Europa
Hoe Brexit Engeland opblaast

Groot-Brittannië kan pronken met goede economische cijfers: het BNP stijgt en de werkloosheid is laag. Volgens John Cassidy in The New Yorker is dit ondanks, niet dankzij, Brexit.

 

Alle rapporten en onderzoeksbureaus wijzen er op dat het nu slechter gaat met de Britse economie dan wanneer Groot-Brittannië binnen de EU was gebleven. En de hardste klappen moeten nog komen. De regering van Theresa May heeft geen grootse visie voor een post-Brexiteconomie gepresenteerd. Daarnaast weet zij, in tegenstelling tot haar hard-line collega’s, dat een nieuwe deal met Europa betekent dat Groot-Brittannië veel meer zal moeten geven dan dat het krijgt. Waar Boris Johnson en consorten voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, verwijst de EU ze naar de wachtkamer.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-11-2017

Is een post-Duits Europa denkbaar?

Niet alleen Duitsland maar ook de EU lijdt onder de gefaalde onderhandelingen van de beoogde Duitse coalitiepartners, schrijft Ana Palacio voor Project Syndicate.

 

Fundamentele vragen om de EU te hervormen staan door de Duitse verkiezingen al geruime tijd in de ijskast. Ze blijven daar voorlopig, nu Merkel genoodzaakt is om verder te onderhandelen over het Duitse binnenlandse beleid. Haar urgente rol als Europees leider laat op zich wachten, terwijl de Frans-Duitse as van zich moet laten horen. Of Duitsland nu besluit om het Europese leiderschap op zich te nemen of niet, tegen de tijd dat Duitsland een regering heeft vragen de eerstvolgende Europese parlementsverkiezingen alweer de aandacht. Voor die tijd moet er al meer zekerheid zijn over het bestaan van de EU. ‘Anders houdt ze haar hart vast bij elke eerstvolgende verkiezing’, aldus Palacio.

 

Foto: Flickr/EU2017EE Estonian Presidency

 

Laatste update: 20-11-2017

Een EU naar Zweeds model?

De EU moet socialer: het is het streven bij de EU-top in Gotenburg, Zweden. De sociale agenda die er wordt verdedigd lijkt op die van de Zweedse democraten, schrijft Stephen Brown voor Politico.

 

In Zweden worden in september volgend jaar nieuwe verkiezingen uitgeschreven, maar Stefan Löfven, premier van Zweden en partijleider van de Zweedse sociaaldemocraten, gaat nu al het land door met het credo thrygghet, wat veiligheid of zekerheid betekent. ‘Mensen moeten zekerheid hebben van een baan en zich veilig voelen in een mondiale economie’, aldus Löfven. De premier is tevens co-host van de EU-top en zijn sociale agenda vertoont duidelijke overeenkomsten met het idee van Europees Commissaris Jean-Claude Juncker van een Europese ‘sociale pijler’. De top wordt gezien als een manier om traditionele linkse ideeën, zoals duidelijke werkcondities, gelijkheid en welvaart, weer op de kaart te zetten en rechtse populisten en Eurosceptici de wind uit de zeilen te nemen.

 

Foto: Flickr/Socialdemokraterna

 

Laatste update: 16-11-2017

Duitse verkiezingen geen ‘gamechanger’

Welke invloed hebben de Duitse verkiezingen op het internationale toneel? Hanco Jürgens geeft in het nieuwste nummer van Atlantisch Perspectief een beschouwing op Merkels verkiezingsoverwinning.

 

Wat betekent die voor de Duitse positie in de EU en in de wereld? En welke gevoeligheden spelen een rol bij het vormen van een nieuwe coalitie, waarschijnlijk met de liberale FDP?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

 

Laatste update: 13-11-2017

Vrijheid en veiligheid, is het mogelijk?

Maatregelen die onze veiligheid verbeteren perken onze vrijheden in, is de algemeen heersende gedachte. Benedetta Di Matteo bekijkt of het opgeven van de vrijheid het wel waard is.

 

In Frankijk is er een nieuwe antiterrorismewet aangenomen door een grote meerderheid van het parlement, maar hoe effectief is die? De wet maakt het mogelijk voor de politie om zonder rechterlijke goedkeuring operaties uit te voeren, maar ook andere verregaande maatregelen kunnen genomen worden. Vanuit mensenrechtenorganisaties is er kritiek geuit op de mogelijke willekeur van de wet, die de islam in zijn geheel als doelwit lijkt te maken. Er heerst angst voor een ongewenst effect: moslims die zich juist tegen een maatschappij keren die hen al bij voorbaat heeft veroordeeld.

 

Foto: Flickr/Tobias F. Wolf

 

Laatste update: 06-11-2017

Catalonië onafhankelijk, waarom niet?

Volgens Colm Toíbín is niet louter nationalisme of regionalisme de drijfveer voor het Catalaanse referendum, maar is het vooral een gevolg van verzuurde relaties met Madrid en corruptie.

 

Jarenlang zweeg Jordi Pujol over de miljoenen die hij had verduisterd gedurende zijn 23-jarige regeerperiode als president van Catalonië. In 2014 werd hij beticht van corruptie, hetgeen een klap betekende voor de politieke geloofwaardigheid van zijn opvolger Arthur Mass, die altijd werd gezien als een van zijn trouwste bondgenoten. In datzelfde jaar besloot de regering in Madrid om de autonomie van Catalonië in te perken. Zo mocht niet langer worden gerefereerd naar Catalonië als een land en werd het regionale taalbeleid opgeschort. Tevens werd de in Catalonië zwak gewortelde Spaanse regeringspartij van Mariano Rajoy eveneens beticht van corruptie. En juist nu staat er een regionale president op die pro-Catalaans, pro-Europees, en niet corrupt is. De vraag voor een onafhankelijk Catalonië blijkt dus een terechte vraag, aldus Toíbín.

 

Foto: Flickr/Convergència Democràtica de Catalunya

 

Laatste update: 06-11-2017

Een economisch dilemma

Bij een eerstvolgende economische crisis zal verlaging van de rente en aankoop van obligaties door de Europese Centrale Bank (ECB) geen soelaas bieden, stelt Martin Feldstein voor Project Syndicate.

 

De genoemde maatregelen zijn de gebruikelijke reactie van de ECB bij een verslechtering van de Europese economie. Inmiddels is de rentestand in de eurozone echter nul of in sommige gevallen zelfs negatief. Obligaties aankopen met als doel renteverlaging of renteverlaging an sich, kan een nieuwe economische crisis dan niet meer bedingen. Volgens Feldstein is het hoog tijd dat dit probleem binnen de EU aan de kaak wordt gesteld. Als mogelijke oplossing voor dit dilemma noemt hij: een gecoördineerd fiscaal beleid van landen binnen de Eurozone.

 

Foto: Flickr/Alf Melin

 

Laatste update: 02-11-2017

Ksenia Sobchak: opponent of afleiding?

Terwijl Navalny oppositie voerde vanuit een cel, gaat Ksenia Sobchak vrijuit. Volgens Mark Galeotti van Raam op Rusland is ze een product van de tekortkomingen van Poetins presidentiële systeem.

 

Door Sobchak een politieke campagne te laten voeren, geeft het Kremlin aan dat het geen duidelijk politiek antwoord heeft op de heersende onvrede in Rusland, stelt Galeotti. Navalny werd voor zijn daden weliswaar in de cel gegooid, maar zijn campagne tegen corruptie vond weerklank bij het Kremlin. Om politiek geloofwaardig te blijven, zag Poetin enkele van zijn van corruptie betichte collega’s opstappen. Verder slaagt het Kremlin er niet in om een sterke politieke jongerenbeweging op te zetten of een duidelijk perspectief te schetsen voor de toekomst van Rusland. Sobchak biedt de Russen dan een keuze: stem niet of stem voor de ‘none of the above’-kandidaat. Haar kansen in de verkiezingen zijn echter vrijwel nihil en het is de vraag in hoeverre ze een speelbal is van het Kremlin.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 30-10-2017

De paradox van de soevereine staat

Landen als het Verenigd Koninkrijk isoleren zichzelf met als reden: zelfbehoud van de soevereiniteit. Dit is anachronistisch en zelfondermijnend, schrijft Javier Solana voor Project

 

Syndicate. ‘In de huidige wereld kunnen mondiale economische integratie, de natiestaat en democratie niet naast elkaar bestaan’, zijn de woorden van befaamd econoom Dani Rodrik. Het is hoogstens mogelijk om twee van deze concepten met elkaar te verenigen, maar niet alle drie. Solana gebruikt Rodriks argumentatie om aan te tonen dat mondiale democratie, een combinatie van mondiale economische integratie en democratie, uiteindelijk het streven moet zijn van de EU. Zij moet dit ook voorleggen aan landen die zich isoleren. “Let’s take back control” was de slogan van de Brexit en een verwijzing naar het belang van eigen soevereiniteit, maar is die soevereiniteit ook effectief in een moderne wereld waarin de natiestaat aan belang inboet?

 

Foto: Pixabay  

                                                        

Laatste update: 26-10-2017

Referendum: 'Golpe a la democracia'

Golpe a la democracia, een greep tegen de democratie, zo wordt het referendum opgezet door de Catalaanse separatisten bestempeld. Terecht, stelt Otto Holman van Clingendael.

 

De Catalaanse separatisten waren door romantisch gedachtegoed tijdelijk verblind voor de consequenties. Het referendum is in strijd met de Spaanse constitutie, met ingrijpen van de staat tot gevolg. Bedrijven willen verdere escalatie van het conflict voor zijn en vetrekken en de separatisten konden niet rekenen op steun van de EU. Daarmee is het doel van onafhankelijkheid verder weg dan ooit, stelt Holman. Afscheiding is enkel nog een issue voor de ‘separatistische heethoofden’, maar de rest van de Catalanen verkeert in onzekerheid. Holman voorspelt dat nieuwe verkiezingen voor Catalonië zullen volgen met de hoogstwaarschijnlijke premisse dat men tegen onafhankelijkheid stemt, hetgeen in 2015 eveneens het geval was. Tevens zal er tijdelijk sprake zijn van een geweldsspiraal, maar ‘de jonge stoottroepen van het Catalaanse nationalisme zullen na een paar dagen terugkeren in de schoot van hun moeders’, aldus Holman.

 

Foto: Flickr/Sasha Popovic

 

Laatste update: 23-10-2017

Een kwestie van authenticiteit

Na de Euromaidan-revolutie, wendde Oekraïne zich tot de EU. Hervormingen volgden. Een rapport van Chatham House stelt, dat Oekraïne vooruit gaat, maar verdere hervormingen

 

noodzakelijk zijn. Het rapport benadert zowel de externe als interne worstelingen van Oekraïne: de aanwezigheid van een Russische agressor, corruptie, het proces van democratisering en Europese integratie. Het eerste en laatste probleem worden beschouwd als de twee belangrijkste en experts van Chatham House  formuleren meerdere adviezen om de veiligheid, de vooruitzichten op Europese integratie en de politiek en economie te bevorderen. Volgens de experts is het van groot belang dat hun adviezen worden overgenomen, omdat incomplete hervormingen de geloofwaardigheid van hervormingsgezinde krachten ondermijnen. Als hervormingen op zich laten wachten, wordt de Oekraïense burger mogelijk slachtoffer van wanbeleid, wat een voedingsbodem kan zijn voor populistische en Russische sympathieën.

 

Foto: Flickr/teteria Sonnna

 

Laatste update: 19-10-2017

Nieuwe uitdagingen op de Balkan

Europa moet de landen op de Balkan niet vergeten, aldus Vessela Tcherneva, ondanks de relatieve politieke stabiliteit sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw.

 

Waar de regio niet meer wordt gekenmerkt door hevig geweld, zijn er nog wel problemen: zwakke economieën, verlies aan vertrouwen in de politiek en toenemende etnische spanningen. De EU heeft de aandacht verschoven naar Oost-Europa en het Midden-Oosten, waardoor Rusland zijn invloed op de Balkan heeft kunnen vergroten. Om de stabiliteit in de regio te handhaven zal de EU meer moeten investeren in de regio en harder optreden tegen ondemocratische stromingen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 16-10-2017

partners
(c) 2006 - 2017, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.