Azië & Oceanië
Wit-Rusland versterkt relaties met China

Wit-Rusland wordt niet alleen geschuwd door de Europese Unie, maar merkt ook een afname van financiële steun vanuit Rusland. Wit-Rusland richt zich daarom steeds meer op China,

 

 zo schrijft Andrew Higgins voor The New York Times. Met Chinees geld zijn in Wit-Rusland nieuwe wegen, elektriciteitscentrales, een luxueus hotel in Minsk en, recentelijk, een batterijenfabriek bekostigd. De bouw van de vervuilende batterijenfabriek ontlokte echter protesten, wat leidde tot arrestaties onder de protestleiders. Wit-Rusland vroeg eerder om geld van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, maar dergelijke financiering hangt af van strenge milieuregels. China hanteert zulke regels niet. Het ziet de investeringen in Wit-Rusland als een modelproject voor de ‘Nieuwe Zijderoute’. Wit-Rusland kan daarin functioneren als een link met Europa.

 

Foto: Wikimedia Commons/Aschroet

 

Laatste update: 22-07-2019

Pakistan moet rol als zondebok VS voorkomen

Volgende week ontmoet de Pakistaanse premier Imran Khan president Trump in het Witte Huis. Er zijn veel onzekerheden over de VS-Pakistanrelatie, vooral met betrekking tot

 

Afghanistan, zo schrijft Sherry Rehman voor Foreign Policy. Voor de VS draait de relatie om terrorismebestrijding, waarbij Pakistan een belangrijke rol moet vervullen in Afghanistan. Pakistan heeft echter liever een bredere relatie. Het land krijgt vaak de schuld van mislukkingen in Afghanistan, terwijl verdiensten in de strijd tegen terrorisme regelmatig worden genegeerd. Daarnaast lijdt Pakistan veel verliezen door terrorismebestrijding en wordt de eigen bevolking slachtoffer van vergeldingsacties. De VS doet weinig om deze schade op te vangen.  Er bestaat daarom veel verwarring en boosheid over de relatie met de VS.

 

Foto: Flickr/U.S. Department of State

 

Laatste update: 18-07-2019

Groeiende steun voor Taiwans president

De Taiwanese president, Tsai Ing-wen, heeft al langer te lijden onder sterke concurrentie, achterblijvende economische groei, onpopulaire hervormingen en diplomatieke isolatie.

 

Ook haar confrontatie met Xi heeft geresulteerd in verminderde populariteit. Toch lijkt het erop dat de protesten die vorige maand begonnen in Hong Kong, Tsais populariteit doen stijgen. Volgens Hilton Yip van Foreign Policy zou de angst voor Beijings groeiende agressie jegens Taiwan er zelfs voor kunnen zorgen dat Tsai bij de volgende verkiezingen wordt herkozen. Beijing heeft door de stellige houding van Tsai besloten alle officiële banden te verbreken. Tsai blijft echter bij haar standpunt en hoopt door versterkte Taiwan-VS relaties en een nieuwe defensie aanpak krachtig te kunnen blijven optreden. Haar acties zullen van belang zijn voor Taiwans toekomst.

Foto: Wikimedia Commons/美國之音合成圖片 

 

Laatste update: 11-07-2019

Het Mongolië van nu

Het Mongolië van nu is door grote binnenlandse en regionale problemen niet meer zoals het Mongoolse imperium onder leiding van Dzjengis Khan. Het land is door het kleine

 

bevolkingsaantal en de ‘landlocked’ positie enorm afhankelijk van Rusland en China, die beiden een stevige grip hebben op de Mongoolse economie. Toch heeft Mongolië geleerd van deze grote afhankelijkheid, zo schrijft Roncevert Ganan Almond voor The Diplomat. Mongolië probeert momenteel de stabiliteit en samenwerking in de regio te vergroten door sterke relaties met democratische landen, ‘third neighbors’, op te bouwen. De belangrijkste partner is de Verenigde Staten. Het bondgenootschap met de VS zou kunnen bijdragen aan een nieuw Mongools imperium, waarin de rechtstaat, tolerantie, internationale handel en diplomatie centraal staan.

 

Foto: Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации

 

Laatste update: 08-07-2019

Oplopende spanningen tussen Tokyo en Seoul

Begin deze week maakte Japan bekend dat het exportrestricties gaat inzetten tegen de Zuid-Koreaanse technologische industrie. Hierdoor bereikte de relatie tussen Japan en Zuid-Korea een

 

nieuw dieptepunt. Sheila A. Smith schrijft voor the Council on Foreign Relations dat deze geopolitieke veranderingen ook verontrustend zijn voor de Verenigde Staten, die zich momenteel te veel focussen op de problemen rondom Trumps bezoek aan Noord-Korea. Het vijandschap tussen Tokyo en Seoul wordt vooral veroorzaakt door een sterk nationalistisch gevoel in beide landen. De relatie tussen Japan en Zuid-Korea verkeert al langer in zwaar weer, maar nu machtsverhoudingen ook in Azië verschuiven worden de verschillen tussen de twee steeds meer zichtbaar. De toekomst zal uitwijzen of strategische samenwerking voor beide mogelijk blijft.

 

Foto: Wikimedia Commons/U.S. Department of State

 

Laatste update: 04-07-2019

Aanvallen Afghanistan door Taliban-overleg

Terwijl in Qatar vredesonderhandelingen plaatsvinden tussen de VS en de Taliban, nemen binnen Afghanistan de aanvallen toe, zo schrijft Mujib Mashal voor The New York Times.

 

Dit is te verklaren doordat de Taliban en de Afghaanse regeringen beiden hopen door veroveringen hun onderhandelingspositie te versterken. Het doel van huidige onderhandelingen is de terugtrekking van Amerikaanse troepen in ruil voor de verzekering dat buitenlandse terreurgroepen niet op Afghaanse bodem zullen opereren. Pogingen om de Taliban ook met de Afghaanse regering aan de onderhandelingstafel te krijgen zijn tot dusver mislukt. Volgende maand is mogelijk een nieuwe poging met een kleinere delegatie waar ook Duitsland steun aan levert. Daarvoor moet de Taliban echter wel eerst met de VS tot een overeenkomst komen.

 

Foto: Wikimedia Commons/SSG Bertha A. Flores

 

Laatste update: 01-07-2019

De SSO en veranderende macht in de regio

Eerder deze maand vond de jaarlijkse top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SSO) plaats. Volgens Eleanor Albert van The Diplomat speelt dit Centraal-Aziatische

 

samenwerkingsverband een belangrijke rol in de machtsdynamiek tussen Rusland en China. Hoewel Poetin en Xi publiekelijk een warme band hebben, staat deze band door de groeiende economische en politieke macht van China onder druk. Rusland wil namelijk zijn macht in de SSO, waar veel voormalige Sovjetstaten onderdeel van uitmaken, niet verliezen. Discussie over leiderschap houdt bijvoorbeeld integratie van de Nieuwe Zijderoute en de Russische Euraziatische Economische Unie tegen, ook al kunnen beide landen hiervan profiteren. De SSO kan daarbij een belangrijk instrument zijn voor regionale samenwerking óf competitie.

 

Foto: Wikimedia Commons/Пресс-служба Президента России

 

Laatste update: 24-06-2019

Oproep tot stenigen moslims in Sri Lanka

Een invloedrijke boeddhistische monnik, Gnanarathana, heeft in Sri Lanka opgeroepen tot het stenigen van moslims vanwege de claim dat een moslimdokter duizenden boeddhistische

 

vrouwen heeft gesteriliseerd. De oproep staat in verband met de toenemende haat tegen moslims sinds de dodelijke aanslag op Eerste Paasdag door moslimterroristen, zo schrijft Al Jazeera. Minder prominente monniken hebben de afgelopen jaren al vaker massale aanvallen op moslims geleid, waardoor deze grootschalige oproep en de mogelijke massale navolging door boeddhistische jongeren zorgt voor extra angst onder moslims. Bezorgde activisten verwijzen naar wetgeving gebaseerd op een VN-verdrag dat “discriminatie, vijandigheid en geweld” verbiedt. De binnenlandse politiek blijft echter bijzonder stil over de uitspraken van de monnik.

 

Foto: Flickr/Sarvodaya Shramadana Movement

 

Laatste update: 24-06-2019

Myanmar dreigt VN-hulp te verliezen

VN-coördinator Knut Ostby meldde begin deze maand dat de humanitaire steun, die de VN en haar partners momenteel bieden aan kampen voor binnenlandse ontheemden in Myanmar,

 

mogelijk wordt gestaakt. De VN besloot tot terugtrekking als gevolg van de weinig veranderende situatie in de meeste kampen, zo schrijven Stoakes en Ellis-Petersen voor The Guardian. Uit een VN-rapport blijkt dat mensenrechten niet worden nageleefd en leefomstandigheden nog altijd erbarmelijk zijn in de kampen, die voornamelijk door de Rohingya-minderheid worden bewoond. Hierdoor blijft de onderdrukking van de moslimminderheid in het land bestaan, wat zal betekenen dat mensenrechtenschendingen nog jarenlang aanhouden. De waarschuwing die de VN geeft door mogelijke terugtrekken zou kunnen leiden tot het doorbreken van deze aanhoudende situatie in Myanmar. 

 

   Foto: Wikipedia/DFID UK Department for International Development

 

Laatste update: 17-06-2019

Democratie in Hongkong in gevaar?

Al drie eeuwen lang is Hongkong grotendeels politiek en economisch onafhankelijk van Beijing. Maar nu China’s macht sterk toeneemt, groeit het angstgevoel onder veel inwoners

 

van Hongkong over Beijings invloed op het politieke systeem van de stad, zo schrijft Eleanor Albert voor de Council on Foreign Relations. De toegenomen spanningen in Hongkong liepen in juni uit op een demonstratie waaraan honderdduizenden mensen deelnamen. De protesten begonnen naar aanleiding van de nieuwe uitleveringswet, die tegen Hongkongs huidige systeem van ‘one country, two systems’ ingaat. Deze wet maakt het namelijk mogelijk voor Chinese autoriteiten om politieke tegenstanders uit Hongkong te berechten. Volgens Beijing is de territoriale integriteit in Hongkong de voornaamste reden voor de wet.

 

Foto: Flickr/Studio Incendo

 

Laatste update: 13-06-2019

30 jaar na de volksbeweging op het Tiananmen plein

De gewelddadige onderdrukking van de democratiseringsbeweging op het Tiananmen-plein door de Communistische partij van China (CCP) viert dit jaar zijn dertigste jubileum. Het jubileum biedt perspectief voor de

 

problemen in China’s hedendaagse samenleving en de verhoudingen met het Westen, zo schrijft Timothy Cheek voor The Strategist. Sinds de openstelling van Chinese markten in de 1990 heeft een enorme economische groei plaatsgevonden, wat China’s positie wereldwijd heeft versterkt. In het Westen werd gedacht dat deze liberalisering een democratischer China zou opleveren. Echter, dit bleek niet het geval, want de CCP is nog altijd aan de macht. Door de blijvende repressieve houding wordt de CCP zowel nationaal als internationaal nog steeds uitgedaagd. Voor het Westen betekent dit dat betere samenwerking tussen liberale democratieën belangrijk is, om zo een transparante en vreedzame globale orde te bevorderen, en dat ze minder moeten proberen China te veranderen.

 

Foto: Wikimedia Commons/Derzsi Elekes Andor

 

Laatste update: 06-06-2019

VS-Australiërelatie na verkiezingen 2019

Afgelopen weekend heeft in Australië de National Coalition onder leiding van premier Scott Morrison voor de derde keer de verkiezingen gewonnen. Hierdoor krijgt Morrison opnieuw te

 

maken met het gespannen strategische klimaat in de regio, zo stelt James Curran van de Council on Foreign Relations. Een duidelijke reactie op het Amerikaanse China-beleid in de regio zal een van de belangrijkste punten op Morrisons agenda worden. Canberra heeft al jaren sterke banden met Washington en de overwinning wordt daarom door de VS als gunstig gezien. Toch blijkt het Australië-VS verbond niet meer zo vanzelfsprekend. Australië staat in voor een “peaceful evolution of their own region”, iets wat door de gespannen VS-Chinarelatie wel eens in gevaar kan komen.

 

Foto: Wikimedia Commons/White House Photos

Laatste update: 23-05-2019

Opnieuw een overwinning voor Modi in India?

De uitslag van de zes-weken durende verkiezingen in India zal deze week bekend worden gemaakt en aan de peilingen te zien zal de huidige premier Modi met zijn partij Bharatiya Janata

 

(BJP) er met de winst vandoor gaan. Een overwinning zal het tweede termijn betekenen voor Modi’s partij. De peilingen in India laten een bepaalde trend zien en niet zozeer een precieze voorspelling, zo schrijft Michael Safi voor The Guardian. De uitslag van 2014, waarin Modi’s partij won met een van de hoogste overwinningsmarges ooit in India, kwam daardoor totaal onverwachts. Toch wijst de trend van de huidige verkiezingen op een nieuwe overwinning voor de BJP, ook gezien het feit dat BJP profiteert van de onwil onder minderheidsgroepen om hun politieke voorkeur werkelijk te laten blijken.

 

Foto: Wikimedia Commons / Narenda Modi

 

 

Laatste update: 20-05-2019

Verhoogde spanningen in de Indo-Pacific

De concurrentiestrijd om de visserij in de Zuid-Chinese Zee escaleerde eind vorige maand bijna, nadat een Vietnamees visserschip en Indonesisch marineschip dicht bij de Indonesische

 

Natuna-eilanden tegen elkaar botsten. De spanningen tussen Vietnam en Indonesië stellen vooral de samenwerking binnen de ASEAN zwaar op de proef, zo schrijft Greta Nabbs-Keller voor The Strategist. Indonesië treedt sinds de komst van president Widodo steeds harder op tegen illegale visserij in zijn wateren en exclusieve economische zones (EEZ’s). Naast Vietnam eisen ook Chinese schepen traditionele visserijrechten in de EEZ’s van Indonesië op. Deze agressievere houding van China in het Indonesisch maritiem gebied vereist sterk diplomatiek optreden van de ASEAN, wat door de toename van incidenten tussen de bondgenoten moeilijk wordt.

 

Foto: Flickr/U.S. Department of State

 

Laatste update: 16-05-2019

Uitdagingen van China’s groeiende invloed

China’s steeds grotere invloed in Nederland en de Europese Unie brengt uitdagingen met zich mee voor de relaties van Nederland en de EU met China.

 

Hierdoor is politiek-strategische eenheid in Europa van belang, volgens Maaike Okano-Heijmans in de Clingendael Spectator. Echter, het ontwikkelen van een sterk China-beleid in de EU is niet gemakkelijk, omdat de Europese lidstaten vaak niet tot overeenstemming kunnen komen en verschillende ideeën hebben over de kansen en uitdagingen die Chinese handel en investeringen voor de EU brengen. Toch moet er een goede balans worden gevonden in de relatie met China, maar dit vraagt om een heldere langetermijnvisie waarin rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en uitdagingen van de EU in het geheel.

 

Foto: Flickr/Minister-president Rutte

 

Laatste update: 09-05-2019

De “Global War on Terrorism” in Zuid-Azië

Volgens de Global Terrorism Index 2018 staat Zuid-Azië tweede op de lijst van regio’s die het hardst worden getroffen door terrorisme. Hoe wordt het probleem van terrorisme in deze regio bestreden

 

en wat is de rol van paramilitaire politie eenheden (PPE’s) in de strijd tegen terrorisme? Ashraf schrijft hierover voor de International Centre for Counter-Terrorism. Hij stelt dat de enorme toename van PPE’s in de regio sinds het begin van de “global war on terrorism”, in 2001, resulteerde in een onduidelijke rolverdeling van civiele politie-eenheden en militaire troepen in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. Toch zullen de zwaar bewapende PPE’s essentieel blijven bij de terrorismebestrijding in Zuid-Azië. Samenwerking en aanpassingsvermogen van alle betrokken terrorismebestrijdingsgroepen is hierbij van belang.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-05-2019

Internationale reactie op China’s Zijderoute

De Nieuwe Zijderoute is een belangrijk infrastructureel project met het doel Azië en Europa beter met elkaar te verbinden. Internationaal zijn de meningen over het project echter

 

verdeeld. Experts van Carnegie-Tsinghua leggen uit hoe de strategieën van landen ten aanzien van dit project verschillen. China ziet een kans zijn economische invloed en ontwikkeling te versterken. Hoewel Rusland tegenwoordig vooral voordelen ziet, ondanks angst voor het verlies van soevereiniteit, lijkt Europa steeds voorzichtiger te worden en begint het een hardere toon aan te slaan. India ziet het project als een bedreiging voor de territoriale integriteit, terwijl de Verenigde Staten vooral kritiek leveren op de transparantie en duurzaamheid.

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-05-2019

Noord-Korea voert wapentesten uit

Voor het eerst sinds de Amerika-Noord-Korea-top van afgelopen februari in Hanoi, waar geen overeenkomst werd gesloten, heeft Kim Jong-un weer van zich laten horen.

 

Volgens de Korean Central News Agency (KCNA) woonde Kim Jong-un deze week een nieuwe wapenproef bij, zo staat vermeld in The Guardian. De KCNA sprak over een “krachtige kernkop”. Volgens de Noord-Koreaanse leider is de voltooiing van dit nieuwe wapensysteem een belangrijke stap in het vergroten van de gevechtskracht. Bovendien liet hij weten geen onderhandelingsgesprekken over nucleaire wapens meer te willen voeren met Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Er is door het Witte Huis nog niet gereageerd op deze uitspraken.  

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 18-04-2019

Zal de Shariawet verder verspreiden?

Afgelopen 3 april trad in Brunei een strikt deel van de shariawet in werking. Deze wet houdt onder anderen in dat mensen uit de LHBTI gemeenschap gestenigd kunnen worden voor het

 

handelen naar hun seksuele geaardheid. De VN-commissaris voor mensenrechten stelt dat ‘deze wetgeving een stap terug is voor mensenrechten’. Ben Westcott schrijft voor CNN dat LHBTI-gemeenschappen in omliggende, overwegend islamitische landen zich nu ook grote zorgen maken over een mogelijke verspreiding van de shariawetgeving naar deze landen, Indonesië en Maleisië. Conservatieve groepen zijn in deze landen de laatste jaren namelijk steeds groter en machtiger geworden.

 

Foto: Flickr/Michael Elleray

 

Laatste update: 08-04-2019

China strijdt mee in de 'Space Race'

Vele Amerikaanse industrieën zijn in Chinese handen gevallen, bijvoorbeeld de telecom en zonnepanelenproductie. Greg Autry schrijft voor Foreign Policy dat de ruimtevaartindustrie de

 

volgende zou kunnen zijn. Veelvuldig doen de Chinezen pogingen om informatie van de Amerikanen in handen te krijgen. Een expert op het gebied schat dat het nog ongeveer 18 tot 36 maanden zal duren voordat China de machtigste wordt in de ruimtevaartindustrie. President Trump stelt dat het van groot belang is dat de VS de ruimtevaartindustrie blijft domineren, in plaats van simpelweg aanwezig te zijn. De kans op een ‘space race’ in de 21e eeuw is dus zo goed als onvermijdelijk.

 

Foto: Pixabay/Qimono

 

Laatste update: 04-04-2019

“Poor Nation, Rich Army”

Afgelopen weekend werd de ‘Dag van de Republiek´ gevierd in Pakistan. Zoals gebruikelijk marcheerden Pakistaanse militairen van de landmacht, luchtmacht en de marine in pompeuze

 

optochten door de straten, zo meldt Taha Siddiqui voor Foreign Policy. Hier zit dan ook het probleem: Pakistan is een arm land waar momenteel één derde van de bevolking onder de armoedegrens leeft maar waar de overheid onder premier Imran Khan wel 20% van het BBP aan de strijdkrachten uitgeeft. Daarentegen gaat slechts 5% naar sociale voorzieningen zoals het onderwijs en de zorg. Dit wringt. Premier Khan is al maanden op zoek naar hulp van andere staten om de economie in zijn land te ondersteunen, maar zonder succes.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 25-03-2019

Japanse luchtmacht onder druk

Geconfronteerd met de toenemende macht en agressie van China moet Japan op de korte termijn investeren in nieuwe gevechtsvliegtuigen voor de luchtmacht, zo schrijft David

 

Deptula voor Foreign Policy. De verouderde F-2-vliegtuigen bieden geen bescherming tegen het steeds sterker wordende China en zijn geavanceerde militaire apparaat. De dreiging voor Japan is heel reëel: China blijft zijn macht uitbreiden in de ‘achtertuin’ van Japan door te streven naar territoriale uitbreiding buiten gevestigde, internationaal erkende grenzen. Een voorbeeld zijn de Japanse Senkaka-eilanden in de Oost-Chinese Zee die vanuit Beijing worden bedreigd door het opvoeren van de militaire druk. Het opschroeven en vernieuwen van Japanse gevechtsvliegtuigen is daarom essentieel.

 

Foto: Af.mil

 

Laatste update: 21-03-2019

Het leger boven de politiek?

Het leger in Myanmar heeft enorm veel invloed op de politiek in het land. Bij een referendum uit 2008 werd deze invloed officieel vastgelegd in de grondwet. Joshua Carroll en Aung Naing Soe

 

schrijven voor Al Jazeera dat het huidige systeem, dat onderwerp was van het referendum, de schijn moest hebben van een democratie maar in feite het leger de controle gaf. Tint Soe, een politiek activist en wetgever, probeert het huidige systeem terug te draaien door nieuwe grondwetswijzigingen voor te stellen. Nu heeft het leger namelijk 25% van de zetels en een vetostem in het parlement. Tint Soe heeft een meerderheid van 75% nodig om dit terug te draaien of om een nieuwe wet aan te nemen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 04-03-2019

Nieuwe onrust tussen India en Pakistan

Voor het eerst in bijna 50 jaar heeft India luchtaanvallen uitgevoerd over de grens met Kashmir. Een omstreden grens, zo schrijft Michael Sifa voor The Guardian. In 1971 vond de

 

laatste luchtaanval plaats, toen India en Pakistan in oorlog waren. “In the face of imminent danger a pre-emptive strike became absolutely necessary” zei de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Vijay Gokhale. Pakistan zegt dat de aanvallen geen schade hebben veroorzaakt aan zowel mens als materiaal. India beweert echter dat de aanvallen hun doel hebben geraakt, namelijk leden van de militante groep Jaish-e-Mohammed. Al een tijd is het onrustig in de regio, en daar zal niet snel verandering in komen.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 27-02-2019

Een loze belofte?

Afgelopen januari vond er een belangrijk moment plaats: de Verenigde Staten en de taliban werden het eens over de vorm van een vredesverdrag. Dit verdrag stelt dat Afghaans

 

grondgebied nooit meer gebruikt mag worden voor terroristische doeleinden. Tricia Bacon vraagt zich in Foreign Affairs af of de taliban zich zullen en kunnen houden aan deze afspraken en dit verdrag. In soortgelijke gevallen in het verleden was het antwoord op deze vraag namelijk ‘nee’. Het zou potentieel groot gevaar opleveren voor omringende landen en de Verenigde Staten mochten de taliban zich ook nu niet aan de afspraak houden.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 25-02-2019

“China’s encroachment into Afghanistan”

Via officiële kanalen wordt het nergens bevestigd, maar Chinese troepen en militaire posten zijn in Tadzjikistan bij de grens met Afghanistan nabij de Wakhan Corridor gesignaleerd, zo schrijft

 

Gerry Shih voor de Washington Post. Onder president Xi Jingping is China van het isolationisme afgestapt om zijn ‘great-power’ status te herstellen. Naast China’s explosieve groei op economisch gebied, behoort Tadzjikistan nu tot de groeiende lijst van Chinese buitenlandse militaire posten. Op een moment wanneer Amerikaanse troepen zich mogelijkerwijs zullen terugtrekken uit Afghanistan, breiden de Chinezen langzaam maar zeker hun invloed in deze regio uit.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 21-02-2019

VS blokkeert luchtverkeer Noord-Korea

De Verenigde Staten hebben een initiatief voor de verbetering van de burgerluchtvaart in Noord-Korea geblokkeerd, net nu Pyongyang een deel van zijn luchtruim probeert te heropenen

 

voor buitenlandse vluchten, zo meldt Allison Lampert voor Reuters. Momenteel nemen luchtvaartmaatschappijen alternatieve routes om Noord-Korea heen vanwege de dreiging van raketlanceringen. Een heropening van het luchtruim zou internationale maatschappijen veel tijd en brandstof besparen op onder andere routes tussen Azië en Noord-Amerika. Toch wil Washington eerst substantiële vooruitgang zien op het gebied van denuclearisatie en het stopzetten van raketprogramma’s naar aanloop van de geplande tweede top tussen Donald Trump en Kim Jong-Un.

 

Foto: Wikipedia.org

 

Laatste update: 18-02-2019

Excessief politiegeweld in Myanmar

Human Rights Watch is bezorgd om het excessieve gebruik van geweld door politieagenten in de Myanmarese staat Karenni. Demonstranten worden belaagd door waterkanonnen en

 

rubberen kogels afkomstig van de politie. De demonstraties richten zich tegen de plaatsing van een standbeeld van oud-generaal Aung San, oprichter van het huidige leger van Myanmar, en vader van de huidige president van het land, Aung San Suu Kyi. Inwoners van Karenni protesteren, omdat zij strijden voor gelijke rechten voor de lokale minderheden. Human Rights Watch is zo bezorgd om de reactie van de Myanmarese politie, omdat die ingaat tegen de universele rechten van de mens om vredig te protesteren en deze te organiseren.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-02-2019

Uitslag Indonesische verkiezingen al bekend?

De zittende president van Indonesië, Joko Widodo, doet ook mee met de komende verkiezingen in april. Maar, zo schrijft Eka Kurniawan voor The New York Times, de uitslag van deze

 

verkiezingen ligt al vast. De tegenstander van Widodo is de oud-schoonzoon van voormalig dictator Suharto, Prabowo Subianto. De afgelopen tijd is Widodo wel eens beschuldigd van het hebben van een anti-islam houding, hoewel hij zelf moslim is. Om dit argument tegen te gaan, heeft Widodo een islamitische geleerde en geestelijke gekozen als zijn running mate, Ma’ruf Amin. Religie is altijd een belangrijk onderwerp voor de Indonesische verkiezingen. Daarom zien de kansen voor Widodo met Amin er van te voren al goed uit.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 14-02-2019

Een naderende vrede?

De Amerikaanse minister van Defensie, Patrick Shanahan, is in Afghanistan om de stand van zaken te bepalen, meldt Idrees Ali voor Reuters. Ondertussen leidt een speciale Amerikaanse

 

gezant de vredesbesprekingen in Kabul, die een einde moeten maken aan de zeventienjarige oorlog in het land. Shanahan zei dat het belangrijk is de Afghaanse regering onder president Ashraf Ghani actief te betrekken bij de onderhandelingen. Deze was tot nu toe uitgesloten van deelname aan de besprekingen tussen de Verenigde Staten en de taliban. Afghanistan en de buurlanden maken zich ook zorgen over het effect van een plotselinge terugtrekking van Amerikaanse troepen wat zou kunnen uitmonden in chaos in de regio. Shanahan zegt vooralsnog geen garantie voor een eventuele vrede te kunnen garanderen.

 

Foto: Flickr/DFID

 

Laatste update: 11-02-2019

Zorgen om Pakistan bij mensenrechtenorganisaties

Recente arrestaties van Pashtun-demonstranten in Pakistan, heeft zorgen aangewakkerd bij mensenrechtenorganisaties. De activisten werden hard aangepakt door de autoriteiten,

 

terwijl ze juist protesteerden tegen politiegeweld. Amnesty International heeft al gereageerd op de arrestaties door de ‘onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gearresteerde vreedzame Pashtun-demonstranten te eisen’. Zo zeggen zij ook dat ‘het zeer zorgelijk is dat deze harde maatregelen genomen worden, zelfs wanneer officials vanuit de Pakistaanse overheid al hebben gezegd dat deze activisten legitieme redenen hebben voor hun protest’.

 

Foto: Picryl

 

Laatste update: 07-02-2019

Rusland en Japan: al 80 jaar conflict

Anna Nemtsova en Jake Adelstein schrijven voor de Daily Beast over het lopende conflict tussen Rusland en Japan over de eilandengroep de Koerilen. Technisch gezien is de Tweede

 

Wereldoorlog hierdoor nog steeds niet ten einde. In 1945 nam de Sovjet Unie, onder leiding van Stalin, de eilanden in. Dat deden ze onwettig, zo stellen de Japanners. Ondanks de volledige overgave van Japan aan de geallieerden in augustus 1945, is het conflict uit de Tweede Wereldoorlog, inmiddels zeker een koude oorlog te noemen, nog niet opgelost.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 30-01-2019

Overheidsdocumenten gehackt

Afgelopen week publiceerde een site die zichzelf Distributed Denial of Secrets noemt een grote verzameling documenten en e-mails van Russische regeringsfunctionarissen,

 

bericht Amy Mackinnon voor Foreign Policy. De gehackte stukken die de titel de ‘’Dark side of Kremlin’’ kregen, behoren toe aan onder andere het Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken, Russische wapenexporteurs, vertegenwoordigers van het Kremlin, oligarchen en separatisten uit Oost-Oekraïne. Volgens de oprichters zet de DDS-website zich in om corruptie aan de kaak te stellen en transparantie van de overheid te bevorderen, zoals WikiLeaks dat vroeger deed. Volgens medeoprichtster Emma Best laten de gehackte documenten en mails zien hoe het Russische machtssysteem opereert en dat het ook real time operaties van separatisten en terroristen beïnvloedt.

 

Foto: Flickr/Mike Corbett

 

Laatste update: 30-01-2019

China verandert infrastructuur Oost-Afrika

De door China gefinancierde infrastructuurprojecten veranderen de transportverbindingen in Oost-Afrika fundamenteel, schrijft Nicholas Muller voor The Diplomat.

 

De Chinese hoofdstad Peking, financierde tot nu toe meer dan 3000 strategische spoorwegprojecten in Afrika en verstrekte voor miljarden dollars aan leningen. Zo investeerde China 14 miljard dollar in Djibouti, wat veel te maken heeft met de geostrategische ligging en de aanwezigheid van China’s eerste overzeese militaire basis. Twee van de tien grootste economieën van het continent, Ethiopië en Kenia, bevinden zich in het hart van de Chinese investeringen. Toch zit er ook een keerzijde aan China´s positie als grootste handelspartner van Afrika. Toenemende schulden resulteren in een groeiende onstabiliteit in de regio. Wat betekent dit voor de toekomst?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 28-01-2019

Noord-Korea speelt een gevaarlijk spel

In juni 2018 vond er in Singapore een ontmoeting plaats tussen Kim Jong-un en President Donald Trump over denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Kim heeft hier toegezegd

 

werk te maken van denuclearisatie in zijn land op een twintigtal raket bases. Van deze twintig bases heeft hij ook het bestaan bevestigd. Echter blijft Noord-Korea raketten operationeel houden, maar dan op onbevestigde bases zo meldt Reuters op basis van een rapport van CSIS. Noord-Korea zal deze onbevestigde bases ook buiten de onderhandelingen laten om zo toch raketbases te kunnen blijven opereren. Deze informatie komt naar buiten op een precair moment: dagen nadat President Trump heeft aangekondigd een nieuwe ontmoeting met Kim Jong-un te willen plannen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 24-01-2019

Terdoodveroordeling schaadt Canada-China relatie

Spanningen tussen Canada en China bereiken een nieuw hoogtepunt, zo meldt Al Jazeera. Sinds de door China

 

uitgeroepen terdoodveroordeling van de Canadees Robert Lloyd Schellenberg in een heropend proces, waarschuwt de Canadese regering haar inwoners voor ‘willekeurige aanhouding’ door Chinese handhavers. China, op zijn beurt, draagt zijn staatsbedrijven op geen zakenreizen naar de Verenigde Staten en hun bondgenoten te maken. Vermoed wordt dat er bewust voor de plotselinge doodstraf is gekozen om druk op Canada uit te oefenen na de arrestatie van China’s topvrouw bij telecomgigant Huawei afgelopen december. Gebruikt China de nieuwe veroordeling als politiek machtsmiddel?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 17-01-2019

Congres drukt stempel op Azië-beleid

Voor The Diplomat schrijft Carl Thayer over de net geïmplementeerde Asia Reassurance Initiative Act (ARIA) die de Amerikaanse belangen in de Indo-Pacifische regio

 

moet versterken. ARIA focust zich op, voor de Verenigde Staten relevante, veiligheidsvraagstukken zoals illegale bouw in de Zuid-Chinese Zee, Noord-Korea’s capaciteit op het gebied van nucleaire raketten en de toenemende verspreiding van IS in Azië. “To develop a long-term strategic vision and a principled United States policy for the Indo-Pacific region” is volgens het Witte Huis tussen 2019-2023 het doel. Of Azië net zo welwillend is mee te werken aan de versterking van de diplomatieke banden moet nog blijken.

 

Foto: Flickr/Official US Navy

 

Laatste update: 14-01-2019

Democratie in Zuid-Azië?

“Two of the key dangers to democracy in South Asia were present: ethno-nationalism and contempt for political institutions”, aldus Paul Staniland. Voor Foreign Affairs schreef hij

 

over democratieën in Zuid-Azië en de gevaren die op de loer liggen. Sri Lanka is een van de oudste democratieën in de regio, toch vond hier recentelijk een constitutionele crisis plaats door handelen van de huidige president, Sirisena. Zelfs deze oude democratie is niet immuun voor instabiliteit. Hoewel het economisch gezien bloeit in de Zuid-Aziatische regio, nemen de etnische, religieuze en politieke spanningen toe.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-01-2019

Chinese economische hervorming?

De rommelige respons van Beijing op een tumultueus 2018 legt een aantal mythes bloot over de onfeilbaarheid van het Chinese leiderschap, stelt Yu Jie voor denktank Chatham House.

 

Vertraging van China’s economische groei en de voortdurende handelsoorlog met de VS stellen China voor een grote uitdaging. President Xi kwam onlangs met een duidelijke boodschap: China moet in zijn eigen belang hervormen, bijvoorbeeld door een meer pluralistisch economisch model aan te nemen. Maar hoe kan het land dat doen, wanneer het leiderschap centraal blijft en gericht is op sturing van hogerhand?

 

Foto: PxHere

 

Laatste update: 03-01-2019

Wat brengt 2019?

Wat zijn de verwachtingen voor de relatie tussen de Verenigde Staten en China voor 2019? Voor Project Syndicate buigt Kevin Rudd zich over de vraag, waarbij hij zijn verwachtingen voor de

 

Chinese buitenlandpolitiek uit. Na een jaar van aanzienlijke spanningen tussen China en de Verenigde Staten zullen Chinese leiders, volgens Rudd, proberen de relatie te stabiliseren en tevens spanningen te verminderen in relaties met andere landen. Daarnaast zal de Chinese rol in instituties zoals de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie uitgebreid worden. Tot slot zullen de Chinezen gedurende 2019 proberen een sterker oordeel te vellen over de Amerikaanse (buitenlandse) politiek.  

 

Foto: Flickr/Deputy Secretary of Defense Patrick M. Shanahan

 

Laatste update: 17-12-2018

Bescherming of machtsvertoon?

Voor The Strategist gaat Peter Connolly in op China’s machtsontplooiing in relatie tot de bescherming van ‘overzeese Chinezen’. Voor China betekent het groeiend aantal Chinezen

 

dat in het buitenland verblijft een toenemende verplichting voor de staat om hen te beschermen. Dit beleid kan volgens Connolly gezien worden als een reactie op China’s groeiende invloed en een poging zich als een verantwoordelijke wereldmacht te gedragen, maar zou tevens kunnen dienen om Chinees machtsvertoon in het buitenland te rechtvaardigen. De Chinese bereidheid om overzeese Chinezen te beschermen roept tegelijkertijd vragen op over soevereiniteit en zou in de toekomst tot frictie kunnen leiden.

 

Foto: Flickr/Anne Roberts

 

Laatste update: 13-12-2018

Hoe India profiteert van Trump

Indiase leiders staan niet slechts goedgezind tegenover het buitenlandse beleid van Trump, zo stelt Walter Lohman voor The National Interest, ze zijn er zelfs erg enthousiast over. Dit

 

enthousiasme komt in de eerste plaats voort uit Trumps strengere houding tegenover Pakistan, maar heeft ook te maken met China. Beide landen hebben namelijk dezelfde geopolitieke kijk op China en de Verenigde Staten zijn bereid hun relatie met China in de waagschaal te leggen. Toch moet New Delhi, volgens Lohman, voorzichtig zijn in zijn verwachtingen, vooral op het gebied van handel. Wat zou een versterkte Amerikaans-Indiase relatie kunnen betekenen voor de regio?

 

Foto: Flickr/The White House

 

Laatste update: 10-12-2018

Noord-Koreaanse invloed over China?

Waar staan de verhoudingen tussen China en Noord-Korea? In The Diplomat schrijft Corey Bell dat ondanks dat de relatie de afgelopen jaren flink achteruit leek te zijn gegaan, die recentelijk

 

toch weer in de lift is geraakt. Corey verklaart dat Noord-Korea wellicht meer invloed over China weet uit te oefenen dan men in eerste instantie zou denken. Voor China is het Noord-Korea cruciaal als buffer met Zuid-Korea en de invloed van de Amerikanen. Naar mate de Verenigde Staten meer focus leggen op de Pacifische regio, wordt deze bufferfunctie des te belangrijker. Het Kim-regime beseft zich dit en weet dut zeer kundig uit te spelen.

 

Foto: Pixabay/Conan_Mizuta

 

Laatste update: 06-12-2018

Rusland en de Korea's

Voor The Diplomat stellen Sung Young Jang en Hansol Kim dat Rusland een positieve rol zou kunnen gaan spelen op het Koreaanse schiereiland. Zij stellen dat de rol van Rusland daar

 

vaak over het hoofd wordt gezien, maar het land zou wel degelijk de potentie hebben om een stabiele partner in de regio te worden. Volgens Jang en Kim zou Zuid-Korea dan ook een economisch partnerschap met Rusland moeten nastreven. Een dergelijk partnerschap zou de Chinese invloed op het schiereiland verkleinen en tegelijkertijd economische mogelijkheden voor beide Korea’s bieden. Wat zou meer Russische betrokkenheid bij het Koreaanse schiereiland kunnen voortbrengen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-12-2018

partners
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.