Europa
Een gevaarlijke toekomst

In Foreign Policy wijzen Colin P. Clarke en Ahmet S. Yayla op het echte gevaar voor Turkije: niet de Koerden, maar

 

terugkerende IS-strijders. Nu het kalifaat zo goed als uiteen gevallen is, zoeken veel IS-strijders onderdak in omringende landen als Turkije. Er ontstaan terroristische cellen die louter door hun aanwezigheid het land zullen destabiliseren, mede omdat Turkije gebruikt kan worden als logistieke ‘hub’ voor het voorbereiden van aanslagen. Maar in hoeverre spelen de huidige spanningen binnen het Turkse regime en de toenemende steun voor salafistische jihadistische groepen rond de grenzen met Irak en Syrië hierin een rol?

Foto: Wikpedia

 

 

Laatste update: 19-02-2018

Macron en May in China

Hoe zien Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hun relatie met China? In The Diplomat gaat Georgiana Boboc in op deze vraag aan de hand van reisjes naar China door Macron en May.

 

Begin januari bezocht de Franse president Emmanuel Macron het land, daarna was het de beurt aan de Britse premier Theresa May. Daar waar Macron kwam om zijn positie als leider van de Europese Unie te versterken, lag de focus voor May meer op de commerciële en zakelijke mogelijkheden die China het Verenigd Koninkrijk te bieden heeft na Brexit. Echter, nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, verloor het in de ogen van China een belangrijk voordeel.

 

Foto: Flickr/Number 10

 

Laatste update: 08-02-2018

Praatjes vullen geen gaatjes

Voor Middle East Eye schrijft Kamel Hawwash over de passieve houding die de EU tot nu toe heeft aangenomen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Federica Mogherini verzekerde de

 

Palestijnen de twee-statenoplossing te steunen, hoewel hier nog weinig van terecht komt. Hawwash noemt het Europese beleid ook wel ‘action light’. De VS is daarentegen onderdeel van het kamp ‘action heavy’ en treedt daadkrachtig op . Ook de EU moet rigoureuze beslissingen nemen, volgens Hawwash, anders verliest zij haar prestigieuze reputatie als serieuze bemiddelaar. In principe beschikt de EU over de middelen om in actie komen, maar ze is tot dusver terughoudend. Zal de EU in staat zijn haar woorden te realiseren?

 

Foto: Flickr/EU2017EE Estonian Presidency

 

Laatste update: 08-02-2018

Een duivels dilemma?

Yasmeen Serhan beschrijft in The Atlantic een nieuw Brits dilemma nu sommige Britten een oproep doen voor een tweede Brexit-referendum. Echter, dit keer is de vraag niet óf, maar hoé

 

het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie moet verlaten. Moet het VK bijvoorbeeld in de Europese gemeenschappelijke markt of douane-unie blijven? Of in allebei? Wat zijn de gevolgen voor de Britse economie? En is het VK eigenlijk wel verenigd om de uitdaging van Brexit aan te gaan, zoals de Britse premier constateerde?

 

Foto: Flickr/ Ungry Young Man

 

Laatste update: 01-02-2018

Een sceptisch Polen

Marcin Zaborowski schrijft voor de European Council on Foreign Relations over de positie van Polen in het Europese defensiebeleid en het nieuwe initiatief PESCO.

 

Dit Frans-Duitse initiatief bevordert defensiesamenwerking en ‘cross-border’ industriële samenwerking. Polen werd niet betrokken bij PESCO en heeft dat volledig aan zichzelf te wijten, stelt Zaborowski. Polen keerde de rug naar vele EU-lidstaten en schaadde hiermee de relaties. Bovendien is het Poolse defensieapparaat nauwelijks geïntegreerd in de Europese defensie-industrie en Poolse leiders staan sceptisch tegenover dergelijke integratie. Wat zijn de gevolgen van deze houding voor de Poolse defensie? De dreigingen zowel binnen als buiten Europa nemen toe en Polen zet zijn veiligheid op het spel.

 

Foto: Flickr/ Lukas Plewnia (www.polen-heute.de)

 

Laatste update: 29-01-2018

Duitse dilemma’s

In The Atlantic beschrijft Sumi Somaskanda de dilemma’s van de SPD na de start van nieuwe onderhandelingen over een coalitieregering met Merkels conservatieve blok (CDU en CSU).

 

Hoe ver kunnen de Duitse sociaaldemocraten nog buigen voordat ze breken? Na de verkiezingen in september staat de partij er niet al te goed voor, in tegenstelling tot de opvallende groei van de rechts-populistische AfD. Als de SPD uiteindelijk een coalitie afwijst, zal de politieke onzekerheid zich voortzetten. Maar, als de partij wel een coalitie vormt met Merkel, riskeert zij een verlies van kiezers en serveert de SPD de AfD het argument van ‘geen enkele verandering in Berlijn’ op een gouden dienblad.

 

Foto: Flickr/Markus Spiske

 

Laatste update: 25-01-2018

Het verhaal achter de dreiging

De torenhoge defensie-uitgaven van het Verenigd Koninkrijk zijn vooral het product van uit de hand gelopen lobby-praktijken schrijft Simon Jenkins voor The Guardian.

 

Het VK heeft het grootste defensiebudget in de EU en het tweede grootste van de NAVO. Dit heeft overigens niets te maken met het dreigingsniveau, stelt Jenkins. De krijgsmachtonderdelen lobbyen vurig voor het hoge budget en wijzen vernieuwende en besparende voorstellen af. Als de uitgaven niet in verband staan met het dreigingsniveau, met wat dan wel? Volgens Jenkins is dit te wijten aan slechts één ding: de geschiedenis, die keer op keer al de ijdelheid van de Britten liet blijken.

 

Foto: Royal Air force Lakenheath

 

Laatste update: 25-01-2018

Een federaal Spanje?

Voor Project Syndicate schrijft Miguel Otero-Iglesias over de huidige situatie in Catalonië, die volgens hem vaak verkeerd word begrepen. De onafhankelijkheidsbeweging is lang niet zo

 

democratisch en vredig als men denkt, stelt Otero-Iglesias. Deze beweging is namelijk in strijd met de Spaanse grondwet. De Catalaanse separatisten schenden zelfs het autonome statuut van Catalonië. Van simpelweg een referendum houden of meer fiscale autonomie is geen sprake, het is gecompliceerder dan dat. Daarnaast maakt de separatistische beweging zich schuldig aan institutioneel geweld om de Spaanse staat onder druk te zetten. Catalanen hebben al eigen belastingautoriteiten en andere soortgelijke staatsorganen voor een toekomstige ‘Catalaanse Republiek’. Otero-Iglesias stelt dat een federaal Spanje wellicht de oplossing kan zijn voor de Catalaanse onafhankelijkheidscrisis.

 

Foto: Flickr/Adolfo Lujan

 

Laatste update: 22-01-2018

Wat een lijst kan doen

In DeutscheWelle beschrijft de voormalige Amerikaanse diplomaat Daniel Fried de groeiende angst voor het zogenaamde ‘Kremlin Rapport’ onder de Russische elite.

 

Eind januari zal de Amerikaanse overheid een gedetailleerd rapport aan het Congres overhandigen waarin het de namen van oligarchen met nauwe banden met president Vladimir Poetin publiceert. Dit alles heeft te maken met de verwachte Russische inmenging gedurende de presidentsverkiezingen van 2016: Russische oligarchen zijn dan ook bang om op een Amerikaanse ‘sanctielijst’ te komen. Maar in het verleden zijn er vaker sancties opgelegd, waarom is de Russische elite dan nu zo bang? En wat zijn de verdere consequenties van het Kremlin Rapport?

 

Foto: Flickr/Larry Koester

 

Laatste update: 22-01-2018

Einde aan Atlanticisme?

Duitsland moet het post-Amerikaanse machtsvacuüm opvullen, maar kan dat helemaal niet, stelt Anna Sauerbrey in The New York Times.

 

Duitsland worstelt sinds het aantreden van Trump met de vraag hoe het eerst vanzelfsprekende Amerikaanse leiderschap zich ontwikkelt. Maar in plaats van inzicht verkrijgen in de VS, richt het debat zich op de Duitse interne problemen. Ondanks blijvend sterke economische, militaire en culturele banden is er een sterke anti-Amerikaanse stroming in Duitsland in opkomst, waarvan de wortels al liggen in het G.W. Bush-tijdperk. Hoe kan deze stroming geduid worden, en wat betekent zij voor Duits en Europees Atlanticisme?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-01-2018

Theepot-diplomatie Duitsland en Turkije

In Politico bespreken Matthew Karnitschnig en Zia Weise de recente ontmoeting tussen de Duitse en Turkse ministers van Buitenlandse Zaken, een goed voorbeeld van ‘theepot-diplomatie’.

 

Een interessante aangelegenheid met het oog op de ernstig verslechterde Duits-Turkse relatie het afgelopen jaar. De reden, aldus Karnitschnig en Weise: de kosten die deze verslechtering van de relatie met zich meebracht voor zowel Duitsland als Turkije. Het feit dat noch Duitsland noch Turkije dit jaar verkiezingen zal houden, verklaart volgens Karnitschnig en Weise de timing van de ontmoeting. De vraag blijft: kunnen Turkije en Duitsland hun verschillen overbruggen?

 

Foto: Flickr/Charles Haynes

 

Laatste update: 16-01-2018

Een nieuw Oostenrijk-Hongarije?

Oostenrijk heeft een nieuwe, rechtse coalitie onder leiding van de jeugdige Sebastian Kurz. Moet Europa zich hier zorgen om maken, vraagt Matthew Karnitschnig zich af?

 

De nieuwe regering, met daarin de centrumrechtse ÖVP en de extreemrechtse FPÖ, stelde direct dat Oostenrijk hard wil werken om Europa verder vorm te geven. Dat is precies waar pro-Europese leiders zich druk om maken. De FPÖ heeft een aantal verregaande, nationalistische standpunten, voornamelijk op het punt van migratie. In Brussel zijn ze bang dat Oostenrijk dezelfde kant op gaat als sommige andere landen in Centraal-Europa. Een anti-Europese alliantie tussen Hongarije en Oostenrijk zou veel problemen kunnen opleveren voor de Europese Unie.

 

Foto: Flickr/EU2017EE Estonian Presidency

 

Laatste update: 21-12-2017

Deadline gehaald, maar vraag niet hoe

Vol trots presenteerde Theresa May samen met Jean Claude Juncker de eerste Brexit-overeenkomst, maar volgens Conor Quinn was het voor May meer geven dan nemen.

 

Toen het pro-Brexit-kamp vorig jaar zijn zin kreeg en Groot-Brittannië uit de EU zou stappen, was de gedachte dat géén deal zelfs beter zou zijn dan enige concessies van Groot-Brittannië aan de EU. In het eerste officiële verlatingsverdrag heeft Theresa May echter op alle fronten moeten inbinden. Hoewel zij en vooral Boris Johnson en Ian Duncan Smith hard blaffen, hebben ze niet doorgebeten. Met verdere, zware onderhandelingen in het vooruitzicht, is het de vraag of May in staat zal zijn om zichzelf te blijven voorhouden dat een ‘hard-Brexit’ er nog steeds in zit.

 

Foto: Flickr/EU2017EE Estonian Presidency

 

Laatste update: 14-12-2017

Marshallplan voor Afrika is symptoombestrijding

Op de Afrika-Top in Abidjan draait het om het stoppen van migratie uit Afrika. Volgens Irene van der Linde van de Groene Amsterdammer is Europa meer gebaat bij een eigen legaal migratiesysteem.

 

In Abidjan sprak Merkel over haar Marshallplan voor Afrika: ‘Het is heel belangrijk dat we Afrikanen helpen en zo illegale migratie tegenhouden’. Volgens Van der Linde is het probleem dat Europese leiders gefixeerd zijn op het stoppen van elke vorm van migratie, met als gevolg een toename van investeringen in Europese grensbewaking en een toename van het aantal doden onder migranten. Met andere woorden: dit Marshallplan voor Afrika is volgens Van der Linde vooral symptoombestrijding en er moet naar alternatieven worden gezocht. Als voorbeeld noemt ze de manier waarop Spanje het migratieprobleem in 2006 geleidelijk aan wist in te dammen, en Canada waar de afgelopen twee jaar twee keer zoveel migranten arriveerden als in Italië. Door een slim systeem van registratie en verlening van werkvergunningen kwam het niet tot een migratiecrisis.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-12-2017

Polen: anti-westers en russofoob, of toch niet?

De Poolse regering keert zich steeds verder af van de EU, maar beaamt eveneens geen pro-Russische koers te varen. Dit laatste gegeven is onwaar, stelt Ekke Overbeek van Raam op

 

Rusland. “Als Europa ons straks de rug toekeert en knopploegen hier over straat gaan, zal Rusland van ons eisen dat we de rechten van minderheden respecteren en een vredesmacht sturen. Het ergste is dat ze zullen komen op onze uitnodiging, want wij zullen vastlopen in onze eigen onmacht en chaos.“ Deze woorden van de onlangs overleden Poolse oud-verzetsman en gerenommeerd regisseur, Andrzej Wadjda, zijn tekenend voor de situatie in Polen en de koers van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Overbeek beschrijft de verzuurde relatie van Polen met de EU en de NAVO en hoe de angst tegenover Rusland ertoe heeft geleid dat regeringsfunctionarissen banden onderhouden met Russen en diens belangrijke partners en een antiwesterse campagne naar Russische signatuur bedrijven. Overbeek betoogt dat de geschiedenis leert dat Polen nimmer een eiland is geweest tussen het Westen en het Oosten en dat het land zich steeds vaker laat gebruiken door Moskou.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 07-12-2017

De ‘tribale’ verschillen tussen EU-burgers

Chatham House en Kantar Public deden onlangs onderzoek naar diverse meningen over de EU. Uit de onderzoeksresultaten valt een zestal verschillende groepen te destilleren, aangeduid als

 

‘tribes’. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de aankomende Brexit, de aanstelling van Macron als president van Frankrijk en de opmars van het rechts-populisme in Europa. Diverse omstandigheden hebben recentelijk echter gezorgd voor een verschuiving in de politieke stemming van Europa. Zo doet Macron het slecht in de peilingen, terwijl het algehele optimisme over de EU licht is gestegen. De ‘tribes’ bestaan uit: onzekere Europeanen, tevreden Europeanen, EU-verwerpers, gefrustreerde pro-Europeanen, tegenstanders van bezuinigingspolitiek en federalisten. Ieder heeft andere specifieke meningen en/of ideeën over de koers van de EU en het is tevens mogelijk om te kijken tot welke 'tribe' je zelf hoort aan de hand van deze quiz.

 

Foto: Flickr/Théo Paul

 

Laatste update: 07-12-2017

Glühwein drinken op een betonblok

Door heel Europa worden de kerstmarkten opgebouwd en verspreidt de gezelligheid zich. Volgens Riccardo Dugulin zorgt dit echter ook voor extra dreiging van IS.

 

Na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn vorig jaar hebben bijna alle steden voorzorgsmaatregelen genomen: overal liggen betonblokken en zandzakken en er loopt meer politie rond. De impact van een aanslag op een kerstmarkt is namelijk groot: er zijn veel mensen en de westerse samenleving wordt in haar kern, de christelijke traditie, geraakt. Hierdoor is het voor een enkele terrorist makkelijk om zoveel mogelijk schade aan te richten. Europese inlichtingendiensten zijn extra op hun hoede deze winter, als Europa in het centrum van de mondiale strategie van IS blijft.

 

Foto Flickr/шурег

 

Laatste update: 04-12-2017

Machtsstrijd in Donbass frustreert Rusland

Revolutie is makkelijk: je pakt de wapens op en trekt ten strijde. Het zelfbestuur daarna is een stuk moeilijker, zo schrijft Valentin Torba over de coup in de Donbass-regio.

 

Het rommelt in het door separatisten geleide deel van Oekraïne. Gewapende mannen trokken Loegansk binnen en bezetten daar overheidsgebouwen. Igor Plotnitsky, president van de Volksrepubliek Loegansk, is naar Moskou gevlucht na wat lijkt op een simpele machtsstrijd: Igor Kornet, de tweede man in de regering, heeft het leiderschap overgenomen. Deze machtsstrijd reflecteert echter de strijd tussen verschillende onderdelen van de Russische staat. Beide mannen zijn marionetten van Rusland. In het Kremlin zitten ze met deze ontwikkelingen in hun maag en lijken ze niks anders te kunnen doen dan afwachten.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 28-11-2017

Hoe Brexit Engeland opblaast

Groot-Brittannië kan pronken met goede economische cijfers: het BNP stijgt en de werkloosheid is laag. Volgens John Cassidy in The New Yorker is dit ondanks, niet dankzij, Brexit.

 

Alle rapporten en onderzoeksbureaus wijzen er op dat het nu slechter gaat met de Britse economie dan wanneer Groot-Brittannië binnen de EU was gebleven. En de hardste klappen moeten nog komen. De regering van Theresa May heeft geen grootse visie voor een post-Brexiteconomie gepresenteerd. Daarnaast weet zij, in tegenstelling tot haar hard-line collega’s, dat een nieuwe deal met Europa betekent dat Groot-Brittannië veel meer zal moeten geven dan dat het krijgt. Waar Boris Johnson en consorten voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, verwijst de EU ze naar de wachtkamer.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-11-2017

Is een post-Duits Europa denkbaar?

Niet alleen Duitsland maar ook de EU lijdt onder de gefaalde onderhandelingen van de beoogde Duitse coalitiepartners, schrijft Ana Palacio voor Project Syndicate.

 

Fundamentele vragen om de EU te hervormen staan door de Duitse verkiezingen al geruime tijd in de ijskast. Ze blijven daar voorlopig, nu Merkel genoodzaakt is om verder te onderhandelen over het Duitse binnenlandse beleid. Haar urgente rol als Europees leider laat op zich wachten, terwijl de Frans-Duitse as van zich moet laten horen. Of Duitsland nu besluit om het Europese leiderschap op zich te nemen of niet, tegen de tijd dat Duitsland een regering heeft vragen de eerstvolgende Europese parlementsverkiezingen alweer de aandacht. Voor die tijd moet er al meer zekerheid zijn over het bestaan van de EU. ‘Anders houdt ze haar hart vast bij elke eerstvolgende verkiezing’, aldus Palacio.

 

Foto: Flickr/EU2017EE Estonian Presidency

 

Laatste update: 20-11-2017

Een EU naar Zweeds model?

De EU moet socialer: het is het streven bij de EU-top in Gotenburg, Zweden. De sociale agenda die er wordt verdedigd lijkt op die van de Zweedse democraten, schrijft Stephen Brown voor Politico.

 

In Zweden worden in september volgend jaar nieuwe verkiezingen uitgeschreven, maar Stefan Löfven, premier van Zweden en partijleider van de Zweedse sociaaldemocraten, gaat nu al het land door met het credo thrygghet, wat veiligheid of zekerheid betekent. ‘Mensen moeten zekerheid hebben van een baan en zich veilig voelen in een mondiale economie’, aldus Löfven. De premier is tevens co-host van de EU-top en zijn sociale agenda vertoont duidelijke overeenkomsten met het idee van Europees Commissaris Jean-Claude Juncker van een Europese ‘sociale pijler’. De top wordt gezien als een manier om traditionele linkse ideeën, zoals duidelijke werkcondities, gelijkheid en welvaart, weer op de kaart te zetten en rechtse populisten en Eurosceptici de wind uit de zeilen te nemen.

 

Foto: Flickr/Socialdemokraterna

 

Laatste update: 16-11-2017

Duitse verkiezingen geen ‘gamechanger’

Welke invloed hebben de Duitse verkiezingen op het internationale toneel? Hanco Jürgens geeft in het nieuwste nummer van Atlantisch Perspectief een beschouwing op Merkels verkiezingsoverwinning.

 

Wat betekent die voor de Duitse positie in de EU en in de wereld? En welke gevoeligheden spelen een rol bij het vormen van een nieuwe coalitie, waarschijnlijk met de liberale FDP?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

 

Laatste update: 13-11-2017

Vrijheid en veiligheid, is het mogelijk?

Maatregelen die onze veiligheid verbeteren perken onze vrijheden in, is de algemeen heersende gedachte. Benedetta Di Matteo bekijkt of het opgeven van de vrijheid het wel waard is.

 

In Frankijk is er een nieuwe antiterrorismewet aangenomen door een grote meerderheid van het parlement, maar hoe effectief is die? De wet maakt het mogelijk voor de politie om zonder rechterlijke goedkeuring operaties uit te voeren, maar ook andere verregaande maatregelen kunnen genomen worden. Vanuit mensenrechtenorganisaties is er kritiek geuit op de mogelijke willekeur van de wet, die de islam in zijn geheel als doelwit lijkt te maken. Er heerst angst voor een ongewenst effect: moslims die zich juist tegen een maatschappij keren die hen al bij voorbaat heeft veroordeeld.

 

Foto: Flickr/Tobias F. Wolf

 

Laatste update: 06-11-2017

Catalonië onafhankelijk, waarom niet?

Volgens Colm Toíbín is niet louter nationalisme of regionalisme de drijfveer voor het Catalaanse referendum, maar is het vooral een gevolg van verzuurde relaties met Madrid en corruptie.

 

Jarenlang zweeg Jordi Pujol over de miljoenen die hij had verduisterd gedurende zijn 23-jarige regeerperiode als president van Catalonië. In 2014 werd hij beticht van corruptie, hetgeen een klap betekende voor de politieke geloofwaardigheid van zijn opvolger Arthur Mass, die altijd werd gezien als een van zijn trouwste bondgenoten. In datzelfde jaar besloot de regering in Madrid om de autonomie van Catalonië in te perken. Zo mocht niet langer worden gerefereerd naar Catalonië als een land en werd het regionale taalbeleid opgeschort. Tevens werd de in Catalonië zwak gewortelde Spaanse regeringspartij van Mariano Rajoy eveneens beticht van corruptie. En juist nu staat er een regionale president op die pro-Catalaans, pro-Europees, en niet corrupt is. De vraag voor een onafhankelijk Catalonië blijkt dus een terechte vraag, aldus Toíbín.

 

Foto: Flickr/Convergència Democràtica de Catalunya

 

Laatste update: 06-11-2017

Een economisch dilemma

Bij een eerstvolgende economische crisis zal verlaging van de rente en aankoop van obligaties door de Europese Centrale Bank (ECB) geen soelaas bieden, stelt Martin Feldstein voor Project Syndicate.

 

De genoemde maatregelen zijn de gebruikelijke reactie van de ECB bij een verslechtering van de Europese economie. Inmiddels is de rentestand in de eurozone echter nul of in sommige gevallen zelfs negatief. Obligaties aankopen met als doel renteverlaging of renteverlaging an sich, kan een nieuwe economische crisis dan niet meer bedingen. Volgens Feldstein is het hoog tijd dat dit probleem binnen de EU aan de kaak wordt gesteld. Als mogelijke oplossing voor dit dilemma noemt hij: een gecoördineerd fiscaal beleid van landen binnen de Eurozone.

 

Foto: Flickr/Alf Melin

 

Laatste update: 02-11-2017

Ksenia Sobchak: opponent of afleiding?

Terwijl Navalny oppositie voerde vanuit een cel, gaat Ksenia Sobchak vrijuit. Volgens Mark Galeotti van Raam op Rusland is ze een product van de tekortkomingen van Poetins presidentiële systeem.

 

Door Sobchak een politieke campagne te laten voeren, geeft het Kremlin aan dat het geen duidelijk politiek antwoord heeft op de heersende onvrede in Rusland, stelt Galeotti. Navalny werd voor zijn daden weliswaar in de cel gegooid, maar zijn campagne tegen corruptie vond weerklank bij het Kremlin. Om politiek geloofwaardig te blijven, zag Poetin enkele van zijn van corruptie betichte collega’s opstappen. Verder slaagt het Kremlin er niet in om een sterke politieke jongerenbeweging op te zetten of een duidelijk perspectief te schetsen voor de toekomst van Rusland. Sobchak biedt de Russen dan een keuze: stem niet of stem voor de ‘none of the above’-kandidaat. Haar kansen in de verkiezingen zijn echter vrijwel nihil en het is de vraag in hoeverre ze een speelbal is van het Kremlin.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 30-10-2017

De paradox van de soevereine staat

Landen als het Verenigd Koninkrijk isoleren zichzelf met als reden: zelfbehoud van de soevereiniteit. Dit is anachronistisch en zelfondermijnend, schrijft Javier Solana voor Project

 

Syndicate. ‘In de huidige wereld kunnen mondiale economische integratie, de natiestaat en democratie niet naast elkaar bestaan’, zijn de woorden van befaamd econoom Dani Rodrik. Het is hoogstens mogelijk om twee van deze concepten met elkaar te verenigen, maar niet alle drie. Solana gebruikt Rodriks argumentatie om aan te tonen dat mondiale democratie, een combinatie van mondiale economische integratie en democratie, uiteindelijk het streven moet zijn van de EU. Zij moet dit ook voorleggen aan landen die zich isoleren. “Let’s take back control” was de slogan van de Brexit en een verwijzing naar het belang van eigen soevereiniteit, maar is die soevereiniteit ook effectief in een moderne wereld waarin de natiestaat aan belang inboet?

 

Foto: Pixabay  

                                                        

Laatste update: 26-10-2017

Referendum: 'Golpe a la democracia'

Golpe a la democracia, een greep tegen de democratie, zo wordt het referendum opgezet door de Catalaanse separatisten bestempeld. Terecht, stelt Otto Holman van Clingendael.

 

De Catalaanse separatisten waren door romantisch gedachtegoed tijdelijk verblind voor de consequenties. Het referendum is in strijd met de Spaanse constitutie, met ingrijpen van de staat tot gevolg. Bedrijven willen verdere escalatie van het conflict voor zijn en vetrekken en de separatisten konden niet rekenen op steun van de EU. Daarmee is het doel van onafhankelijkheid verder weg dan ooit, stelt Holman. Afscheiding is enkel nog een issue voor de ‘separatistische heethoofden’, maar de rest van de Catalanen verkeert in onzekerheid. Holman voorspelt dat nieuwe verkiezingen voor Catalonië zullen volgen met de hoogstwaarschijnlijke premisse dat men tegen onafhankelijkheid stemt, hetgeen in 2015 eveneens het geval was. Tevens zal er tijdelijk sprake zijn van een geweldsspiraal, maar ‘de jonge stoottroepen van het Catalaanse nationalisme zullen na een paar dagen terugkeren in de schoot van hun moeders’, aldus Holman.

 

Foto: Flickr/Sasha Popovic

 

Laatste update: 23-10-2017

Een kwestie van authenticiteit

Na de Euromaidan-revolutie, wendde Oekraïne zich tot de EU. Hervormingen volgden. Een rapport van Chatham House stelt, dat Oekraïne vooruit gaat, maar verdere hervormingen

 

noodzakelijk zijn. Het rapport benadert zowel de externe als interne worstelingen van Oekraïne: de aanwezigheid van een Russische agressor, corruptie, het proces van democratisering en Europese integratie. Het eerste en laatste probleem worden beschouwd als de twee belangrijkste en experts van Chatham House  formuleren meerdere adviezen om de veiligheid, de vooruitzichten op Europese integratie en de politiek en economie te bevorderen. Volgens de experts is het van groot belang dat hun adviezen worden overgenomen, omdat incomplete hervormingen de geloofwaardigheid van hervormingsgezinde krachten ondermijnen. Als hervormingen op zich laten wachten, wordt de Oekraïense burger mogelijk slachtoffer van wanbeleid, wat een voedingsbodem kan zijn voor populistische en Russische sympathieën.

 

Foto: Flickr/teteria Sonnna

 

Laatste update: 19-10-2017

Nieuwe uitdagingen op de Balkan

Europa moet de landen op de Balkan niet vergeten, aldus Vessela Tcherneva, ondanks de relatieve politieke stabiliteit sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw.

 

Waar de regio niet meer wordt gekenmerkt door hevig geweld, zijn er nog wel problemen: zwakke economieën, verlies aan vertrouwen in de politiek en toenemende etnische spanningen. De EU heeft de aandacht verschoven naar Oost-Europa en het Midden-Oosten, waardoor Rusland zijn invloed op de Balkan heeft kunnen vergroten. Om de stabiliteit in de regio te handhaven zal de EU meer moeten investeren in de regio en harder optreden tegen ondemocratische stromingen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 16-10-2017

partners
(c) 2006 - 2018, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.