Verenigde Staten
Noodzaak van een nieuwe strategie

Volgens Job C. Henning in War on the Rocks is het tijd voor Trump om een nieuwe koers te kiezen. China en de VS beweren tijdens de G20-top hun relatie verbeterd te hebben, maar

 

volgens Henning liggen ze nog altijd op rampkoers. Trump zal een nieuwe strategie moeten kiezen om verdere escalatie te voorkomen. In plaats van de focus te leggen op verschillen, moet er meer aandacht komen voor de overeenkomsten in belangen. Henning stelt dat dat er enkel ruimte is voor verbetering. 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 06-12-2018

De wereld van George H.W. Bush

Na het overlijden van oud-president van de Verenigde Staten George H.W. Bush op 30 november uit Richard N. Haass voor Project Syndicate zijn visie op de buitenlandse politiek van het

 

voormalig staatshoofd. Volgens Haass, die regelmatig met Bush samenwerkte, waren zijn prestaties op het gebied van buitenlands beleid significant, vooral wat betreft het beëindigen van de Koude Oorlog, alsmede de hereniging van Duitsland en de Golfoorlog. Hoewel er ook wel fouten werden gemaakt, steekt Bush, wat betreft buitenlands beleid, gunstig af ten opzichte van latere presidenten. Voor zijn werk is daarom, volgens Haass, dankbaarheid verschuldigd.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-12-2018

Nieuwe ambassadeur, nieuw oordeel?

Andrew J. Bacevich behandelt voor The Nation de nominatie van John Abizaid als Amerikaanse ambassadeur in Saoedi-Arabië en wat dit zou kunnen betekenen. Hoewel ambassadeurs weinig

 

eigen politieke invloed kunnen uitoefenen, zou deze benoeming, volgens Bacevich, wel degelijk betekenis kunnen hebben. Dit heeft te maken met Abizaids afwijkende visie op de war on terror. Zo had hij snel door dat deze strijd langer zou duren dan aanvankelijk gedacht, en ziet hij dat het probleem groter was dan alleen ‘terrorisme’. Zijn benoeming zou daarom een vernieuwd oordeel over de strijd in het Midden-Oosten, en de rol van Saoedi-Arabië daarin, kunnen betekenen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

 

Laatste update: 29-11-2018

Oplossingen voor de trade war?

Voor aanvang van de G20 summit in Buenos Aires gaat Stephen S. Roach voor Project Syndicate in op wat dit zou kunnen voortbrengen voor het Amerikaans-Chinese conflict.

 

Van de ontmoeting tussen Trump en Xi hangt veel af, aangezien een verdere voortzetting van het conflict grote gevolgen kan hebben. Volgens Roach is het conflict een klassiek voorbeeld van moeilijkheden rondom codependency, wat een compromis tussen beide landen alleen maar belangrijker maakt. Er zijn volgens hem vier oplossingen te overwegen, waaronder een investeringsovereenkomst en een cyberverdrag. Zou dit een einde aan het conflict kunnen brengen?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 26-11-2018

Een christelijk buitenlandbeleid

Uri Friedman gaat voor The Atlantic in op het conservatief christelijke gedachtegoed achter de buitenlandpolitiek van vicepresident Mike Pence. Samen met Nikki Haley lijkt Pence te

 

behoren tot een minderheid binnen de Trump-regering voor een values-driven buitenlandpolitiek. Deze overtuiging zou volgens Friedman ten dele voortkomen uit het evangelisch geloof van de vicepresident, die de Verenigde Staten ziet als een shining city on a hill, een voorbeeld voor de rest van de wereld. Tegelijkertijd zorgt dit er wel voor dat Pence zich veel focust op religieuze vrijheden, hoofdzakelijk voor christenen. Wat voor gevolgen zou deze buitenlandpolitiek kunnen hebben?

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 19-11-2018

Nucleair arsenaal op de schop?

Marcus Weisgerber gaat voor Defense One in op het plan van Congreslid en nieuwe voorzitter van het House Armed Services Committee Adam Smith om de Nuclear Posture Review volledig

 

te herzien. De Nuclear Posture Review is het kostbare plan van de Trump-regering om het Amerikaanse nucleaire arsenaal uit de Koude Oorlog te vernieuwen. Volgens Smith is het plan echter veel te duur en zijn er dringendere zaken die de aandacht verdienen. Daarnaast zou het land behoefte hebben aan een nieuwe nucleaire strategie, waarin deze wapens puur een afschrikkende functie zullen hebben.

 

Foto: Flickr/Kelly Michals

 

Laatste update: 15-11-2018

Lot Space Force twijfelachtig

Na de recente Amerikaanse congresverkiezingen staat het lot van president Trumps Space Force op losse schroeven, zo stelt Marina Koren voor Defense One. De Trump-regering heeft het

 

Congres nodig om Space Force op te zetten, maar ondanks een aantal gedreven voorstanders binnen beide partijen, leek de steun onder de congresleden zelfs voor de verkiezingen al beperkt. Nu, met een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, is het volgens Koren onwaarschijnlijk dat het programma daadwerkelijk opgezet zal worden. Zal het Trump lukken zijn Space Force te verwezenlijken?

 

Foto: Joint Chiefs of Staff

 

Laatste update: 12-11-2018

Het Congres en buitenlands beleid

Nu de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen achter de rug zijn, is het volgens Brian McKeon en Caroline Tess aan het Congres, met een nieuwe Democratische meerderheid in het Huis van

 

Afgevaardigden, om diens invloed op het buitenlands beleid weer te doen gelden. Voor Foreign Affairs stellen zij dat het Congres op dit gebied namelijk meer autoriteit heeft dan commentatoren vaak aannemen, bijvoorbeeld met betrekking tot financiën, de strijdkrachten, handel en immigratie. Hoewel de Republikeinse meerderheid in de Senaat dit waarschijnlijk zal bemoeilijken, zijn er voor de Democraten zeker opties, bijvoorbeeld via hoorzittingen en onderzoeken. Hoe zal dit Trumps buitenlands beleid beïnvloeden?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 08-11-2018

Pleidooi voor een hybride vloot

Het is hoog tijd, zo stelt James Holmes voor The National Interest, dat de Amerikaanse marine verder gaat kijken dan alleen schepen en inzet op een zogenaamde hybrid fleet. Door

 

de eeuwen heen is de invulling van de vloot al regelmatig veranderd. Momenteel is de tijd rijp om de traditionele focus op schepen los te laten en ook te kijken naar andere invullingen, bijvoorbeeld in samenwerking met het leger of de luchtmacht. Het doorbreken van een traditie is lastig, stelt Holmes, maar een hybride vloot zal het inspelen op diverse dreigingen gemakkelijker maken. Zou een dergelijke benadering kunnen werken?

 

Foto: Flickr/U.S. Pacific Fleet

 

Laatste update: 05-11-2018

China is niet de vijand

In Foreign Policy schrijft Zachary Karabell over de mogelijkheid van een nieuwe Koude Oorlog. Volgens Karabell is een conflict in niemands belang, maar blijft de VS ervan overtuigd een grote

 

vijand nodig te hebben. In het wereldbeeld van de VS is China het gevaar en zal de opkomst van China leiden tot de val van de VS. Dit is echter niet het geval. Economisch gezien zijn de beide landen nog altijd sterk afhankelijk van elkaar. De VS zou er goed aan doen China niet als vijand maar als concurrent te bestempelen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

 

Laatste update: 01-11-2018

Fort Trump nodeloos idee

De Verenigde Staten hebben, zo argumenteert Doug Bandow voor The National Interest, geen behoefte aan een Fort Trump in Polen. De Polen voelen zich bedreigd en hebben, hopend op

 

steun van de Amerikanen, de bouw van een permanente Amerikaanse basis in het land voorgesteld. Echter, deze basis dient, volgens Bandow, geen militair doel, aangezien een Russische inval in Polen onwaarschijnlijk is en Europa, in het NAVO-bondgenootschap, ook in staat is zichzelf te verdedigen. Het Fort zou daarom alleen maar onnodige kosten met zich meebrengen, alsmede de spanningen met Rusland vergroten. Zal er een Fort Trump in Polen gaan komen?

 

Foto: EUCOM

 

Laatste update: 29-10-2018

Republikeinen aan de winnende hand?

In de nieuwe editie van Atlantisch Perspectief werpt Matt A. Mayer een conservatieve blik op de aankomende verkiezingen in de VS. Volgens Mayers voorspelling zullen de Democraten een

 

meerderheid winnen in het Huis van Afgevaardigden, terwijl de Republikeinen de Senaat behouden. Ondanks dat de overwinning van de Democraten belangrijk is, weegt die van de Republikeinen zwaarder mee. Via de Senaat worden immers de nieuwe rechters voor de komende decennia benoemd. Verder stelt Mayer dat een overwinning tijdens deze verkiezingen niet opweegt tegen winst tijdens de presidentiële verkiezingen van 2020. Mocht Trump opnieuw zegevieren, zal dit de toekomst van de internationale politieke voorgoed veranderen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 25-10-2018

Wat brengen de verkiezingen?

Wat voor gevolgen kunnen de Amerikaanse midterm verkiezingen hebben voor president Trumps buitenlandbeleid en trans-Atlantische betrekkingen? Deze vraag stelt Marianne van

 

Leeuwen in het nieuwe nummer van Atlantisch Perspectief.  Trumps buitenlandpolitiek heeft zich tot nu toe gekenmerkt door het vooropzetten van Amerikaanse belangen, economische overwegingen en weerstand tegen internationale organisaties, zoals de NAVO. Echter, de uitkomst van deze verkiezingen kan aanzienlijke invloed hebben op de politieke bewegingsruimte van de president. Van Leeuwen bespreekt drie mogelijke uitkomstscenario’s en benadrukt het belang van het in stand houden van constructieve betrekkingen met de Verenigde Staten. Wat zullen de verkiezingen teweeg brengen?

 

Foto: U.S. Air Forces in Europe

 

Laatste update: 22-10-2018

Wiens contraterrorisme-strategie?

Voor Foreign Policy gaat Stephen Tankel in op het verschil tussen de nieuwe nationale contraterrorisme-strategie van de Trump-regering en opvattingen van de president zelf. Tankel

 

stelt dat de nieuwe strategie weinig verschilt van die onder Obama en Bush, waarin veel waarde werd gehecht aan internationale samenwerking. Verder besteedt de strategie aandacht aan binnenlands terrorisme zonder radicaal-islamitische motieven. Dit is uniek, maar lijkt niet te corresponderen met de ideeën en uitlatingen van de president. Ook de focus op internationale samenwerking spoort niet met Trumps negatieve uitingen tegenover internationale organen. Waar komt deze strategie vandaan en hoe zal zij uitpakken?

 

Foto: Flickr/Michael Vadon

 

Laatste update: 15-10-2018

Hoeveel ‘adults’ zijn er nog in ‘the room’?

Na het vertrek van Nikki Haley als Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties vraagt David A. Graham zich voor The Atlantic af of dit een signaal kan zijn dat meer adviseurs

 

de Trump-regering zullen verlaten. Haley behoorde tot de zogenaamde adults in the room, de adviseurs die de excentrieke president in toom zouden weten te houden. Ze onderhield een relatief goede werkrelatie met Trump, ondanks spanningen en meningsverschillen. Volgens Graham is het waarschijnlijk dat na Haley, ook andere ‘adults’, zoals James Mattis en John Kelly, zullen vertrekken. Wat betekent dit voor Trumps buitenlandbeleid?  

 

Foto: Flickr/IIP Photo Archive

 

Laatste update: 11-10-2018

Het succes van de nieuwe NAFTA?

Canada, Mexico en de VS zijn tot een overeenkomst gekomen over de nieuwe inhoud voor het handelsverdrag NAFTA. Voor Brookings analyseert Geoffrey Gertz het nieuwe verdrag en de

 

effecten die het zal hebben. De meeste wijzigingen in het verdrag zijn kosmetisch, zoals de naamswijziging naar USMCA. Toch lijkt de VS op een aantal vlakken kleine economische winst te hebben behaald. De keiharde lijn van Trump heeft kennelijk succes gehad en Canada en Mexico zijn gezwicht voor de druk. De vraag is echter of deze winsten op de lange termijn ook daadwerkelijk winsten zullen blijven? Wat kunnen de politieke gevolgen zijn van de USMCA?

 

            Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 04-10-2018

Democraten redders Chinese handelsrelatie?

Wat is de invloed van de Amerikaanse midterm-verkiezingen op de handelsrelatie tussen de VS en China? In China US Focus stellen Ivo H. Daalder en James M. Lindsay dat zelfs een

 

Democratische overmacht niet zal leiden tot een koerswijziging in Trumps harde lijn. Als de Democraten de voorspelde overwinning behalen kunnen zij eindelijk een vuist maken tegen het buitenlands beleid van Trump. Echter, er zal in de praktijk weinig veranderen. Dit in eerste instantie omdat Trump de wensen van het Congres veelal naast zich neerlegt. Daarnaast lijken ook de Democraten zelf geen voorstander te zijn van een verspoelde houding ten opzichte van China.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 01-10-2018

De toekomst van Trumps buitenlandbeleid

Wat kan de speech van Donald Trump voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ons vertellen over de toekomst van zijn buitenlandbeleid? Over die vraag buigt

 

Thomas Wright zich voor Defense One in zijn analyse van deze speech. Trump ging voor de VN hoofdzakelijk in op de prestaties van zijn eigen regering en het belang van soevereiniteit, terwijl hij zaken als geopolitieke concurrentie negeerde. Toch ziet Wright een ‘silver lining’: zolang Trump zich in de toekomst focust op soevereiniteitskwesties, zal hij misschien minder geneigd zijn zich bezig te houden met ernstigere dreigingen, waar ook grotere fouten gemaakt kunnen worden.

 

Foto: U.S. Embassy and Consulate in Poland

 

Laatste update: 27-09-2018

Handelsoorlog een gelopen race?

De Verenigde Staten, zo argumenteert Anatole Kaletsky voor Project Syndicate, zullen niet in staat zijn een handelsoorlog met China te winnen. Kaletsky redeneert namelijk aan de hand van

 

het Keynesiaanse gedachtegoed over vraag dat de ingestelde tarieven vooral een negatief effect op Amerikaanse bedrijven en consumenten zullen hebben, ondanks dat de Amerikaanse economie op dit moment vrij sterk is. De negatieve gevolgen voor China zullen beperkt blijven of zelfs geheel voorkomen kunnen worden door stimulering van de binnenlandse markt. Wat kan dit betekenen voor de positie van de Verenigde Staten ten opzichte van China? 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 24-09-2018

De invloed van John Bolton

Vorige week haalde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, John Bolton, hard uit naar het Internationaal Strafhof. Voor velen kwam de aanval als onverwachts, maar in The National Interest

 

stelt Curt Mills dat dit geen toeval was. Voor Mills roept het de vraag op in welke mate Bolton zijn eigen buitenlandse agenda volgt. Veel van Boltons beleid behoort tot doelstellingen die voorafgingen aan de komst van president Trump. Hoe groot is de impact van Bolton daadwerkelijk?

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 17-09-2018

Een overvloed aan sancties

Peter Harrell schrijft voor Foreign Affairs over het toenemende gebruik van sancties door de VS. De sancties geven de VS meer veiligheid, maar de vraag is of de kosten die de sancties met zich

 

mee dragen het ook waard zijn. Allereerst zijn er de politieke en economische gevolgen die overal gevoeld worden. Daarnaast is er het gevaar dat op de lange termijn bedrijven en landen alternatieven gaan zoeken naar het financiële systeem waarin de VS zoveel invloed kan hebben. Hoe kan de VS de sancties effectiever gebruiken en voorkomen dat het land zijn eigen graf graaft?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-09-2018

Een strijd op elk vlak

Voor Defense One argumenteren Nathan Freier en Jonathan Dagle dat Rusland en China wel degelijk de aanval hebben ingezet om de mondiale positie van de Verenigde Staten te ondermijnen.

 

Deze strijd zou zich op meerdere vlakken afspelen, zoals het economische, politieke, commerciële, culturele en cyberdomein. De Verenigde Staten zijn volgens de auteurs nog te veel overtuigd van hun eigen primaat en reageren daarom nog te traag op deze inbreuk. Wat is er precies aan de hand en welke opties zijn er?

 

Foto: Russian Government

 

Laatste update: 10-09-2018

Meer nucleaire wapens voor minder oorlog?

Maakt het controversiële plan van de regering-Trump om het Amerikaanse nucleaire wapenarsenaal uit te breiden het uitbreken van een kernoorlog meer of minder waarschijnlijk? In

 

The National Interest argumenteert Aaron Miles ten gunste van het plan om een aantal ballistische raketten uit te rusten met kleinere kernkoppen. De geplande uitbreiding van het wapenarsenaal zou het aantal opties voor nucleaire verdediging van de Verenigde Staten, en daarmee de flexibiliteit, vergroten. Dit zou volgens Miles de wederzijdse nucleaire afschrikking zowel doeltreffender als stabieler maken. Op deze manier zorgt een grotere verscheidenheid aan nucleaire wapens dus voor een verminderde kans op oorlog.

 

Foto: Flickr/Kelly Michals

 

Laatste update: 06-09-2018

Verschuivende relatie VS-Pakistan

Voor The Diplomat schrijft Umair Jamal over de beslissing van Trump om Pakistaanse officieren uit te sluiten van Amerikaanse trainingsprogramma’s. Wat betekent dit besluit voor de

 

Amerikaanse krijgsmacht? De toch al tanende invloed van de VS op Pakistan zal nog verder afnemen, met name waar het gaat om de banden met de Pakistaanse veiligheidsdiensten. Wat de Amerikaanse intenties verder ook mogen zijn, Pakistan wacht niet op herstel van de trainingsprogramma’s. Het heeft al een overeenkomst gesloten met Rusland om in dat land zijn officieren op te leiden. Zo draagt de Amerikaanse maatregel bij aan de verschuivende oriëntatie van Pakistan richting andere regionale spelers.

 

Foto: U.S. Navy

 

Laatste update: 23-08-2018

Congres, bescherm je verkiezingen

Amerikaanse inlichtingendiensten stellen dat Rusland actief probeert de verkiezingen in de VS te beïnvloeden. Heather Regnauld vraagt zich voor de Atlantic Council af hoe het

 

verkiezingssysteem beter beschermd kan worden. Zelfs als er genoeg geld beschikbaar is, hebben individuele staten beperkte keuze waar het hun stemsysteem betreft. Het federale Congres moet daarom de touwtjes in handen nemen. Behalve fondsen beschikbaar stellen, kan het Congres verplichte richtlijnen opstellen die de veiligheid van de systemen waarborgen. Het verkiezingsproces moet bestempeld worden als vitale infrastructuur. Met de midterms in het vooruitzicht  zijn maatregelen hard nodig om verkiezingen te beschermen tegen buitenlandse inmenging.

 

Foto: U.S. Air Force

 

Laatste update: 16-08-2018

Verdedigen tegen ‘star wars’

Hoe bereidt de Amerikaans luchtmacht zich voor op een eventuele ‘space war’? In The National Interest beschrijft Kris Osborn de maatregelen en plannen van de U.S. Air Force. Een

 

belangrijke component hiervan is bijvoorbeeld het gebruik maken van grotere aantallen, maar kleinere satellieten, die wijder verspreid zijn. Mogelijke vijanden als China en Rusland ontwikkelen wapens die speciaal tegen satellieten zijn gericht, waardoor die ‘versterkt’ moeten worden. De Amerikaanse luchtmacht zet daarom in op ‘redundancy’ en ‘resilience’: door meerdere systemen in de ruimte te hebben die hetzelfde kunnen doen, is het risico op een fatale aanval kleiner.

 

Foto: U.S. Air Force

 

Laatste update: 09-08-2018

Olifant voor een dichte porseleinkast?

James Kirchick stelt voor Brookings dat het Trump niet zal lukken de liberale wereldorde te ontmantelen. Dat dit zijn wens is blijkt volgens Kirchick uit Trumps bezoek aan Europa

 

afgelopen maand. Hij staat in deze wens echter alleen: het congres, de ministeries én zijn eigen regering worden bevolkt door figuren die zich achter internationale instituties als de NAVO en de EU en Amerikaans wereldleiderschap scharen.  Daarnaast is de Amerikaanse opstelling tegenover Rusland sinds de Koude Oorlog niet zo hard geweest. Is de schade die Trump de wereldorde toebrengt vooral retorisch van aard of zal er een structurele verschuiving plaatsvinden?

 

Foto: U.S. Department of Defense

 

Laatste update: 02-08-2018

Presidentiële legitimiteit

David Frum schrijft voor The Atlantic over de legitimiteitskwestie rondom Donald Trump. De Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen heeft de discussie sterk verhit. Het is

 

volgens velen inmiddels onmogelijk dat Trump los staat van het lek, ondanks meerdere ontkenningen. Hoewel de rechtmatigheid achter het presidentschap van Trump kon worden aangetoond met een meerderheid aan  ‘electoral votes’, staat zijn positie nog altijd onder druk. Onder meer Frum trekt Trumps legitimiteit in twijfel: “There’s a reason we have two different words for legality and legitimacy. Trump speelt een gevaarlijk spel door regelmatig de grenzen van zijn legitimiteit op te zoeken.

 

Foto: Flickr/Janusz Kaliszczak

 

Laatste update: 19-07-2018

Regimeverandering in Iran?

Voor The National Interest schrijft Amitai Etzioni dat er geluiden opgaan in de Amerikaanse overheid voor het stimuleren van regimeverandering in Iran door middel van een militaire

 

interventie of het vertrouwen op groepen binnen Iran die de regering omver kunnen werpen. Hoe dan ook geen goed idee, volgens Etzioni. Een regimeverandering maakt onderhandelingen over gedragsverandering lastig als je de partij verwijdert waarmee je moet onderhandelen. Er is weinig reden om te geloven dat een nieuwe Iraanse regering het nucleaire project zal opgeven. Daarom zal de VS een combinatie van diplomatieke en militaire druk moeten uitoefenen om gedragsverandering te bereiken, in plaats van regimeverandering.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-07-2018

Aan het verleden voorbij?

Afgelopen week oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof met 5-4 over Trumps voorgestelde inreisverbod. Het resulteerde in een overwinning voor de zogenoemde 

 

islamofobie-industrie, schrijft C.J. Werleman voor Middle East Eye. Hoewel de huidige presidentiële verordening milder is in toon en niet meer enkel gericht op moslimlanden, is het verbod in essentie een wettelijke institutionalisering van islamofobie. Het Amerika van Trump vertoont schokkende parallellen met de aanvallen op minderheden zoals in nazi-Duitsland, de Japanse concentratiekampen en etnische conflicten die zich afspelen in Myanmar, Syrië en Palestina, schrijft Werleman. “Preventing terrorism was never the aim of this ban”, stelt hij, maar een excuus om tegemoet te komen aan lobbyisten en racisten. Zijn politici en justitie het verleden dan nooit voorbij?

 

Foto: Flickr/Fibonacci Blue

 

Laatste update: 28-06-2018

Zero-tolerance voor zero-tolerance

De internationale gemeenschap heeft Trump afgelopen week op zijn vingers getikt omtrent zijn zero-tolerance immigratiebeleid en het detineren van kinderen, waarbij ze worden gescheiden

 

van hun ouders. Een ongemakkelijke echo van een controversieel verleden, betoogt Adam Serwer voor The Atlantic, waarin hij het huidige beleid vergelijkt met de periode waarin slavenfamilies van elkaar werden gescheiden. Even inhumaan, berustend in de opvatting dat de één meer rechten heeft dan de ander, met als doel intimidatie en tevens behoud van de veronderstelde Amerikaanse politieke en culturele superioriteit ten opzichte van de immigranten die, naar Trumps woorden, “infest” de VS. Waar de slavenhouder zich echter bevond in een gewoontecultuur, kiest Trumps regering bewust voor het controversiële systeem. Het raakt daarmee niet alleen een oud litteken, maar kerft tevens een nieuwe.

 

Foto: Flickr/Patrick Feller

 

Laatste update: 21-06-2018

Van Taft naar Trump

In zijn aanval op de westerse bondgenootschappen van de VS heropent Trump een historisch Republikeins partijconflict, namelijk dat tussen de isolationisten versus de internationalisten,

 

schrijft Ronald Brownstein in The Atlantic. Het conflict kwam in 1952 tot een hoogtepunt met de overwinning van Eisenhower op Taft. Laatstgenoemde was een voorloper van Trumps ‘America First’ nationalisme en isolationisme in het Amerikaanse buitenlandbeleid. ‘“For now, “Taft beats Ike”’, en lijkt er een halt te komen op de proactieve, internationale aanwezigheid van de VS. De vraag is echter voor hoelang. Trump lijkt immers volledig voorbij te gaan aan het deel van zijn Republikeinse achterban dat wel degelijk belang ziet in internationale betrokkenheid, waardoor de partij langzaam implodeert.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-06-2018

Nucleaire aanval door robots?

Amerika is gestart met de ontwikkeling van toegepaste artificial intelligence (AI) in het opsporen van nucleaire dreiging, schrijft Phil Stewart voor Reuters. Hoewel het onderzoek zelf achter

 

gesloten deuren blijft, is dezelfde technologische trend al eerder opgepikt in China en Rusland en is de militaire begroting inmiddels aangepast op het toekomstige onderzoeksprogramma. AI kent voor- en nadelen die de internationale veiligheid net zozeer kunnen bevorderen als bedreigen. Het programma kan tot op heden bijvoorbeeld moedwillig om de tuin worden geleid, schrijft Stewart, en dient daarop beter te worden afgesteld om verkeerd handelen te voorkomen. Maar waar ligt de grens tussen technologische snelheid en efficiëntie en de menselijke input en controle? Zal de nucleaire wapenwedloop ooit worden geregeerd door robots?

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 07-06-2018

#WelcomeToCanada?

Voor The Atlantic schrijft Samuel Sigal over migratiepatronen richting Canada. Er heerst het beeld dat Canada wordt overstroomd door vluchtelingen, een ware paradox ten

 

opzichte van vorig jaar toen minister-president Trudeau met de hashtag #WelcomeToCanada het statement gaf migranten met open armen te zullen ontvangen. Samuel analyseert het maatschappelijk debat en de frustratie die is ontstaan tegenover het open-deurbeleid van Trudeau, die tevens toegang lijkt te hebben verschaft aan de anti-immigrantenretoriek van president Trump.

 

Foto: Flickr/Taymaz Valley

 

Laatste update: 28-05-2018

Amerikaanse wapens naar het Midden-Oosten

Trump wil de wapenexport naar het Midden-Oosten uitbreiden, dat schrijft Shimon Arad voor The National Interest. Volgens Trump is de wapenexport goed voor de nationale veiligheid en

 

stimuleert het de economie waardoor het bijdraagt aan zijn ‘America First’ beleid. Echter, landen in het Midden-Oosten willen diverse wapenleveranciers om zo de afhankelijkheid van Amerikaanse wapens te verminderen. Volgens Arad zal Trump daarom druk uitoefenen op Arabische leiders door middel van een veiligheidsgarantie, in ruil voor een afzetmarkt voor wapens. Echter, er speelt ook nog een controversiële kwestie: is het wel geoorloofd om de leiders van landen in een conflictgebied van wapens te voorzien?

 

Foto: U.S. Air Force/Justin Connaher

 

Laatste update: 17-05-2018

Doorbraak of naïeve zet?

Voor The Strategist schetst Christopher R. Hill enkele verwachtingen met betrekking tot de diplomatieke top tussen Trump en Noord-Korea die binnenkort zal plaatsvinden. Volgens

 

de auteur onderschat Trump de kracht van zijn relatief nieuwe diplomatieke strategie en dient de uitvoer en snelheid achter de denuclearisatiebelofte van Kim Jong-un verder geconcretiseerd te worden, voordat Trump beloftes maakt aan Noord-Korea die de relatie met buurlanden kunnen ondermijnen. Of Trump zich zal realiseren dat een crisis van dit formaat niet met een enkele ontmoeting is opgelost is een kwestie van zelfreflectie, wat misschien wel de grootste uitdaging voor Trump kan zijn.

 

Foto: Flickr/Duncan C

 

Laatste update: 08-05-2018

partners
(c) 2006 - 2018, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.