Nederland
De waarheid boven tafel

De Tweede Kamer, zo betoogt een opinieartikel in Trouw, moet alle gegevens over de Nederlandse hulp aan Syrische militaire groepen boven tafel zien te krijgen. Dit naar aanleiding van de

 

recente onthulling dat Nederland ook hulp heeft gegeven aan groepen die mensenrechten schenden of als terroristisch worden gezien. Het artikel stelt dat het hulpprogramma aan Syrische oppositiegroepen mogelijk niet gestart had moeten worden, vanwege de gecompliceerdheid van het conflict. De volgende stap in de zaak ligt nu bij de Tweede Kamer: kan zij de informatie boven tafel krijgen?

 

Foto: Flickr/IHH Humanitarian Relieve Foundation

 

Laatste update: 13-09-2018

Nieuw Nederlands hoofdkwartier

Anne Tjepkema duikt in het Nederlandse commando voor speciale operaties, en de betekenis daarvan voor de NAVO. In het nieuwe nummer van Atlantisch Perspectief beschrijft hij de

 

ontwikkelingen binnen special forces, en waarom dat soort eenheden cruciaal zijn voor moderne militaire missies. Naast het nationale commando richt Nederland samen met België en Denemarken een Special Operations Command in, dat kritieke tekortkomingen binnen de NAVO moet verhelpen.

 

Foto: Ministerie van Defensie

 

Laatste update: 30-08-2018

Mali beter af zonder Nederland?

Gisteren werd bekend dat Nederland stopt met de missie in Mali. Marno de Boer schrijft voor Trouw dat Defensie ´serieus moet overwegen minder buitenlandse missies uit te voeren´. Het

 

vereiste basisniveau in de voorbereiding werd vaak niet bereikt en ook waren de militairen verspreid over verschillende eenheden, wat de militaire paraatheid aantastte. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport, aldus De Boer. Met het oog op de toenemende dreiging uit Rusland moet de Nederlandse ´wegkijkcultuur´, die flinke instabiliteit en onzekerheid zaait en verweven zit in zowel Defensie als politiek, flink op de schop. Het debat over de vraag of ‘failed state’ Mali beter af is zonder Nederlandse aanwezigheid woedt echter nog hevig.

 

Foto: Wikipedia Commons

 

Laatste update: 14-06-2018

Misplaatst positief?

Nederland is zeker van de zaak tegen Rusland. Voor Raam op Rusland schrijven Hella Rottenberg en Hubert Smeets dat Nederland de zaak voor het aansprakelijk stellen van Rusland

 

voor het neerhalen van MH17 denkt te gaan winnen. Zeker na het vinden van het bewijs dat een Russische luchtafweerbrigade de Boek-raket had vervoerd. Bij welke internationale instantie zal worden aangeklopt voor de rechtsgang is nog onduidelijk. Echter, het optimisme is volgens Mischa Wladimiroff, een expert op het gebied van internationaal recht, misplaatst. Volgens hem zal de rechtsgang doodlopen en is er meer kans voor gerechtigheid via diplomatieke middelen.

 

Foto: Flickr/Jeroen Akkermans

 

Laatste update: 04-06-2018

Wijzer in de toekomst, ook meer vertrouwen?

Vorige week donderdag publiceerde de Militaire Spectator een artikel over de Defensienota. Volgens de minister vormt de nota het startpunt van het versterken van het vertrouwen in

 

Defensie. In plaats van te focussen op de vraag of dit daadwerkelijk het geval zal zijn na invoering van de afgekondigde maatregelen, zoomt dit artikel in op de werkelijke inhoud. Die omvat korte- en langetermijnplannen die toekomstperspectief moeten bieden. De extra werklast vereist een can-do-mentaliteit. Maar is daar nog wel genoeg vertrouwen in?

 

Foto: Flickr/Phoenix OOCL

 

Laatste update: 28-05-2018

Strategie: gemiste kans?

Onlangs publiceerde minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok de ‘Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie’. Hoe is dit document te duiden? Karlijn Jans belicht in het nieuwste

 

nummer van Atlantisch Perspectief de belangrijkste punten: (1) de link van de strategie met andere beleidsdocumenten is niet altijd duidelijk; (2) een goede prioritering van doelstellingen ontbreekt; en (3) de (potentiële) rol van technologie in het domein van de diplomatie blijft onderbelicht. Is de nieuwe Nederlandse strategie een echte stap voorwaarts in het omgaan met een snel veranderende wereld? Of is de strategie een gemiste kans?

 

Foto: pxhere

 

Laatste update: 03-05-2018

‘Begrip’ in een nieuw jasje?

Kabinet-Rutte III toonde ´begrip´ voor de raketaanval op Syrië van Trump, Macron en May. Ko Colijn schrijft voor Vrij Nederland over deze vage uitspraak van het kabinet. De

 

Nederlandse regering faalt, volgens Colijn, wanneer zij een sterk standpunt in moet nemen over belangrijke zaken in het buitenlandbeleid. Wat is dat toch, ‘begrip’?  Volgens Colijn is de betekenis hiervan niet te vinden op de website mijnwoordenboek.nl en heeft het bar weinig te maken met inlevingsvermogen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-04-2018

partners
(c) 2006 - 2018, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.