Azië & Oceanië
Noord-Koreaanse invloed over China?

Waar staan de verhoudingen tussen China en Noord-Korea? In The Diplomat schrijft Corey Bell dat ondanks dat de relatie de afgelopen jaren flink achteruit leek te zijn gegaan, die recentelijk

 

toch weer in de lift is geraakt. Corey verklaart dat Noord-Korea wellicht meer invloed over China weet uit te oefenen dan men in eerste instantie zou denken. Voor China is het Noord-Korea cruciaal als buffer met Zuid-Korea en de invloed van de Amerikanen. Naar mate de Verenigde Staten meer focus leggen op de Pacifische regio, wordt deze bufferfunctie des te belangrijker. Het Kim-regime beseft zich dit en weet dut zeer kundig uit te spelen.

 

Foto: Pixabay/Conan_Mizuta

 

Laatste update: 06-12-2018

Rusland en de Korea's

Voor The Diplomat stellen Sung Young Jang en Hansol Kim dat Rusland een positieve rol zou kunnen gaan spelen op het Koreaanse schiereiland. Zij stellen dat de rol van Rusland daar

 

vaak over het hoofd wordt gezien, maar het land zou wel degelijk de potentie hebben om een stabiele partner in de regio te worden. Volgens Jang en Kim zou Zuid-Korea dan ook een economisch partnerschap met Rusland moeten nastreven. Een dergelijk partnerschap zou de Chinese invloed op het schiereiland verkleinen en tegelijkertijd economische mogelijkheden voor beide Korea’s bieden. Wat zou meer Russische betrokkenheid bij het Koreaanse schiereiland kunnen voortbrengen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-12-2018

Zijn de Chinezen te onervaren?

Lijdt het Chinese leger aan de peace disease? Voor Foreign Policy vraagt Timothy R. Heath zich af of de onervarenheid van het Chinese leger impact heeft op zijn strijdkracht. De laatste

 

grote militaire confrontatie van de Chinezen is bijna veertig jaar geleden, toen de Vietnamezen met gemak een Chinese invasie tegenhielden. In de tussentijd heeft het Chinese leger een indrukwekkend arsenaal aan wapens opgebouwd. Het blijft echter de vraag of het ook in staat is dit arsenaal effectief te gebruiken.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 29-11-2018

Mislukte top voor China?

Voor het eerst in zijn geschiedenis is er tijdens de APEC-top in Port Moresby geen overeenstemming gekomen tussen de deelnemers. Toch is volgens Richard Herr in The Strategist

 

hiermee China’s soft power-offensief niet per se mislukt. Wellicht had China andere plannen dan vaak wordt gedacht.  De soft power draait niet zozeer om een impact te creëren in het buitenland, maar meer om het effect op de binnenlandse politiek. Volgens Herr ging het Xi niet zozeer om het sluiten van een internationale overeenkomst, maar om het versterken van de binnenlandse macht van de Communistische Partij van China. 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-11-2018

Normaliseren of denucleariseren?

Terwijl de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea steeds sterker wordt, staan de verbeteringen tussen de VS en Noord-Korea stil. Voor Foreign Policy schrijft Elias Groll over de uiteenlopende

 

belangen van de VS en Zuid-Korea. Volgens de VS kunnen de relaties enkel verbeteren wanneer dit gepaard gaat met denuclearisatie van Noord-Korea. Daarentegen is voor Zuid-Korea de eerste prioriteit het normaliseren van de relatie. Volgens de Zuid-Koreaanse regering is dit nodig om een oorlog te voorkomen. Zitten de VS en Zuid-Korea nog wel op één lijn? 

 

Foto: Ministry of Culture, Sports and Tourism Korean

 

Laatste update: 22-11-2018

China aan de winnende hand?

De handelsoorlog tussen de VS en China duurt voort, maar de door Trump verwachte successen blijven vooralsnog uit. Voor China-US focus oppert Gillian Tett de optie dat de handelsoorlog

 

enkel in China’s voordeel werkt. Het handelstekort dat de VS met China heeft is nog altijd niet verdwenen en lijkt de afgelopen maanden zelfs te zijn toegenomen. In tegenstelling tot de VS kan de sterk gecentraliseerde Chinese overheid snel reageren, wat de Chinezen een strategisch voordeel geeft. Kan China de handelsoorlog met de VS winnen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 19-11-2018

Onenigheid over sancties Noord-Korea

Voor The Diplomat sprak Mercy A. Kuo met hoogleraar Sharyl Cross over de sanctiepolitiek van China, Rusland en de Verenigde Staten met betrekking tot Noord-Korea. China

 

en Rusland zijn beide voorstander van het afbouwen van de sancties tegen het land, terwijl de Verenigde Staten hier juist aan vast willen houden tot een volledige afbraak van het Noord-Koreaanse atoomprogramma is bereikt. Cross gaat in op de strategie achter deze houding, die zowel op internationale als nationale belangen gebaseerd is, en de diplomatieke betrekkingen tussen Rusland en China. Daarnaast geeft ze een aantal aanbevelingen voor toekomstige Amerikaanse betrekkingen op dit gebied.

 

Foto: President of Russia

 

Laatste update: 15-11-2018

China en de midterms

Voor The Diplomat vraagt Dingding Chen zich af wat de uitslag van de Amerikaanse congresverkiezingen zal betekenen voor China. Aan de hand van drie mogelijke scenario’s voor de

 

toekomst van de Chinees-Amerikaanse betrekkingen, voorspelt hij dat een lichte verbetering van de relatie tussen beide landen het meest waarschijnlijk is. Daarnaast zou het volgens Chen logisch zijn dat Trump zich, met het oog op de presidentsverkiezingen van 2020, gaat richten op het verbeteren van de relatie met China. Doorzetting van de handelsoorlog zal namelijk ook negatief uitpakken voor Amerikaanse consumenten en daarmee voor zijn herverkiezing. Hoe zullen Chinees-Amerikaanse betrekkingen zich gaan ontwikkelen?

 

Foto: U.S. Department of Agriculture

 

Laatste update: 12-11-2018

Aziatische infrastructuur prioriteit voor Japan

Voor The Diplomat gaat Andreea Brînza in op de recente Japanse toenadering tot China’s Belt and Road Initiative. Aanvankelijk stonden de Japanners kritisch tegenover dit

 

initiatief, maar hier lijkt verandering in te komen. Het land beschouwt, net zoals China, infrastructurele projecten in Azië namelijk als een van zijn prioriteiten. Echter, Japan richtte zich op dit vlak vooral op samenwerking met andere landen in de regio, alsmede Australië en de Verenigde Staten. De nieuwe toenadering tot China is een diversificatie van dit beleid die op termijn de Japanse positie in de regio zouden kunnen versterken.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 08-11-2018

Zuidoost-AziŽ nieuwe speelveld populisme?

Voor Defense One waarschuwt Joshua Kurlantzick voor de opkomst van een nieuwe vorm van populisme in Zuidoost-Azië. De regio heeft geen sterke democratische traditie en zorgen

 

van de bevolking over ongelijkheid en criminaliteit leiden ertoe dat deze broze democratieën vatbaar zijn voor autocratisch georiënteerd populisme. Zuidoost-Aziatische populisten spelen in op etnische en religieuze verschillen en lopende frustraties, waarna zij, eenmaal gekozen, zullen proberen de democratie te ondermijnen of zelfs af te breken. Volgens Kurlantzick lopen vooral Thailand, Myanmar en Indonesië op dit gebied gevaar. Wat zou een dergelijke ontwikkeling voor de regio kunnen betekenen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 05-11-2018

Japan als regionale redder

Met het terugtrekken van de VS is het aan de regionale spelers om de liberale orde in de regio te bewaren. Voor Rand Cooperation beargumenteert Jeffrey W. Hornung dat in de

 

Indo-Pacifische regio Japan deze taak op zich zal moeten nemen. Geen ander land bezit de kwaliteiten of toont de bereidheid om dit te doen. Japan speelt een cruciale rol in tal van internationale organisaties en is een fanatiek pleitbezorger van mensenrechten en vrijhandel. Volgens Hornung is dit het moment voor Japan om zijn positie in te nemen en de liberale orde van de ondergang te redden.

 

Foto: President of Russia

 

 

Laatste update: 01-11-2018

Kan China zich aanpassen?

Voor The Diplomat schrijft Julian Chan over de toekomst van Chinees-Europese relaties. Afgelopen september heeft de EU een nieuwe strategie gepresenteerd omtrent het verbinden van

 

Europa en Azië. De strategie lijkt een directe reactie op de zorgen ten aanzien van het Nieuwe Zijderoute-project. Bij de uitvoering van projecten in landen als Montenegro en Hongarije lijken de Chinezen nauwelijks rekening te houden met lokale normen en belangen. Met het nieuwe beleid hoopt Europa hier verandering in te brengen, maar of China zich zal aanpassen is onzeker. 

 

Foto: Flickr/European External Action Service

 

Laatste update: 29-10-2018

Wanneer is diplomatie succesvol?

Richard N. Haass vraagt zich voor het Australian Strategic Policy Institute af wat het doel moet zijn van de diplomatie rond Noord-Korea. Het meest belangrijke lijkt te zijn dat de vrede

 

koste wat kost bewaakt wordt. Echter, als het vermijden van een oorlog boven alles gaat, kunnen andere essentiële belangen verloren gaan. De VS is tevreden zolang Noord-Korea maar denucleariseert. Zuid-Korea heeft daarentegen nog altijd veel te vrezen van een conventionele oorlog met het noorden. Zou dit verschil in prioriteiten tot een breuk in de alliantie kunnen leiden?

 

Foto: Flickr/KOREA.NET

 

Laatste update: 25-10-2018

Diplomatiek onvermogen in Zuid-AziŽ

Voor The Interpreter schrijft Syed Badrul Ahsan over de diplomatieke situatie in Zuid-Azië. Ondanks verwoede pogingen blijft het onmogelijk voor India, Pakistan en Bangladesh om een

 

stabiele samenwerking te starten. Elke succesvolle start van een dialoog stuit al snel op een tegenslag waarmee de staten weer terug bij af zijn. De oorlogen, politieke conflicten en territoriale spanningen blijven het onmogelijk maken om samen te werken. Kunnen de staten hun geschiedenis achter zich laten en werken aan hun toekomst?

 

Foto: Flickr/Koshyk

 

Laatste update: 18-10-2018

Wordt China gestraft voor de onderdrukking?

In China heeft de Turkse Oeigoer-minderheid het steeds zwaarder te verduren. In Stratfor wordt een politieke analyse gegeven van China’s hardhandige optreden. Het doel voor

 

China is culturele assimilatie en meer controle over de grensregio. In eerste instantie doet de Chinese overheid dit om veiligheidsredenen, maar ook de economische belangen van de Nieuwe Zijderoute spelen een rol. Volgens China gaat het om een interne aangelegenheid, maar de internationale gemeenschap lijkt hier anders over te denken. Wat zijn de politieke gevolgen als China de onderdrukking voortzet?

 

Foto: Flickr/malcsb

 

Laatste update: 15-10-2018

Kansen en wederzijds onbegrip

Nu de Verenigde Staten zich terugtrekken, lijkt er de perfecte mogelijkheid te zijn ontstaan om de relatie tussen Europa en China te verbeteren. In The Diplomat stelt Nicholas Olczak

 

echter dat wederzijdse misverstanden een groot obstakel vormen in het proces. Europeanen blijven onbegrip tonen voor de Chinese historische grieven en het verlangen van de Chinezen naar het herstel van hun nationale trots. Aan de andere kant lijken de Chinezen niet in staat om de Europese normen en waarden te respecteren. Er liggen grote kansen, maar kunnen de twee partijen hun culturele verschillen opzij zetten? 

 

Foto: Flickr/European External Action Service

 

Laatste update: 11-10-2018

De toekomst van de VS-Japan-alliantie?

Voor China-US focus schrijft Joseph S. Nye over de verhoudingen tussen de VS, China en Japan. Tot enkele decennia geleden leek Japan de grote concurrent van de VS te

 

worden in de Oost-Aziatische regio. Tegenwoordig werken de VS en Japan nauw samen om een blok te vormen tegen de Chinese overmacht. Tegenwoordig is deze alliantie echter niet meer zo vanzelfsprekend. Critici zijn bang dat Trumps handelsbeleid Japan in de richting van China duwt. De Japanse overheid vreest daarentegen als irrelevant te worden beschouwd en te worden vervangen door China. Wat is de toekomst van de VS-Japan-alliantie?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 08-10-2018

Een stap voorwaarts voor de Koreaís

In The Diplomat pleit Sukjoon Yoon voor het verwelkomen van de nieuwe militaire overeenkomst tussen Noord- en Zuid-Korea. Deze overeenkomst zou namelijk belangrijk zijn voor de

 

ontwikkeling van “bilateral confidence-building measures” en daarmee het voorkomen van een militaire confrontatie op het Koreaanse schiereiland. Weliswaar stelt het akkoord geen eisen voor de nucleaire ontwapening van Noord-Korea, maar het verbeteren van de relatie tussen de beide landen en het geruststellen van de Noord-Koreanen is volgens Yoon ten minste even belangrijk. Wat kan deze nieuwe overeenkomst betekenen voor het conflict tussen de twee Korea’s?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 04-10-2018

Chinese opmars in de ruimte

De Chinese overheid is bezig met een snelle inhaalslag op het gebied van ruimtevaart. Voor DefenseOne bekijkt Elsa B. Kania de gevolgen hiervan voor de Amerikaanse veiligheid. Sinds enige

 

tijd kwalificeren de Chinezen de Amerikaanse ruimtevaart als potentieel zwak punt in de verdediging van de VS. De Chinese militaire experts lijken ervan overtuigd dat het land niet wil en kan vechten zonder zijn satellieten. Als reactie hierop heeft de Chinese overheid de ontwikkeling van haar eigen ruimtevaart als prioriteit gezet. Voor de VS is het essentieel om deze ontwikkelingen in de gaten te houden en deze potentieel nieuwe vorm van oorlogvoering in de gaten te houden.

 

Foto: U.S. Navy Petty Officer 1st Class Chad J. McNeeley

 

Laatste update: 01-10-2018

De onopgemerkte groei van Chinaís leger

Wat is de status van het Chinese leger? In The Diplomat beweert Shahryar Pasandindeh dat deze structureel onderschat wordt. In plaats van investeren in nieuw materiaal, gaat

 

verreweg het grootste gedeelte van het Chinese budget naar het verbeteren van al bestaande uitrusting. Deze vorm van militaire modernisatie is lastig in de gaten te houden. Het gevolg hiervan is dat het Chinese leger onopgemerkt in rap tempo groeit. Pasandindeh adviseert analisten dan ook sterk verder te kijken dan hun neus lang is. 

 

Foto: U.S. Navy/Joe Kane

 

Laatste update: 24-09-2018

Leugens van de Myanmarese overheid

Is er een veilige terugkeer mogelijk voor de gevluchte Rohingyabevolking naar Myanmar? Dit beloofde de Myanmarese overheid, maar in The Diplomat trekt Mark Inkey

 

dit in twijfel. In de media vertellen de Rohingya’s dat ze het goed maken en op vrijwillige basis terugkeren. De realiteit is echter dat deze verklaringen onder dwang worden afgelegd. Bij aankomst in Myanmar worden de gevluchte Rohingya’s gemarteld en mishandeld, om  vervolgens opgesloten en berecht te worden. 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 20-09-2018

De toekomst van Taiwan

Het in de gaten houden van de situatie tussen China en Taiwan, zo schrijft Malcolm Davis voor The Strategist, is momenteel “more important than ever”. China verlangt al geruime tijd naar

 

een hereniging tussen beide landen en zal mogelijk niet lang meer wachten om stappen in die richting te nemen. Hoewel de relatie tussen Taiwan en de regering-Trump recentelijk is verbeterd, lijken de Chinezen er niet van overtuigd te zijn dat de Verenigde Staten werkelijk een militaire confrontatie aan zullen gaan om het land te beschermen. Wat ligt er in het verschiet voor Taiwan?

 

Foto: Flickr/Jeromyu

 

Laatste update: 17-09-2018

Negeer de nucleaire wapens

In The National Interest schrijft Jeffrey Lewis over de militaire parade van Noord-Korea afgelopen zondag. Opvallend was het ontbreken van kernrakketen en de daarop volgende tweet van

 

Trump waarin hij zijn dankbaarheid uitspreekt. De vraag is echter of dit enthousiasme gerechtvaardigd is. Is dit daadwerkelijk een stap richting denuclearisatie? Volgens Lewis is dit incorrect. Kim Jong-un wil graag dat de wereld doet alsof het probleem is opgelost en dat Noord-Korea voortaan geaccepteerd wordt als kernmacht.

                                                                                                                                               

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-09-2018

Xiís stempel op Noord-Korea

Wat is Xi Jinping’s invloed op China’s relatie met Noord-Korea? In The Diplomat onderzoekt Adam Cathcart Xi’s centrale positie binnen de Chinese politiek. Xi’s anti-corruptiebeleid

 

heeft het gevolg dat alle ambtenaren die Xi niet gezind zijn buitenspel worden gezet. Cathcart trekt de vergelijking met Mao en stelt dat de toenemende mate van invloed het steeds eenvoudiger maakt voor Xi om zijn stempel te drukken op China’s buitenlandse beleid. Dit geldt met name voor China’s relatie met Noord-Korea, waar men niet vreemd is van een leider met overmacht.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-09-2018

Het gevaar van internationale handel

In The Diplomat betwist Roncevert Ganan Almond de algemene opvatting dat handel vooruitgang met zich meebrengt. Zowel China als de Verenigde Staten doen pogingen om hun

 

economische belangen te verdedigen, maar promoten daarbij vijandigheid en argwaan. China’s poging tot landjepik in de Zuid-Chinese Zee is, zoals Almond beargumenteert, noodzakelijk om de honger te stillen van de groeiende Chinese economie. In dezelfde geest probeert president Trump via zijn isolationistische beleid de Amerikaanse economische belangen te behartigen. Stevent de wereld in haar focus op meer handel af op een grootschalig conflict?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 06-09-2018

De aantrekkingskracht van AustraliŽ

Vorige week heeft Australië voor het eerst een ‘soft power review’ gepubliceerd. Caitlin Byrne beschrijft voor ASPI The Strategist de Australische context van soft power, en de manier

 

waarop soft power van belang is in de Indo-Pacifische regio. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop, die de review publiceerde, opereert Australië vanuit een krachtige positie: het land staat in de top-10 van sterkste soft power-landen. Voor Australië is soft power van toenemend belang om een overtuigende stem te behouden in zijn regio, aldus Byrne.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 30-08-2018

Frictie in Koreaanse vredesprocessen

Khang Vu schrijft voor The Interpreter over de ongelijkheid tussen Zuid-Korea en VS in hun benadering van Noord-Korea. Beide landen tekenden een verklaring met Noord-Korea met

 

dezelfde fundamentele doelen. Daarom zouden beide partijen moeten profiteren van elkaars vooruitgang, maar dat gebeurt niet, aldus Vu. Het verschil zit vooral in de aanpak en volgorde die volgt uit de verklaringen: waar Zuid-Korea primair economische en politieke vorderingen wil maken, en daarna pas over denuclearisatie wil beginnen, beschouwt de VS denuclearisatie als startpunt. Vu stelt dat Noord-Korea de verschillen tussen zijn gesprekspartners tactisch goed uitspeelt, en dat Zuid-Korea en de VS eerst op één lijn moeten komen om te voorkomen dat fouten uit het verleden worden herhaald.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 16-08-2018

Praten en vechten met de taliban

Een reeks van geweld laat zien dat berichten over vooruitgang in Afghanistan niet kloppen, stelt Krishnadev Calamur voor DefenseOne. De taliban zijn nog steeds in staat om gelijktijdig meerdere operaties uit te voeren.

 

Hoewel de beweging misschien geen veroverde gebieden kan vasthouden, heeft ze wel een flinke klap uitgedeeld aan de Afghaanse veiligheidsdiensten. Toch wordt er voorzichtig een dialoog gevoerd, en de Afghaanse president probeert met eenzijdige periodes van wapenstilstand een opening te creëren. Zelfs als dat lukt moet er voorlopig niet te veel verwacht worden van vredesbesprekingen: beide zijden blijven doorvechten.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 16-08-2018

Innovatie China minder ver dan gedacht

China moderniseert in rap tempo, en lijkt het Westen technologisch voorbij te streven. Is dat wel zo? Voor China-US Focus nuanceert Zhang Jun dit beeld. Terwijl China’s

 

technologische inhaalslag vaak wordt verklaard door de actieve aanpak van de Chinese staat, stelt Zhang Jun dat dit een verkeerde interpretatie is. De vooruitgang is vooral zichtbaar in de consumentenmarkt, maar niet in de industrie. Daar loopt China vooralsnog flink achter, aldus Zhang Jun.

 

Foto: Flickr/Shawn Clover

 

Laatste update: 09-08-2018

Hoe haviken de adelaar zien

Hoe kijken Chinese militaire haviken naar Trump? Xiaofeng Wang bespreekt voorThe Diplomat een persconferentie van

 

Luo Yuan, een vooraanstaand figuur in Chinese militaire kringen, over een rapport over Amerikaanse militaire macht. Het rapport ziet een duidelijke wijziging van het Amerikaanse beleid onder Trump. Onder Obama was terrorisme nog prioriteit en zocht de VS toenadering tot China, maar in Trumps nieuwe veiligheidsstrategie worden bovenal China en Rusland als voornaamste dreigingen aangewezen. De kans op een confrontatie is dan ook groter geworden.  Wat is volgens Yuan en de zijnen de juiste reactie op de nieuwe Amerikaanse aanpak?

 

Foto: U.S. Department of Defense

 

Laatste update: 02-08-2018

India: Tussen de VS en Iran

Voor The Strategist schrijft Mohammed Ayoob dat de Amerikaanse dreiging met het opleggen van sancties tegen landen die zaken doen met Iran een dilemma met zich

 

meebrengt voor India. India heeft sterke economische banden met de Amerikanen en is in steeds sterkere mate afhankelijk van de VS op het gebied van veiligheid. New Delhi koestert echter ook de relatie met Teheran vanwege de afhankelijkheid van Iraans olie en gas en de geostrategische ligging in de regio. Wat er in New Delhi ook wordt beslist, het zal pijnlijk worden voor India. De beslissing kan echter ook negatief uitpakken voor de VS als India besluit de VS te trotseren en de relatie met Iran te behouden. Dit kan afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de VS als enige grootmacht op het internationale toneel.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-07-2018

Kortstondige overwinning?

Voor American Enterprise Institute schrijft Jessica Trisko Darden over de nasleep van de maandenlange strijd in de Filipijnse stad Marawi tussen IS-strijders en de Filipijnse strijdkrachten. Dit

 

resulteerde in duizenden ontheemden, maar nu de strijd voorbij is willen de inwoners terugkeren naar de stad. De wederopbouw kan echter jaren duren. De Filipijnse overheid zal actief moeten werken aan het herstellen van de stad Marawi en de VS, als partner in de Filipijnse strijd tegen terrorisme, kan hier een belangrijke rol in spelen. Als er niet effectief en snel wordt gereageerd kan dit leiden tot politiek geweld en is de overwinning op het terrorisme van korte duur.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 26-07-2018

China als redder van de Iran-deal

Voor The International Institute for Strategic Studies schrijft Mahsa Rouhi dat de hoop op het redden van de Iran-deal onterecht gevestigd is op Europa. Europa wordt namelijk 

 

geteisterd door druk vanuit de VS om zich los te maken van Iran. China daarentegen, als grootste handelspartner van Iran, kan wel een rol spelen in het behouden van de deal. Voor Iran is het vooral van belang dat het economische aspect van de deal wordt gehandhaafd. China is minder vatbaar voor de druk van de VS vanwege het gebrek aan veiligheidsrelaties. Echter, de VS is wel de grootste handelspartner van China waardoor het onwaarschijnlijk is dat China zijn economische macht zal gebruiken om de deal te redden.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 12-07-2018

ĎChanging Chinaí

Voor The Nation schrijven Rian Thum en Jeffrey Wasserstrom dat de handelskwestie met China niet het meest essentiële probleem is voor Trump. Het zijn de onderdrukking en het

 

illiberalisme waar hij zich zorgen om moet maken. Niks nieuws zou je zeggen. Echter, Xi Jinping, die zijn heerschappij heeft vastgelegd voor onbepaalde tijd, is China aan het veranderen. Minderheden worden opgesloten in interneringskampen en burgers komen drie jaar vast te zitten voor ‘oneerbiedigheid’ tegenover het volkslied. Veel landen zouden niet wegkomen met deze acties. Echter, China is zo machtig geworden dat het de mondiale opinie en wettelijke verplichtingen kan negeren. De VS versterkt China’s verandering door te focussen op handelskwesties.

 

Foto: Flickr/Daniel Mennerich

 

Laatste update: 05-07-2018

Beste vrienden?

In juni bracht Kim Jong-un zijn derde bezoek aan China. Voor The National Interest schrijft Oriana Skylar Mastro dat de goede relatie tussen Noord-Korea en China vooral gunstig is voor

 

Chinese doeleinden. China wil namelijk aan de VS laten zien dat het een ‘verantwoorde grootmacht’ is die voor vooruitgang zorgt in Noord-Korea. Ook boden de ontmoetingen een mogelijkheid voor China om zichzelf te positioneren als een regionale grootmacht. De promotie van eigen doeleinden door China is niet noodzakelijkerwijs in het nadeel van de VS. Echter, de economische hulp van China zou mogelijk de stimulans voor denuclearisatie in Noord-Korea verminderen en dit kan wel gevaren opleveren. 

 

Foto: Flickr/Michel Temer

 

Laatste update: 28-06-2018

Communistische invloeden vanuit China?

Terwijl de inmenging van Rusland in buitenlandse verkiezingen de krantenkoppen domineert, blijven de interventies van de Chinese Communistische Partij onder leiding van Xi Jinping van

 

de radar. Voor Hudson Institute schrijft Jonas Parello-Plesner dat China, in tegenstelling tot Rusland, langdurige relaties opbouwt in het buitenland om zo overheden te beïnvloeden. China bespeelt onder andere politici, zakenmensen, studenten, en de media met behulp van geld. In plaats van het hervormen van China naar een liberale democratie, zullen democratieën wereldwijd nu moeten samenwerken om de democratie en vrijheid te beschermen tegen de autoritaire en communistische invloeden vanuit China.

 

Foto: Flickr/Nicolas Raymond

 

Laatste update: 21-06-2018

IndonesiŽ in de VN-Veiligheidsraad

Indonesië heeft een niet-permanente zetel bemachtigd in de VN-Veiligheidsraad voor 2019-2020. Wat zal Indonesië hiermee kunnen bereiken? Voor The Interpreter schrijft Sian Troath dat

 

Indonesië geen grote veranderingen zal brengen maar zal streven naar consensus en dat het land een bemiddelingsrol op zich wil nemen. De plaats in de Veiligheidsraad biedt Indonesië de kans om zijn doelen van vrede en veiligheid te behalen en zijn reputatie te verbeteren. Daarnaast is het van belang om de aandacht te vestigen op regionale kwesties zoals de Rohingya-crisis om hiermee een samenwerking tussen regionale en mondiale organisaties op het gebied van vredesopbouw te stimuleren.

 

Foto: Flickr/Zack Lee

 

Laatste update: 21-06-2018

Technocratische vrede?

Voor The National Interest schrijft Parag Khanna dat een Derde Wereldoorlog op de loer ligt in Azië. De recente ontdekking van olie- en gasvoorraden onder de betwiste Senkaku-eilanden heeft

 

geleid tot stijgende militaire budgetten en een toevloed aan oorlogsschepen. Daarnaast vormen de spanningen op het Koreaanse schiereiland een van de grootste dreigingen in de wereld en is het conflict rondom de onbepaalde status van Kashmir nog niet opgelost. Volgens Khanna is de oplossing de ‘theorie van de technocratische vrede’, als alternatief voor de theorie van de democratisch vrede. Als we de stabiliteit in de multipolaire wereld willen behouden moeten we onafhankelijke technocraten toestaan om vredesonderhandelingen uit te voeren.   

 

  Foto: U.S. Army/Sgt. Alan Brutus

 

Laatste update: 18-06-2018

Succes bij de Shanghai top

Tegelijkertijd met de G7 top was er dit weekend de Shanghai top van de Shanghai Organisatie voor Samenwerking. Voor Euractiv schrijft Georgi Gotev dat bij deze bijeenkomst eenheid

 

en de Chinese media zet het regionaal blok dan ook neer als de harmonieuze, anti-protectionistische tegenhanger van de G7. Waarom was de Shanghai top vol ambitie en enthousiasme terwijl de G7 top eindigde in wanorde? Volgens Gotev is dit toe te schrijven aan de ‘Shanghai Spirit’ waarin vertrouwen, gelijkheid, gemeenschappelijke ontwikkeling en respect voor culturele diversiteit centraal staan. Hier kan een voorbeeld aan worden genomen om de multilaterale samenwerking weer een boost te geven in een wereld met toenemend unilateralisme.

 

Foto: President of Russia

 

Laatste update: 11-06-2018

Japan in het nadeel?

Voor The New York Times schrijft Yoichi Funabashi dat de ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un nadelige gevolgen kan hebben voor Japan. Japan is genoodzaakt zijn belangen via

 

derden op de onderhandeltafel te krijgen. Prioriteiten voor Japan zijn de terugkeer van alle Japanse burgers die Noord-Korea jaren geleden ontvoerde en de gehele denuclearisatie van Noord-Korea, inclusief een bevriezing van de ontwikkeling van raketten. Echter, ondanks het belang van de Japans-Amerikaanse relatie blijkt Trump zich niet te bekommeren om de strategische belangen van Japan. Hierdoor loopt Japan het risico onderworpen te worden aan grote dreigingen vanuit Noord-Korea.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-06-2018

China's Taiwanbeleid: tegenstrijdig effect?

Taiwan heeft een dieptepunt bereikt wat betreft officiële diplomatieke bondgenoten. Hierdoor lijkt de strategie van China om Taiwan te isoleren door middel van het uitoefenen van druk

 

op bedrijven te werken. Echter, voor The Interpreter schrijven Charlie Lyons Jones en Merriden Varrall dat de acties van China sympathie voor Taiwan op lijken te wekken. Tsai Ing-wen gebruikt de druk van Beijing om de onofficiële banden binnen de Indo-Pacific-regio te versterken. Ook de VS is het niet eens met de strategie van Xi Jinping en intensiveert de relatie met Taiwan. Waarom voert China dit beleid ten opzichte van Taiwan door als het een tegenstrijdig effect lijkt te hebben?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 07-06-2018

Winst voor China

Afgelopen week legde Trump een aantal schadelijke handelstarieven op aan onder meer Europa. Erik Brattberg beschrijft in The National Interest de consequenties van zijn 

 

strategie, namelijk een breuk in de trans-Atlantische relatie en een obstakel in het opstellen van een gemeenschappelijke agenda richting China’s dubieuze handelspraktijken, waarmee Beijing alle economische speelruimte behoudt en zelfs profiteert van de ontstane vijandelijkheid. Hetzelfde geldt deels voor Moskou. Trump speelt daarmee zijn handelspartners recht in handen van de Chinezen, wat de trans-Atlantische relatie ondermijnt en schaadt, omdat het mogelijk leidt tot intensivering van economische relaties tussen Europa en China. De vraag is wanneer Trump zich realiseert dat zijn ‘Make America Great Again’ bij dezen is getransformeerd tot ‘Make China Great Again’.

 

Foto: President of Russia

 

Laatste update: 04-06-2018

AustraliŽ in een nieuwe wereldorde

Voor The Strategist schrijft Rod Lyon over de tweestrijd in het Australische buitenlandse beleid: deze ofwel vormen naar de strategische en economische realiteit, één waarin China de 

 

scepter zwaait als belangrijkste handelspartner en tevens militaire grootmacht, of trouw blijven aan de belangrijkste bondgenoot: Amerika. De uiteindelijke vraag is hoe Australië zoveel mogelijk zijn onafhankelijkheid en welvaart behoudt, zonder dat dit ten koste gaat van handelsrelaties of regionale stabiliteit. Waar China streeft naar een krachtige kern omgeven door een economisch afhankelijke invloedssfeer, verschuift de VS richting isolationisme en raakt de liberale wereldorde langzaam in verval. Wellicht levert investeren in de eigen veerkracht Australië meer op dan het simpelweg volgen van twee dynamische wereldmachten.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 04-06-2018

Wantrouwen in de Zuid-Chinese Zee

Afgelopen zondag voeren twee Amerikaanse oorlogsschepen nabij de door China bezette Paraceleilanden in de Zuid-Chinese Zee. Voor The Interpreter schrijft Sam Bateman dat

 

Amerikaanse operaties in en rondom deze eilanden verwelkomd worden door Vietnam, echter China ziet ze als een inbreuk op zijn soevereiniteit. Daarnaast worden de toegenomen militaire activiteiten in de Zuid-Chinese Zee door andere landen in de regio gezien als een dreiging. Het geschil tussen de VS en China in de Zuid-Chinese Zee maakt deel uit van het algehele wantrouwen tussen de twee landen. De VS en China zullen door middel van een dialoog hun onenigheden moeten oplossen om zo het vertrouwen te herstellen.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 31-05-2018

Hybride oorlogvoering in Chinees perspectief

Luitenant-kolonel R. Saathof schrijft in de Militaire Spectator een long-read over hybride oorlogvoering, ofwel het grijze gebied tussen oorlog, politiek, conflict en vrede. Het begrip leek op zijn

 

retour, maar met de Russische inval op de Krim werd het onderwerp weer actueel. Saathof bestudeert de Chinese manier van oorlogvoering. Deze kent een lange traditie en wordt regelmatig met hybride oorlogvoering vergeleken. Op grond van meerdere aanbevelingen tot onderzoek naar het vermeende verband, poogt Saathof een antwoord te vinden op deze manier van oorlogvoering en in hoeverre deze ‘nieuw’ is. Plaatsen de verschillen en overeenkomsten hybride oorlogvoering vanuit Chinees perspectief buiten de moderne context, of wordt de vergelijking ondermijnd?

 

Foto: Army.mil

 

Laatste update: 28-05-2018

Chinees-Maleisische relatie

Vorige week heeft de oppositiepartij in Maleisië tegen de verwachtingen in de verkiezingen gewonnen. Voor The Diplomat schrijft Prashanth Parameswaran dat deze

 

overwinning kan leiden tot een nieuw buitenlandbeleid waarin de relatie tussen Maleisië en China gaat veranderen. Vooral de Chinese investeringen in Maleisië zullen worden getroffen volgens Parameswaran. Van belang is dat de Chinees-Maleisische relatie de komende tijd goed onderhouden wordt en tijden van crisis doorstaat. Hoewel de prioriteiten van de nieuwe regering liggen op binnenlandse zaken en betrekkingen met andere landen ook van belang zijn, is het belangrijk om de komende tijd de betrekkingen tussen China en Maleisië in de gaten te houden.

 

Foto: Flickr/Patrik M. Loeff

 

Laatste update: 17-05-2018

Maritieme machtsbalans vereist nieuwe strategie

Ryan D. Martinson en Andrew Erickson schrijven voor War on the Rocks een artikel over de maritieme expansiedrang van China in het westelijk deel van de Stille Oceaan

 
 

en de tot dusver mislukte pogingen van de Amerikaanse marine deze tot een halt te roepen. Ter ondersteuning en bescherming van de belangen van Amerikaanse bondgenoten in Oost-Azië en handhaving van het alliantiesysteem, dienen de VS hun maritieme aanwezigheid te versterken en hun voorheen passieve karakter om te zetten in militaire daadkracht als kernwaarde van een succesvolle maritieme strategie. Zal de dreiging van een actievere Amerikaanse aanwezigheid genoeg zijn om de Chinese expansiekracht te temmen of de nieuwe strategie de internationale wateren verder indammen?

 

Foto: Flickr/U.S. Pacific Fleet

 

Laatste update: 14-05-2018

Machtsbalans in de Indo-Pacific?

Voor The Interpreter schrijven Samir Saran en Abhijit Singh dat India graag meer invloed binnen het westelijke gedeelte van de

 

‘Indo-Pacific’-regio zou hebben. Maar ook China ziet deze regio als belangrijk voor de toekomst. India probeert zijn invloed te versterken door middel van het versterken van samenwerkingsverbanden op diplomatiek en militair gebied binnen de regio. Echter, India zal ook partners als de EU, de VS en Japan moeten overtuigen van het belang van investeren in deze regio. Zij  zouden hun hun economische afhankelijkheid van Beijing dan moeten verkleinen. Zal India zorgen voor een nieuwe machtsbalans of krijgt China de overhand?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 08-05-2018

partners
(c) 2006 - 2018, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.