Europa
Een einde aan de appeasement-politiek

Is het afkeuren van de agressieve acties van Rusland genoeg om Poetin in bedwang te houden? Deze vraag stelt Frederick Kempe voor de Atlantic Council. Rusland heeft het afgelopen

 

decennium stap voor stap zijn invloed uitgebreid. Elke keer spreken de westerse landen hierover hun afkeuring uit, maar tot meer dan enkele sancties leidt dit niet. Volgens Kempe is er meer nodig om Poetin daadwerkelijk af te schrikken. De westerse landen moeten van hun appeasement-politiek afstappen en in plaats daarvan hardere eisen aan Poetin stellen.

 

Foto: Flickr/Dmitry Dzhus

 

Laatste update: 03-12-2018

Onrust in de Zee van Azov

Voor Chatham House gaat Mathieu Boulègue in op de recente schermutseling tussen Rusland en Oekraïne in de Zee van Azov. Volgens hem is deze onderdeel van de inspanningen van

 

Moskou om Oekraïne te destabiliseren en de Russische invloed op de Krim te consolideren. Daarnaast zou het behoren tot Moskous strategie om van de Zwarte Zee een ‘Russisch meer’ te maken. Spanningen in de Zee van Azov zijn sinds mei langzaam opgelopen, maar al vanaf 2014 heeft Russische militaire druk daar negatieve economische gevolgen voor Oekraïne. De opties van dit land zijn volgens Boulègue beperkt. Waar zou deze situatie toe kunnen leiden?

 

Foto: Max Pixel

 

Laatste update: 29-11-2018

Europees leger in aantocht?

Is een Europese legermacht in aantocht? Over die vraag buigt Carl Bildt zich voor The Strategist. Na een recente uitlating van president Macron wordt het debat rond deze kwestie weer in alle

 

hevigheid gevoerd. Dit kan volgens Bildt, gezien de terugtrekkende houding van de Verenigde Staten, ook niet als een verrassing komen. De oproep van Macron kan dan ook gezien worden als een oproep aan Europa om een zelfstandigere defensiestrategie te ontwikkelen. Hoewel Bildt verwacht dat het tot een Europees leger nog niet zal komen, verwacht hij wel dat Europese landen assertiever zullen worden betreft hun verdediging.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 26-11-2018

Hoop voor de anti-Brexitbeweging?

Bestaat er nog ruimte voor de tegenstanders van Brexit voor het houden van een nieuw referendum? Mays Brexit-deal is bijzonder impopulair, waardoor er wellicht hoop is. Peter

 

Westmacott schrijft echter voor de Atlantic Council dat hij de kansen voor Groot-Brittannië om in de EU te blijven somber inziet. Juridisch gezien staan alle deuren nog open tot aan de deadline in maart 2019. De politiek maakt het echter problematisch. Zowel intern als extern zal een plotselinge draai op te veel weerstand stuiten.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 22-11-2018

Visies op Europese verkiezingen

Zal een samenkomen van pro-Europese krachten genoeg zijn om tijdens de Europese parlementsverkiezingen van 2019 de populisten voor te blijven? Over deze vraag buigt Zaki Laïdi zich

 

voor Project Syndicate. Hoewel de European People’s Party en de Progressive Alliance of Socialists & Democrats lange tijd dominant waren in het parlement, zouden populistische partijen best wel eens de meerderheid kunnen vergaren in 2019. Laïdi schetst verschillende scenario’s en mogelijkheden voor pro-Europese partijen en stelt dat, hoewel dit misschien een ver vooruitzicht is, Emanuel Macrons visie rondom hervormingen en een sterker Europa misschien wel het meest aannemelijke tegenwicht is tegen de populisten.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 19-11-2018

Een zelfstandig Europa?

Twee jaar na de verkiezing van Trump lijken de Europese leiders te hebben besloten dat wachten geen zin meer heeft. Europa moet op eigen benen kunnen staan. Voor Politico schrijft

 

Benjamin Haddad over de mogelijkheid van een Europees leger. De Europese verkiezingen zijn in aantocht en Macron wil aantonen dat een sterk Europa zijn eigen burgers kan beschermen. De doelstelling is dan ook om een Europa te creëren dat zichzelf kan verdedigen en niet afhankelijk is van de VS. Zullen de Europese staten hun krachten binden?

 

Foto: US Department of Defense

 

Laatste update: 15-11-2018

Lessen voor Rusland uit de Eerste Wereldoorlog

Honderd jaar geleden begon de wapenstilstand die een einde maakte aan het geweld van de Eerste Wereldoorlog. Voor Rusland was het einde van de oorlog slechts het begin van een

 

periode die resulteerde in de dood van een derde van de Russische bevolking. In de The National Interest schrijft Nikolas K. Gvosdev over de impact die deze periode vandaag de dag nog altijd heeft. Zo weigert het Kremlin zich te binden aan een internationale alliantie. Rusland wil zo koste wat kost voorkomen dat het wordt meegetrokken in een oorlog, zoals honderd jaar geleden.

 

Foto: President of Russia

 

Laatste update: 12-11-2018

Brexit en Noord-Ierland

De grootste horde voor het bereiken van een Brexit-deal is momenteel de kwestie rond de Noord-Ierse grens. Voor Project Syndicate stelt Michael Burleigh dat iedereen met enige

 

historische kennis had kunnen voorspellen dat een Brexit problematisch zou worden voor de regio. De zogeheten Irish Backstop zou moeten voorkomen dat er een harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland. Dit betekent echter ook dat er een breuk ontstaat binnen het Verenigd Koninkrijk. Dit punt is met name gevoelig met het oog op de Schotse onafhankelijkheidskwestie.

 

Foto: Flickr/Dullhunk

 

Laatste update: 08-11-2018

Het Europese Iran-dilemma

De VS heeft weer sancties ingesteld tegen Iran. Europa worstelt nu met een dilemma, beschrijven Julien Barnes-Dacey en Ellie Geranmayeh voor de European Council on Foreign Relations.

 

Enerzijds wil de EU in ieder geval iets behouden van het nucleaire akkoord met Iran uit 2015. Anderzijds verhogen incidenten in Denemarken en Frankrijk, waarbij de Iraanse veiligheidsdiensten verdacht worden van (mislukte) operaties op Deens en Frans grondgebied, de spanningen met Teheran. Hoe reageren de betrokken landen, en wat zijn de onderlinge verschillen binnen de EU in de aanpak van Iran?

 

Foto: Pixabay.com

 

Laatste update: 05-11-2018

Een wereld zonder Merkel

Afgelopen weekend kondigde bondskanselier Merkel aan zich in 2021 niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Kan de liberale wereldorde standhouden zonder Merkels leiderschap? Voor Brookings stelt

 

James Kirchick dat het vertrek van Merkel voor nieuwe onzekerheden zal zorgen in een toch al onvoorspelbaar geopolitiek landschap. Toch is zij uiteindelijk vervangbaar en zal er op termijn weinig veranderen. Immers, net zoals Trump alleen niet de liberale wereldorde kan vernietigen, kan Merkel hem niet alleen verdedigen.

 

Foto: Max Pixel

 

Laatste update: 01-11-2018

The Italian Job

De recente confrontatie tussen Italië en de Europese Unie over de Italiaanse begroting moet volgens Mohamed A. El-Erian gezien worden als onderdeel van grotere veranderingen in de

 

grondslag van economische beleidsvorming. Voor Project Syndicate stelt hij, wijzend naar Griekenland in 2015 en de VS onder Trump, dat Italië niet het eerste land is dat de traditionele grondslagen van economische politiek betwist. Vanwege de toenemende aantrekkingskracht van deze ideeën argumenteert El-Erian dan ook dat vooral de EU, zolang Italië zijn bereidheid tot het doorvoeren van langetermijnmaatregelen aantoont, hier open minded tegenover zou moeten staan. Wat kunnen dergelijke wijzingen in economische beleidsvorming betekenen?

 

Foto: Flickr/Elliot Brown

 

Laatste update: 29-10-2018

May en een nieuw Brexit-referendum

Een nieuw Brexit-referendum, zo argumenteert Anatole Kaletsky voor Project Syndicate, zou wel eens voordelen kunnen hebben voor niemand minder dan Theresa May. Volgens

 

Kaletsky is een nieuw referendum de beste manier om de huidige impasse te doorbreken. Dit referendum zou de Britse kiezers de vraag kunnen stellen of zij willen vasthouden aan Brexit, ook wanneer dit in een ‘no deal’ kan resulteren. Aangezien dit waarschijnlijk een afwijzing van Brexit tot gevolg heeft, neemt het hardline Brexiteers en tegenstanders van May de wind uit de zeilen en kan zij haar positie tot 2022 verzekeren. Zou een dergelijke oplossing mogelijk zijn?

 

Foto: Flickr/UK Parliament

 

Laatste update: 25-10-2018

Obstakels voor een Trans-Atlantische deal

Met de dreiging van nieuwe importheffingen staat de fragiele deal tussen de EU en VS op het punt van breken. Voor Politico schrijven Jakob Hanke en Christian Oliver over de terugkerende

 

spanningen tussen de VS en Europa. Het aanvankelijke plan was dat de VS geen nieuwe heffingen zou inzetten, onder de voorwaarde dat er zo snel mogelijk een nieuw handelsverdrag zou komen. Afgelopen woensdag openden de Amerikanen de aanval op de EU door te stellen dat het proces veel te langzaam verloopt. Onder hen bestaat het vermoeden dat de EU het proces vertraagt in de hoop dat straks Trump geen president meer is.

 

Foto: Flickr/The White House

 

Laatste update: 18-10-2018

Politieke impasses in de Brexit-onderhandelingen

Na een intense week van onderhandelingen blijft er weinig schot zitten in de Brexit-deal. Voor Politico schrijven David M. Herszenhorn, Charlie Cooper, Florian Eder en Jacopo Barigazzi

 

over de voortgang. Zij stellen dat de tijd van technische onderhandelingen voorbij is. Politieke impasses kunnen niet doorbroken worden door afgevaardigden. Het wordt tijd dat Theresa May zelf, samen met de andere Europese leiders, in gesprek gaat. Voor May is hierbij niet de grootste uitdaging het sluiten van een deal met de EU, maar het verkopen van deze deal aan het Britse parlement.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 15-10-2018

Verliest het Kremlin controle?

In de oostelijke Primorsky-regio heeft de door het Kremlin voorgedragen kandidaat de verkiezingen verloren. Voor Carnegie onderzoekt Natalya Zubarevich of het hierbij gaat om

 

een afgezonderd incident of een structureel probleem. De Russische overheid is actief bezig met het vervangen van oude regionale elites door jonge technocraten. Het verlies lijkt daarmee een flinke tegenslag voor het Kremlin. Zuberavich stelt echter dat het in de Primorsky-regio draait om een uitzondering. Wel zullen volgens Zuberavich dit soort problemen zich in de toekomst vaker voordoen. Voor het Kremlin is het essentieel deze problemen op te lossen, om een sterkere centrale greep op de regio’s te krijgen.   

 

Foto: Pixabay/rperuhco

 

Laatste update: 08-10-2018

EU en Rusland tegen Amerikaanse sancties

Kan de omgang met Amerikaanse sancties door Europa en Rusland het financiële overwicht van de Verenigde Staten in gevaar brengen? Die vraagt stelt Nikolas K. Gvosdev zich voor

 

The National Interest. Sancties die zijn opgelegd aan Rusland hebben tot nu toe weinig effect, omdat het Kremlin werkt aan ‘workarounds’ om deze te kunnen omzeilen. Daarnaast ontwikkelt de EU een structuur om buitenom Amerikaanse sancties zaken te blijven doen met Iran. Dergelijke constructies maken vaak gebruik van andere valuta en kunnen mogelijk de superioriteit van de dollar in internationale transacties in gevaar brengen.

 

Foto: Max Pixel

 

Laatste update: 08-10-2018

Macedonische en Europese teleurstelling

Voor Chatham House onderzoekt Angelos Chryssogelos de relatie tussen het Macedonische referendum en de Europese Unie. De nederlaag vormt een grote tegenslag voor de

 

Macedonische overheid. Men had de hoop dat de belofte van het EU-lidmaatschap voldoende zou zijn om de Macedonische bevolking te motiveren. Het feit dat dit niet het geval was, is tekenend voor de grote problemen waar de EU mee te kampen heeft. Er lijkt een onoverbrugbare kloof te zijn ontstaan tussen de EU en haar kiezers. Wat zijn de conclusies die we kunnen trekken uit dit referendum?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 04-10-2018

Een nieuw model voor Europa?

De Europese Unie, zo argumenteert Jean Pisani-Ferry voor Project Syndicate, heeft behoefte aan een nieuwe structuur ter bevordering van de Europese integratie. In de huidige wereld,

 

waarin de EU te maken heeft met onder andere migrantenstromen, interne verdeeldheid en een terugtrekkende Verenigde Staten, kan de Unie zich namelijk niet meer alleen beroepen op het idee van een “ever closer union”. Volgens Pisani-Ferry heeft de EU dan ook een nieuwe, versimpelde structuur nodig, waarin men terugvalt op het oorspronkelijke geraamte van de Unie. Zou dit plan Europa kunnen helpen?

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 01-10-2018

Steun uit onverwachte hoek

Kan de euro de dollar vervangen als meest gebruikte internationale valuta? Voor Bruegel beweert Elina Ribakova dat dit scenario wellicht realistischer is dan veelal wordt gedacht als

 

gevolg van de onverwachte steun uit Rusland. Poetin pleit al tijden voor de-dollarisatie van de internationale handel. De VS zou zijn dominante positie misbruiken door de dollar in te zetten als wapen. De kosten die verbonden zijn aan het vervangen van de dollar zijn zeer hoog. Toch stellen de Russische autoriteiten dat zolang er wederzijds begrip bestaat tussen de twee partijen zij bereid zijn aan deze kosten bij te dragen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 27-09-2018

Het belang van ‘Fort Trump’

In The National Interest stelt Salvatore Babones dat het plan Amerikaanse troepen te vestigen in een te bouwen ‘Fort Trump’ in Polen van groot belang is voor de veiligheid van Polen en

 

daarmee voor heel Europa. Momenteel zijn de meeste Amerikaanse troepen in Europa gevestigd in Duitsland, maar daar bestaat weinig steun meer voor deze aanwezigheid. In Polen, dat een belangrijke strategische positie binnen de NAVO inneemt, bestaat daarentegen juist wel veel steun voor de vestiging van Amerikaanse troepen. Wat zou de bouw van Fort Trump kunnen betekenen voor de veiligheid van Europa?

 

Foto: Flickr/U.S. Army Europe

 

Laatste update: 20-09-2018

Een toekomst vol corruptie?

Voor Foreign Policy schrijft Linda Kinstler over de toekomst van Oekraïne en de rol die corruptie daarin zal spelen. De Oekraïners kennen vele tegenslagen, maar blijven toch hoopvol.

 

Men hoopt een voorbeeld te kunnen nemen aan het Amerikaanse rechtssysteem waar Paul Manafort werd berecht wegens corrupte praktijken in Oekraïne. Dat het recht zo effectief en snel te werk kan gaan, spreekt de Oekraïners veelal tot de verbeelding. Kinstler stelt echter dat dit enthousiasme erg voorbarig is. In een systeem waarin de corruptiebestrijders zelf hun macht misbruiken, is de weg nog zeer lang en lijkt er weinig hoop.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 20-09-2018

Duikelt Poetins populariteit?

Waar de Russische president Poetin lange tijd grote populariteit genoot onder zijn volk, argumenteert Nina L. Khrushcheva voor Project Syndicate dat deze populariteit aan het afnemen

 

is. Deze afname komt volgens haar voort uit de slechte economische situatie in Rusland, maar ook het impopulaire plan de pensioenleeftijd te verhogen, wat al eerder tot protesten leidde. Khrushcheva voorspelt dat tenzij het Kremlin werkelijke veranderingen door gaat voeren, Poetins populariteit zal blijven dalen. Wat zou deze ontwikkeling in de toekomst voor Rusland, maar ook de rest van de wereld, kunnen betekenen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 17-09-2018

Wangedrag Hongaarse overheid

Woensdag 12 september heeft het Europees Parlement zich via een motie uitgesproken over de dramatische staat van de Hongaarse democratie. In Politico zetten Maïa de La Baume

 

en Lili Bayer uiteen wat de gevolgen kunnen zijn van deze motie en wat de belangrijkste spelers in het proces nu zullen doen. Deze spelers zijn: de EU-lidstaten die moeten reageren op het besluit van het Europees Parlement; de Europese Volkspartij die moet besluiten of zij haar steun blijft verlenen aan de Hongaarse regerende partij; de Hongaarse overheid zelf die moet kiezen tussen een stap terug nemen of deze harde lijn doorzetten.

 

Foto: Flickr/European People's Party

 

Laatste update: 13-09-2018

De noodzaak van een Brexit-deal

Op 31 maart 2019 verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie. Nicholas Westcott onderzoekt voor Chatham House wat een overeenkomst tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie precies moet omvatten.

 

Een associatieverdrag vergelijkbaar met dat van Turkije of Albanië lijkt onvoldoende, aangezien de relatie tussen de EU en Groot-Brittannië vele malen intenser is. Een veel sterkere relatie lijkt echter ook problematisch, aangezien het vertrouwen tussen de partijen een flinke deuk heeft opgelopen. Toch stelt Westcott dat er een formeel verdrag nodig is. Alleen op deze wijze kan er een veilige toekomst voor de relatie tussen de twee partijen worden gegarandeerd.

 

Foto: Flickr/Number 10

 

Laatste update: 06-09-2018

De erbarmelijke staat van de Duitse marine

De staat van de Duitse marine is een “Schande” en beschamend voor Europa’s rijkste land, stellen John Beckner en Helmoed Heitman in The National Interest. Hoewel die marine de

 

afgelopen jaren nog wel positief in beeld kwam, anders dan andere Duitse krijgsmachtonderdelen, kunnen momenteel de primaire taken niet naar behoren worden uitgevoerd. Het probleem reikt verder dan bezuinigingen en geldtekort. Wat is er allemaal mis met de Duitse duikboten, oppervlakteschepen, en maritieme vliegtuigen?

 

Foto: Flickr/Wayne Hsieh

 

Laatste update: 23-08-2018

Rekening houden met ‘No deal’-Brexit?

Is het wat betreft de Brexit tijd om plannen te maken voor een ‘no deal’-scenario? Georgina Wright werpt deze vraag op voor Chatham House. Met nog drie maanden onderhandelingstijd te

 

gaan is er geen zicht op een Brexit-overeenkomst. Ook is er geen garantie dat áls er een akkoord wordt bereikt, het Britse parlement daarmee zal instemmen. De EU houdt daarom d.m.v. sector-specifieke scenario’s rekening met een ‘no deal’, aldus Wright, en het Verenigd Koninkrijk zal waarschijnlijk hetzelfde doen. Iets anders dan een volledige overeenkomst, bijvoorbeeld mini-overeenkomsten voor specifieke producten, zal allerlei kosten met zich meebrengen voor zowel de EU als het VK. Beide zijden willen wel een akkoord bereiken, dus dat zou de prioriteit moeten blijven, stelt Wright.

 

Foto: Flickr/frankieleon

 

Laatste update: 23-08-2018

Frans-Duitse rots in de branding

De EU maakt roerige tijden door, met dreigingen van binnenuit en buitenaf. De eenheid lijkt soms ver te zoeken. Toch is er hoop, zo stelt Lily Gardner Feldman van AICGS. De Frans-Duitse

 

relatie is nog altijd zeer robuust en fungeert als een tegenkracht tegen de interne en externe dreigingen. Vanaf het begin is de Frans-Duitse as verantwoordelijk geweest voor initiatieven om de EU vooruit te bewegen. Hoewel ze het aanvankelijk vaak oneens zijn lukt het ze ook om compromissen te sluiten, met de Mesebergverklaring als recentste voorbeeld. Lukt het Merkel en Macron om de Unie door zwaar weer te loodsen?

 

Foto: elysee.fr

 

Laatste update: 02-08-2018

´Only a means to an end, not the end itself´

Voor War on The Rocks schrijft Barbara Kunz over de werkelijke verklaring achter het Duitse defensie-uitgaven tekort. Hoewel Duitsland meer is gaan investeren, is het effect nauwelijks

 

merkbaar omdat een concrete veiligheids- en defensiestrategie nog altijd ontbreekt, evenals politiek leiderschap. Het niet voldoen aan de gestelde 2%-norm is slechts onderdeel van een diepere oorzaak, namelijk interne politieke onenigheid en een verleden dat Duitsland belemmert een effectieve aanpak te vormen, waardoor een algemene Europese strategie tevens wordt geblokkeerd. Zowel de NAVO als Europa wachten echter op orders uit Berlijn, stelt Kunz, vanwege diens potentie tot het vormen van een gezamenlijke strategie. Geld is hierin enkel een middel, geen antwoord op sterke behoefte aan stabiliteit en veiligheid.

 

Foto: Wikipedia

Laatste update: 26-07-2018

Done deal?

Adriana Mara schrijft voor Global Risk Insights over het naamdispuut tussen Macedonië en Griekenland, dat na 27 jaar een historisch compromis heeft bereikt. Echter, nog steeds zijn

 

niet alle obstakels uit de weg. Ten eerste dient het volk zijn mening nog uit te spreken over de deal in Macedonië. Hoewel velen de deal zien als een vooruitgang, onder meer omdat Macedonië nu wél kan toetreden tot de NAVO en de EU, zijn grote delen van beide landen het er niet mee eens, omdat de naam een inbreuk zou zijn op hun cultureel-historische identiteit. Het is de vraag wat zwaarder weegt. Een geschiedenis en cultuur verweven in bloed en naam, of de noodzaak tot conformeren aan wat de huidige (geo)politieke situatie vereist.

 

Foto: Flickr/Ruben Holthuijsen

 

Laatste update: 19-07-2018

Multipolar Middle Power

Afgelopen week publiceerde Chatham House een artikel over de toekomstige rol van het Verenigd Koninkrijk. Nu het land zich klaar maakt uit de EU te stappen en aan de andere kant van de

 

oceaan een onvoorspelbare president het gekoesterde Angelsaksische bondgenootschap riskeert, is het noodzakelijk dat het Verenigd Koninkrijk nadenkt over denieuwe invulling en uitstraling van het Britse buitenlandse beleid. Om het waardevolle netwerk en de effectieve coalities te behouden, is de positie als ‘multipolar middle power’ sterk gewenst.De kracht van het Verenigd Koninkrijk zou liggen in ad hoc samenwerkingen in gedeelde belangenkwesties, schrijft de auteur. Of het land zich in de huidige, dynamische wereldorde in een dergelijke rol weet te manoeuvreren, zullen de nabije toekomst en de lopende Brexit-onderhandelingen uitwijzen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 19-07-2018

Geen invloed zonder militaire macht

Door de afkeer van Amerikaanse militaire interventies werd het gebruik van ‘soft power’ door de EU voor de promotie van Europese normen en waarden verwelkomd. Daarnaast is

 

Europa een economische grootmacht. Echter, deze economische macht is weinig waard als het niet wordt ondersteund met militaire macht. Voor European Council on Foreign Relations schrijft Sebastian Dullien hoe gemakkelijk het is voor Trump om de baas te spelen over Europa met voorbeelden als de Iran-deal en de handelsoorlog. De EU zal voor haar eigen veiligheid moeten gaan zorgen en militaire uitgaven verhogen om zo haar ‘soft power’-invloed te versterken. 

 

Foto: U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey Hook

 

Laatste update: 12-07-2018

Tussen geloof en geduld

Voor European Council on Foreign Relations schrijft Loïc Tregoures over de wisselende houding van Macron ten opzichte van de integratie van de Westelijke Balkan in Europa.

 

Toetredingsonderhandelingen en hervormingen maken de weg vrij voor EU-lidmaatschap, maar impliceren niet direct een sterkere Europese eenheid en solidariteit, terwijl de Balkanlanden van groot belang zijn voor de toekomst van Europa, zowel in het perspectief van de NAVO als in Europees eigenbelang. Het is de vraag of landen die op de goede weg zijn, zoals Macedonië, moeten worden beloond, of dat Europa geduldiger moet zijn in het stellen van beloftes en het wachten op een realiteit waarin Europese soevereiniteit daadwerkelijk klaar is voor een gemeenschappelijke identiteit.

 

Foto: Flickr/European External Action Service

 

Laatste update: 05-07-2018

De Poolse zuivering

Voor The New York Times schrijft Marc Santora over de juridische onafhankelijkheid in Polen die momenteel een nieuw dieptepunt heeft bereikt met de geforceerde

 

pensioenleeftijdverlaging van rechters werkzaam bij het nationaal Hooggerechtshof. De nieuwe wet is in staat de rechtsorde radicaal te hervormen, precies naar wens van de populistische regering omdat het huidige rechtssysteem doordrongen zou zijn van communistische invloeden. De zuivering staat in fel contrast met de Europese waarden en rechtsorde en impliceert mogelijk een einde aan de richting die Polen vijfentwintig jaar geleden koos, en aan wat sindsdien is opgebouwd, schrijft Santora. Europa slaat echter terug en dreigt met artikel 7: het ontnemen van stemrecht. De vraag is in hoeverre Polen zich laat intimideren door Europa.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 05-07-2018

EU-migratiebeleid en de Afrikaanse snelkookpan

Migratie wordt een steeds politieker onderwerp, in zowel de Verenigde Staten als Europa. In de nieuwe editie van Atlantisch Perspectief bespreekt Marije Balt (SpringFactor) deze kwestie.

 

Naast de focus op de aanpak van grondoorzaken investeert de EU vooral in grensbewaking. Leiders hebben hun zinnen gezet op deals zoals met Turkije om de migratiestroom vanuit Afrika in te dammen. Dit zal de nodige gevolgen hebben voor fragiele regio’s, zoals de Sahel en West-Afrika, met groeiende aantallen jongeren op zoek naar alternatieven.

 

Foto: Flickr/Albany Associates

 

Laatste update: 02-07-2018

Geen vooruitgang bij EU-top?

Voor Open Europe bespreekt Leopold Traugott de vorderingen en struikelblokken van de EU-top op 28 en 29 juni. Wat betreft migratie hebben de lidstaten overeenstemming bereikt over het

 

opzetten van opvangcentra binnen en buiten de EU. Echter, de lidstaten zijn verdeeld over de implementatie en de locaties van de centra waardoor het daadwerkelijk opzetten en de effectiviteit van de centra worden betwijfeld. Daarnaast heeft de top niet geleid tot een herziening van de Eurozone, ondanks hoge verwachtingen hierover. Ook wat betreft de Brexit werd er geen vooruitgang geboekt. Wel werd het streven naar een veiligheidsrelatie tussen de EU en het VK benadrukt, maar dit was niks nieuws. Kortom: hoge verwachtingen, maar weinig vooruitgang.

 

Foto: Flickr/Giampaolo Squarcina

 

Laatste update: 02-07-2018

Fragmentatie door flexibiliteit?

Voor Carnegie Europe schrijft Pierre Vimont over de flexibiliteitstheorie van Europa. In theorie bereikt deze een compromis tussen de noodzaak aan eenheid en de wens tot

 

voortgang, door de lidstaten de keuze te bieden om in verschillende vormen en in verschillende mate te conformeren aan Europese doelstellingen. Vimont stelt echter dat flexibiliteit eerder fragmentatie dan eenheid oplevert. Hoewel flexibiliteit beantwoordt aan de verschillende ambitieniveaus van de lidstaten, stimuleert ze enerzijds twijfel aan de mate van mee willen werken (Oost-Europa) en anderzijds kritiek op het selectieve karakter ervan, wat leidt tot frustratie en onderlinge afkeer naar landen die achterlopen. Het is de vraag in hoeverre flexibiliteit toekomst biedt. Het houdt het debat over de mate van integratie in ieder geval levendig.

 

Foto: Geograph

 

Laatste update: 28-06-2018

Existentiële crisis voor Merkel

Duitsland ondergaat grote verdeeldheid over de migratiekwestie in al haar aspecten, schrijft Josef Janning voor European Council on Foreign Relations. Een groeiende meerderheid staat

 

open grenzen slechts met moeite toe en is nog minder enthousiast tegenover asiel en familiehereniging, zoals het electorale succes van de rechtse partij Alternative für Deutschland doet uitwijzen. Merkel wil echter een Europese geïntegreerde respons die de lasten eerlijk verdeelt en een einde maakt aan het Dublin-systeem. Dit voorstel fungeert als tikkende tijdbom en dient vóór eind juni Europese overeenstemming te hebben bereikt, anders is het einde verhaal voor Merkel, evenals voor een soepel immigratiebeleid.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 21-06-2018

Italiaans ultimatum voor Europa

Italië weigert een humanitair schip met daarop meer dan 600 migranten toe te laten tot zijn havens. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, gooit het roer om, schrijft

 

Judith Sunderland voor OpenDemocracy. Italië draagt een van de zwaarste lasten in het Europese opvangbeleid van migranten en wordt internationaal gezien als leider in maritieme reddingsoperaties. Als het aan Salvini ligt, komt daar nu een eind aan. De populistische regering vindt dat Italië door andere lidstaten in de steek is gelaten en dat het land lange tijd alleen stond in een humanitaire crisis, waar ze nu letterlijk haar poorten voor sluit. Het ultimatum voor méér Europese solidariteit is gesteld. Helaas zijn de consequenties niet zonder risico’s voor de rechten voor de mens.

 

Foto: Flickr/IFRC

 

Laatste update: 11-06-2018

Russische inmenging in verkiezingen

Voor de Atlantic Council schrijft Ashish Kumar Sen dat Rusland de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten (in november) probeert te beïnvloeden. Door middel van 

 

cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie probeert Poetin westerse en democratische waarden aan te tasten. De VS is niet het enige land dat kampt met Russische inmenging in verkiezingen. Met deze infiltratie tracht Rusland verdeeldheid te zaaien tussen de landen van het trans-Atlantische bondgenootschap, en dat lijkt te lukken. Echter, de Russische dreiging benadrukt opnieuw het belang van het behouden van een goede relatie tussen Europa en de VS en daarbij het versterken van de NAVO.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-06-2018

Populistisch versus pro-Europa

Europa heeft er een nieuwe uitdaging bij: Italië. Nu zich daar een populistische regering met kritische blik op Europa heeft gevormd, zal Europa worden geteisterd door een conservatieve

 

koers, schrijft Mark Leonard voor Project Syndicate. Het is voor het eerst dat zowel linkse als rechtse populisten en EU-sceptici zich in zulke mate hebben verenigd en het is voor Europa een dagtaak om het Europese project bijeen te houden. De status quo zal dit niet kunnen garanderen, daar zijn ook pro-Europeanen zich van bewust. Zij zullen hoe dan ook scepticisme in moeten dammen, willen zij datgene wat Europa vorm geeft behouden. De tijd zal uitwijzen welke beweging meer grip verovert op de toekomstige koers van Europa.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 07-06-2018

Escalatie in Oekraïne?

Door velen wordt de situatie in Oekraïne gezien als een slapend conflict. Echter, voor The National Interest schrijft Lyle Goldenstein dat het conflict in Oekraïne kan worden gezien als 

 

een van de grootste gevaren voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Goldenstein stelt een scenario waarin Rusland zich bedreigd voelt door een grote toename in militaire steun van de VS aan Oekraïne. Als reactie zal Rusland zijn ‘escaleren om te de-escaleren’-strategie inroepen, waarbij een nucleaire aanval geoorloofd is. Hiermee wil Goldenstein laten zien dat we ons niet moeten laten misleiden door woorden als ‘frozen conflict’, want ook in Oekraïne ligt escalatie op de loer.

 

Foto: Flickr/Ivan Bandura

 

Laatste update: 04-06-2018

Fortress Europe?

Naarmate het vormen van een nieuw EU-budget dichterbij komt intensiveert het debat over het toewijzen van middelen aan grensbeveiliging, migratie en integratie. Voor Euractiv

 

schrijven Andrei Schwartz en Bogdan Neagu dat het tijd is om een migratiecrisis in te calculeren in de begroting, zeker na de grote mate van kritiek op de afhandeling van de humanitaire crisis in 2015. Het is nu zaak een evenwicht te vinden tussen het traditionele beleid en nieuwe prioriteiten zoals grensbewaking. De samenstelling van het nieuwe budget zal invloed hebben op het beleid van de EU; wordt migratie tegengehouden of worden integratie en migratie gestimuleerd?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 28-05-2018

EII: Positief of negatief?

In november 2017 kwam president Macron met het idee voor een European Intervention Initiative. Het voorstel is om een gezamenlijk budget en een collectieve strategie te vormen voor

 

interventies. Voor European Council on Foreign Relations schrijft Nick Witney dat er echter nog veel twijfels zijn onder de lidstaten. Het EII wordt gezien als puur Frans eigenbelang. Daarnaast zou het initiatief de NAVO ondermijnen. Naast deze twijfels worden er ook positieve aspecten benoemt van het EII, zoals het vormen van een zelfstandig Europa. Voor nu is het zaak de lidstaten te overtuigen van deze positieve aspecten om het initiatief tot een succes te brengen.

 

Foto: Flickr/European Union Naval Force

 

Laatste update: 24-05-2018

Een speciale samenwerking?

Voor Open Europe schrijft Aarti Shankar over de voortuitzichten voor een defensie- en veiligheidssamenwerking tussen het Verenigd Koningrijk en de EU. Ondanks het

 

ambitieuze voorstel van de Britten voor een sterke en diepgaande samenwerking op het gebied van onder andere interne, externe en cyberveiligheid is er nog geen praktisch kader. Volgens Shankar moet eerst de onenigheid rond Galileo, de het satellietnavigatiesystem van de EU, worden opgelost voordat een diepgaande veiligheidssamenwerking zich kan vormen. Daarnaast worden er een aantal andere obstakels besproken die de samenwerking in gevaar brengen. Kunnen het VK en de EU hun onenigheden oplossen en een speciale samenwerking aangaan of valt het ambitieuze plan in het water?

 

Foto: Public Domain Pictures

 

Laatste update: 17-05-2018

Europese ‘Power Play’ in de Westelijke Balkan?

Simon Nixon schrijft voor The Washington Journal over de Westelijke Balkan, een van Europa’s dringendste uitdagingen op het gebied van internationale veiligheid en stabiliteit. Vandaag

 

vindt na 15 jaar opnieuw een EU top plaats in Sofia. Nixon beschrijft aan de hand van drie punten waarom enkel gesproken gaat worden over partnerschap en nog niet over lidmaatschap, aangezien de landen nog lang niet voldoen aan het Europese acquis communautaire. Maar in een internationale orde die momenteel wordt blootgesteld aan externe dreiging en machtsverschuivingen, is er wellicht behoefte aan een ander soort strategie met meer daadkracht. Hieruit ontstaat automatisch de vraag in welke mate de geopolitieke noodzaak van het machtsvacuüm in de Westelijke Balkan de invulling van het partnerschap zal beïnvloeden.

 

Foto: Flickr/Oleg Popov

 

Laatste update: 17-05-2018

Europese invloed in het Midden-Oosten

Op 8 mei besloot president Trump uit de Iran-deal te stappen. Voor European Council on Foreign Relations schrijft Ellie Geranmayeh dat deze beslissing de spanningen in het

 

Midden-Oosten verhoogt. Een confrontatie met Iran lijkt onvermijdelijk. Europa zal door middel van diplomatie haar veiligheidsbelangen in het Midden-Oosten moeten behartigen. Geranmayeh oppert zes stappen die Europese leiders moeten nemen om te laten zien dat Europa de politieke wil heeft om de instabiliteit in de regio aan te pakken. Zal Europa uiteindelijk de leiding nemen in veiligheidskwesties in het Midden-Oosten of zal de Europese relevantie op het gebied van internationale veiligheid aanzienlijk verminderen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 14-05-2018

Grondwet aanpassen of ophouden?

Afgelopen maandag is Vladimir Poetin opnieuw geïnaugureerd als president van Rusland. Voor Die Welle schrijft Roman Goncharenko wat de verwachtingen zijn van zijn nieuwe

 

presidentstermijn. Er wordt gespeculeerd dat Poetin de herverkiezing zal zien als steun voor zijn huidige politieke beleid en daarom zijn autoritaire binnenlandpolitiek niet zal aanpassen. Daarnaast zal hij waarschijnlijk de relaties met het Westen beperken tot het minimum. Als laatste wacht hem een belangrijke beslissing: in de Russische grondwet staat dat een president maar twee achtereenvolgende termijnen mag dienen. Treed hij af na deze presidentstermijn of verandert hij de grondwet?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 08-05-2018

Cohesiefonds en de staat van rechtsstaat

De Europese belastingbetaler steunt onliberale, populistische overheden in Polen en Hongarije, schrijft Guy Verhofstadt voor Project Syndicate. Deze extreemrechtse overheden hebben

 

geen respect voor de rechtsstaat en tasten het democratische beeld van de EU aan. Bij de volgende opstelling van het cohesiefonds zal de EU sterk in haar schoenen moeten staan en laten zien dat ze de ondemocratische ideeën van de leiders in Polen en Hongarije niet accepteert. De acties van de overheden zullen moeten worden gemonitord en het uitbetalen van het cohesiefonds moet gebaseerd zijn op het tonen van respect voor Europese normen en waarden.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 03-05-2018

partners
(c) 2006 - 2018, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.