Midden-Oosten & Noord-Afrika
Een Arabische NAVO

Voor The National Interest gaat Alireza Ahmadi in op de mogelijkheid van een ‘Arabische NAVO’ in het Midden-Oosten. De Trump-regering werkt aan een Middle East Security Alliance

 

(MESA), die, onder Saoedisch leiderschap, onderdeel van het Amerikaans alliantienetwerk moet gaan worden. Hoewel sommigen dit idee prijzen, brengt het ook veel uitdagingen met zich mee. Er bestaan grote verschillen tussen de potentiële leden van deze Arabische NAVO en de leiderschapspositie van Saoedi-Arabië is omstreden. Tegelijkertijd wordt gevreesd dat de oprichting van MESA zal leiden tot Amerikaanse terugtrekking. Ahmadi acht het dan ook onwaarschijnlijk dat een Arabische militaire unie op ‘artikel 5-basis’ zal worden opgericht.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 20-12-2018

Rebellie in de periferie?

Voor The National Interest stelt Michael Rubin dat zodra de Iraanse staat zijn grip zal gaan verliezen, opstanden en afscheidingspogingen door minderheden al snel in het verschiet

 

zullen liggen. Volgens Rubin zijn er signalen dat de Iraanse veiligheidsdiensten hun controle aan het kwijtraken zijn, terwijl Ayatollah Khamenei ook achteruit lijkt te gaan. Een blik op de geschiedenis van Iran laat zien dat in dergelijke situaties, wanneer de staat zwak is, minderheden in de periferie overgaan tot rebellie. Het is volgens Rubin niet onmogelijk dat dit ook nu zal voorvallen. Is dit een waarschijnlijk scenario voor Iran?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 17-12-2018

De toekomst van het jihadisme

Na twee decennia lang te hebben gevochten tegen terrorisme blijft het aantal jihadistische strijders in rap tempo toenemen. Voor The Rand Cooperation schetst Colin P. Clarke een aantal

 

scenario’s voor de toekomst van jihadistische organisaties. Hoewel het kalifaat is verslagen en IS is versplinterd, blijft de organisatie nog springlevend. Ook Al Qaida heeft niet stilgezeten en probeert een sterker imago op te bouwen in de moslimwereld. Hoe zal de toekomst er voor IS en Al Qaida uitzien en wat zullen de verhoudingen tussen de twee groepen zijn?  

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-12-2018

Contacten met Damascus hersteld

Voor War on the Rocks stellen Kamal Alam en David Lesch dat nu de Syrische burgeroorlog in het voordeel van president Assad lijkt te zijn beslecht, Arabische leiders opnieuw de banden

 

met Damascus aanhalen. Terwijl de aandacht van de wereld gevestigd was op de verdwijning van Jamal Khashoggi zochten de Golfstaten opnieuw toenadering tot Assad. De reden hiertoe is volgens Alam en Lesch tweevoudig: de Golfstaten willen de invloed van Iran in Syrië verminderen en tegelijkertijd zorgen dat Turkije en Qatar de banden niet verder zullen aanhalen. Binnen deze strijd om invloed in het Midden-Oosten speelt Syrië wellicht een sleutelrol.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-12-2018

Qatar verlaat de OPEC

Qatar heeft aangekondigd dat het per januari uit de OPEC zal treden. Voor de Washington Post schrijft Jon Gambrell over het onverwachte besluit van de kleine Arabische oliestaat. Voor het

 

eerst in het bijna zestigjarige bestaan van de OPEC besluit een van de leden het oliekartel te verlaten. Het besluit komt na een periode van oplopende spanningen met Saoedi-Arabië. Qatar wil meer vrijheid hebben en niet langer gebonden zijn aan de regels van de OPEC. Zit er nog toekomst in het oliekartel?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-12-2018

partners
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.