Midden-Oosten & Noord-Afrika
Qatar verlaat de OPEC

Qatar heeft aangekondigd dat het per januari uit de OPEC zal treden. Voor de Washington Post schrijft Jon Gambrell over het onverwachte besluit van de kleine Arabische oliestaat. Voor het

 

eerst in het bijna zestigjarige bestaan van de OPEC besluit een van de leden het oliekartel te verlaten. Het besluit komt na een periode van oplopende spanningen met Saoedi-Arabië. Qatar wil meer vrijheid hebben en niet langer gebonden zijn aan de regels van de OPEC. Zit er nog toekomst in het oliekartel?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-12-2018

Een einde aan de oorlog in Jemen?

De oorlog in Jemen is voor alle deelnemende partijen een grote ramp. Vanuit de VN wordt naar een vreedzame oplossing toegewerkt, maar volgens Jeffrey Feltman in Foreign Affairs

 

duurt dit te lang. Voor de 14 miljoen mensen die riskeren uitgehongerd te worden is er geen tijd voor de huidige strategie. In plaats van stapsgewijs naar een oplossing toewerken, moet er nu gehandeld worden. Volgens Feltman moeten de Saoediërs het initiatief nemen om de wapens neer te leggen. Alleen dan worden de voorwaarden gecreëerd waaronder men kan beginnen aan de vredesonderhandelingen. Het is echter de vraag of de Saoediërs dit op korte termijn zullen doen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 29-11-2018

Chemische wapens in SyriŽ?

Wie heeft men in Syrië te geloven? Voor Middle East Eye schrijft Zouhir Al Shimale over het gebruik van chemische wapens in de Syrische burgeroorlog. Beide kampen beschuldigen elkaar

 

gebruik te maken van deze verboden middelen. Echter, het is maar zeer de vraag wie de waarheid spreekt. Afgelopen zaterdag kwam er opnieuw een beschuldiging vanuit de Syrische overheid waarbij sterke bewijzen ontbraken. Volgens Al Shimale lijkt het erop dat beide kanten voornamelijk bezig zijn  elkaar zwart te maken.

 

Foto: U.S. Air Force

 

Laatste update: 26-11-2018

Lessen uit het verleden?

In Project Syndicate maakt Richard N. Haass een vergelijking tussen de Khashoggi-affaire en het Chinese bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Om China te vriend te houden hield de

 

Bush-regering destijds de communicatiekanalen open, maar zette zij wel sancties in om het gedrag af te keuren. Ook voor de Saoediërs geldt dat ze strategisch gezien te belangrijk zijn om als vijand te bestempelen. Haass, die zelf deel uit maakte van de Bush-regering, vraagt zich af of de methode die gebruikt werd tegen China opnieuw effectief kan zijn tegen Saoedi-Arabië?

 

Foto: President of Russia

 

Laatste update: 22-11-2018

De-escalatie tussen IsraŽl en Palestina

Wanneer de spanningen in de Gaza-regio oplopen, eindigt dit vaak in een grootschalig gewelddadig conflict. Opmerkelijk genoeg besloten Israël en Palestina dit keer echter tot een

 

staakt-het-vuren. Voor Stratfor verklaart Sim Tack waarom de situatie niet escaleerde. Volgens Tack hebben beide partijen te kampen met grote interne concurrentie. Wanneer zij willen overgaan tot het gebruik van grootschalig geweld, moeten zij dit kunnen verantwoorden. Kennelijk waren de belangen dit keer niet groot genoeg om de situatie te escaleren.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 19-11-2018

De Saoediís in Jemen

Het grote humanitaire drama in Jemen blijft voortduren. Voor de Washington Post stelt Philip H. Gordon dat de operatie die Saoedi-Arabië is gestart in Jemen een grote mislukking is. De

 

doelstelling was om de macht van de lokale Houthi’s te verkleinen en de invloed van Iran in te perken. Al deze doelstellingen zijn echter niet behaald en ook op de lange termijn is het onwaarschijnlijk dat hier verandering in komt. Terugtrekken is volgens Gordon de enige goeie optie. Kan nog meer mensenleed voorkomen worden?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 15-11-2018

Destabilisering in Zuid-Irak

Als gevolg van de strijd tegen IS in het noorden van Irak is de stabiliteit in het zuiden lange tijd voor lief genomen. Volgens Ahmed Twaij in Foreign Policy lijkt aan deze stabiliteit nu een

 

einde te komen. Het olierijke gebied rond Basra is goed voor tachtig procent van het Iraakse BBP. De Irakese overheid heeft echter in haar focus op het bestrijden van IS geen of nauwelijks aandacht geschonken aan het zuiden. De strijd tegen IS werkte als verbindende factor voor de gehele bevolking. Nu keren soldaten van het front terug om in armoede verder te leven. Wat zijn de gevolgen voor de stabiliteit van Irak?

 

Foto: Flickr/David Stanley

 

Laatste update: 12-11-2018

Kan de VS ooit weg uit het Midden-Oosten?

Het Amerikaanse leger zal naar verwachting nog jarenlang actief moeten blijven in de Golfregio. Volgens Charles S. Clark in Defense One is de steun van de Amerikanen nodig om stabiliteit

 

te garanderen. De Syrische Democratische Strijdkrachten zijn niet in staat IS te verslaan, dat zich heeft ontwikkeld tot een los terroristisch netwerk. Ook het Iraakse leger lijkt niet over de capaciteiten te beschikken om zelfstandig te functioneren. De regio wordt telkens met nieuwe uitdagingen geconfronteerd die zonder de Amerikanen niet op te lossen zijn. 

 

Foto: AP6 2016

 

Laatste update: 08-11-2018

Strategisch gepuzzel in SyriŽ

Hoe verschilt de Amerikaanse houding ten opzichte van Syrië onder Trump van die onder Obama? Frederic C. Hof schrijft voor de Atlantic Council over de tweeledige aanpak van de

 

regering-Obama: militaire actie in Oost-Syrië tegen IS, terwijl het Assad-regime in het westen van het land ongemoeid werd gelaten. Dat deel van de puzzel moest door onderhandelingen in Genève worden opgelost. De regering-Trump erkent ook de scheiding in Oost- en West-Syrië, maar koppelt de delen wel aan elkaar, en dat is een hele prestatie, aldus Hof. De onderliggende oorzaak voor de ellende in Syrië, en de voedingsbodem voor extremisme, is namelijk het incapabele Assad-regime. Wat kan de VS op korte en lange termijn doen om de situatie in Syrië te stabiliseren?

 

Foto: www.maxpixel.net

 

Laatste update: 05-11-2018

JordaniŽ volgend doelwit IS?

Jordanië, zo stelt Emily Przyborowski voor The National Interest, zou het volgende doelwit van Islamitische Staat kunnen worden. Relatief veel Jordaniërs sloten zich aan bij deze

 

terroristische organisatie, maar nu haar hoogtijdagen in Syrië en Irak voorbij lijken, keren velen van hen terug. Hoewel Jordanië een relatief stabiel land is, kent het veel kwetsbare groepen, zoals grote aantallen vluchtelingen, die een makkelijk doelwit van IS recruiters zouden zijn. Dat de internationale gemeenschap tot nu toe weinig aandacht besteedt aan de situatie in Jordanië, is volgens Przyborowski dan ook een grote fout. Wat betekent dit voor de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten?

 

Foto: U.S. Air Forces Central Command

 

Laatste update: 01-11-2018

Waarom de VS neutraal moet blijven

Voor Defense One uit John Gay kritiek op de reactie van de Verenigde Staten op de Khashoggi-affaire. Volgens Gay is het absoluut niet in het belang van de VS om de Saoediërs nu steun

 

te verlenen. In de internationale politiek geeft het hebben van alternatieven macht. De VS kent vele alternatieven in het Midden-Oosten waarmee het een sterke onderhandelingspositie in de regio heeft. Hoewel Saoedi-Arabië geen enkele bedreiging vormt voor de vitale belangen van de VS, krijgen de Saoediërs toch de Amerikaanse steun. Hiermee perkt de VS zijn eigen alternatieven in en verzwakt het land zijn positie.

 

Foto: Flickr/U.S. Department of State

 

Laatste update: 25-10-2018

Verkiezingen in Afghanistan

Afgelopen zaterdag gingen de Afghanen naar de stembussen. Voor The Diplomat schrijft Franz J. Marty over het verloop van de verkiezingen in de nog jonge democratie. Ondanks de vele

 

tegenslagen was de opkomst verbazingwekkend hoog. Het stemmen werd lastig gemaakt door technische en organisatorische problemen. Daarnaast was de dreiging van terroristische aanslagen hoog, wat veel mensen ontmoedigde. Toch kwamen meer dan 3,3 miljoen mensen opdagen en de verwachting is dat dit aantal de komende dagen verder zal toenemen wanneer alle stemmen zijn geteld.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 22-10-2018

Bondgenootschap op losse schroeven?

Het bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië heeft door de recente verdwijning van journalist Jamal Khashoggi aanzienlijke schade opgelopen, zo stelt Kathy Gilsinan

 

voor The Atlantic. Het bondgenootschap tussen de Amerikanen en de Saoedi’s, dat is gebaseerd op olie, regionale stabiliteit en veiligheidsgaranties, bestaat al zeker een kwart eeuw en heeft al verschillende crises doorstaan. Toch vragen steeds meer Amerikanen zich nu af of dit bondgenootschap het wel waard is. Gilsinan voorspelt dat ondanks de opgelopen schade het waarschijnlijk niet tot een breuk zal komen. Wat ligt er in het verschiet voor de Amerikaans-Saoedische relatie?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-10-2018

Kans op vrede in Afghanistan?

Voor The National Interest argumenteert Jeffrey Stacey dat de tijd momenteel rijp is voor een vredesakkoord in Afghanistan. Hoewel het land al sinds 2001 in oorlog verkeert en grote delen

 

nog steeds onrustig zijn, stelt Stacey dat er momenteel kansen liggen voor succesvolle vredesonderhandelingen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken, zoals het succes van de Afghaanse special forces en de nieuwe manieren waarop de bevolking haar ongenoegen met de situatie laat blijken. Maar het belangrijkste is dat alle in Afghanistan betrokken landen stabiliteit en vrede in het land momenteel in hun belang zien. Wat kan dit betekenen voor Afghanistan?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 15-10-2018

Waar haalt IS het geld vandaan?

Sinds 2015 heeft IS 98% van zijn territorium verloren en is daarmee het grootste gedeelte van zijn inkomen kwijtgeraakt. In Foreign Policy stelt Colin P. Clarke de vraag of IS hiermee

 

definitief verslagen is. Toen in 2015 IS op zijn grootst was, werd het grootste gedeelte van het inkomen gegenereerd uit olieproductie, belastingen en afpersing van de lokale bevolking. Met het verlies aan territorium zijn deze bronnen niet langer beschikbaar. Toch stelt Clarke dat IS de klap zal overleven. Als alternatief zal IS zich focussen op criminele activiteiten, zoals diefstal en kidnapping.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-10-2018

Destabilisering JordaniŽ nabij?

Het voornemen van de Trump-regering om Palestijnse vluchtelingen hun status af te nemen, zal de destabilisering van Jordanië tot gevolg hebben, zo argumenteert Khalil E. Jahshan

 

in Foreign Policy Het belemmeren van het werk van UNRWA (de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen) brengt de legitimiteit en soevereiniteit van Jordanië in gevaar en dat terwijl het land toch al te maken heeft met een economische crisis. Volgens Jahshan doen de Amerikanen er verstandig aan om de gevaren van hun plan voor een belangrijke bondgenoot in de regio te overwegen. Wat kan dit voor gevolgen hebben voor het Midden-Oosten?

 

Foto: Flickr/Vyacheslav Argenberg

 

Laatste update: 08-10-2018

Nieuwe toenadering EU en Algerije?

Een recent bezoek van Angela Merkel aan Algiers laat volgens een artikel in de Fanack Chronicle zien dat de Europese Unie bezig is haar banden met Algerije te versterken. Sinds de

 

migratiecrisis van 2015 zou de EU werken aan het uitbreiden van haar grenzen naar Noord-Afrika, om zo migratiestromen tegen te gaan. Algerije speelt hierin een belangrijke rol. De handel en samenwerking tussen Duitsland en Algerije, vooral op militair gebied, zal naast het bevorderen van de Algerijnse veiligheid dan ook meer betrekking gaan hebben op het tegengaan van migratie en mensensmokkel. Wat ligt er in het verschiet voor deze samenwerking?

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 04-10-2018

De Stasi-beÔnvloeding van IS

Voor de Militaire Spectator verkennen Beatrice de Graaf en Saskia Pothoven de invloed die de Oost-Duitse inlichtingendienst Stasi op Islamitische Staat heeft gehad. De Oost-Duitsers

 

trainden vanaf de jaren zeventig Iraakse Ba’ath officieren die de inlichtingendienst van Saddam Hoessein opbouwden. Volgens De Graaf en Pothoven is het mogelijk dat een deel van deze officieren na 2003 de overstap maakten naar terroristische organisaties, zoals Al-Qaida en later IS, waar zij opnieuw een inlichtingenapparaat opzetten. De inlichtingendienst van IS leek dan ook sterk op die uit de DDR en Hoesseins Irak. In hoeverre was de Stasi werkelijk van invloed op IS?

 

Foto: Flickr/Matthew Black

 

Laatste update: 27-09-2018

Meer conflict in Jemen?

De aanwezigheid van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in Jemen speelt aan de ene kant een belangrijke rol  in de strijd tegen Al Qaida, maar kan aan de andere kant ook leiden tot

 

nieuwe conflicten, stelt Adam Baron in The Atlantic. De VAE-troepen hebben tot nu toe een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van Al Qaida en het stabiliseren van delen van het land, maar er bestaat ook angst over de gevolgen van een langdurige aanwezigheid van deze troepen in Jemen. Dit zou namelijk tot nieuwe protesten en conflicten kunnen leiden. Wat kan dit betekenen voor de toekomst van Jemen?

 

Foto: Air Combat Command

 

Laatste update: 24-09-2018

Terugkeer van IS nabij?

Hoewel de oorlog in Syrië ten einde lijkt te lopen, argumenteert Hassan Hassan in The Atlantic dat een terugkeer van IS juist nu op de loer ligt. Hassan ziet een parallel tussen

 

de huidige situatie in Syrië en de gebeurtenissen in Irak tijdens de Irakoorlog, wat uiteindelijk leidde tot het ontstaan van IS in dat land. Onvrede met het aanblijven van Assad zal de jihadisten in de kaart spelen en het is daarom ook van belang dat deze onvrede wordt opgelost om een scenario als in Irak te voorkomen. Wat kan er op dit gebied gedaan worden?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 20-09-2018

Turks-Amerikaanse alliantie in gevaar?

Mehmet Yegin schrijft voor The German Marshall Fund of the United States over de toenemende spanningen tussen de VS en Turkije. Waar er tot voor kort nog groot enthousiasme was om

 

de alliantie tussen de VS en Turkije te versterken, lijkt deze dagen de impact van de crises beperken het hoogst haalbare. Yegin stelt dat als het roer niet snel omgaat de relatie in groot gevaar komt. Valt de alliantie nog te redden of zal Turkije zich wenden tot China en Rusland?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 17-09-2018

Een Arabisch Waterloo

Zoals de val van Napoleon bij Waterloo een herinrichting van Europa tot gevolg had, voorspelt Ko Colijn in Vrij Nederland dat de aankomende strijd in de Syrische provincie Idlib dezelfde

 

gevolgen zal hebben voor het Midden-Oosten. Deze dreigende eindstrijd van het Syrische conflict zal laten zien dat de Sykes-Picotlijn uit 1916 niet houdbaar is, met nieuwe geopolitieke onrust in de regio als gevolg. Daarbovenop, zo stelt Colijn, zullen de grootmachten de strijd als krachtmeting gebruiken die is verbonden aan hun eigen toenemende, onderlinge rivaliteit. Wat kunnen de (mondiale) gevolgen zijn van de strijd in Idlib?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-09-2018

Hoe ver reikt de lange arm van Moskou?

De Russische betrokkenheid in het Midden-Oosten moet als meer dan alleen een “nuisance” gezien worden, stelt Steven A. Cook in Foreign Policy. Volgens Cook gaat deze inmenging

 

aanzienlijk verder dan enkel de deelname aan de oorlog in Syrië, zo zou Moskou ook toenadering zoeken tot andere landen in de regio. Deze toenemende invloed in het Midden-Oosten moet gezien worden als een poging om zowel de Verenigde Staten als de Europa te ondermijnen. Hoe ver reikt de lange arm van Moskou in het Midden-Oosten?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 06-09-2018

Zet VS zich buitenspel in Midden-Oosten?

Krishnadev Calamur schrijft in The Atlantic over het nieuwe beleid van de Trump-regering in het Midden-Oosten. De Palestijnse vluchtelingen verliezen hun financiële steun en de

 

definitie van een Palestijnse vluchteling wordt flink ingeperkt. Voor de Palestijnen bevestigen deze stappen het idee dat de VS geen neutrale partij kan zijn en daarmee verliest de VS dus aan geloofwaardigheid, aldus Calamur. Binnenkort zal de VS met een vredesvoorstel komen, maar deze poging lijkt bij voorbaat gedoemd te mislukken. Heeft de VS zichzelf aan de zijlijn gezet? Biedt dit kansen voor andere actoren om een rol te spelen in het conflict?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 06-09-2018

Scenarioís voor SyriŽ

In de nieuwe editie van Atlantisch Perspectief analyseren Haya Douidri en Alex Krijger het Syrische conflict. Daarnaast leveren ze scenario’s voor het verdere verloop: Frozen Conflict, Settlement, en Escalation.

 

Zeven jaar burgeroorlog, met ruim een half miljoen slachtoffers, heeft Syrië verwoest, en leidde tot de grootste humanitaire crisis in de recente geschiedenis. Buitenlandse spelers blijven hun strategische doelen najagen, terwijl ze de al ingewikkelde situatie in het land verder compliceren. Welk scenario ligt het meest voor de hand?

 

Foto: Flickr/Pan Chaoyue

 

Laatste update: 30-08-2018

Kan IS zich hergroeperen?

Kan Islamitische Staat zich hergroeperen? In NATO Review schetst Vera Mironova een beeld van de verschillende typen buitenlandse strijders die zich aansloten bij IS. Op basis van

 

interviews in Irak, Syrië en Turkije geeft Mironova inzicht in de verschillende strijders, wat er met hen gebeurd is tijdens de strijd, en wat ze op korte termijn nog kunnen uitrichten.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-08-2018

Irak lijdt nog steeds

 

Een jaar na de herovering van Mosul op IS gaat lijdt Irak nog steeds onder onveiligheid en wantrouwen tussen de verschillende etnische en religieuze groepen. Alice Su schrijft

 

voor The Atlantic over de schrijnende situatie in de vernietigde stad. Grote toegezegde sommen hulp komen niet op de goede plek terecht dankzij corruptie en slecht functionerend bestuur.  Wraakgevoelens jegens IS zorgen voor een gespannen houding onder Koerden, Sjiieten en andere groepen ten opzichte van de hele Soenitische bevolking. De overheid wakkert deze sentimenten aan door geen onderscheid te maken tussen verdachten en hen te veroordelen op basis van dun bewijs. Is er hoop op een betere toekomst voor Irak?

 

Foto: By Tasnim News Agency, Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-08-2018

Pakistaanse politieke en militaire uitdaging

Mehreen Zahra-Malik schrijft voor Foreign Policy over de verkiezingsuitslag in Pakistan. Hoewel de winst nog niet officieel bevestigd is, lijkt het erop dat koploper Imran Kahn de

 

verkiezingen zal domineren. Een risico voor de Pakistaanse buitenlandse betrekkingen, aldus Zahra-Malik, die in Khans campagne maar weinig prioriteit kregen; de focus lag vooral op het bestrijden van corruptie. Om Pakistan positief te hervormen, heeft Khan dollars nodig. De band met de Verenigde Staten is echter sterk verslechterd. In het streven naar verzoening dient Khans regering te steunen op advies van het leger, hoofdleverancier van veiligheid en richtingaanwijzer voor buitenlandse betrekkingen. Deze relatie is echter fragiel en regelmatig verzwakt door corruptie. Zal Khan beide relaties weten te herstellen?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 26-07-2018

Verkiezingen in Zimbabwe

Stuart Doran schrijft voor The Strategist kritisch over de aanstaande verkiezingen in Zimbabwe, ditmaal voor het eerst in bijna veertig jaar zonder Robert Mugabe op het stembiljet.

 

Op papier vormt dit een eerste kans tot een vrije en democratische verkiezing na een decennialang heersend autocratisch regime. Maar of een nieuw begin in de realiteit daadwerkelijk verschil gaat maken, is nog maar de vraag. Een van de nieuwe politieke leiders, Mnagagwa, staat als voormalig vertrouwensadviseur van Mugabe gevaarlijk dicht bij de voormalige dictatuur, schrijft Doran. Ook het leger is nog sterk verweven in de politiek en de natiestaat is gefragmenteerd, wat het democratisch proces en de politieke legitimiteit ondermijnt. Het verloop van de verkiezingen zal uitwijzen of Zimbabwe zijn nieuwe begin serieus neemt.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 12-07-2018

Amerikaans-Russische deal over SyriŽ

Trump overweegt een deal te sluiten met Poetin tijdens de top op 16 juli waarbij Damascus geen regimeverandering ondergaat en de permanente militaire aanwezigheid van de VS in Syrië

 

verdwijnt. Voor RAND schrijven Samuel Charap en Jeffrey Martini dat het voor Trump vooral van belang is de winsten die zijn gemaakt tegen IS te behouden en de Iraanse invloed in Syrië terug te dringen. Hoewel deze deal de kans biedt het eerste doel te behalen en een grote overwinning zou zijn voor Trump, zal zowel Rusland als de VS niet in staat zijn om te zorgen voor een volledige terugtrekking van Iran uit Syrië.

 

Foto: President of Russia

 

Laatste update: 12-07-2018

Einde aan burgeroorlog Zuid-Soedan?

Op 27 juni tekenden de Zuid-Soedanese president Salva Kirr en zijn voornaamste tegenstander voormalig vicepresident Riek Machar een overeenkomst in Khartoum. Deze verklaring streeft

 

onder andere naar een permanent staakt-het-vuren vanaf 30 juni, het vormen van een nieuwe overgangsregering en het herzien van de veiligheidsregelingen van de vorige overeenkomst. Voor International Crisis Group wordt geschreven dat de verklaring en de lopende onderhandelingen in Khartoum de enige, maar erg minieme, hoop bieden op een einde aan de burgeroorlog. Echter, de internationale gemeenschap, met name de Afrikaanse Unie en ontwikkelingsorganisatie IGAD, zullen het proces in Khartoum moeten ondersteunen om de overeenkomst te laten slagen en daarmee de vooruitzichten voor vrede in Zuid-Soedan te verbeteren.

 

Foto: Flickr/Steve Evans

 

Laatste update: 02-07-2018

Het einde van IS?

In oktober 2014 bezat IS een enorme hoeveelheid grondgebied in het Midden-Oosten en regeerde de terreurgroep over meer dan 10 miljoen mensen. Deze situatie is nu volledig veranderd.

 

IS is bijna al zijn grondgebied verloren en lokale soldaten zijn vermoord of opgesloten. Betekent dit het einde van IS? Voor Fanack wordt geschreven dat ondanks de afgenomen aanwezigheid in het Midden-Oosten IS nog steeds invloed heeft in Afghanistan, Egypte en West-Afrika. Ook neemt de rijkdom van IS nog steeds toe. Het is onwaarschijnlijk dat IS de invloed terugkrijgt die het had in 2014. Echter, door continue politieke instabiliteit en zwakke staatsinstellingen zal IS een grote dreiging blijven.

 

Foto: Flickr/Thierry Ehrmann

 

Laatste update: 28-06-2018

Turkse identiteit: Trans-Atlantisch?

Voor German Marshall Fund schrijft Özgehan Şenyuva over de heersende polarisatie in Turkije in aanloop naar de presidentiële en parlementaire verkiezingen op 24 juni aanstaande. De

 

verdeeldheid is met name te wijten aan antigevoelens en angst ten opzichte van Europa en Amerika, een houding die in meerdere landen wordt ervaren, zoals Hongarije, Polen en het VK, noemt Şenyuva. Het Westen, geregeerd door een zogenaamde ‘samenzwerende corrupte elite’, vormt volgens veel Turken een bedreiging voor het sociaaleconomische en politieke welzijn. Dit perspectief stimuleert nativisme, autoritarisme en populisme onder veel Turken en creëert een gespannen politiek klimaat. 24 juni zal uitwijzen in hoeverre het heersende wantrouwen in de publieke opinie de ratio heeft overwonnen, en of Turkije de trans-Atlantische identiteit heeft weten te behouden.

 

Foto: Flickr/Dietmar

 

Laatste update: 18-06-2018

Vrede in Afghanistan?

De aankondiging van de taliban voor een staakt-het-vuren in Afghanistan is wellicht een van de belangrijkste ontwikkelingen in de langdurige vredesinspanningen. Voor The Diplomat schrijft

 

Ahmad Shuja Jamal dat het belang van dit staakt-het-vuren niet zit in het behouden van de wapenstilstand, maar in de politieke betekenis. Het laat een voorzichtige neiging zien naar samenwerking met de Afghaanse overheid. Hoewel er veel fout kan gaan is Jamal positief. Zowel de Afghaanse regering als de taliban hebben geen voorwaarden gesteld aan de wapenstilstand. Met ondersteuning vanuit de internationale gemeenschap zou die zelfs uit kunnen monden in een volwaardig vredesproces.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 14-06-2018

Britten medeplichtig in Jemen

Gisteren lanceerde de door Saoedi-Arabië geleide internationale coalitie een grote aanval op de haven van Hodeidah in Jemen. Een reactie van de Britten op deze aanval bleef uit.

 

Voor The Guardian schrijft Andrew Mitchell dat dit te wijten is aan de medeplichtigheid van het Verenigd Koningrijk aan deze aanval. Het maakt namelijk deel uit van de coalitie die de Saoedische oorlog in Jemen steunt. Daarnaast draagt het VK als belangrijke wapenleverancier een grote verantwoordelijkheid. Het land moet nu duidelijk maken dat het de oorlog in Jemen niet langer goedkeurt en de VN gaan ondersteunen in het bereiken van een wapenstilstand en het starten van politieke onderhandelingen.

 

Foto: Flickr/Felton Davis

 

Laatste update: 14-06-2018

Onrust in JordaniŽ

Afgelopen weekend gingen duizenden demonstranten de straat op in Jordanië om te protesteren tegen de bezuinigingsmaatregelen van de overheid die zijn ingevoerd als

 

onderdeel van het herstructureringsplan van het IMF. Voor Geopolitical Futures schrijf Allison Fedirka dat de sociale onrust in Jordanië grote gevolgen kan hebben voor het hele Midden-Oosten. Wanneer IS opleeft in Syrië en Irak zal een instabiel Jordanië het eerste land zijn dat ten prooi valt aan de IS-uitbreiding. Voorlopig heeft de sociale onrust in Jordanië nog geen bedreiging gevormd voor de veiligheidsrelaties met landen zoals de VS, maar er is geen garantie dat deze relaties onaangetast zullen blijven.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 07-06-2018

Te vroeg gejuicht?

‘Een historische stap richting hereniging en stabilisatie’. Dat zei Macron over de door de VN geleide overeenkomst die gisteren in Parijs werd bereikt tussen de verschillende Libische politieke

 

en militaire facties die sinds 2014 het versplinterde land regeren. Aidan Lewis plaatst namens Reuters kritische kanttekeningen bij de praktische uitvoer ervan. Hoewel er is besloten toe te werken naar verkiezingen in december, is er niks formeel ondertekend en is het onduidelijk hoe de constitutionele basis vorm krijgt. Bovendien heerst er nog weinig eenheid en kan de legaliteit niet volledig worden gegarandeerd door geweld en wederzijds wantrouwen. Betekent de samenwerking van gisteren een stap in de goede richting, of is participatie slechts schijn?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 31-05-2018

ĎFree but failedí: 27 jaar onafhankelijkheid

27 jaar geleden werd Eritrea na een 30 jaar durende oorlog met Ethiopië onafhankelijk. Abraham T. Zere blikt in dit artikel voor Al Jazeera terug op de speech die Isaias Afewerki,

 

de eerste en enige president van het land, zo’n 20 jaar geleden gaf. Hij analyseert in vergelijkend perspectief de hoop, beloftes en dromen van toen met de staat van nu, thema’s zoals individuele vrijheden, rechten, gelijkheid en menselijke waardigheid. Zere concludeert dat Eritrea, 20 jaar na de optimistische speech van Afewerki, heeft gefaald op ieder aspect en eerder de situatie van vóór de onafhankelijkheid weerspiegelt, dan een van 20 jaar vooruitgang.

 

Foto: Flickr/Clay Gilliland

 

Laatste update: 24-05-2018

Het spanningsveld in Gaza

Shira Efron levert namens The Hill een genuanceerd perspectief op het veronderstelde verband tussen de controversiële opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem en de

 

gevechten in de Gazastrook. Beiden vonden afgelopen maandag plaats en werden daarom al snel met elkaar in verband gebracht. Te snel, oordeelt Efron. Zo schrijft hij dat het geweld voornamelijk wordt gemotiveerd door langetermijnfactoren, waaronder een gebrek aan politieke vooruitzichten en een algehele humanitaire crisis met gebrek aan werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg. Efron schetst in een kort overzicht de houding die nodig is bij zowel landen als organisaties om een geweldsconflict als deze te voorkomen en te beginnen aan de wederopbouw en het aanpakken van de humanitaire crisis en het overheidsvacuüm dat in de Gazastrook is ontstaan.

 

Foto: Flickr/Jordi Bernabeau Farrús

 

Laatste update: 17-05-2018

Een gedeeld streven maar verdeeld belang?

Voor War on the Rocks gaven Christopher K. Lamont en Mieczyslaw P. Boduszynski de verkiezingen van afgelopen weekend in Irak, de vierde sinds de Amerikaanse 

 

invasie in 2003, tegen het licht van de etnisch-sektarische identiteit van Irak. De auteurs zien mogelijk het begin van een nieuw politiek tijdperk waarin de sektarisch verdeelde post-Saddam-staat geleidelijk afbrokkelt, maar realiseren zich daarnaast dat de hervormingsretoriek evengoed kan berusten in politieke strategie die schuilgaat achter sterk gewortelde ethno-sektarische belangen en zelfverrijking. Disfunctioneren, geweld, corruptie en zelfs terrorisme hebben er echter toe geleid dat de Irakese bevolking zich in grote mate wilt uitspreken tegen veel gedeelde zorgen in de huidige politieke gang van zaken en zal stemmen voor hervorming. Zal het electoraat de politieke partijen daarmee uit het etnisch-sektarisch kader werken en de Iraakse nationale identiteit eindelijk zegevieren?

 

Foto: Flickr/Omar Chatriwala

 

Laatste update: 14-05-2018

Amerikaanse ambassade in Jeruzalem

Vandaag verplaatsen de Verenigde Staten als eerste land  hun ambassade in Israël naar Jeruzalem. Alle andere buitenlandse ambassades bevinden zich in Tel Aviv. Voor Atlantic Council

 

schrijft Ashish Kumar Sen over de potentiële gevolgen van deze verplaatsing en de al eerder controversiële uitspraak over Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Trump laat zien geen oog te hebben voor de Palestijnse claim op Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten stellen dat dit gevaarlijke gevolgen kan hebben voor de regio, waaronder het belemmeren van vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestijnen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 14-05-2018

De adelaar en de leeuw

Voor Atlantisch Perspectief schrijft Peyman Jafari dat het presidentschap van Trump niet veel goeds heeft opgeleverd voor de Amerikaans-Iraanse betrekkingen. Iran wordt vaak

 

gezien als een autoritair land dat een bedreiging vormt voor de stabiliteit in het Midden-Oosten. Daarnaast zou Iran terrorisme en bewapening steunen en streven naar regionale overheersing. Deze kwesties worden vaak aangeschreven als redenen voor de slechte relatie tussen de VS en Iran. Er schuilt echter meer achter deze confrontatie. Wat is de rol van de geschiedenis van de Amerikaans-Iraanse relatie? En wat voor invloed hebben de politieke verschuivingen binnen het Midden-Oosten op de verhoudingen tussen de VS en Iran?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 08-05-2018

Een schijndemocratie?

Afgelopen zondag werd er in Libanon voor het eerst in negen jaar weer gestemd. Voor The Atlantic  analyseert David Kenner

 

in een interview de electorale dominantie van Hezbollah, de partij die zichzelf profileert als beschermende militaire kracht bij regionale dreigingen en conflicten in het Midden Oosten, maar door het Westen wordt aangemerkt als terroristische organisatie. Zijn informatiebron stelt dat de uitslag van maandag, ondanks hervormingen, geen goede afspiegeling vormt van de vrije wil, noch de diversiteit van het volk en de regeerwijze in Libanon nog altijd valt te typeren als “plutocratische olichargie”, een contrast op het beeld dat de verkiezingen creëren.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 08-05-2018

partners
(c) 2006 - 2018, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.