij zijn eigen positie, die van de non-interventionist hawk.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-09-2019

Een Plan B in Venezuela

Sinds zijn presidentstermijn is begonnen heeft Donald Trump in Venezuela geprobeerd een einde te maken aan de macht van Maduro, wat tot nu toe nog geen succes heeft opgeleverd. Michael Camilleri betoogt

 

dat het nu tijd is voor de VS om de strategie aan te passen. In plaats van het hard aanpakken van Maduro door middel van sancties, zou het Washingtons prioriteit moeten zijn om de Venezolaanse bevolking te redden van de humanitaire crisis in het land en de vluchtelingenstroom naar buurlanden van Venezuela daardoor ook tot een halt te brengen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 05-09-2019

Amerikaanse terugtrekking uit het INF

Sinds 2 augustus hebben de Verenigde Staten zich teruggetrokken uit de Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty van 1987. In een artikel voor The Nation beschrijft

 

Michael T. Klare hoe deze actie kan leiden tot een nieuwe wapenwedloop tussen de VS en Rusland en China. Rusland en China waren al een tijd in overtreding van het verdrag, maar toch, zo beargumenteert de auteur, zou de VS er beter aan doen om dit op te lossen door middel van onderhandelen, in plaats van het verder ontwikkelen van zijn eigen oorlogscapaciteiten.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-09-2019

Trump 2020: vrees de Mad King

“Two groups of people, calling each other assholes across a barricade. Welcome to America in the Donald Trump era.” Dat is de conclusie van Matt Taibbi in Rolling Stone. Naar aanleiding

 

van een recente ‘rally’ van Trump in Cincinnati, Ohio, beschrijft Taibbi de polarisering onder het Amerikaanse electoraat. En waar in 2016 nog enige schaamte bestond onder Trump-aanhangers – ze wilden bijvoorbeeld geen commentaar leveren na de ‘rallies’ – wordt Trumps stijl nu openlijk en met open armen ontvangen. Zijn aanhang lijkt gegroeid en meer divers geworden, vooral onder mensen die voorheen geen interesse hadden in politiek. Taibbi citeert een Trumpsupporter in Cincinnati “The cool thing about Trump, is that it’s just about being an American.”

 

Foto: Pexels.com

 

Laatste update: 22-08-2019

Handelsoorlog is lose-lose-scenario

John Dale Grover betoogt in The National Interest dat de Amerikaanse handelsoorlog met China zal resulteren in een lose-lose-scenario. Een zwakkere economie leidt tot lagere

 

belastingopbrengsten, en dus minder geld voor cruciale binnenlandse projecten en het in stand houden van Amerika’s militaire voorsprong. Met het huidige beleid lijdt China weliswaar schade, maar de VS zelf ook. China heeft bovendien nog een paar troeven achter de hand, zoals het beperken van de verkoop van zeldzame mineralen, waarmee het de VS serieus pijn kan doen.

 

Foto: pxhere.com

 

Laatste update: 15-08-2019

Nucleair debat

Democratische presidentskandidaten hebben al enkele debatten met elkaar gevoerd. Nucleaire wapens zijn daarbij kort aan bod gekomen schrijft DefenseOne. De grootste existentiële

 

bedreiging voor de mensheid verdient meer en betere aandacht, aldus het online magazine. Het biedt vijf vragen die gesteld moeten worden aan de kandidaten om tot een goed inzicht te komen in deze kwestie, zoals: wat is je plan om een mondiale wapenwedloop te stoppen? Het onderwerp leeft schijnbaar onder een breed deel van de bevolking. In Iowa en New Hampshire, waar de eerste voorverkiezingen worden gehouden, gaf tachtig procent van de bevolking aan de visie van presidentskandidaten op nucleaire wapens te willen horen.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 01-08-2019

Gouverneur Puerto Rico treedt af

De gouverneur van Puerto Rico, Ricardo Rosello, heeft na bijna twee weken van massaprotesten zijn aftreden aangekondigd, zo schrijft Aljazeera. Aanleiding voor de protesten waren gelekte

 

berichten tussen Rosello en zijn adviseurs waarin homoseksuelen, vrouwen en orkaan-slachtoffers werden beledigd. Hoewel er in Puerto Rico al langer ontevredenheid is over corruptie, wanbestuur, de economische crisis en het langzame herstel na orkaan Maria, is er nooit eerder een gouverneur afgetreden. Volgens Aljazeera correspondent Gabriel Elizondo zijn jongeren op het eiland ontevreden over het bestuur van de ‘oude garde’ en gefrustreerd over hoe ze vanuit Washington behandeld worden. Een oplossing voor alle problemen is er echter nog niet en het is onduidelijk wie het eiland nu moet gaan besturen.

 

Foto: Wikimedia Commons/FEMA/Eduardo Martínez

 

Laatste update: 25-07-2019

Consequent optreden in VS-Turkse alliantie van belang

Problemen binnen de VS-Turkse alliantie zijn volgens Nicholas Danforth van War on the Rocks voornamelijk te danken aan het beeld dat Turkije heeft van de fundamentele dreiging die de

 

VS momenteel vormt voor de Turkse staatsveiligheid. Al tijdens Obama’s presidentschap werd Amerikaans beleid jegens Turkije gezien als een bedreiging voor de nationale veiligheid en sinds de komst van Trump is deze visie verder versterkt. Trumps misleidende en vaak tegenstrijdige berichtgeving heeft de Turkse misvatting over Amerikaanse acties en besluiten alleen maar verergerd. Hierdoor vormt de VS een grotere strategische dreiging voor Turkije dan Rusland, iets wat met de Turkse aankoop van Russische S-400 raketten werd bevestigd. Washington zal met een samenhangend en geloofwaardig beleid moeten komen, wil het escalatie voorkomen.

 

Foto: Flickr/The White House

 

Laatste update: 25-07-2019

Trump speelt met vuur

Trump liet zich afgelopen zondag volgens sommigen racistisch uit over vrouwelijke Democratische congresleden met diverse immigratieachtergronden.

 

Hij tweette dat deze congresleden terug moesten naar hun land van herkomst. Een merkwaardige uitspraak, aangezien de meeste van deze congresleden in de Verenigde Staten geboren zijn. Toch keek Peter Bakker van de New York Times er niet raar van op dat Trump zich op deze manier uitliet. Zijn uitspraak past in zijn “us-against-them” politieke strategie die hij al vanaf het begin van zijn presidentschap toepast. Met de verkiezingen in 2020 op komst probeert hij zo opnieuw verdeeldheid te zaaien onder de Amerikaanse bevolking. Desondanks blijft Trump zelf volhouden “the least racist person you have ever met” te zijn.

 

Foto: Wikimedia Commons/Alisdare Hickson

 

Laatste update: 15-07-2019

Trumps bezoek aan Noord Korea

De G20-top eindigde afgelopen weekend met een bijzondere bijeenkomst op Noord-Koreaans grondgebied tussen Amerikaanse president Donald Trump and Noord-Koreaanse

 

president Kim Jong-un. Het bezoek was vooral gericht op het kernwapenvrij maken van Noord-Korea. Nooit eerder bracht een Amerikaanse president op deze manier een mate van wereldwijde erkenning en acceptatie aan een Noord-Koreaanse leider, zo schrijft Michael Hirsh voor Foreign Policy. Spanningen tussen de twee landen lijken door de ontmoeting drastisch te zijn verminderd. Kim Jong-un laat weten Trumps bezoek te zien als een blijk van bereidheid om het verleden achter zich te laten en te focussen op de toekomst. Toch is de kans dat Noord-Korea kernwapenvrij zal worden niet groot. Daarvoor is meer nodig dan een bezoek. 

 

Foto: Wikimedia Commons/Dan Scavino Jr.

 

Laatste update: 01-07-2019

Pompeo’s nieuwe crisisplan voor de Golf

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is met een nieuw veiligheidsplan, genaamd Sentinel, gekomen voor de bescherming van handelsschepen in de Golfregio.

 

Spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran liepen anderhalve week geleden hoog op. Het plan laat zien dat de VS een grotere bijdrage verwacht van zijn bondgenoten. Volgens Lara Seligman van Foreign Policy zijn experts echter sceptisch over de mate van steun van bondgenoten. Zo zal de bijdrage van partners in de Golfregio klein zijn en is het niet duidelijk of de VS op Europese steun kan rekenen, omdat EU-landen het niet eens zijn met Trumps Iranbeleid. Ook is de kans op hulp vanuit Azië onwaarschijnlijk, door zorgen over China’s agressieve houding. Het plan blijft hierdoor nog onduidelijk.

 

Foto: Flickr/U.S. Department of State

 

Laatste update: 27-06-2019

Handel met Afrika: de Amerikaanse plannen

Afgelopen week maakte de VS zijn plannen bekend voor het ‘Prosper Africa’-programma, bedoeld om handelsrelaties tussen de VS en Afrika te verbeteren. Het is een ambitieus initiatief

 

dat nog wel navolging moet krijgen, zo schrijft Witney Schneidman voor Brookings Institution. Het succes van het project zal afhangen van het vergroten van investerings- en handelsstromen. Hoewel de VS een belangrijke investeerder is in Afrika, nemen handelsstromen tussen de VS en Afrika af, terwijl tegelijkertijd de concurrentie vanuit China en Rusland groeit. Hoewel het ‘Prosper Africa’-programma nog te kleinschalig en kortstondig is om deze trend te veranderen, zou de VS dit momentum goed kunnen gebruiken om een grotere toewijding te laten zien. 

 

Foto: Wikimedia Commons/USAID in Africa

 

Laatste update: 27-06-2019

Trumps visie op bondgenootschappen

Waar de Amerikaanse toegang tot regio’s eerder in gevaar werd gebracht door externe ontwikkelingen, lijken problemen tussen de Verenigde Staten en bondgenoten momenteel vooral te

 

worden veroorzaakt door Amerikaans beleid, zo schrijft Mike Scrafton voor The Strategist. Sinds Trumps presidentschap zijn de banden tussen de Verenigde Staten en bondgenoten wereldwijd bekoeld, omdat Trump voorkeur geeft aan een beleid waarin Amerikaanse bondgenoten als “client states” worden gezien die moeten betalen voor bescherming. Trump heeft gekozen voor de “cost plus 50” formule, waarbij bondgenoten de volledige kosten van de plaatsing van Amerikaanse troepen op zich nemen. Trumps “cost plus 50”-model zal de rol van de VS wereldwijd veranderen, wat negatieve uitwerkingen kan hebben op de relaties met bondgenoten.

 

Foto: Flickr/U.S. Indo-Pacific Command

 

Laatste update: 24-06-2019

Klimaatverandering vraagt om nieuwe strategie

De veiligheidsrisico’s van klimaatverandering zijn in de Verenigde Staten al jaren bekend, maar Amerikaanse leiders lopen nog achter in de aanpak van klimaatverandering.

 

Klimaatverandering heeft steeds grotere gevolgen voor het geostrategische landschap en de nationale veiligheid van de VS. Volgens Werrell, Femia en Conger van War on the Rocks is het daarom belangrijk dat een van de huidige presidentskandidaten de verantwoordelijkheid als leider zal nemen en een duidelijke veiligheidsstrategie op het gebied van klimaatverandering op zal stellen. Voor een solide veiligheidsplan zijn drie elementen van belang: risicoanalyse, voorbereiding op de risico’s en steunbetuiging aan bondgenoten in de aanpak van de veiligheidsimplicaties. Het is aan de toekomstige Amerikaanse leider om klimaatverandering als prioriteit te verwerken in het Amerikaanse veiligheidsbeleid.

 

Foto: Wikipedia/SC National Guard

 

Laatste update: 17-06-2019

Hoe China defensie VS kan dwarsbomen

Wanneer president Trump beweert dat China het meest te verliezen heeft in een handelsoorlog, wordt een belangrijke zwakke plek van de VS vergeten: de afhankelijkheid van

 

zeldzame aardmetalen uit China. Exportrestricties voor deze grondstoffen zouden zeer problematisch zijn voor de Amerikaanse defensie-industrie, zo schrijven Johnson en Seligman voor Foreign Policy. Hoewel de meeste zeldzame metalen bepaald niet zeldzaam zijn, worden de sterk bewerkte eindproducten die nodig zijn voor de productie van veel defensiematerieel vrijwel alleen in China geproduceerd. De VS heeft daarbij nauwelijks stappen ondernomen om de afhankelijkheid te verminderen. China lijkt weliswaar geen haast te hebben met dergelijke zware maatregelen, maar dit betekent niet dat de VS geen risico loopt.

 

Foto: Flickr/Terence Wright

 

Laatste update: 13-06-2019

Dreigende sancties Mexico door migratie

President Trump komt steeds dichterbij het opleggen van importtarieven aan Mexico om het land te dwingen migratie naar de VS aan te pakken. Volgens Shear, Kanno-Youngs en Swanson van the New York Times

 

komen Trump’s dreigementen voort uit woede over het  stijgende aantal illegale migranten aan de grens met Mexico. De maatregelen, gericht tegen Amerika’s belangrijkste handelspartner, roepen echter veel weerstand op, ook binnen de Republikeinse partij. Bovendien zouden de tarieven maandag al in gaan. Hoewel Mexico bereid is bepaalde concessies te doen, zal het waarschijnlijk niet binnen een paar dagen aan Trump’s eisen kunnen voldoen. Mochten de economische sancties doorgaan, dan heeft dit grote gevolgen voor het nieuwe handelsakkoord tussen Canada, Mexico en de VS.

 

Foto: Wikimedia Commons/U.S. Customs and Border Protection

 

Laatste update: 06-06-2019

Trumps bezoek aan Japan

Het staatsbezoek van Donald Trump aan Japan heeft mogelijk voor openingen gezorgd in de gespannen VS-Iranrelatie en de complexe verhouding tussen de VS en Noord-Korea.

 

Tijdens het bezoek draaide het volgens Justin McCurry van The Guardian voornamelijk om Amerika’s gespannen relatie met zowel Iran als Noord-Korea. De Japanse premier, Shinzo Abe, stelde voor om als bemiddelaar op te treden tussen de VS en Iran. Abe onderhoudt namelijk sterke relaties met Teheran. Trump reageerde hierop positief. Ook de complexe verhouding tussen de VS en Noord-Korea werd tijdens het bezoek bespreekbaar gemaakt. Trump liet zijn steun blijken aan Abes idee een top te organiseren met Noord Koreaanse leider, Kim Jong-un. Trump geeft aan dat het hem in beide gespannen relaties gaat om denuclearisatie van de landen.

 

Foto: Wikimedia Commons/Official White House Photo

 

Laatste update: 29-05-2019

Handelsoorlog en nationale veiligheid

De sterke economische afhankelijkheid tussen de VS en China heeft jarenlang voor stabiliteit gezorgd in de VS-Chinarelatie, maar die relatie is enorm bekoeld nadat Trump de handelsoorlog

 

met China heeft uitgeroepen. Het handelsconflict tussen de twee grootmachten heeft ook geresulteerd in uitdagingen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, zo schrijft Paul Sonne voor The Washington Post. Dat economische spanningen samenvallen met veiligheidskwesties is zichtbaar in Trumps besluit om Huaweis handelsmogelijkheden in de VS sterk te beperken. Ondanks de oplopende spanningen tussen de twee landen blijft de economische relatie intact. De vraag is nu wat Washington het beste kan doen om de balans in de VS-Chinarelatie terug te brengen zonder zichzelf te hard te schaden.

 

Foto: Wikimedia Commons / PAS China

 

Laatste update: 20-05-2019

VS wil aanwezigheid op Groenland vergroten

Tijdens een vergadering van de Arctische Raad sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zich uit voor een permanente diplomatieke aanwezigheid van de

 

Verenigde Staten op Groenland, zo meldt Robinson Meyer voor Defense One. In het verleden was Groenland van groot strategisch belang voor de VS. Het is de thuisbasis van de meest noordelijke Amerikaanse legerbasis en speelde zowel in de Koude Oorlog als de Tweede Wereldoorlog een belangrijke strategische rol. De hernieuwde belangstelling voor Groenland wordt grotendeels veroorzaakt door China’s plannen voor de financiering van drie vliegvelden op het eiland. Ook het verdwijnen van zee-ijs en de daarbij ontstane nieuwe vaarroutes bieden mogelijkheden voor de VS. Het Amerikaanse standpunt over klimaatverandering wordt hierdoor gecompliceerd.

 

Foto: Flickr/109th Airlift Wing Stratton Air National Guard base

 

Laatste update: 16-05-2019

Buitenlandbeleid in de Amerikaanse verkiezingen van 2020

De Amerikaanse presidentskandidaten van 2020 hebben tot nu toe te weinig focus gelegd op buitenlands beleid, iets wat volgens Jonathan Tepperman van Foreign Policy problematisch kan zijn

 

voor de internationale betrekkingen van de VS. Momenteel is de internationale orde instabieler dan voorheen, waardoor de VS voor uitdagingen komt te staan. Bovendien heeft de VS deze problemen vaak zelf veroorzaakt of vergroot. Hierdoor is machtsuitbreiding voor Poetin en Xi mogelijk en voelen Amerikaanse bondgenoten zich genoodzaakt zich voor te bereiden op een wereld zonder het leiderschap van de VS. Desondanks blijft de VS de komende jaren zowel economisch als militair aan de top. Het is nu aan de volgende Amerikaanse president om die positie te houden, en de internationale uitdagingen aan te gaan en onder de aandacht te brengen.

 

Foto: Pixabay/jensjunge

 

Laatste update: 13-05-2019

partners
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.