Verenigde Staten
Trump speelt met vuur

Trump liet zich afgelopen zondag volgens sommigen racistisch uit over vrouwelijke Democratische congresleden met diverse immigratieachtergronden.

 

Hij tweette dat deze congresleden terug moesten naar hun land van herkomst. Een merkwaardige uitspraak, aangezien de meeste van deze congresleden in de Verenigde Staten geboren zijn. Toch keek Peter Bakker van de New York Times er niet raar van op dat Trump zich op deze manier uitliet. Zijn uitspraak past in zijn “us-against-them” politieke strategie die hij al vanaf het begin van zijn presidentschap toepast. Met de verkiezingen in 2020 op komst probeert hij zo opnieuw verdeeldheid te zaaien onder de Amerikaanse bevolking. Desondanks blijft Trump zelf volhouden “the least racist person you have ever met” te zijn.

 

Foto: Wikimedia Commons/Alisdare Hickson

 

Laatste update: 15-07-2019

Trumps bezoek aan Noord Korea

De G20-top eindigde afgelopen weekend met een bijzondere bijeenkomst op Noord-Koreaans grondgebied tussen Amerikaanse president Donald Trump and Noord-Koreaanse

 

president Kim Jong-un. Het bezoek was vooral gericht op het kernwapenvrij maken van Noord-Korea. Nooit eerder bracht een Amerikaanse president op deze manier een mate van wereldwijde erkenning en acceptatie aan een Noord-Koreaanse leider, zo schrijft Michael Hirsh voor Foreign Policy. Spanningen tussen de twee landen lijken door de ontmoeting drastisch te zijn verminderd. Kim Jong-un laat weten Trumps bezoek te zien als een blijk van bereidheid om het verleden achter zich te laten en te focussen op de toekomst. Toch is de kans dat Noord-Korea kernwapenvrij zal worden niet groot. Daarvoor is meer nodig dan een bezoek. 

 

Foto: Wikimedia Commons/Dan Scavino Jr.

 

Laatste update: 01-07-2019

Pompeo’s nieuwe crisisplan voor de Golf

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is met een nieuw veiligheidsplan, genaamd Sentinel, gekomen voor de bescherming van handelsschepen in de Golfregio.

 

Spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran liepen anderhalve week geleden hoog op. Het plan laat zien dat de VS een grotere bijdrage verwacht van zijn bondgenoten. Volgens Lara Seligman van Foreign Policy zijn experts echter sceptisch over de mate van steun van bondgenoten. Zo zal de bijdrage van partners in de Golfregio klein zijn en is het niet duidelijk of de VS op Europese steun kan rekenen, omdat EU-landen het niet eens zijn met Trumps Iranbeleid. Ook is de kans op hulp vanuit Azië onwaarschijnlijk, door zorgen over China’s agressieve houding. Het plan blijft hierdoor nog onduidelijk.

 

Foto: Flickr/U.S. Department of State

 

Laatste update: 27-06-2019

Handel met Afrika: de Amerikaanse plannen

Afgelopen week maakte de VS zijn plannen bekend voor het ‘Prosper Africa’-programma, bedoeld om handelsrelaties tussen de VS en Afrika te verbeteren. Het is een ambitieus initiatief

 

dat nog wel navolging moet krijgen, zo schrijft Witney Schneidman voor Brookings Institution. Het succes van het project zal afhangen van het vergroten van investerings- en handelsstromen. Hoewel de VS een belangrijke investeerder is in Afrika, nemen handelsstromen tussen de VS en Afrika af, terwijl tegelijkertijd de concurrentie vanuit China en Rusland groeit. Hoewel het ‘Prosper Africa’-programma nog te kleinschalig en kortstondig is om deze trend te veranderen, zou de VS dit momentum goed kunnen gebruiken om een grotere toewijding te laten zien. 

 

Foto: Wikimedia Commons/USAID in Africa

 

Laatste update: 27-06-2019

Trumps visie op bondgenootschappen

Waar de Amerikaanse toegang tot regio’s eerder in gevaar werd gebracht door externe ontwikkelingen, lijken problemen tussen de Verenigde Staten en bondgenoten momenteel vooral te

 

worden veroorzaakt door Amerikaans beleid, zo schrijft Mike Scrafton voor The Strategist. Sinds Trumps presidentschap zijn de banden tussen de Verenigde Staten en bondgenoten wereldwijd bekoeld, omdat Trump voorkeur geeft aan een beleid waarin Amerikaanse bondgenoten als “client states” worden gezien die moeten betalen voor bescherming. Trump heeft gekozen voor de “cost plus 50” formule, waarbij bondgenoten de volledige kosten van de plaatsing van Amerikaanse troepen op zich nemen. Trumps “cost plus 50”-model zal de rol van de VS wereldwijd veranderen, wat negatieve uitwerkingen kan hebben op de relaties met bondgenoten.

 

Foto: Flickr/U.S. Indo-Pacific Command

 

Laatste update: 24-06-2019

Klimaatverandering vraagt om nieuwe strategie

De veiligheidsrisico’s van klimaatverandering zijn in de Verenigde Staten al jaren bekend, maar Amerikaanse leiders lopen nog achter in de aanpak van klimaatverandering.

 

Klimaatverandering heeft steeds grotere gevolgen voor het geostrategische landschap en de nationale veiligheid van de VS. Volgens Werrell, Femia en Conger van War on the Rocks is het daarom belangrijk dat een van de huidige presidentskandidaten de verantwoordelijkheid als leider zal nemen en een duidelijke veiligheidsstrategie op het gebied van klimaatverandering op zal stellen. Voor een solide veiligheidsplan zijn drie elementen van belang: risicoanalyse, voorbereiding op de risico’s en steunbetuiging aan bondgenoten in de aanpak van de veiligheidsimplicaties. Het is aan de toekomstige Amerikaanse leider om klimaatverandering als prioriteit te verwerken in het Amerikaanse veiligheidsbeleid.

 

Foto: Wikipedia/SC National Guard

 

Laatste update: 17-06-2019

Hoe China defensie VS kan dwarsbomen

Wanneer president Trump beweert dat China het meest te verliezen heeft in een handelsoorlog, wordt een belangrijke zwakke plek van de VS vergeten: de afhankelijkheid van

 

zeldzame aardmetalen uit China. Exportrestricties voor deze grondstoffen zouden zeer problematisch zijn voor de Amerikaanse defensie-industrie, zo schrijven Johnson en Seligman voor Foreign Policy. Hoewel de meeste zeldzame metalen bepaald niet zeldzaam zijn, worden de sterk bewerkte eindproducten die nodig zijn voor de productie van veel defensiematerieel vrijwel alleen in China geproduceerd. De VS heeft daarbij nauwelijks stappen ondernomen om de afhankelijkheid te verminderen. China lijkt weliswaar geen haast te hebben met dergelijke zware maatregelen, maar dit betekent niet dat de VS geen risico loopt.

 

Foto: Flickr/Terence Wright

 

Laatste update: 13-06-2019

Dreigende sancties Mexico door migratie

President Trump komt steeds dichterbij het opleggen van importtarieven aan Mexico om het land te dwingen migratie naar de VS aan te pakken. Volgens Shear, Kanno-Youngs en Swanson van the New York Times

 

komen Trump’s dreigementen voort uit woede over het  stijgende aantal illegale migranten aan de grens met Mexico. De maatregelen, gericht tegen Amerika’s belangrijkste handelspartner, roepen echter veel weerstand op, ook binnen de Republikeinse partij. Bovendien zouden de tarieven maandag al in gaan. Hoewel Mexico bereid is bepaalde concessies te doen, zal het waarschijnlijk niet binnen een paar dagen aan Trump’s eisen kunnen voldoen. Mochten de economische sancties doorgaan, dan heeft dit grote gevolgen voor het nieuwe handelsakkoord tussen Canada, Mexico en de VS.

 

Foto: Wikimedia Commons/U.S. Customs and Border Protection

 

Laatste update: 06-06-2019

Trumps bezoek aan Japan

Het staatsbezoek van Donald Trump aan Japan heeft mogelijk voor openingen gezorgd in de gespannen VS-Iranrelatie en de complexe verhouding tussen de VS en Noord-Korea.

 

Tijdens het bezoek draaide het volgens Justin McCurry van The Guardian voornamelijk om Amerika’s gespannen relatie met zowel Iran als Noord-Korea. De Japanse premier, Shinzo Abe, stelde voor om als bemiddelaar op te treden tussen de VS en Iran. Abe onderhoudt namelijk sterke relaties met Teheran. Trump reageerde hierop positief. Ook de complexe verhouding tussen de VS en Noord-Korea werd tijdens het bezoek bespreekbaar gemaakt. Trump liet zijn steun blijken aan Abes idee een top te organiseren met Noord Koreaanse leider, Kim Jong-un. Trump geeft aan dat het hem in beide gespannen relaties gaat om denuclearisatie van de landen.

 

Foto: Wikimedia Commons/Official White House Photo

 

Laatste update: 29-05-2019

Handelsoorlog en nationale veiligheid

De sterke economische afhankelijkheid tussen de VS en China heeft jarenlang voor stabiliteit gezorgd in de VS-Chinarelatie, maar die relatie is enorm bekoeld nadat Trump de handelsoorlog

 

met China heeft uitgeroepen. Het handelsconflict tussen de twee grootmachten heeft ook geresulteerd in uitdagingen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, zo schrijft Paul Sonne voor The Washington Post. Dat economische spanningen samenvallen met veiligheidskwesties is zichtbaar in Trumps besluit om Huaweis handelsmogelijkheden in de VS sterk te beperken. Ondanks de oplopende spanningen tussen de twee landen blijft de economische relatie intact. De vraag is nu wat Washington het beste kan doen om de balans in de VS-Chinarelatie terug te brengen zonder zichzelf te hard te schaden.

 

Foto: Wikimedia Commons / PAS China

 

Laatste update: 20-05-2019

VS wil aanwezigheid op Groenland vergroten

Tijdens een vergadering van de Arctische Raad sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zich uit voor een permanente diplomatieke aanwezigheid van de

 

Verenigde Staten op Groenland, zo meldt Robinson Meyer voor Defense One. In het verleden was Groenland van groot strategisch belang voor de VS. Het is de thuisbasis van de meest noordelijke Amerikaanse legerbasis en speelde zowel in de Koude Oorlog als de Tweede Wereldoorlog een belangrijke strategische rol. De hernieuwde belangstelling voor Groenland wordt grotendeels veroorzaakt door China’s plannen voor de financiering van drie vliegvelden op het eiland. Ook het verdwijnen van zee-ijs en de daarbij ontstane nieuwe vaarroutes bieden mogelijkheden voor de VS. Het Amerikaanse standpunt over klimaatverandering wordt hierdoor gecompliceerd.

 

Foto: Flickr/109th Airlift Wing Stratton Air National Guard base

 

Laatste update: 16-05-2019

Buitenlandbeleid in de Amerikaanse verkiezingen van 2020

De Amerikaanse presidentskandidaten van 2020 hebben tot nu toe te weinig focus gelegd op buitenlands beleid, iets wat volgens Jonathan Tepperman van Foreign Policy problematisch kan zijn

 

voor de internationale betrekkingen van de VS. Momenteel is de internationale orde instabieler dan voorheen, waardoor de VS voor uitdagingen komt te staan. Bovendien heeft de VS deze problemen vaak zelf veroorzaakt of vergroot. Hierdoor is machtsuitbreiding voor Poetin en Xi mogelijk en voelen Amerikaanse bondgenoten zich genoodzaakt zich voor te bereiden op een wereld zonder het leiderschap van de VS. Desondanks blijft de VS de komende jaren zowel economisch als militair aan de top. Het is nu aan de volgende Amerikaanse president om die positie te houden, en de internationale uitdagingen aan te gaan en onder de aandacht te brengen.

 

Foto: Pixabay/jensjunge

 

Laatste update: 13-05-2019

Mens en robot vechten in de toekomst samen

Een onderzoeksprogramma van het Amerikaanse leger zoekt uit in welke mate mensen en robots elkaar in het gevecht kunnen vertrouwen, zo schrijft Patrick Tucker voor Defense One.

 

Bekeken wordt of in de toekomst gevechtspiloten en intelligente drones samen ten strijde kunnen trekken in de lucht. De filosofie achter dit ‘Air Combat Evolution’-programma is dat een samenwerkingsverband tussen mens en machine betere resultaten oplevert dan het werk van een intelligente machine alleen. Voormalig plaatsvervangend minister van Defensie, Bob Worker, gelooft dat autoritaire regimes die focussen op geautomatiseerde oorlogvoering zonder de mens in de toekomst het onderspit zullen delven. De kracht van mens-computer combinaties blijkt al uit onderzoek binnen schaakcompetities.

 

Foto: Flickr/Airman Magazine

 

Laatste update: 09-05-2019

Opnieuw oplopende spanningen in de US-China deal

Sinds afgelopen zondag zijn de spanningen tussen Washington en Beijing opnieuw toegenomen door Trumps beslissing om invoertarieven op Chinese goederen verder te verhogen,

 

zo schrijven Jeff Mason en David Shepardson voor Reuters. Trump laat via Twitter weten dat hij de onderhandelingen te langzaam vindt gaan en dat China op deze manier afspraken probeert te herzien. Beijing reageerde op Trumps actie met een staking van vervolgonderhandelingen. De onderhandelingen over de invoertarieven zijn al langer een struikelblok. Beijing ziet deze het liefst verdwijnen, terwijl Washington de tarieven wil behouden zodat China zich aan de afspraken houdt. Hoe de onderhandelingen in de komende weken zullen verlopen en of China deze zal bijwonen, is nog maar de vraag.                                                                                                                              

                                                                Foto: Flickr/PAS China

 

Laatste update: 06-05-2019

"So all the 'fake news' was true"

Totdat het Mueller-rapport naar buiten kwam heeft de Amerikaanse president Trump stellig beweerd dat er geen inmenging van buiten de VS plaatsvond in de verkiezingen

 

van 2016. Ook zou er geen samenzwering zijn tussen zijn campagneteam en de Russen. Paul Krugman schrijft voor The New York Times dat dit allemaal fake news blijkt te zijn. “The fact is that the occupant of the White House betrayed his country.” Toch ligt de volgende stap niet, zoals logischerwijs misschien verwacht zou worden, bij de Republikeinen. Men vraagt zich over het algemeen af wat de Democraten zullen doen met de bevindingen uit het Mueller-rapport. Zullen zij dan toch voor ‘impeachment’ gaan?

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 25-04-2019

Deutsche Bank gedagvaard om financiën Trump

Amerikaanse onderzoekers hebben hun zoektocht naar de persoonlijke en zakelijke financiën van de Amerikaanse president Donald Trump geïntensiveerd door zijn grootste geldschieter,

 

Deutsche Bank, te dagvaarden, zo schrijft Emily Flitter voor The Irish Times. Ook andere financiële instellingen zoals JP Morgan, Citigroup en Bank of America moeten documenten overleggen in verband met mogelijke witwaspraktijken binnen de Trump-organisatie door mensen uit Rusland en Oost-Europa. Deze stappen zijn een laatste poging om duidelijkheid in Trumps financiën te krijgen. Zijn zoon, Eric Trump, zei in een verklaring “this subpoena is an unprecedented abuse of power and simply the latest attempt by House Democrats to attack the president […]”.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 18-04-2019

Overheidsofficials zijn obstakel voor Trump

De bedenker van president Trumps immigratieplan, Stephen Miller, is woest op overheidsofficials die de uitvoering van dit plan in de weg staan, zo schrijven Eileen Sullivan en Michael Shear

 

voor The New York Times. Miller heeft bijvoorbeeld al in 2017 voorgesteld om immigranten uit te sluiten van het Amerikaanse uitkeringssysteem. Echter, hier is twee jaar later nog geen uitsluitsel over gegeven. Daar tegenover staat dat Trump meerdere officials van de Immigratiedienst en Binnenlandse Veiligheid heeft laten vertrekken of dit waarschijnlijk zal doen. Het is een over-en-weer machtsspel van beide kanten dat zich binnen de regering-Trump  afspeelt.

 

Foto: Flickr/Max Goldberg

 

Laatste update: 15-04-2019

"Who is left to say no to Trump?"

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, Kirstjen Nielsen, is (gedwongen) opgestapt. Jamelle Bouie schrijft voor The New York Times dat Nielsen een hardliner was als het

 

aankwam op het Amerikaanse immigratiebeleid. Zij heeft bijvoorbeeld het ‘zero tolerance’-beleid van president Trump doorgevoerd. Toch bood Nielsen ook weerstand tegen Trump als hij te ver wilde gaan, of zelfs de wet wilde overtreden. “[H]er departure illustrates how any belief in the public good, no matter how slight, is incompatible with working for this president, even if you share his views.” Zoals Trump vaker heeft gedaan met opgestapte of ontslagen kabinetsleden, vervangt hij diegene door iemand die meer bereid is om zijn wil te volgen, zelfs als hiermee de wet wordt overschreden.

 

Foto: The White House

 

Laatste update: 11-04-2019

Deal VS en China zo goed als rond

De Verenigde Staten en China werken al maanden aan een alomvattend handelsakkoord, zo schrijft Doug Palmer voor Politico. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is

 

de deal bijna rond. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer bevestigde deze informatie en voegde hier aan toe “als we een deal hebben, zal er een top zijn”, doelend op een ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping. Amerika pleit voor een handelsovereenkomst waarbij China de aankopen van onder andere Amerikaanse landbouwgrondstoffen, energie- en industrieproducten opvoert. Bovendien zal Beijing een aantal structurele hervormingen gaan doorvoeren die een prettiger vestigingsklimaat voor Amerikaanse bedrijven mogelijk moeten maken.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 08-04-2019

Kritiek Trump op Obamacare is gevaarlijk

De aanval van de Amerikaanse president Donald Trump op de zorgwet Obamacare zou kunnen leiden tot een nederlaag tijdens de verkiezingen in 2020, zo schrijft Janan Ganesh voor

 

The Irish Times. Hoewel Obamacare nog niet verankerd is in het dagelijks leven van de Amerikanen, is er een trend zichtbaar waarin Obamacare geleidelijk meer aanhang krijgt. In enquêtes die de afgelopen twee jaar zijn afgenomen is een meerderheid positief over Obamacare. Niet de ethische of zelfs criminele aantijgingen jegens Trump zijn een ernstige bedreiging voor zijn herverkiezing, het is vooral de terugkeer naar een Republikeins volksgezondheidsbeleid dat een gevaar vormt voor de Amerikaanse politiek en zijn toekomstige positie als president.

 

Foto: Flickr/Will O’Neil

 

Laatste update: 04-04-2019

Trump haalt banden met Egypte aan

De Amerikaanse president Donald Trump zal op dinsdag 9 april de Egyptische president Abdal Fattah al-Sisi ontvangen in het Witte Huis, zo meldt David Alexander voor Reuters. Doel van de

 

gesprekken tussen beide landen is de versterking van hun strategisch partnerschap en de samenwerking van gedeelde prioriteiten in het Midden-Oosten. Het Witte Huis liet in een verklaring weten dat de leiders zullen discussiëren over “building on our robust military, economic and counterterrorism cooperation”. Daarnaast staat het onderwerp ‘regionale economische integratie’ hoog op de agenda. Het bezoek van al-Sisi komt op een moment dat er hernieuwde spanningen zijn tussen de Israëliërs en Palestijnen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 01-04-2019

Geen samenzwering, dus ook geen afzetting?

Na twee jaar onderzoek heeft Robert Mueller zijn rapport uitgebracht. De conclusie hiervan is dat er in 2016 geen sprake was van samenzwering tussen de Russen en het

 

campagneteam van Trump. Dit onderzoek is nu afgerond en een mogelijke ‘impeachment’ van Trump lijkt van tafel te zijn. Maar, dat betekent niet dat de Democraten geen verdere onderzoeken naar de president in zullen stellen, zo schrijft Nicholas Fandos voor The New York Times. Alle aspecten van zijn presidentschap worden onder de loep genomen en kritisch beoordeeld. Heeft de president bijvoorbeeld de rechtsgang belemmerd? Of heeft Trump zijn macht misbruikt? Muellers rapport geeft namelijk geen beslissende antwoorden op deze belangrijke vragen.

 

Foto: Flickr/James Ledbetter

 

Laatste update: 25-03-2019

Trump ondertekent ‘free speech’ besluit

De Amerikaanse president Donald Trump ondertekende afgelopen week een uitvoerend besluit ter bevordering van het ‘vrije woord’ binnen openbare universiteiten en hogescholen, zo

 

schrijft Susan Heavey voor Reuters. Volgens Trump is het initiatief nodig om Republikeinse studenten te steunen hun mening te geven. Momenteel zorgen de vele studentenbetogers die overwegend Democraat zijn ervoor dat de meer conservatieve studenten niet gehoord worden of zich beperkt voelen in hun vrijheid van meningsuiting. Trump vindt dat de rechten van conservatieven worden aangevallen en dat universiteiten die belastinggeld willen ontvangen zich moeten inzetten voor de bescherming van deze groep. De Amerikaanse Vereniging van Staatscholen en Universiteiten (AASCU) vindt dat federale besluiten via het Congres moeten verlopen en niet als “eenzijdige order van het Witte Huis”.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 25-03-2019

Amerikaans-Afghaanse vete over topambtenaar

Te midden van de gespannen vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Afghanistan over de taliban heeft de VS besloten niet meer te willen samenwerken met de Afghaanse

 

nationale veiligheidsadviseur Hamdullah Mohib, zo schrijft Jonathan Landay voor Reuters. Mohibs uitspraken “only serve to hinder the bilateral relationship and peace process”, zo verklaarde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot nu toe boeken beide partijen vooruitgang maar lijkt een akkoord over een terugtrekking van de door de VS geleide internationale troepen uit het gebied nog ver weg. Bovendien hebben de taliban geweigerd met de Afghaanse president Ashraf Ghani te praten aangezien ze hem bestempelen als een ‘’Amerikaanse marionet’’.

 

Foto: Flickr/New America

 

Laatste update: 21-03-2019

"Trump Encourages Violence"

Hoewel de Amerikaanse president Trump niet letterlijk aanzet tot geweld, is hij zeker verantwoordelijk voor de recente stijging in wit-nationalistisch geweld, zo stelt David Leonhardt in The New

 

York Times. Trump benoemt met enige regelmaat dat zijn supporters nu rustig zijn, maar zeker tot geweld over zouden kunnen gaan wanneer zij hun zin niet krijgen. Trump steunt deze stand van zaken en het mogelijke geweld. Volgens experts brengt deze houding van Trump de Amerikaanse democratie zeker schade toe. “Violent talk can, at minimum, encourage lone-wolf violence”. Het aantal ‘hate crimes’ groeit gestaag. Trump kan, als president, met zijn retoriek geweld normaliseren.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-03-2019

Amerikaanse wapens, geen Russische of Chinese

Een idee uit het begin van president Trump zijn ambtstermijn wordt nieuw leven ingeblazen, zo schrijft Katie Bo Williams voor Defense One. De Verenigde Staten willen het voor hun

 

bondgenoten vergemakkelijken om Amerikaanse wapens en ander defensiemateriaal aan te kunnen schaffen. Trump wil hiervoor leningprogramma’s aanbieden aan partners en bondgenoten. De voornaamste reden voor dit plan is dat de VS kopers weg wil houden van het aanschaffen van Russisch of Chinees defensiemateriaal. Dit plan is eerder voorgesteld en gebruikt in de afgelopen decennia. Toen was het echter geen succes. Zou het ditmaal anders zijn?

 

Foto: U.S. Department of Defense

 

Laatste update: 14-03-2019

Amerikaanse verdeeldheid blijft

“This too shall pass”, stelde oud-vicepresident Joe Biden over de Trump-regering en het gerommel in de trans-Atlantische betrekkingen die ermee gepaard gaat. Bruce Stokes schrijft

 

voor Chatham House dat verdeeldheid over Amerika’s rol in de wereld niet beperkt blijft tot het Trump-tijdperk. Conflicterende stromingen over buitenlands beleid zijn er altijd geweest, en zullen ook na 2020 (of 2024) een grote rol spelen. De VS is steeds meer gepolariseerd, en ongeacht wie er na 2020 in het Witte Huis zit zal een grote minderheid van de Amerikaanse bevolking vraagtekens blijven plaatsen bij de Amerikaanse betrokkenheid op het wereldtoneel, aldus Stokes.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 07-03-2019

Trump en Kim Jong-un in Hanoi

Acht maanden na de historische top in Singapore, vindt de tweede top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten plaats in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De Amerikaanse president

 

Trump zegt tevreden te zijn over de uitkomst zolang Noord-Korea geen nucleaire wapentesten uitvoert, zo schrijft Sarah Lynch voor Reuters. Het sluiten van een nucleaire deal blijkt vooralsnog niet haalbaar en Trump zal hoogstwaarschijnlijk genoegen moeten nemen met een beperkte deal. Daartegenover wordt er wel druk gespeculeerd dat beide partijen het eens zouden kunnen worden om een formeel einde te maken aan de Koreaoorlog van 1950-1953. De oorlog verkeert in een wapenstilstand en is nooit officieel beëindigd. Een verdrag zou het einde van de vijandelijkheden kunnen betekenen.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 25-02-2019

Hernieuwde cyberaanvallen op de VS

Door handelsconflicten met China en president Trumps besluit om de Verenigde Staten terug te trekken uit de nucleaire deal met Iran, zijn hackers uit deze landen steeds gemotiveerder om

 

Amerikaanse bedrijven en instellingen te raken, zo stelt Nicole Perlroth voor The New York Times. Banken, overheidsinstellingen en grote bedrijven zijn de doelwitten van deze aanvallen. Chinese hackers richten zich voornamelijk op handels-, economische, en militaire geheimen, iets wat vijf jaar geleden nog tot een halt werd geroepen door een verdrag tussen Barack Obama en Xi Jingping. Naast China en Iran blijft ook Rusland de Verenigde Staten met cyberaanvallen bestoken.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 18-02-2019

Schroeft VS samenwerking met Europa terug?

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, waarschuwde eerder deze week in Hongarije dat Amerika genoodzaakt kan zijn samenwerkingsprojecten met Europese

 

partners terug te schroeven. Die stap kan de VS nemen wanneer Europa zaken blijft doen met het Chinese telecommunicatiebedrijf Huawei, waarmee Amerika sinds december in de clinch ligt. Pompeo, die vijf landen aandoet tijdens zijn Europese bezoek, zei dat Amerika zich voornamelijk zorgen maakt over de toenemende invloed van China en Rusland op Centraal-Europa, schrijft Matthew Lee voor The Diplomat. Nog meer is Amerika verontrust door Huawei´s expansie in Europa, vooral in de NAVO-lidstaten en gelooft dat het bedrijf een aanzienlijke bedreiging vormt voor de internationale informatieveiligheid en privacy.

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 14-02-2019

"The Commies are coming"

Afgelopen 5 februari hield de Amerikaanse president Trump zijn State of the Union toespraak. Paul Krugman schrijft voor de New York Times dat naast de gebruikelijke onderwerpen

 

van Trump over de grensmuur en illegale immigratie, nu ook het socialisme in dit rijtje thuis hoorde. Trump en de Republikeinen stellen dat socialisme in de Verenigde Staten een gevaar voor de democratie zou vormen, en zou leiden naar een totalitaire staat. “Right-wing media will portray whomever the Democrats nominate for president as the second coming of Leon Trotsky”. Krugman stelt echter dat de Democraten en andere liberale Amerikanen voor een sociale democratie zijn zoals in de Scandinavische landen, een groot verschil met het socialisme van de Sovjet-Unie waarnaar gewezen wordt door de Republikeinen.

 

Foto: U.S. Embassy & Consulate in Korea

 

Laatste update: 11-02-2019

Amerikaanse marine zonder doel?

De nieuwe ‘Stealth Destroyer’ van de Amerikaanse marine is te kostbaar en heeft geen duidelijk uit te voeren missie, zo stelt Sebastien Roblin voor The National Interest. Het hightech

 

gevaarte heeft weliswaar geen specifiek doel maar beschikt wel over zeldzame langeafstandsraketten, waardoor het schip uiteindelijk miljarden dollars heeft gekost. Ondanks de vele vernieuwingen melden critici dat het de Stealth Destroyer ontbreekt aan een standaard uitrusting zoals voldoende munitie, anti-scheepsraketten en anti-onderzeeërtorpedo’s. Weer anderen suggereren dat Amerika’s nieuwste speeltje een evenwicht tegen China’s snelgroeiende marine en onderzeese vloten kan bieden in de nabije toekomst.

 

Foto: U.S. Indo-Pacific

 

Laatste update: 11-02-2019

VS overweegt gerobotiseerde oorlogsschepen

De Amerikaanse marine overweegt gerobotiseerde oorlogsschepen te ontwikkelen die de vloot in staat stelt om nieuwe tactieken te gebruiken voor de strijd tegen een

 

toekomstige hightech-vijand. David Axe schrijft voor National Interest dat schepen vandaag de dag goedkoper zijn om te bouwen. De onbemande schepen zullen de marine een boost geven in omvang, een slimme oplossing voor de stagnerende groei die al jaren een probleem vormt. In tegenstelling tot bemande schepen, die honderdduizenden dollars per dag kosten, zullen de kosten van een geautomatiseerd schip slechts 20.000 dollar per dag bedragen. Volgens voormalig defensiesecretaris Bob Work bevindt de wereld zich ‘’in a period of incredible technological flux’’ en is de timing precies goed.

 

Foto: Archive U.S. Defense/Benjamin Dennis

 

Laatste update: 28-01-2019

Gewone foto's of staatsgeheimen?

Op 28 december 2018 werd in Moskou een Amerikaan gearresteerd op verdenking van spionage. Neil MacFarquhar bespreekt deze opmerkelijke zaak in de New York Times.

 

Hij zou een USB-stick met vertrouwelijke informatie in bezit hebben. Zelf zegt meneer Whelan echter dat hij in de veronderstelling was dat de USB-stick foto’s van kathedralen bevatte. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov zegt dat ze Whelan ‘op heterdaad betrapt hebben’. Op het moment van schrijven zit Whelan nog steeds in voorarrest in Moskou. Mocht hij veroordeeld worden, dan kan hem een gevangenisstraf van 20 jaar boven het hoofd hangen. Echter gaat het gerucht rond dat Whelan zijn arrestatie later van belang kan zijn in een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 24-01-2019

DACA versus de Grensmuur

Afgelopen weekeinde kwam de Amerikaanse President Trump met een voorstel om de government shutdown’ tot een einde te brengen. In ruil voor budget om zijn muur te bouwen,

 

stelde Trump voor om niet-gedocumenteerde immigranten die als kinderen illegaal het land binnen zijn gekomen deels hun wettelijke bescherming terug te geven voor een periode van 3 jaar. Dit programma, afgekort DACA, stamt uit het Obama tijdperk. Echter waren Democraten het volledig oneens met dit voorstel. Zij weigeren te onderhandelen met President Trump zolang de shutdown voortduurt. Op moment van schrijven   duurt de shutdown al dertig dagen, wat deze de langstlopende maakt uit de Amerikaanse geschiedenis.

 

Foto: Flickr/Marco Verch

 

Laatste update: 21-01-2019

Trump spreekt veto uit

Global News meldt dat het Huis van Afgevaardigden een wetvoorstel heeft aangenomen voor de heropening van de Amerikaanse federale regering tot en met 8 februari.

 

Het Witte Huis gaf in een verklaring aan dat president Donald Trump de wet zal verwerpen. Hij vindt het wetsvoorstel onaanvaardbaar zolang er geen overeenstemming is bereikt over wat Trump “a crisis at the U.S.-Mexico border” noemt. In tegenstelling tot zijn felle uitspraken over de voortdurende ‘shutdown’ van de overheid, heeft Trump afgelopen woensdag wel een wetsvoorstel ondertekend waarbij 800.000 federale werknemers gecompenseerd zullen worden in misgelopen loon en werk.

 

Foto: U.S. Air Force/Patrick

 

Laatste update: 17-01-2019

Voormalig advocaat schaadt Trumps imago

Het imago van president Trump heeft door de langste ‘shutdown’ in de Amerikaanse geschiedenis al een nieuw dieptepunt bereikt, maar zijn voormalig advocaat Michael Cohen

 

doet hier mogelijk nog een schepje bovenop. The Irish Times verklaart dat Cohen, die zelf eerder schuld bekende voor belastingfraude en het geven van valse verklaringen aan banken, bereid is tegen Trump te getuigen in het Congres. Cohens doel is “(to) provide the American people with answers”. Zijn getuigenverklaring op 7 februari zal wellicht duidelijkheid scheppen over Trumps juridische misstappen en betrokkenheid bij frauduleuze zaken. Donald Trump zegt niet bang te zijn voor de uitkomst van deze hoorzitting.

 

Foto: Wikipedia.org

 

Laatste update: 14-01-2019

"Democrats, don't impeach Donald Trump"

Op 3 januari hebben de Democraten de meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden overgenomen van de Republikeinen. Thor Hogan schrijft voor de Washington Post

 

dat de Democraten ondanks deze meerderheid toch niet als doel moeten stellen om de president af te zetten. In plaats daarvan vindt Hogan ‘censure resolutions’, ofwel veroordelingen van Trumps wangedrag, , een betere optie. Dit resulteert niet in het afzetten van de president, maar wel in ´public shaming´ jegens Trump. En dat is iets waar de huidige president vatbaar voor is.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-01-2019

Trumps generaals

President Trump heeft een doos van Pandora geopend door zijn toenemende aanvallen op belangrijke militaire leiders, stelt Tom Nichols voor DefenseOne. Nooit eerder heeft een president

 

de civiel-militaire verhoudingen op het spel gezet met zo weinig aanleiding of noodzaak. Kostbaar Amerikaans erfgoed, gestoeld op militaire gehoorzaamheid aan burgers enerzijds en respect door burgers voor militairen anderzijds, komt in het geding. Door militaire leiders verbaal aan te vallen en hun capaciteiten in twijfel te trekken voor zijn eigen politieke gewin betreedt Trump gevaarlijk terrein, wat kan leiden tot slechte militaire beslissingen en een tot op het bot politiek verdeeld militair apparaat.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-01-2019

Amerikaanse troepen weg uit Syrië?

Mark Landler, Helene Cooper en Eric Schmitt gaan voor The New York Times in op het door president Trump aangekondigde vertrek van 2.000 Amerikaanse troepen uit Syrië. Dit vertrek is

 

volgens Trump gerechtvaardigd, aangezien IS verslagen is. Echter, zijn besluit zorgt voor veel verwarring over de Amerikaanse Midden-Oostenstrategie en leidt tot veel vragen. Congresleden van beide partijen, alsmede verschillende belangrijke veiligheidsadviseurs, uiten hun oppositie tegen het plan. Volgens minister van Defensie Jim Mattis zou Amerikaanse terugtrekking betekenen dat de westerse invloed in Syrië zal verdwijnen, wat Rusland en Iran ten goede zou komen. Zal Trump zijn plan doorzetten?

 

Foto: Department of Defense

 

Laatste update: 20-12-2018

Washington en Silicon Valley: twee werelden

Amy Zegart gaat voor Defense One in op de breuk tussen Washington DC en Silicon Valley, die volgens haar een bedreiging is voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Terwijl in

 

de hoofdstad de alarmbellen afgaan vanwege terugkerende conflicten tussen grootmachten, lijkt dit geen rol te spelen in het technologisch hart van het land. Beide ‘machtscentra’ zijn uit elkaar gegroeid, begrijpen elkaar niet genoeg meer en lijken niet dezelfde doelen na te streven. Het dichten van deze breuk tussen leiders in technologie en beleidsmakers zal, volgens Zegart, vragen om een radicaal andere benadering vanuit de defensieorganisatie.

 

Foto: PxHere

 

Laatste update: 17-12-2018

De aanval op Huawei

De arrestatie van Huawei CFO Meng Wanzhou vormt een directe aanval van Trump op China. Voor Project Syndicate schrijft Jeffrey D. Sachs over deze nieuwe ontwikkelingen in de

 

handelsoorlog. Meng wordt ervan beschuldigd de economische sancties tegen Iran te negeren. Tal van bedrijven hebben dit eerder gedaan. Echter, het kwam nooit verder dan een hoge boete. De arrestatie heeft volgens Sachs dan ook niks te maken met het verdedigen van de internationale rechtsorde. Wie vormt het echte gevaar voor de internationale vrede? Huawei en China of juist Trump?

 

Foto: Flickr/laboratorio linux

 

 

Laatste update: 13-12-2018

Van nieuwslezeres tot VN-ambassadeur

Afgelopen vrijdag kondigde president Trump aan dat Heather Nauert de nieuwe Amerikaanse VN-ambassadeur zal worden. In The New Yorker schrijft Robin Wright over de omstreden

 

aanstelling. Het voornaamste argument tegen haar aanstelling is haar onervarenheid. De voormalig nieuwslezeres is slechts negentien maanden actief bij het ministerie van buitenlandse zaken. Volgens Wright staat het besluit symbool voor Trumps afkeer van de Verenigde Naties. De functie van VN-ambassadeur werd voorheen bekleed door grote namen en kende veel aanzien. Is Trump de functie aan het degraderen? 

 

Foto: Flickr/U.S. Department of State

 

Laatste update: 10-12-2018

Noodzaak van een nieuwe strategie

Volgens Job C. Henning in War on the Rocks is het tijd voor Trump om een nieuwe koers te kiezen. China en de VS beweren tijdens de G20-top hun relatie verbeterd te hebben, maar

 

volgens Henning liggen ze nog altijd op rampkoers. Trump zal een nieuwe strategie moeten kiezen om verdere escalatie te voorkomen. In plaats van de focus te leggen op verschillen, moet er meer aandacht komen voor de overeenkomsten in belangen. Henning stelt dat dat er enkel ruimte is voor verbetering. 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 06-12-2018

De wereld van George H.W. Bush

Na het overlijden van oud-president van de Verenigde Staten George H.W. Bush op 30 november uit Richard N. Haass voor Project Syndicate zijn visie op de buitenlandse politiek van het

 

voormalig staatshoofd. Volgens Haass, die regelmatig met Bush samenwerkte, waren zijn prestaties op het gebied van buitenlands beleid significant, vooral wat betreft het beëindigen van de Koude Oorlog, alsmede de hereniging van Duitsland en de Golfoorlog. Hoewel er ook wel fouten werden gemaakt, steekt Bush, wat betreft buitenlands beleid, gunstig af ten opzichte van latere presidenten. Voor zijn werk is daarom, volgens Haass, dankbaarheid verschuldigd.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-12-2018

partners
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.