Internationale veiligheid
Zet in op de onconventionele oorlog

Oorlogvoering zal in de toekomst steeds meer een combinatie worden van conventionele en onconventionele benaderingen, stelt Ian Langford voor The Strategy Bridge. Sinds de tweede

 

helft van de twintigste eeuw bestaat het merendeel van militaire operaties al uit reacties op onconventionele dreigingen, zoals guerrilla’s en terrorisme. Het is waarschijnlijk dat deze trend zich door zal zetten, waarbij conventionele en onconventionele manieren van oorlog voeren steeds meer gemengd raken. Het is volgens Langford dan ook van belang dat strijdkrachten dit veranderende karakter van oorlogvoering erkennen en naast hun conventionele strijdkrachten ook inzetten op het versterken van hun onconventionele capaciteiten.

 

Foto: Eielson Air Force Base

 

Laatste update: 06-12-2018

Wat brengt de nieuwe klimaattop?

Amy Myers Jaffe gaat voor Defense One in op de klimaattop in Katowice, Polen, die in de eerste helft van december wordt gehouden. Deze top zal de meest significante klimaattop zijn

 

sinds de ondertekening van het Akkoord van Parijs in 2015. Een belangrijk onderdeel van het programma is de financiering van verduurzaming, vooral met betrekking tot ontwikkelingslanden, die hiervoor steun ontvangen van geïndustrialiseerde staten. De Verenigde Staten zullen, ondanks hun terugtrekking uit het Akkoord van Parijs, ook aanwezig zijn. Maar het opzetten van een framework voor financiering zal zonder Amerikaans leiderschap lastig worden. Wat zal de top in Katowice voortbrengen?

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 03-12-2018

Een wedloop op de Noordpool

Voor het overgrote deel van de wereld betekent klimaatverandering een catastrofe, maar voor een klein aantal noordelijke staten biedt zij juist kansen. In The Conversation

 

schrijft Mara Oliva over de impact van klimaatverandering op het geopolitieke landschap van de Noordpool. Als gevolg van smeltend ijs worden in rap tempo nieuwe grondstoffen beschikbaar en kunnen nieuwe handelsroutes worden gebruikt. Vooralsnog hebben enkel Noorwegen en IJsland een erkende claim op een deel van het Arctische gebied. Voor de andere landen is de wedloop dus begonnen.

 

Foto: U.S. Department of Defense

 

 

Laatste update: 29-11-2018

Verontrusting over vrijhandel

De EU en China zijn een offensief gestart in de Wereldhandelsorganisatie tegen de importheffingen van de VS. Het beroep dat de VS doet op de bescherming van de nationale

 

veiligheid is volgens hen illegaal. Voor Politico stelt Jakob Hanke dat deze aanval uniek is, aangezien landen normaal gesproken een beroep op de nationale veiligheid niet in twijfel willen trekken. De Europeanen en de Chinezen stellen nu dat wanneer alles een kwestie van nationale veiligheid wordt de afgesproken vrijhandelsregels al hun waarde verliezen.

 

Foto: Flickr/World Trade Organization

 

Laatste update: 22-11-2018

Groeien India en Rusland uit elkaar?

Wat is de toekomst van banden tussen India en Rusland? Voor de Royal United Service Institute schrijft Aaditya Dave over de toenemende aandacht die India heeft voor de VS. Dit komt met

 

name door China’s groeiende rol in de Indische Oceaan en het feit dat Rusland hier geen significante rol kan spelen. De Russen zijn aan de andere kant in toenemende mate zich gaan focussen op India’s buurland, Pakistan. Toch stelt Dave dat India en Rusland altijd sterk verbonden met elkaar zullen blijven.  De lange historie die hun samenwerking kent, zal niet snel opgegeven worden.

 

Foto: President of Russia

 

 

Laatste update: 15-11-2018

Frankrijk voortrekker voor de vrede?

Wat vertelt het nieuw opgerichte Paris Peace Forum ons over Frankrijk en de rest van de wereld? Over deze vraag buigt Célia Belin zich voor Brookings. Van 11 tot en met 13 november

 

komen 2.500 vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven NGO’s en andere organisatiesop uitnodiging van president Macron bijeen in de Franse hoofdstad voor de eerste versie van dit Forum. Het Forum moet volgens Belin gezien worden als een poging om nieuwe oplossingen te vinden voor internationale spanningen en tevens het multilateralisme doen herleven. Door dit initiatief laat Frankrijk daarnaast zien dat het op dit gebied graag de leiding wil nemen.

 

Foto: Flickr/OECD

 

Laatste update: 12-11-2018

Nieuwe tactiek in cyberdomein

De wijze waarop het Amerikaanse Cyber Command Russische inmenging in de Congresverkiezingen probeert tegen te gaan is volgens Evan Perkoski en Michael Poznansky baanbrekend.

 

Voor Defense One stellen zij dat, hoewel anonimiteit in het cyberdomein meestal de standaard is, CyberCom juist direct contact zoekt met Russische agents. De reden hierachter heeft waarschijnlijk met het doel van de missie te maken. Door Rusland niet alleen te waarschuwen, maar juist aan te tonen dat men in staat is individuele agents te identificeren, kunnen zij mogelijk weerhouden worden van het verspreiden van desinformatie. Zal deze tactiek het gewenste effect hebben?  

 

Foto: U.S. Cyber Command

 

Laatste update: 01-11-2018

Rechtspopulisme overwint in Brazilië

Na een sterk gepolariseerde campagne heeft Brazilië een nieuwe president gekozen, genaamd Jair Bolsonaro. In The Conversation gaat Helder Ferreira do Vale in op de verkiezingen

 

van afgelopen weekend en verklaart hij hoe de rechts-populist de strijd heeft kunnen winnen. Hij staat bekend om zijn omstreden uitspraken omtrent het afschaffen van mensenrechten en het adoreren van de voormalige militaire dictatuur. Bolsonaro gaat de strijd aan met de gevestigde orde en wist volgens Ferreira de verkiezingen te winnen door uit de woede te tappen omtrent de corruptieschandalen. 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 29-10-2018

Een nieuw perspectief?

Voor het nieuwste nummer van Atlantisch Perspectief gaat Casper Veldkamp in op de veranderende wereldverhoudingen, die een verschuiving van het machtszwaartepunt van de

 

Atlantische naar de Grote Oceaan tot gevolg kunnen hebben. Europese en trans-Atlantische samenwerking heeft de afgelopen jaren deuken opgelopen, zo kreeg de Europese Unie met verschillende crises te maken en nam de Amerikaanse betrokkenheid af. Tegelijkertijd benutten Rusland en vooral China kansen. Volgens Veldkamp betekent dit dat het hoogtepunt van trans-Atlantische betrekkingen waarschijnlijk voorbij is en dat er een verschuiving van macht naar Azië zal plaatsvinden. Wat zou dit voor Europa en Nederland kunnen betekenen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 29-10-2018

Een geschenk aan Rusland

Het voornemen van de Trump-regering om zich terug te trekken uit het INF-verdrag is een “gift to Russia”, zo stelt Tom Nichols voor The National Interest. Hoewel de Russen het

 

verdrag zelf niet in acht blijken te nemen, zal Amerikaanse terugtrekking de NAVO ondermijnen en de veiligheid van Europa in gevaar brengen. Moskou zou dit namelijk kunnen gebruiken om nucleaire dreiging te uiten tegenover Europa. De Trump-regering moet volgens Nichols, in overleg met bondgenoten, de Russen terug aan de onderhandelingstafel krijgen om te laten zien dat men zich niet laat intimideren. Wat voor gevolgen zou Trumps plan anders kunnen hebben?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 25-10-2018

Doen nucleaire wapens er toe?

De consensus is dat nucleaire wapens de internationale politiek voorgoed hebben veranderd. In Foreign Affairs vraagt John Mueller zich af hoe een wereld zonder nucleaire wapens eruit

 

ziet. Volgens Mueller wordt de impact van de wapens hevig overdreven. De ervaring van de afgelopen zeventig jaar leert ons dat nucleaire wapens zelf weinig veranderen en dat enkel de hysterie rond de wapens van invloed is. Het zijn niet de nucleaire wapens die de meeste slachtoffers maken, maar de angst ervoor. In plaats van onszelf doodstaren op de nucleaire wapens van Noord-Korea, stelt Mueller dat we ons moeten richten op het vestigen van normale relaties.

 

Foto: Picryl

 

Laatste update: 18-10-2018

Terugslaan in de informatieoorlog

Hoe kan het Westen zich verzetten tegen de Russische informatieoorlog in Oost-Europa? Die vraag stelt Radu Magdin voor Defense One. Traditionele methoden tegen dergelijke

 

propagandacampagnes, zoals factchecken, blijken namelijk steeds minder effectief. Een toekomstige aanpak moet daarom, volgens Magdin, een nieuwe focus, betrokkenheid en manier van denken bieden. Voorbeelden van toekomstige antipropagandamethoden zijn dan ook het brengen van een positieve boodschap, het benadrukken van werkelijke omstandigheden in Rusland en het tonen van zelfvertrouwen, maar ook bescheidenheid, op het gebied van communicatie. Zou een dergelijke benadering effect kunnen hebben?

 

Foto: Flickr/Dmitry Dzhus

 

Laatste update: 15-10-2018

Het belang van hypersonische wapens

Voor Forbes pleit Dave Deptula voor het belang van de ontwikkeling van hypersonische wapens door de Amerikaanse krijgsmacht. Dit type wapens kan de snelheid van geluid meer

 

dan vijf keer overtreffen en heeft daarom de potentie om oorlogvoering compleet te veranderen. Deptula stelt dat hoewel de Verenigde Staten zich al wel bezighouden met hypersonische wapens, aanzienlijk meer aandacht nodig is, wil het land Rusland en China op dit gebied overtreffen. Dit is van groot belang, aangezien het verliezen van deze ‘strijd’ vergaande consequenties kan hebben. Wat kan dit in de toekomst op militair gebied betekenen?

 

Foto: U.S. Air Force

 

Laatste update: 08-10-2018

Twitter als strijdtoneel

Voor Foreign Policy schetsen Peter W. Singer en Emerson Brooking een schokkend beeld voor de toekomstige oorlog. De strijd zal niet langer op het slagveld worden uitgevochten, maar

 

op socialemediaplatforms als Twitter en Facebook. Door het ridiculiseren van de tegenstander of het verspreiden van fake news kunnen partijen hun invloed uitbreiden. Voor overheden wordt het onmogelijk om te onderscheiden wat feit en fictie is, laat staan voor burgers. Het zal belangrijker worden de perceptie te schetsen dat je aan de winnende hand bent dan dat je dit daadwerkelijk bent.

 

Foto: Flickr/Khalid Albaih

 

Laatste update: 04-10-2018

Een internationale klimaatalliantie

Valt ons klimaat nog te redden? De klimaattop van 2015 in Parijs was een belangrijke diplomatieke stap richting een oplossing, maar in Foreign Policy stelt Richard Samans dat enkel

 

deze afspraken onvoldoende zijn. Samans pleit voor een bredere aanpak waarbij een internationale alliantie wordt gevormd van grote economieën die bereid zijn het klimaatprobleem aan te pakken. Binnen deze alliantie moet men verder kijken dan de conventionele middelen zoals het belasten van fossiele brandstoffen. Het gehele scala aan economische toepassingen zal moeten worden ingezet.

 

Foto: Flickr/United Nations Photo

 

Laatste update: 27-09-2018

Een gezamenlijke strijd tegen het ICC

Is het in het belang voor de Afrikaanse landen om te strijden tegen het Internationaal Gerechtshof (ICC)? Deze vraag stelt Nicole Fritz zich voor Aljazeera. De kritiek van de Afrikaanse

 

leiders is dat het ICC er enkel is om de westerse belangen te behartigen. Na de felle kritiek op het ICC door de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton, lijken de Afrikanen de perfecte bondgenoot te hebben gevonden. Echter, voordat Afrika een alliantie vormt, moeten de Afrikaanse leiders nog eens goed nagaan waarom zij twintig jaar geleden de grootste supporters waren voor de oprichting van het ICC.

 

Foto: Flickr/United Nations Photo

 

Laatste update: 20-09-2018

Geneefse Conventies voor het digitale tijdperk

Vanwege het opkomend belang van cyberoorlogvoering argumenteert Tarah Wheeler in Foreign Policy dat er dringend behoefte is aan “digital Geneva Conventions”. Want waar de

 

huidige conventies regels vastleggen rondom conventionele oorlogvoering, zijn deze niet van toepassing op cyberaanvallen. Internationale richtlijnen over de definitie van dergelijke aanvallen, of hoe deze vergolden moeten worden, bestaan momenteel nog niet, maar zijn volgens Wheeler wel van essentieel belang. Zonder een nieuwe, digitale conventie zal men namelijk altijd kwetsbaar blijven voor deze vorm van oorlogvoering.

 

Foto: Soldiers Magazine

 

Laatste update: 13-09-2018

Een nieuwe grote oorlog?

Mochten de huidige spanningen tussen de grootmachten leiden tot een nieuwe grote oorlog, dan staan de westerse strijdkrachten er niet goed voor, stelt Jyri Raitasalo in The National Interest. Westerse landen

 

zouden volgens Raitasalo sinds het einde van de Koude Oorlog namelijk verkeerde prioriteiten hebben gesteld rond hun militaire verdediging. Zo hebben veel Europese landen hun militaire apparaat drastisch verkleind en is er te veel aandacht geweest voor nieuwe technieken en manieren voor oorlog voeren. Hoe heeft deze situatie kunnen ontstaan en wat betekent dit voor de toekomst?

 

Foto: Flickr/The U.S. Army

 

Laatste update: 10-09-2018

Crash! Het begin van toekomstige oorlogen

Julian Lindley-French schetst een grimmig scenario van de manier waarop toekomstige oorlogen kunnen beginnen. Offensieve cybercapaciteiten spelen hierin een veel grotere rol

 

dan (Europese) politieke leiders willen aannemen. Hoewel er veel gepraat wordt over ‘resilience’ (weerbaarheid), is kritieke infrastructuur zoals het elektriciteitsnet veel kwetsbaarder dan men misschien denkt. “Defeat could happen at a stroke simply because government would be powerless to respond, and society would simply have no idea how to respond”. Hoe kunnen democratieën zich wel beschermen tegen deze vorm van oorlogvoering?

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 30-08-2018

Plannen voor een nieuwe wereldorde

De relatie tussen Europa en de VS veranderde al vóór Donald Trump en zijn provocaties, betoogt Heiko Maas in Handelsblatt. Maas staat daarom sceptisch tegenover het gewoonweg

 

‘uitzitten’ van dit presidentschap: de onderliggende oorzaken van de verwijdering tussen de trans-Atlantische bondgenoten zullen niet zomaar verdwijnen na Trump. Wat betekent dit specifiek voor Duitsland en de Duitse positie in Europa?

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 23-08-2018

China’s oliekaart

China onderneemt stappen om in de toekomst de oliekaart te kunnen spelen tegen de VS, schrijft Yueyi Chen voor Global Risk Insights. Tegen de achtergrond van de handelsoorlog met de

 

Amerikanen gaat China nauwere banden aan met Rusland en Iran, ondanks de Amerikaanse sancties tegen de Islamitische Republiek. Rusland heeft op zijn beurt nieuwe handels- en investeringspartners nodig als gevolg van de verzuurde relatie met het Westen. Een goede relatie met China en Rusland kan doorslaggevend zijn voor Iran om zijn cruciale energiesector overeind te houden.

 

Foto: Flickr/Paul Lowry

 

Laatste update: 16-08-2018

Oorlogvoering tussen nucleaire mogendheden

De VS en Rusland zien elkaar als potentiële vijanden. Hoe ze daarmee omgaan, laat grote verschillen zien. Zachart L. Morris analyseert voor The Strategy Bridge de manier waarop beide

 

landen zich voorbereiden op toekomstige oorlogvoering, en de rol van nucleaire wapens daarin. Rusland erkent de beperkingen die nucleaire wapens met zich meebrengen, en probeert die beperkingen juist maximaal te benutten. De concepten van de VS, daarentegen, worden ondergraven en minder effectief. Het Amerikaanse leger richt zich bijvoorbeeld weer op grootschalige operaties tegen een grote vijand, die kunnen escaleren in een nucleair conflict, terwijl Rusland zich meer richt op ambigue methoden, met kleinere, flexibele eenheden.

 

Foto: publicdomainpictures.net

 

Laatste update: 09-08-2018

Djibouti in de val

Voor Foreign Policy schrijft Amy Cheng over het schuldprobleem van Djibouti. Het strategisch gelegen Afrikaanse landje heeft miljarden geleend bij China voor infrastructurele

 

projecten rond het Belt & Road initiatief, misschien wel meer dan het terug kan betalen. In Sri Lanka leidde een vergelijkbare situatie vorig jaar tot de overdracht van een groot belang van een haven aan China. Deze situatie zou Amerikaanse beleidsmakers zorgen moeten baren. De VS opereert in Djibouti de enige militaire basis in Afrika, en ook China heeft hier een basis. De afhankelijkheid van China zou effecten kunnen hebben op de Amerikaanse basis.

 

Foto: U.S. Airforce

 

Laatste update: 02-08-2018

Chinees-Russische oorlog?

Zowel Rusland als China plaatsten raketten met nucleaire capaciteiten langs hun gedeelde grens. Bereiden de landen zich voor op een oorlog? Voor The National Interest schrijft Eugene

 

K. Chow dat deze regio in het verleden een belangrijke bron van spanning is geweest door de historische en economische belangen die Rusland en China hebben in het gebied. Echter, de huidige militaire opbouw en modernisering van wapens is geen agressief machtsspel maar juist een teken van vertrouwen. Dit vertrouwen kan schadelijk zijn voor de VS gezien de Chinese en Russische afkeer voor Amerikaans leiderschap in Azië.

 

Foto: President of Russia

 

Laatste update: 26-07-2018

Turkije als nucleaire grootmacht?

Voor The Interpreter schrijft Wayne McLean dat nucleaire wapens anno 2018 worden gebruikt als veiligheidsvaluta. Nucleaire aspiranten eindigen niet meer aan de galg, zoals

 

Sadam Hoessein destijds, maar kunnen hun nucleaire capaciteit gebruiken om legitimiteit te verkrijgen op het internationale toneel, zie Kim Jong-un. Dit stimuleert potentiele ‘proliferators’, zoals Turkije, om het nucleaire pad te bewandelen. Zeker nu de relatie met de NAVO onder Trump onder druk staat en de terugtrekking van Amerikaanse kernwapens van Turks grondgebied tot de mogelijkheden behoort. Het vernieuwde autoritaire Turkse systeem, grote investeringen in nucleaire energie en een internationale orde die proliferatie beloont, maakt de komst van een nucleair Turkije waarschijnlijker dan ooit tevoren.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 19-07-2018

Strijd tegen conflict mineralen gewonnen?

Is de strijd tegen conflictmineralen gewonnen? Dirk-Jan Koch bespreekt in de nieuwe editie van Atlantisch Perspectief de rol van grondstoffen in Afrikaanse conflicten. Hoe reageren de VS en EU? Welk effect hebben hun maatregelen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-07-2018

Ambitieus, maar vaag

De overwinning van Andrés Manuel López Obrador, ook wel AMLO, tijdens de Mexicaanse presidentsverkiezingen biedt zowel kansen als onzekerheden. Voor Brookings Institution schrijft

 

Vanda Felbab-Brown dat de verkiezing van AMLO de ontevredenheid van de Mexicaanse burgers over de corruptie en economische ongelijkheid weerspiegelt. AMLO wil deze problemen oplossen, echter ondanks zijn ambitieuze plannen blijft zijn agenda vaag. Wel heeft de nieuwe president beloofd om samen te werken met Trump. De grootste uitdaging hierbij zal zijn om niet de individualistische stijl van Trump over te nemen. Want waar Trump probeert Amerikaanse instellingen te beschadigen, zal AMLO de rechtsstaat in Mexico moeten versterken om zo een nieuwe start te maken.

 

Foto: Flickr/Mundo al Revés

 

Laatste update: 05-07-2018

Midlife crisis voor non-proliferatieverdrag

Voor NATO Review Magazine bespreekt Jacek Durkalec de evolutie en huidige stand van zaken van het non-proliferatieverdrag. Na 50 jaar zit het verdrag volgens Durkalec

 

in een ‘midlife crisis’. Hoewel het verdrag heeft bijgedragen aan het terugdringen van de verspreiding van nucleaire wapens, heeft het minder vooruitgang geboekt op het gebied van denuclearisatie. De deelnemende staten aan het verdrag hebben uiteenlopende ideeën over het tempo hiervan. Ook de NAVO kan haar nucleaire afschrikkingsstrategie niet opgeven gezien de nucleaire dreiging vanuit Rusland. Door de veranderde veiligheidssituatie in de wereld zal het verdrag getest worden op zijn veerkrachtigheid. Zal het standhouden of instorten?

 

Foto: Flickr/SDASM Archives

 

Laatste update: 02-07-2018

FARC-vredesakkoord in gevaar?

Colombia heeft een nieuwe president: de rechtse kandidaat Iván Duque. Voor RUSI schrijft Charlie de Rivaz dat deze overwinning het FARC-vredesakkoord mogelijk in gevaar brengt. In

 

tegenstelling tot zijn voorganger, Juan Manuel Santos, is Duque een van de grootste tegenstanders van het akkoord. Ondanks de soms negatieve ontwikkelingen die het akkoord met zich mee heeft gebracht, kan het zorgen voor langdurige vrede in Colombia. Hoewel Duque het akkoord niet wil opheffen wil hij belangrijke wijzigingen maken die de FARC kunnen provoceren om opnieuw geweld te gebruiken. De hoop is dat de nieuwe president het akkoord niet vernietigd maar inziet dat het moet worden verbeterd.

 

Foto: Flickr/Inter-American Dialogue

 

Laatste update: 21-06-2018

De andere kant van Kaliningrad

Voor The Guardian schrijft Julian Borger over de recente satellietbeelden van Kaliningrad die hebben aangetoond dat de stad bezig is met een modernisering van de reeds aanwezige

 

opslagbunkers van het Russisch nucleair wapenarsenaal. Deze beelden impliceren dat Rusland, in een lopend conflict met de NAVO, het dreigingsniveau wil opvoeren door de nadruk te leggen op de mogelijke inzet van kernwapens. De stad is een geostrategische locatie voor beide. Waar de NAVO hoopt uit te breiden, wil Rusland dit koste wat het kost voorkomen. Zo blijkt de stad die deze maand in de schijnwerpers van het WK voetbal staat, toch een duister randje te hebben.

 

Foto: President of Russia

 

Laatste update: 18-06-2018

Een pyrrusoverwinning voor Trump?

Na maanden anticipatie was het eindelijk zo ver: de nu al historische topontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un. Richard Heydarian schrijft voor Al Jazeera over de

 

hernieuwde band tussen de VS en Noord-Korea, die zich begin 2018 nog op de rand van nucleaire escalatie bevond. Het document dat dinsdag werd ondertekend bevatte echter geen duidelijke compromissen, noch gedetailleerde beloftes over complete denuclearisatie van het Koreaanse Schiereiland. Voor Trump telde echter maar één ding: de enorme mediahype rond zijn ‘heldhaftige’ presidentiële ondernemerschap. Maar de werkelijke overwinning ligt bij Kim, die met Trumps handdruk werd gelegitimeerd als de facto dictator, met nog alle wapens intact.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 14-06-2018

America First: Eenzaam aan de 'wereldtop'

De G7-top in Charlevoix, Quebec in Canada kende een bitter einde, maar dat kwam niet geheel onverwacht, schrijft Krishnadev Calamur voor The Atlantic. Trump heeft simpelweg

 

niet veel met multilaterale onderhandelingen, in tegenstelling tot veel andere landen, en geeft de voorkeur aan bilaterale betrekkingen. America First reflecteert dan ook onder meer in het terugtrekken uit verschillende mondiale overeenkomsten. De kans op een succesvolle gemeenschappelijke overeenkomst op handelsgebied bij de G7 lag al niet heel hoog, maar de afstand die in Canada werd gevoeld, is geen goed teken voor de trans-Atlantische betrekkingen. Het is nu aan de overige bondgenoten om de gemeenschappelijke, westerse waarden en democratische beginselen te blijven koesteren en samen alsnog een hoger, multilateraal doel te dienen dan de ‘go it alone’-stijl waar Trump naar streeft.

 

Foto: Flickr/The White House

 

Laatste update: 11-06-2018

Gevaarlijk spel?

Voor The National Interest schrijft Daniel L. Davis kritisch over de uitbreiding van de NAVO tot op de grens van Rusland als onderdeel van het confrontatiebeleid van Amerika richting 

 

Moskou. De mogelijke toetreding van Georgië tot de trans-Atlantische veiligheidsalliantie schaadt de Amerikaanse belangen volgens Lewis eerder dan dat zij de welvaart en stabiliteit bevordert. Mogelijk wordt zelfs een onnodige oorlog uitgelokt met een nucleaire mogendheid. Is deze confrontatie op dit moment een uiteindelijk gevolg van het jarenlange afschrikkingsbeleid, of speelt Amerika simpelweg een gevaarlijk spel?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 07-06-2018

Dynamische diplomatie

Trump en Kim Jong-un draaien als twee onvoorspelbare krachten om elkaar heen. Af en toe komt het tot een dialoog, wederzijdse belofte of diplomatieke overwinning die de wereld 

 

enigszins geruststelt, maar vaker, stellen Victor Cha en Katrin Fraser Katz voor Foreign Affairs, is het zo dat de relatie al is bekoeld voordat deze volledig is opgebloeid en lijkt impulsieve diplomatie de wereldorde te regeren. Wat nodig is, is een strategie met voldoende dwangmethoden die valse hoop uit de weg gaat. Of Trump deze strategie met succes weet toe te passen op de toekomstige diplomatieke top is, echter, zoals altijd, onvoorspelbaar. 

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 04-06-2018

Een einde aan de ‘War on Terror’

Voor International Centre for Counter-Terrorism schrijft Phil Gurski dat oorlogen tegen maatschappelijke kwalen, zoals drugs, zelden succesvol zijn. Deze geven nooit op, in

 

tegenstelling tot bijvoorbeeld landen, die kunnen zich overgeven. Helaas valt de ‘War on Terror’ in de eerste categorie. Gurski stelt dat de militaire benadering in de ‘War on Terror’ moet worden opgeven om daarvoor in de plaats de focus te leggen op veiligheids- en inlichtingendiensten en wetshandhavingsacties. Hoewel militaire acties niet compleet verworpen moeten worden, is het wel tijd afscheid te nemen van de ‘War’ in ‘War on Terror’ en de focus te gaan leggen op alternatieve methodes.

 

Foto: U.S. Army/Capt. Shaun Manley

 

Laatste update: 31-05-2018

Regionale partners in vredeshandhaving

Dit jaar is het 70-jarig jubileum van de vredesoperaties van de Verenigde Naties, een mooi moment om terug te blikken op de evolutie van de vredeshandhaving en na te denken over

 

verbeterpunten. Voor RUSI stelt Alexandria Reid dat de regionale samenwerking de afgelopen jaren is achtergebleven en benadrukt dat de VN hun banden met regionale organisaties moet verbeteren. Met name de samenwerking tussen de VN en de Afrikaanse Unie is aan verandering toe. Echter, voordat dit van de grond kan komen moeten de twee organisaties het eerst eens zijn over de invulling van vredesoperaties, anders zullen strategische verschillen de samenwerking blijven tegenwerken.

 

Foto: Flickr/United Nations Photo

 

Laatste update: 24-05-2018

Wake-up call voor de wereld

Voor The Guardian schrijft Reynaldo Trombetta een opiniestuk met daarin 7 aanbevelingen aan de internationale gemeenschap over de meest effectieve aanpak van het noodzakelijke

 

democratische herstelproces in Venezuela. Het land bereikte afgelopen weekend opnieuw een democratisch dieptepunt met de herverkiezing van dictator Nicolás Maduro. De internationale gemeenschap moet meer druk uitoefenen op Venezuela met steun van Venezolaanse bondgenoten, met name op het gebied van sancties en internationale veroordelingen. De democratische boodschap ligt volgens Trombetta niet in unilaterale acties of militaire interventie. Of de herverkiezing geïnterpreteerd kan worden als dictatoriale voortzetting of eerder als impuls aan het democratisch herstelproces, ligt nu volledig in handen van de internationale gemeenschap.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 24-05-2018

Beschermd, maar ook minder toegankelijk

Voor German Marshall Fund analyseerden Susan Ness en Peter Chase kort de nieuwe Europese wetgeving voor databescherming – ofwel Algemene Verordening

 

Gegevensbescherming (AVG) – en de economische effecten hiervan op de trans-Atlantische relaties. Waar Europa streeft naar de ontwikkeling van een beschermde digitale interne markt, compliceert het tegelijkertijd bestaande en nieuwe handelsrelaties omdat de wet een verbod legt op uitwisseling van dataverkeer met landen buiten de EU die niet voldoende garantie bieden op de bescherming van privacygevoelige data. Zal de EU als sterke handelsmacht andere landen voldoende kunnen stimuleren om zich te verbinden aan een strenger beleid rondom gegevensbeschermingen daarmee als leidend voorbeeld een wereldwijde digitale doorbraak genereren, of zal de nieuwe wet de trans-Atlantische handelsbetrekkingen juist verzwakken?

 

Foto: Flickr/Frank Buschman

 

Laatste update: 14-05-2018

Legaal of legitiem geweld?

De vergeldingsaanval van de VS, het VK en Frankrijk medio april als reactie op de vermeende gifgasaanval door het Syrische leger brengt opnieuw het gevoelige onderwerp over het gebruik

 

van geweld tegen een soevereine staat aan het licht. Gareth Evans bespreekt in een artikel voor The Strategist dat staten in verschillende situaties verschillende redenen geven voor het gebruik van geweld. Daarnaast schrijft hij dat er een belangrijk verschil is tussen legaliteit en legitimiteit, een actie kan legitiem zijn maar tegelijkertijd niet legaal. Uiteindelijk blijft de vraag: wanneer is het geschikt om geweld te gebruiken?

 

Foto: U.S. Marine Corps/Cpl. John M. McCall

 

Laatste update: 03-05-2018

partners
(c) 2006 - 2018, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.