Europa
Brexit blijft populair

Nu het Boris Johnson is gelukt een deal te sluiten met de Europese Unie, is het de plicht van het Britse parlement om de overeenkomst te accepteren. Dat stelt Ross Clark in zijn column

 

voor The Spectator. Peilingen suggereren immers dat 54 procent van de Britten het Brexit-referendum wilt respecteren, ten opzichte van de 32 procent die vindt dat het Verenigd Koninkrijk alsnog in de Europese Unie moet blijven. Dit geeft aan dat het idee van sommige remainers (zoals LibDem-leider Jo Swinson) om een nieuw referendum te organiseren, de plank misslaat, meent Clark.  Zelfs als een nieuw referendum georganiseerd wordt, zou het resultaat hoogstwaarschijnlijk hetzelfde blijven.  Met als het enige effect: verdere uitstel en een verlengde bestuurlijke crisis.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 17-10-2019

Rusland, veel minder bedreigend dan vroeger

Wat te doen met de Russen? Sinds de Russische interventie in Zuid-Ossetië zoeken westerse leiders naar een hernieuwd antwoord op deze actuele vraag. Angelo Codevilla van de

 

Claremont Review of Books meent dat het Westen nog teveel vast zit in de mindset van de Koude Oorlog. Destijds had het Sovjetimperium waarlijk globale aspiraties, handig gebruikmakend van haar sterke internationale netwerk. Zo had de communistische partij grote invloed in Amerikaanse en Europese politiek en media. Het huidige Rusland handelt vooral defensief en tracht haar status als regionale grootmacht te beschermen. Daarom stelt Codevilla dat de Russische inmenging in westerse verkiezingen in het niet valt bij de vroegere communistische infiltratie.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 14-10-2019

Macronís geesteskind wordt volwassen

In september vond de eerste bijeenkomst van het Europees Interventie Initiatief (EII) buiten Frankrijk plaats:  in Hilversum! De bijeenkomst leek succesvol. In Noorwegen, Zweden en Italië

 

verwelkomde het partnerschap drie nieuwe leden en de lidstaten toonden bereidwilligheid om de leiding te nemen op specifieke onderwerpen. Het EII moet dienen als een lean and mean organisatie voor militaire en strategische samenwerking, die snel kan reageren op crisissituaties en actuele internationale kwesties, in de periode voor de bureaucratische machines van de EU en de NAVO op gang zijn gekomen. Hoewel er nog vele uitdagingen overwonnen moeten worden (hoe wordt het geen Frans hobbyproject, en wie mogen er allemaal lid worden?) lijkt het initiatief in een succes uit te monden.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-10-2019

Conservatieve revolutie

Vorige week deelden we een artikel over de Britse Labour Party in de post-Brexit wereld; deze week is de beurt aan de conservatieven. In een essay voor The Atlantic beschrijft Tom

 

McTague de geschiedenis van de Tories, als een partij altijd schipperend tussen traditie en hervorming en die nogal eens wisselt in zijn politieke opvattingen en loyaliteiten. Zo is de marktgerichte economische politiek van de afgelopen decennia niet iets wat de Conservative Party altijd heeft uitgedragen – vroeger stond de partij voor protectionisme en sociale bescherming. Brexit betekent hoogstwaarschijnlijk een nieuw herijkingspunt voor de oudste politieke beweging ter wereld, dankzij een achterban die in toenemende mate bestaat uit de blanke, landelijke arbeidersklasse.

 

Foto: Wikimedia Commons

Laatste update: 30-09-2019

Een duidelijker Europees wapenexportbeleid

Hoewel de Europese Unie wel regels heeft met betrekking tot het exporteren van wapens, lijkt de implementatie hiervan inconsistent en onduidelijk. Volgens Sophia Besch zal dit een

 

probleem vormen wanneer de EU-lidstaten verdere defensiesamenwerking aan willen gaan. Zo wil Duitsland bijvoorbeeld geen wapens leveren aan Saoedi-Arabië, maar doet het Verenigd Koninkrijk dat wel. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de EU zou moeten handelen om een beter gecoördineerd wapenexportbeleid te bereiken. 

 

Foto: Wikimedia Commons 

Laatste update: 26-09-2019

Rood-BrittaniŽ?

Waar de ogen van de wereld gericht zijn op de Britse premier, werpt Yasmeen Serhan een nadere blik op zijn potentiële opvolger: Jeremy Corbyn. Wat zou het betekenen voor het

 

Britse buitenlandbeleid als de radicaal-linkse politicus zijn intrede neemt in Downing Street? Zijn internationale visie is nog steeds grotendeels hetzelfde als in zijn activistische verleden – negatief tegenover NAVO, de Verenigde Staten en Israël en betrekkelijk vriendelijk ten opzichte van socialistische dictaturen. Zijn verkiezing zou dus een volgende uitdaging betekenen voor de stabiliteit van het NAVO-bondgenootschap, zo beargumenteert de journaliste.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-09-2019

Een Europees Interventie Initiatief

In september 2017 kwam president Emmanuel Macron met het voorstel voor een Europees Interventie Initiatief (EI2). Het doel van EI2 is om een aantal Europese landen meer samen te laten

 

werken in het voorbereiden op toekomstige crisismanagementoperaties. Tien landen, waaronder Nederland, hebben zich inmiddels aangesloten. Clingendael heeft een rapport uitgebracht waarin de mogelijkheden voor EI2 worden onderzocht, met de focus op het tot stand komen van een gedeelde strategische cultuur. De verschillen in de nationale strategische culturen van de landen worden in kaart gebracht, wat leidt tot een aantal aanbevelingen voor het bereiken van deze gedeelde strategische cultuur.  

 

Wikimedia/Commons

 

Laatste update: 16-09-2019

Energiewende bedreigt energiezekerheid

De veelgeprezen energiewende, de Duitse transitie naar hernieuwbare energieproductie, brengt de energiezekerheid van het land in gevaar. Dat is de conclusie van een rapport door

 

McKinsey. Het adviesbureau uit zijn zorgen betreffende de effectiviteit van het beleid qua CO2-reductie, de economische impact en de betrouwbaarheid van het stroomnetwerk. Dit is met name te wijten aan de instabiliteit van zonne- en windenergie, die tot grote pieken en dalen in elektriciteitsproductie leidt. De toekomst ziet er niet veel beter uit – als Duitsland door blijft gaan met het uitfaseren van kolen en kernenergie komt de competitiviteit van de industrie ernstig in gevaar, zo waarschuwt het rapport.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 12-09-2019

Zit Macron fout over Rusland?

In een stuk voor Chatham House wordt de Franse president Macron gewaarschuwd voor zijn recente poging tot toenadering met Rusland, en wordt uitgelegd waarom zijn

 

houding tegenover Rusland de laatste tijd erg tegenstrijdig lijkt. Bij de G7-vergadering in Biarritz vorige week bekritiseerde hij het Kremlin eerst voor het gewelddadig neerslaan van protesten in Moskou, waarna hij later stelde dat Rusland en Europa weer meer toenadering moeten zoeken. De auteurs claimen echter dat Macron moet oppassen met zulke uitspraken, omdat de westerse opvattingen van Europa’s veiligheid niet samengaan met Poetins belangen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-09-2019

Poetins angst voor de stembus

De Russische regionale verkiezingen van 8 september leiden tot angst bij de autoriteiten, nu steun voor Poetin afneemt. Kritiek op Poetin wordt zwaar bestraft, zoals blijkt uit het hardhandig

 

neerslaan van recente protesten. Bovendien zet het Kremlin verschillende trucjes in voor de verkiezingen van aankomende zondagom toch een winst veilig te stellen. Zo wordt mogelijke oppositie bijvoorbeeld geïntimideerd en gediskwalificeerd. In The New York Times beweert Khodarkovsky dat intimidatie en geweld het tijdperk van Poetin in stand houden, en stelt hij de vraag of deze strategie wel houdbaar is.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 05-09-2019

Macron wil met Rusland werken

In zijn jaarlijkse toespraak bij de Conférence des ambassadeurs et des ambassadrices heeft president Macron zijn visie op buitenlandgebied tentoongespreid. Naast enkele gebruikelijke

 

thema’s – een sterker Europa, betere betrekkingen met Afrika – viel één ding op: een oproep tot toenadering met Rusland. Waar Macron en Poetin eerder tegenover elkaar stonden, bijvoorbeeld betreffende Syrië of Oekraïne, benadrukte de Franse president nu het belang van een goede wederzijdse relatie. Hij wees op de Europese identiteit van Rusland en suggereerde dat de voormalige grootmacht geen interesse zou moeten hebben in het zijn van de junior partner van China.

 

Foto: Flickr/Mutualité Française

 

 

Laatste update: 03-09-2019

Wordt het VK een 'failed state'?

Door de manier waarop Brexit de Britse instituties heeft ondermijnd, riskeert het Verenigd Koninkrijk te vervallen tot een ‘failed state’, betoogt Chris Patten voor Project Syndicate. Dat

 

zou dan vooral komen doordat het overheidssysteem niet meer in staat is te doen wat het zou moeten kunnen doen. De manier waarop Johnson aan de macht is gekomen en nu een tegenstelling probeert te creëren tussen ‘het volk en de politici’, ondermijnt de parlementaire democratie waarop het VK is gefundeerd. Nu Brexit snel dichterbij komt, staan de Britse instituties, economische voorspoed, grondwet en toekomst allemaal op het spel, aldus Patten.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 29-08-2019

Het Russische politieke landschap is veranderd

Wat betekenen de recente demonstraties in Rusland voor het politieke systeem in dat land? Chatham House gaat in op de protesten en de oorzaken en gevolgen daarvan.

 

Pensioenhervorming was de aanleiding voor ontevredenheid onder burgers, die ook zichtbaar werd in de waarderingscijfers voor Poetin. Het lijkt erop dat er een nieuwe generatie demonstranten is opgestaan, anders dan die van de demonstraties in 2011-2012. Voorlopig gaat het vooral om lokale verkiezingen in Moskou, maar de demonstraties kunnen hun weerslag hebben op andere aankomende verkiezingen verspreid over het land.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 22-08-2019

Rusland en vluchtelingen

Heeft Rusland de vluchtelingencrisis verergerd en bewust aangewakkerd? In de Militaire Spectator analyseert Hans Schoemaker dit vraagstuk. In 2016 waarschuwde generaal

 

Philip Breedlove, toen SACEUR van de NAVO, dat Rusland samen met Assad vluchtelingen gebruikte om de EU te destabiliseren: “Together, Russia and the Assad regime are deliberately weaponizing migration from Syria”. Het bewijs hiervoor is echter te dun, aldus Schoemaker. Rusland is evenwel niet vrij te pleiten, want het land begaat samen met het Syrische regime oorlogsmisdaden die de vluchtelingenstroom aanwakkeren. Of daar een doelbewuste strategie achter zit om de EU te raken acht Schoemaker onbewezen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 15-08-2019

Verliest het VK door Brexit Schotland?

Voor Schotland dreigen deel blijven van het Verenigd Koninkrijk en lidmaatschap van de EU onverenigbare opties te worden. The Atlantic schetst een uitgebreid overzicht van Schots

 

nationalisme, dat sinds de jaren ’70 sterker is geworden door de EU. De interactie tussen verschillende factoren zal bepalend zijn voor de Schotse relatie met het VK en met Europese buurlanden. Deze factoren zijn de manier waarop Brexit uiteindelijk gaat plaatsvinden (nog steeds onbekend), de steun voor Schotse onafhankelijkheid (groter dan eerst, maar nog geen overweldigende meerderheid), en de toekomstige status van de Schotse grens met Engeland. Er lijkt een paradox te bestaan: mocht er toch een ‘softe’ Brexit plaatsvinden, dan is de noodzaak voor Schotse onafhankelijkheid minder dringend. Maar onafhankelijkheid zal dan wel makkelijker binnen bereik zijn.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 01-08-2019

Nieuw aanpak van Europees buitenlandbeleid

Als genomineerde voor Europa’s nieuwe Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid krijgt Josep Borrell de taak om het

 

gemeenschappelijk Europees buitenlandbeleid te vernieuwen. Door wereldwijde machtsverschuivingen zijn EU-landen en hiermee ook de Europese veiligheid, economie en diplomatieke belangen, kwetsbaarder voor druk en dreiging van buitenaf. Mark Leonard beschrijft voor Project Syndicate de drie uitdagingen voor Borrell. Beginnende met het veiligstellen van Europa’s strategische soevereiniteit. Daarnaast is het van belang om Europese defensie opnieuw operationeel te maken. De laatste uitdaging is het herstellen van vertrouwen onder de ministers van Buitenlandse Zaken van EU-lidstaten. Zal het Borrell lukken al deze uitdagingen aan te pakken en Europa’s onafhankelijke positie voor de komende jaren te garanderen?

 

Foto: Wikimedia Commons/Piutus

 

Laatste update: 25-07-2019

Britse ministers dreigen met ontslag

Nu bekend is dat het leiderschap van de Conservatieve Partij hoogstwaarschijnlijk door Boris Johnson wordt overgenomen, hebben een aantal Britse Conservatieve ministers en

 

staatssecretarissen aangekondigd af te treden. De Britse bewindslieden hopen door hun ontslag een no-deal Brexit te voorkomen. Johnson heeft namelijk duidelijk gemaakt dat Groot-Brittannië op 31 oktober Europa verlaat, met of zonder deal. Een mogelijke no-deal Brexit onder Boris Johnson heeft Britse ministers Philip Hammond en David Gauke doen besluiten hun ontslag in te dienen. Het besluit tot aftreding van beide ministers benadrukt volgens Peter Walker van The Guardian het gevaarlijke politieke klimaat waarin Johnson als opvolger van Theresa May de leiding zal hebben.

 

Foto: Flickr/EU2017EE Estonian Presidency

 

 

Laatste update: 22-07-2019

Turkije reageert op EU-sancties gasboringen

Maandag besloot de EU sancties op te leggen aan Turkije vanwege illegale gaswinningsactiviteiten nabij de kust van Cyprus. Turkije noemt de sancties waardeloos, zo schrijft

 

Susan Fraser voor de Washington Post. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, stelt dat de EU de sancties niet zou kunnen toepassen en dreigt met een toename van Turkse boringen nabij Cyprus. Turkije zegt altijd de rechten van Turkse Cyprioten te beschermen, maar de EU meent dat Turkije deze minderheid nu misbruikt om controle in het Oostelijke Middellandse Zeegebied uit te oefenen. De Cypriotische regering waarschuwt legale stappen te nemen tegen olie- en gasbedrijven die de Turkse gaswinning bij Cyprus ondersteunen.

 

Foto: Wikimedia Commons/Adam Jones

 

Laatste update: 18-07-2019

Macron bij militaire parade in Parijs

Afgelopen zondag, 14 juli, vierde Frankrijk het begin van de Franse Revolutie. Tijdens de feestelijkheden in Parijs demonstreerde president Macron de sterke Europese

 

samenwerking op het gebied van defensie door verschillende buitenlandse legereenheden te laten deelnemen aan de militaire parade. Macron sprak gedurende de dag over zijn wens voor verbeterde Europese defensiesamenwerking, moderniseringen binnen het Franse leger en plannen voor een Franse ruimte-eenheid, zo schrijft Euractiv. De militaire parade werd vergezeld door protesten van de gele hesjes-beweging. Daarbij brak geweld uit en uiteindelijk werden 180 mensen gearresteerd. Ook buitenlandse regeringsleiders waren aanwezig bij de parade. Bondskanselier Merkel liet weten vereerd te zijn door de Duitse deelname.

 

Foto: Wikimedia Commons/Chairman of the Joint Chiefs of Staff

 

Laatste update: 15-07-2019

Betrokkenheid Von der Leyen in schandaal

Terwijl Ursula von der Leyen zich momenteel focust op de voorbereidingen voor haar nieuwe carrière als voorzitter van de Europese Commissie in Brussel, is in Duitsland

 

een onderzoekscommissie van het parlement nog druk bezig met een onderzoek naar haar functioneren als minister van Defensie. Haar ministerie wordt namelijk in verband gebracht met het uitreiken van lucratieve contracten aan externe consultants zonder fatsoenlijk overzicht, zo schrijft Janosch Delcker voor Politico. Von der Leyen besloot een groot aantal externe consultants in te huren, omdat deze van buitenaf een blik konden werpen op het ministerie. Iets wat volgens von der Leyen nodig was voor de herstructurering van het ministerie. Veel van deze consultants zouden echter vanuit persoonlijke informele netwerken zijn ingehuurd. De commissie heeft gezegd dat haar nieuwe positie geen invloed zal hebben op het onderzoek. 

 

Foto: Flickr/Global Panorama

 

Laatste update: 15-07-2019

Europa in een multipolaire wereld

De aanstelling van nieuwe EU-leiders roept vragen op over het toekomstige Europese buitenlandbeleid.

 

Hoewel traditioneel gezien het Europese handelsbeleid, ontwikkelingsbeleid en uitbreidingsbeleid altijd dominant zijn geweest, zou een toekomstige focus op de rol van Europa als wereldwijde speler de EU van een nieuwe raison d’être kunnen voorzien. Otto Holmans beschrijft voor Clingendael Spectator zijn verwachtingen van het toekomstige externe beleid van de Europese Unie en de rol van de beoogde Duitse Commissievoorzitter Van der Leyen, momenteel nog de Duitse minister van Defensie, hierin.

 

Foto: Flickr/TeaMeister

Laatste update: 11-07-2019

Overwinning voor Griekse oppositiepartij Nieuwe Democratie

De Griekse verkiezingen van afgelopen weekend resulteerde in een grote overwinning voor Kyriakos Mitsotakis en zijn centrumrechtse partij Nieuwe Democratie, zo schrijft Helena

 

Smith voor The Guardian. De verkiezingsstrijd ging uiteindelijk tussen Nieuwe Democratie en Syriza, een linkse partij die momenteel regeert in Griekenland. Volgens leden van de Nieuwe Democratie is de overwinning grotendeels te danken aan de partijleider Mitsotakis, die de conservatieve partij heeft hervormd en gemoderniseerd. Mitsotakis maakte tijdens de verkiezingscampagne de belofte het land te veranderen voor honderdduizenden jonge Grieken die het land hebben verlaten door het tekort aan banen. Bovendien nam hij een sterke positie in wat betreft immigratie en het conflict met Noord-Macedonië. Hiermee verschoof hij de partij meer richting het midden.

Foto: Flickr/European People’s Party

Laatste update: 08-07-2019

Het OekraÔne-conflict: een humanitaire focus

Vrede in Oost-Oekraïne vergt een meer menselijke benadering van het conflict, zo schrijft Céline Marangé voor War on the Rocks. Terwijl er al zo’n 13.000 mensen zijn omgekomen door

 

de strijd, verkeren Oekraïne en Rusland nog steeds in patstelling. De voormalige president van Oekraïne, Poroshenko, heeft door verschillende politieke maatregelen burgers aan beide kanten van de linie van zich vervreemd. De huidige president Zelensky wil de ‘harten en hoofden’ van deze mensen terugwinnen. Daarnaast is er een veranderde houding bij veel Oekraïners. Voor hen is de terugkeer van vrede essentieel, ook als een compromis nodig is om dit te bereiken. Burgers aan beide kanten van de linie koesteren dan ook bijzonder weinig wrok tegen elkaar.

 

Foto: Flickr/ OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

 

Laatste update: 04-07-2019

Tusks zoektocht naar nieuwe Europese leiders

“We are closer to the solution, but still too far to say something concrete” zei Donald Tusk afgelopen weekend voor de G20 bijeenkomst. Tusk deed deze uitspraak naar aanleiding van de

 

zoektocht naar kandidaten voor Europese topfuncties, waaronder ook de functie van Europese Commissievoorzitter. Het vinden van juiste kandidaten verliep moeizaam door de zwakke onderhandelingspositie van veel EU-leiders, zo schrijven Herszenhorn en de La Baume voor Politico. Zo heeft Merkels Europese Volkspartij veel zetels verloren tijdens de Europese verkiezingen dit jaar, Macron geen zekerheid over een meerderheidscoalitie binnen zijn nieuwe partij en May weinig meer te zeggen door haar aftreden. De enige nieuwe bijdrage kwam ironisch genoeg van Donald Trump, die zich vooral negatief uitliet over een van de kandidaten.  

Foto: Flickr/European People’s Party

 

Laatste update: 01-07-2019

Oppositie wint Istanbuls hernieuwde verkiezingen

De overwinning van oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu in de hernieuwde verkiezingen voor het burgemeesterschap van Istanbul afgelopen zondag betekende de grootste politieke

 

nederlaag voor de Turkse president Erdogan tot nu toe. Het verlies van de door Erdogan gesteunde kandidaat, Binali Yildirim, maakt een einde aan de machtspositie van Erdogans partij in Istanbul, de grootste stad van Turkije. De nederlaag van Erdogan toont het belang van verkiezingen en de weerbaarheid van de Turkse democratie. Volgens Carlotta Gall van de New York Times kan de verkiezingsuitslag ook nadelige gevolgen hebben voor Erdogans positie in de G20-top die aankomende week plaatsvindt. Erdogan wil Trump tijdens de top spreken over de gespannen Turkije-VS relatie, maar zijn onderhandelingspositie komt door de verkiezingsuitslag mogelijk in gevaar.

 

Foto: Wikimedia Commons/MHIRM

 

Laatste update: 24-06-2019

AlbaniŽ en Noord-MacedoniŽ nog geen EU-leden

Het wordt wachten op een Europees lidmaatschap voor Albanië en Noord-Macedonië, zo schrijft Jacopo Barigazzi voor Politico. De toetredingsgesprekken zijn uitgesteld tot oktober, nadat

 

sommige Europese lidstaten aangaven sceptisch te zijn over de toetreding van de twee landen. Vooral Frankrijk is terughoudend. Volgens Frankrijk moeten eerst de huidige problemen van Europese integratie en de onpraktische manier van besluitvorming worden aangepakt, voordat nieuwe landen mogen toetreden. Duitsland lijkt Frankrijk hierin te steunen. Nederland ziet alleen het lidmaatschap van Albanië niet zitten. Sommige leden van de Europese Commissie zijn woedend over de situatie, omdat ze bang zijn dat de geloofwaardigheid van de EU zo wordt geschaad. Tot dusver blijft het dus onzeker of beide landen mogen toetreden.

 

Foto: Pixabay/Pixel2013

 

Laatste update: 20-06-2019

Crisis MoldaviŽ brengt ongewone eendracht

Hoewel Moldavië al vaker in een politieke crisis is beland, waren de geopolitieke implicaties nooit zo breed als nu, zo schrijft Alina Inayeh voor German Marshall Fund.

 

Afgelopen zondag heeft het Moldavische hooggerechtshof de nieuw gekozen president geschorst, een dag na het vormen van een coalitie. De voormalige president werd hierdoor interim-president en nieuwe verkiezingen werden uitgeroepen. Wat deze aanval op de democratie in Moldavië bijzonder maakt is dat zowel het Westen als Rusland steun betuigt aan de verkozen socialistische en pro-democratische regering. Deze ongewone eensgezindheid opent de ogen voor nieuwe mogelijkheden in deze gespannen regio:  de prowesterse-pro-Russische tegenstelling kan worden overwonnen door een coalitie die gezamenlijk nationale problemen wil aanpakken.  

 

Foto: Wikimedia Commons/duma.gov.ru

 

Laatste update: 13-06-2019

De strijd om Europa

De Europese parlementsverkiezingen zijn dit jaar extra belangrijk, zo stelt Steven Blockmans van de CEPS. De verkiezingsuitslagen vormen namelijk een goede graadmeter

 

voor de groei van euroscepsis en anti-EU-campagnes onder Europese lidstaten. De afkeer tegen de EU is ontstaan door een toename van nationalisme en populisme binnen de EU en daarbuiten. De verkiezingsuitslagen laten echter zien dat het pro-Europese midden grotendeels de macht heeft weten te behouden binnen het Europees Parlement. Desalniettemin hebben ze de meerderheid verloren aan de Alliantie van Liberalen en Democraten en de Groene Partij. Deze fragmentatie zou beleidsvorming kunnen bemoeilijken. Echter, het biedt ook politieke ruimte, iets wat goed van pas kan komen in het strategisch denken over de toekomst van Europa.

 

Foto: Flickr/Marco Verch Professional Photographer and Speaker

 

Laatste update: 29-05-2019

Balkanoorlogen en christelijk terrorisme

Om de oorsprong van rechts-extremisme en terrorisme in Europa te vinden, moet meer aandacht besteed worden aan conflicten in de Balkan in de jaren ‘90, zo schrijven

 

Azeem Ibrahim en Hikmet Karcic voor Foreign Policy. Vooral bij de oorlog in Bosnië speelde rechts-extremisme een grote rol. Hoewel de bijdrage van buitenlandse jihadisten aan de Bosnische moslims in die oorlog bekend is, vergeet men vaak de aantrekkingskracht die de orthodoxe christenen en katholieken hadden op rechts-extremisten en neonazi’s. Later zouden sommige van deze vrijwilligers zich hergroeperen in nieuwe extremistische organisaties, zoals de Gouden Dagenraad in Griekenland. Ook Anders Breivik, de meest beruchte Noorse terrorist, was geïnspireerd door orthodoxe Servische extremisten.

 

                Foto: Wikimedia Commons/Mikhail Evstafiev

 

Laatste update: 29-05-2019

Lof en scepsis bij inauguratie Zelensky

Tijdens zijn inauguratie als nieuwe president van Oekraïne afgelopen maandag zette Volodymyr Zelensky zijn plannen voor de toekomst van Oekraïne uiteen.

 

Raam op Rusland schrijft over deze plannen en de internationale reacties. Zelensky gaf aan een verbindende president te willen zijn voor alle Oekraïners en koos duidelijk voor een pro-Europese richting. Ook ontbond hij het parlement en spoorde hij de zittende politieke elite aan te vertrekken. De reacties van experts en media waren uiteenlopend. Sommigen zijn overtuigd dat Zelensky kan zorgen voor een nieuwe start voor Oekraïne, terwijl kritische stemmen erop wijzen dat Zelensky meer moet doen dan het aan de kant zetten van politieke tegenstanders. Rusland is in ieder geval niet blij met de overwinning van Zelensky.

 

Foto: Wikipedia/ Mykhaylo Markiv / The Presidential Administration of Ukraine

 

Laatste update: 23-05-2019

Neergang FP÷ geeft Europese partijen hoop

Na het corruptieschandaal van de extreemrechtse Oostenrijkse regeringspartij FPÖ hebben verschillende Europese partijen de hoop uitgedrukt dat de recentelijke onthullingen ook schade

 

zullen aanrichten bij extreemrechtse partijen buiten Oostenrijk, zo schrijft Kirsti Knolle voor Reuters. Op aandringen van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz komen daar binnenkort nieuwe verkiezingen. Dit wordt door anderen, waaronder Duits televisiecommentator Christian Nitsche, gezien als een signaal dat de populistische opmars weldegelijk te stoppen is. Bovendien noemde Istvan Ujhelyi, een Hongaarse Europarlementariër voor de socialisten, de val van FPÖ-leider Strache een “eerste dominosteen” die gevolgd zou worden door de val van een hele lijn gelijkgestemden.

 

Foto: Wikipedia/Christian Jansky

 

Laatste update: 20-05-2019

Frankrijk en Duitsland verdeeld over Brexit

Het Verenigd Koninkrijk is er eindelijk in geslaagd de twee belangrijkste Europese lidstaten, Frankrijk en Duitsland, tegenover elkaar te zetten in de Brexitkwestie, zo schrijft Paul Taylor voor Politico.

 

De verdeeldheid tussen Macron en Merkel ontstond afgelopen maand, nadat May uitstel voor een Brexit-deal had aangevraagd. Macron drong aan op een kort uitstel van de onderhandelingen, terwijl Merkel pleitte voor genoeg tijd en ruimte voor het VK om de Brexitplannen aan te passen om zo een no-deal-Brexit te voorkomen. Uiteindelijk kwamen ze tot een overeenstemming van zes maanden uitstel. Britse diplomaten probeerden gebruik te maken van de splitsing om zo gunstigere handelsovereenkomsten met Europa te sluiten, maar zonder resultaat.

 

Foto: Flickr/Number 10

 

Laatste update: 16-05-2019

Nieuwe verkiezingen in Istanbul riskant

Na president Erdogans weigering het verlies van de AKP in Istanbul te erkennen, heeft de Turkse kiescommissie onder hevige druk besloten dat de verkiezingen in Istanbul over moeten.

 

Een riskante actie, zo schrijft Zia Weise voor Politico. Het uitschrijven van nieuwe verkiezingen zou namelijk de oppositie sterker met elkaar kunnen verenigen. Tegenkandidaat İmamoğlu, de nipte winnaar van de afgelopen verkiezingen, noemde de beslissing ‘verraderlijk’ en verwacht opnieuw een overwinning voor zijn partij. Voor Erdogan is de winst in het relatief welvarende Istanbul echter van groot belang. Zo heeft hij vaak beweerd dat “Whoever wins in Istanbul wins in Turkey”. Europese politici en functionarissen veroordeelden de ontwikkelingen.

 

Foto: Wikimedia Commons

Laatste update: 09-05-2019

partners
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.