Nederland
Illegaal transport naar Saoedi-Arabië

In de Groene Amsterdammer schrijft David Davidson over hoe met enige regelmaat militaire goederen zonder vergunning naar Saoedi-Arabië worden vervoerd. De huidige controles zijn

 

ontoereikend om hier iets tegen te doen, stelt Davidson. Men gaat er onterecht vanuit dat de benodigde vergunning bestaat of is zelfs niet in staat om een militaire zending te herkennen. Dit alles ligt nu extra gevoelig met het oog op het Saoedische conflict in Jemen. Nederland wil voorkomen dat de goederen bijdragen aan deze humanitaire ramp.

 

Foto: Pixabay/Skeeze

 

Laatste update: 06-12-2018

De amfibische marine

In de Defensiekrant schrijft Arthur van Beveren over het belang van amfibische operaties. Wanneer men hierover spreekt, wordt nog vaak gedacht aan de invasie van Normandië in

 

1944. Door de lange verdedigingslinie vormden de aanvallers een gemakkelijk doelwit. Van Beveren verklaart dat dit verleden tijd is. Tegenwoordig kiest de Nederlandse marine graag voor een entree via de kust. Tijdens de NAVO-oefening Trident Juncture wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed.

 

Foto: U.S. Department of Defense

 

Laatste update: 22-11-2018

Rijles in Noorwegen

In een beeldverhaal voor de Defensiekrant gaat Bianca Brasser in op een van de uitdagingen waar het Nederlandse 45 Pantserinfanteriebataljon voor staat tijdens de NAVO-oefening

 

Trident Juncture: het rijden met een pantservoertuig door het ruige Noorse landschap. Aangezien dit landschap aanzienlijk verschilt van Nederland nam het bataljon gedurende de eerste twee weken van de oefening deel aan een speciale training, namelijk rijles van de Noren. Aan de hand van indrukwekkende foto’s door Hille Hillinga gaat Brasser in op de ervaring tot nu toe.

 

Foto: Flickr/7th Army Training Command

 

Laatste update: 05-11-2018

Cyberpolderen of centraliseren?

Wat is de staat van het in 2014 opgerichte Nederlandse Defensie Cyber Commando (DCC)? In de nieuwe editie van Atlantisch Perspectief neemt Sergei Boeke het DCC onder de

 

loep en plaatst hij een aantal kritische kanttekeningen. De opbrengsten van de organisatie zijn vooralsnog relatief mager. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende organisaties. Volgens Boeke kan het DCC als gevolg hiervan niet effectief te werk gaan. De vraag is dan ook of Nederland in de toekomst een voorbeeld zal nemen aan de gecentraliseerde modellen van de Britten en de Denen of dat het zal blijven ‘polderen’ met minimale vooruitgang?

               

Foto: Wikimedia Commons

 

 

Laatste update: 22-10-2018

Geen oorlog met Rusland

In reactie op de recente uitlating van minister van Defensie Ank Bijleveld dat Nederland in een cyberoorlog met Rusland zou verkeren, argumenteert Ko Colijn in Vrij Nederland dat er geen

 

sprake is van oorlog. De Russische aanval op de OPCW was geen aanval op Nederland, maar op een internationale organisatie. Daarbij zijn dergelijke cyberpraktijken volgens Colijn ook helemaal niet nieuw en vinden zij vaak genoeg plaats. Zowel de Amerikanen als de Russen hebben in de naoorlogse periode regelmatig geprobeerd verkiezingen in andere landen te beïnvloeden en ook tussen bondgenoten bestaat regelmatig ‘cyberongemak’, maar dit doet de alarmbellen minder snel rinkelen.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 22-10-2018

Liberale alliantie tussen Rutte en Macron?

Een nieuwe alliantie tussen Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron staat op het punt het Europese politieke landschap definitief te veranderen. Voor Politico schrijven David

 

M. Herszenhorn en Maïa de La Baume over de potentiële samenwerking. Wanneer Macron zich bij de liberale groep in het Europees Parlement voegt, kunnen zij in één klap de op een na grootste worden. Rutte en Macron kunnen hiermee niet alleen een tegenwicht bieden aan de conservatieven en de Duitsers, maar ook aan Verhofstadt, die de huidige fractievoorzitter is binnen de liberale groep.  Wat gaat dit betekenen voor de toekomst van de politiek in het Europees Parlement?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-10-2018

Het ‘succes’ van Nederland in Mali

Anders dan minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok laat blijken, is de vredesmissie in Mali geen groot succes en verkeert het land juist in chaos. Harm Ede Botje gaat voor Vrij Nederland

 

in op de situatie in Mali en toont aan dat ondanks de aanwezigheid van buitenlandse troepen en een getekend vredesakkoord, het er zeker nog niet rustig is. Het VN-rapport dat hierover opgesteld werd, bleef in Nederland vrijwel onopgemerkt en het is volgens Ede Botje dan ook de hoogste tijd dat dit in de Tweede Kamer aan bod zal komen. Wat kan dit betekenen voor de vredesmissie in Mali?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 01-10-2018

Nieuwe Nederlandse F-35’s?

Minister van Defensie Ank Bijleveld schrapt de budgetlimieten voor de aankoop van gevechtsvliegtuigen. Voor Defense News schrijft Sebastiaan Sprenger over het  nieuwe aankoopbeleid

 

van de F-35’s door de Nederlandse overheid. Waar in het huidige budget ruimte is voor de aankoop van 37 vliegtuigen, zou dit in het nieuwe beleid kunnen oplopen tot 67 toestellen. De aankoop van de vliegtuigen is echter niet onomstreden en vanuit de samenleving bestaat er dan ook veel kritiek over de kosten.

 

Foto: 301st Fighter Wing

 

Laatste update: 24-09-2018

De waarheid boven tafel

De Tweede Kamer, zo betoogt een opinieartikel in Trouw, moet alle gegevens over de Nederlandse hulp aan Syrische militaire groepen boven tafel zien te krijgen. Dit naar aanleiding van de

 

recente onthulling dat Nederland ook hulp heeft gegeven aan groepen die mensenrechten schenden of als terroristisch worden gezien. Het artikel stelt dat het hulpprogramma aan Syrische oppositiegroepen mogelijk niet gestart had moeten worden, vanwege de gecompliceerdheid van het conflict. De volgende stap in de zaak ligt nu bij de Tweede Kamer: kan zij de informatie boven tafel krijgen?

 

Foto: Flickr/IHH Humanitarian Relieve Foundation

 

Laatste update: 13-09-2018

Nieuw Nederlands hoofdkwartier

Anne Tjepkema duikt in het Nederlandse commando voor speciale operaties, en de betekenis daarvan voor de NAVO. In het nieuwe nummer van Atlantisch Perspectief beschrijft hij de

 

ontwikkelingen binnen special forces, en waarom dat soort eenheden cruciaal zijn voor moderne militaire missies. Naast het nationale commando richt Nederland samen met België en Denemarken een Special Operations Command in, dat kritieke tekortkomingen binnen de NAVO moet verhelpen.

 

Foto: Ministerie van Defensie

 

Laatste update: 30-08-2018

Mali beter af zonder Nederland?

Gisteren werd bekend dat Nederland stopt met de missie in Mali. Marno de Boer schrijft voor Trouw dat Defensie ´serieus moet overwegen minder buitenlandse missies uit te voeren´. Het

 

vereiste basisniveau in de voorbereiding werd vaak niet bereikt en ook waren de militairen verspreid over verschillende eenheden, wat de militaire paraatheid aantastte. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport, aldus De Boer. Met het oog op de toenemende dreiging uit Rusland moet de Nederlandse ´wegkijkcultuur´, die flinke instabiliteit en onzekerheid zaait en verweven zit in zowel Defensie als politiek, flink op de schop. Het debat over de vraag of ‘failed state’ Mali beter af is zonder Nederlandse aanwezigheid woedt echter nog hevig.

 

Foto: Wikipedia Commons

 

Laatste update: 14-06-2018

Misplaatst positief?

Nederland is zeker van de zaak tegen Rusland. Voor Raam op Rusland schrijven Hella Rottenberg en Hubert Smeets dat Nederland de zaak voor het aansprakelijk stellen van Rusland

 

voor het neerhalen van MH17 denkt te gaan winnen. Zeker na het vinden van het bewijs dat een Russische luchtafweerbrigade de Boek-raket had vervoerd. Bij welke internationale instantie zal worden aangeklopt voor de rechtsgang is nog onduidelijk. Echter, het optimisme is volgens Mischa Wladimiroff, een expert op het gebied van internationaal recht, misplaatst. Volgens hem zal de rechtsgang doodlopen en is er meer kans voor gerechtigheid via diplomatieke middelen.

 

Foto: Flickr/Jeroen Akkermans

 

Laatste update: 04-06-2018

Wijzer in de toekomst, ook meer vertrouwen?

Vorige week donderdag publiceerde de Militaire Spectator een artikel over de Defensienota. Volgens de minister vormt de nota het startpunt van het versterken van het vertrouwen in

 

Defensie. In plaats van te focussen op de vraag of dit daadwerkelijk het geval zal zijn na invoering van de afgekondigde maatregelen, zoomt dit artikel in op de werkelijke inhoud. Die omvat korte- en langetermijnplannen die toekomstperspectief moeten bieden. De extra werklast vereist een can-do-mentaliteit. Maar is daar nog wel genoeg vertrouwen in?

 

Foto: Flickr/Phoenix OOCL

 

Laatste update: 28-05-2018

Strategie: gemiste kans?

Onlangs publiceerde minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok de ‘Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie’. Hoe is dit document te duiden? Karlijn Jans belicht in het nieuwste

 

nummer van Atlantisch Perspectief de belangrijkste punten: (1) de link van de strategie met andere beleidsdocumenten is niet altijd duidelijk; (2) een goede prioritering van doelstellingen ontbreekt; en (3) de (potentiële) rol van technologie in het domein van de diplomatie blijft onderbelicht. Is de nieuwe Nederlandse strategie een echte stap voorwaarts in het omgaan met een snel veranderende wereld? Of is de strategie een gemiste kans?

 

Foto: pxhere

 

Laatste update: 03-05-2018

‘Begrip’ in een nieuw jasje?

Kabinet-Rutte III toonde ´begrip´ voor de raketaanval op Syrië van Trump, Macron en May. Ko Colijn schrijft voor Vrij Nederland over deze vage uitspraak van het kabinet. De

 

Nederlandse regering faalt, volgens Colijn, wanneer zij een sterk standpunt in moet nemen over belangrijke zaken in het buitenlandbeleid. Wat is dat toch, ‘begrip’?  Volgens Colijn is de betekenis hiervan niet te vinden op de website mijnwoordenboek.nl en heeft het bar weinig te maken met inlevingsvermogen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-04-2018

partners
(c) 2006 - 2018, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.