Internationale veiligheid
De andere kant van Kaliningrad

Voor The Guardian schrijft Julian Borger over de recente satellietbeelden van Kaliningrad die hebben aangetoond dat de stad bezig is met een modernisering van de reeds aanwezige

 

opslagbunkers van het Russisch nucleair wapenarsenaal. Deze beelden impliceren dat Rusland, in een lopend conflict met de NAVO, het dreigingsniveau wil opvoeren door de nadruk te leggen op de mogelijke inzet van kernwapens. De stad is een geostrategische locatie voor beide. Waar de NAVO hoopt uit te breiden, wil Rusland dit koste wat het kost voorkomen. Zo blijkt de stad die deze maand in de schijnwerpers van het WK voetbal staat, toch een duister randje te hebben.

 

Foto: President of Russia

 

Laatste update: 18-06-2018

Een pyrrusoverwinning voor Trump?

Na maanden anticipatie was het eindelijk zo ver: de nu al historische topontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un. Richard Heydarian schrijft voor Al Jazeera over de

 

hernieuwde band tussen de VS en Noord-Korea, die zich begin 2018 nog op de rand van nucleaire escalatie bevond. Het document dat dinsdag werd ondertekend bevatte echter geen duidelijke compromissen, noch gedetailleerde beloftes over complete denuclearisatie van het Koreaanse Schiereiland. Voor Trump telde echter maar één ding: de enorme mediahype rond zijn ‘heldhaftige’ presidentiële ondernemerschap. Maar de werkelijke overwinning ligt bij Kim, die met Trumps handdruk werd gelegitimeerd als de facto dictator, met nog alle wapens intact.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 14-06-2018

America First: Eenzaam aan de 'wereldtop'

De G7-top in Charlevoix, Quebec in Canada kende een bitter einde, maar dat kwam niet geheel onverwacht, schrijft Krishnadev Calamur voor The Atlantic. Trump heeft simpelweg

 

niet veel met multilaterale onderhandelingen, in tegenstelling tot veel andere landen, en geeft de voorkeur aan bilaterale betrekkingen. America First reflecteert dan ook onder meer in het terugtrekken uit verschillende mondiale overeenkomsten. De kans op een succesvolle gemeenschappelijke overeenkomst op handelsgebied bij de G7 lag al niet heel hoog, maar de afstand die in Canada werd gevoeld, is geen goed teken voor de trans-Atlantische betrekkingen. Het is nu aan de overige bondgenoten om de gemeenschappelijke, westerse waarden en democratische beginselen te blijven koesteren en samen alsnog een hoger, multilateraal doel te dienen dan de ‘go it alone’-stijl waar Trump naar streeft.

 

Foto: Flickr/The White House

 

Laatste update: 11-06-2018

Gevaarlijk spel?

Voor The National Interest schrijft Daniel L. Davis kritisch over de uitbreiding van de NAVO tot op de grens van Rusland als onderdeel van het confrontatiebeleid van Amerika richting 

 

Moskou. De mogelijke toetreding van Georgië tot de trans-Atlantische veiligheidsalliantie schaadt de Amerikaanse belangen volgens Lewis eerder dan dat zij de welvaart en stabiliteit bevordert. Mogelijk wordt zelfs een onnodige oorlog uitgelokt met een nucleaire mogendheid. Is deze confrontatie op dit moment een uiteindelijk gevolg van het jarenlange afschrikkingsbeleid, of speelt Amerika simpelweg een gevaarlijk spel?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 07-06-2018

Dynamische diplomatie

Trump en Kim Jong-un draaien als twee onvoorspelbare krachten om elkaar heen. Af en toe komt het tot een dialoog, wederzijdse belofte of diplomatieke overwinning die de wereld 

 

enigszins geruststelt, maar vaker, stellen Victor Cha en Katrin Fraser Katz voor Foreign Affairs, is het zo dat de relatie al is bekoeld voordat deze volledig is opgebloeid en lijkt impulsieve diplomatie de wereldorde te regeren. Wat nodig is, is een strategie met voldoende dwangmethoden die valse hoop uit de weg gaat. Of Trump deze strategie met succes weet toe te passen op de toekomstige diplomatieke top is, echter, zoals altijd, onvoorspelbaar. 

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 04-06-2018

Een einde aan de ‘War on Terror’

Voor International Centre for Counter-Terrorism schrijft Phil Gurski dat oorlogen tegen maatschappelijke kwalen, zoals drugs, zelden succesvol zijn. Deze geven nooit op, in

 

tegenstelling tot bijvoorbeeld landen, die kunnen zich overgeven. Helaas valt de ‘War on Terror’ in de eerste categorie. Gurski stelt dat de militaire benadering in de ‘War on Terror’ moet worden opgeven om daarvoor in de plaats de focus te leggen op veiligheids- en inlichtingendiensten en wetshandhavingsacties. Hoewel militaire acties niet compleet verworpen moeten worden, is het wel tijd afscheid te nemen van de ‘War’ in ‘War on Terror’ en de focus te gaan leggen op alternatieve methodes.

 

Foto: U.S. Army/Capt. Shaun Manley

 

Laatste update: 31-05-2018

Regionale partners in vredeshandhaving

Dit jaar is het 70-jarig jubileum van de vredesoperaties van de Verenigde Naties, een mooi moment om terug te blikken op de evolutie van de vredeshandhaving en na te denken over

 

verbeterpunten. Voor RUSI stelt Alexandria Reid dat de regionale samenwerking de afgelopen jaren is achtergebleven en benadrukt dat de VN hun banden met regionale organisaties moet verbeteren. Met name de samenwerking tussen de VN en de Afrikaanse Unie is aan verandering toe. Echter, voordat dit van de grond kan komen moeten de twee organisaties het eerst eens zijn over de invulling van vredesoperaties, anders zullen strategische verschillen de samenwerking blijven tegenwerken.

 

Foto: Flickr/United Nations Photo

 

Laatste update: 24-05-2018

Wake-up call voor de wereld

Voor The Guardian schrijft Reynaldo Trombetta een opiniestuk met daarin 7 aanbevelingen aan de internationale gemeenschap over de meest effectieve aanpak van het noodzakelijke

 

democratische herstelproces in Venezuela. Het land bereikte afgelopen weekend opnieuw een democratisch dieptepunt met de herverkiezing van dictator Nicolás Maduro. De internationale gemeenschap moet meer druk uitoefenen op Venezuela met steun van Venezolaanse bondgenoten, met name op het gebied van sancties en internationale veroordelingen. De democratische boodschap ligt volgens Trombetta niet in unilaterale acties of militaire interventie. Of de herverkiezing geïnterpreteerd kan worden als dictatoriale voortzetting of eerder als impuls aan het democratisch herstelproces, ligt nu volledig in handen van de internationale gemeenschap.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 24-05-2018

Beschermd, maar ook minder toegankelijk

Voor German Marshall Fund analyseerden Susan Ness en Peter Chase kort de nieuwe Europese wetgeving voor databescherming – ofwel Algemene Verordening

 

Gegevensbescherming (AVG) – en de economische effecten hiervan op de trans-Atlantische relaties. Waar Europa streeft naar de ontwikkeling van een beschermde digitale interne markt, compliceert het tegelijkertijd bestaande en nieuwe handelsrelaties omdat de wet een verbod legt op uitwisseling van dataverkeer met landen buiten de EU die niet voldoende garantie bieden op de bescherming van privacygevoelige data. Zal de EU als sterke handelsmacht andere landen voldoende kunnen stimuleren om zich te verbinden aan een strenger beleid rondom gegevensbeschermingen daarmee als leidend voorbeeld een wereldwijde digitale doorbraak genereren, of zal de nieuwe wet de trans-Atlantische handelsbetrekkingen juist verzwakken?

 

Foto: Flickr/Frank Buschman

 

Laatste update: 14-05-2018

Legaal of legitiem geweld?

De vergeldingsaanval van de VS, het VK en Frankrijk medio april als reactie op de vermeende gifgasaanval door het Syrische leger brengt opnieuw het gevoelige onderwerp over het gebruik

 

van geweld tegen een soevereine staat aan het licht. Gareth Evans bespreekt in een artikel voor The Strategist dat staten in verschillende situaties verschillende redenen geven voor het gebruik van geweld. Daarnaast schrijft hij dat er een belangrijk verschil is tussen legaliteit en legitimiteit, een actie kan legitiem zijn maar tegelijkertijd niet legaal. Uiteindelijk blijft de vraag: wanneer is het geschikt om geweld te gebruiken?

 

Foto: U.S. Marine Corps/Cpl. John M. McCall

 

Laatste update: 03-05-2018

Een Cubaanse analyse

In The National Interest schrijft Scott MacDonald over de huidige situatie in Cuba. Deze week koos het Cubaanse parlement Miguel Diaz-Canel als nieuwe president: hij wordt

 

de opvolger van Raúl Castro. Dit betekent dat er na bijna 60 jaar een einde komt aan de heerschappij van de familie Castro. Maar is dit wel echt zo? En in hoeverre zal de wisseling van president verandering brengen?

 

Foto: Flickr/Fotos Cuba Hoy

 

Laatste update: 20-04-2018

Geen orde in de wereldorde

Er is steeds minder orde in de wereldorde, schrijft Carl Bildt in Project Syndicate. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren betekenen een nieuwe fase voor de wereld. Na een lange

 

naoorlogse periode van mondiale progressie, met misschien wel de beste kwarteeuw van de menselijke geschiedenis, wordt de huidige tijd gekarakteriseerd door Poetins revisionisme, Trumps woede en Xi Jinpings onbeteugelde ambitie: hoe kwam het zo ver? En hoe kunnen we dit achter ons laten?

 

Foto: Flickr/appaIoosa

 

Laatste update: 20-04-2018

De normalisering van chemische wapens

Het gebruik van chemische wapens in Syrië is onacceptabel, althans dat zou je denken. Natasha Lander schrijft voor Rand Corporation dat de internationale gemeenschap tot nu toe

 

weinig actie heeft ondernomen. Het gebruik van deze wapens is inmiddels niet meer als uitzonderlijk te bestempelen. Noord-Korea, Rusland en ISIS hebben inmiddels wel duidelijk gemaakt dat ze bereid zijn onconventionele wapens in te zetten, zegt Lander. Brokkelen onze normen af en glijden we langzaam terug in inhumane oorlogstactieken?

 

Foto: Flickr/New York National Guard

 

Laatste update: 20-04-2018

Een getrokken grens

Voor International Crisis Group schrijft Ivan Briscoe over de huidige migratiecrisis in Mexico. Zijn belangrijkste argument? Washington moet Mexico hulp bieden: het land doet namelijk

 

niet ‘niks’ om de noordwaartse migratie te beheersen, zoals president Trump beweert. Briscoe onderbouwt zijn argument met het beantwoorden van vier vragen: wat is de migratiecrisis in Mexico? Wat doet Mexico om een verdere crisis tegen te gaan? Wat gebeurt er met Midden-Amerikanen op doorreis in Mexico? En wat moet er gedaan worden?

 

Foto: Flickr/Matt Rhodes

 

Laatste update: 09-04-2018

Het zwarte gat ‘de ruimte’

Dat de wereld zich schrap moet zetten voor cyberuitdagingen is inmiddels duidelijk. Maar de link naar de ruimte wordt nog niet altijd gemaakt. David Fidler schrijft voor de Council on Foreign

 

Relations dat zowel ruimtebeleid als cyberbeleid niet opgewassen is tegen de uitdagingen die in het verschiet liggen. Het internet is tegenwoordig afhankelijk van communicatie -en informatieservices in de ruimte. Dit maakt onder andere satellieten een onderdeel van het ‘internet der dingen’. Het is tijd dat er stappen worden ondernomen in het domein van cybersecurity om ruimteactiviteiten in goede banen te leiden. Hoe pakken we dit aan?  

 

Foto: Flickr/ NASA Goddard Space Flight Center

 

Laatste update: 05-04-2018

Nieuwe strijd om Afrika?

Afrika is weer terug van weg geweest: Ahmed Adam schrijft voor Al Jazeera over de strijd om Afrika. Opnieuw strijden de meest machtige landen, Rusland, China en de VS, en een aantal

 

Europese landen om de natuurlijke grondstoffen van het continent. Maar ook de Golfstaten proberen stevig voet aan de grond te krijgen door te investeren. Adam noemt het ook wel ‘the new scramble for Africa’. Tijdens de ‘first scramble’ heeft Afrika flink geleden. Hoe kan het continent zich dit keer wapenen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 29-03-2018

Het verval van het Westen

De westerse democratie raakt in verval. Shlomo Ben-Ami schrijft voor Project Syndicate dat dit een ‘homegrown’ probleem is. Alhoewel er veel met de vinger naar Rusland wordt gewezen

 

vanwege zijn disinformatiecampagnes en tussenkomst in de Amerikaanse verkiezingen, is dit niet de oorzaak van het verval. Ben-Ami benadrukt dat de westerse democratie haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Zij moet inzien dat ze gefaald heeft effectief om te gaan met de uitdagingen van globalisatie. Hoe kan het Westen zijn verval voorkomen?

 

Foto: The Blue Diamond Gallery

 

Laatste update: 29-03-2018

De Venezolaanse crisis

Het is echt zo ver, de crisis in Venezuela heeft zich ontwikkeld tot een regionale humanitaire crisis. Moises Rendon en Mark Schneider schrijven voor Center for Strategic and International

 

Studies over de obstakels omtrent de crisis en doen enige aanbevelingen. Terwijl Venezuela kampt met voedsel- en medicijntekorten, ondervoeding en sterfte, weigert het dictatoriale regime humanitaire hulp van buitenaf. Dit heeft geleid tot een vluchtelingenstroom van maar liefst 1,2 miljoen Venezolanen. Hoe moet het nu verder? Volgens Rendon en Schneider moet de internationale omgeving vooral niet opgeven en steun bieden.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-03-2018

Het ‘gat’ in cybersecurity

Cybersecurity is door de decennia heen getransformeerd tot een hoge prioriteit. Joseph Nye schrijft voor Project Syndicate over de relatief nieuwe cyberdreiging en hoe we die effectief

 

kunnen bestrijden. Er bestaat weinig wetgeving omtrent ‘cyber warfare’ en conventionele wetgeving zoals de Geneefse Conventies en Internationaal Humanitair recht kunnen dit gat niet vullen. Volgens Nye is er een mondiale strategie nodig om universele normen en regels in te stellen. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan en zijn er obstakels die het beveiligen van de cyberdomein complexer maken dan ieder ander domein.

 

Foto: Flickr/U.S. Army CERDEC

 

Laatste update: 12-03-2018

Het klimaat op glad ijs

In De Groene Amsterdammer attendeert Jaap Tielbeke de lezer op een recent voorbeeld van klimaatverandering. Terwijl de Nederlanders afgelopen week vrij en blij over de Amsterdamse

 

grachten zweefden, aanschouwden klimaatwetenschappers met grote zorgen de onwaarschijnlijke hittegolf in het uiterste puntje van Groenland. En dit blijkt geen uitzondering meer. Sterker nog, het is het nieuwe normaal, stelt het hoofd van het VN-milieubureau. Wat zegt dit over onze toekomst?

 

Foto: Flickr/Markus Trienke

 

Laatste update: 08-03-2018

Geopolitieke risico’s 2018

Ze zijn er weer; de geopolitieke risicolijsten voor 2018. De opsomming van het aantal potentiële brandhaarden is fors en divers. In het nieuwe nummer van Atlantisch Perspectief

 

geven Michiel van Campen, Patrick van der Heiden en Alex Krijger een beschouwing op de trends, zoals opgesteld door internationale organisaties, bedrijven en denktanks. Het is met name belangrijk de sluimerende machtsstrijd tussen de VS en China in de gaten te houden. Welke patronen zijn er waar te nemen?

 

Foto: Atlantisch Perspectief

 

Laatste update: 05-03-2018

“Hello, I’m Sophia”

Voor Brookings Institution schreven Alina Polyakova en Spencer Phipps Boyer een paper over de huidige staat van politieke oorlogvoering. Het paper identificeert opkomende dreigingen

 

en draagt potentiele beleidsplannen voor. De belangrijkste aspecten in de ogen van Polyakova en Boyer? Het beter delen van informatie tussen trans-Atlantische regeringen en de private sector, meer transparantie, meer bescherming van informatie en grotere investeringen in het onderzoek en de ontwikkeling van artificiële intelligentie en computational propaganda. 

 

Foto: Flickr/United Nations Photo

 

Laatste update: 05-03-2018

Het einde in zicht?

De VS heeft een duidelijk statement gemaakt in zijn National Security Strategy: ‘America First’. Betekent dit dan ook het einde van internationale samenwerking? Ngaire Woods schrijft

 

voor Project Syndicate dat dit twee kanten kan opgaan. Er zou een economische ‘race to the bottom’ of zelfs conflicten kunnen ontstaan, volgens Woods zal niemand spelen volgens de regels als de tegenstander dit ook niet doet. Toch kan de ‘America First’-strategie ook een positief spillover-effect veroorzaken, namelijk het vormen van nieuwe internationale coalities. Woods gelooft in ieder geval dat dit nog een vervelende nasmaak kan hebben voor de VS en wellicht eindigt ‘America First’ wel als ‘America Alone’.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 22-02-2018

Een blik in de toekomst

Hoe ziet de wereld eruit over 100 jaar? Mark Lyall Grant schrijft voor The World Today dat het onrealistisch is te verwachten dat de huidige wereldorde zal voortbestaan. Toch gelooft niet

 

iedereen dit, Donald Trump sprak over een ‘great reawakening of nations’ en Brexit dient als een roep ‘to regain sovereignty’. Grant legt uit dat het Westfaalse statensysteem ernstige druk ervaart door onder andere: regionalisme, multinationale corporaties, het internet en migratie. Hoe zal dit het huidige systeem beïnvloeden? Volgens Grant kan het twee kanten uit: het statensysteem wordt weerbaarder of het zakt in elkaar. In het laatste geval zal de wereldorde drastisch veranderen, maar wat moeten we ons hierbij voorstellen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 22-02-2018

De leegloop van Venezuela

Venezuela loopt leeg, velen verlaten hun land dat nog altijd verkeert in een economische en humanitaire crisis. Shannon O’Neil schrijft voor Council on Foreign Relations over

 

de migratiecrisis die zich uitspreidt over Latijns-Amerika. De Venezolanen vluchten naar buurlanden zoals Colombia om basisgoederen te kopen, of zelfs daar te blijven. De migrantenstroom heeft grote impact op de staten en lokale economieën. Volgens O’Neil moet de VS samen met andere landen en multilaterale organisaties een preventieve rol spelen om een continentale crisisuitbraak te voorkomen. Voor de VS heeft de crisis impact op de nationale veiligheid, maar dat geldt ook voor Colombia, dat zich in een precair vredesproces bevindt met de FARC. Hoe kan een eventuele escalatie worden voorkomen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 19-02-2018

Een oplaaiend vuur

Congo is als een haard van onrust en terreur, die gedoemd is weer op te laaien. The Economist schrijft over de angst voor een nieuw conflict  in het Afrikaanse land. De huidige

 

Congolese president Joseph Kabila heeft vele vijanden en niemand zou dan ook een vinger uitsteken het land, dat is verdeeld in vele stammen, te verdedigen tegen rebellen. Het land zelf is rijk aan mineralen maar krijgt geen kans tot ontwikkeling, buurlanden Rwanda en Burundi starten stilletjes een proxy-oorlog op Congolees territorium en de VN-operatie in Congo is onderhevig aan bezuinigingen. Is er nog enige hoop voor Congo?

 

Foto: United States Africa Command

 

Laatste update: 19-02-2018

Keniaanse democratie?

In The New Yorker plaatst Neha Wadekar vraagtekens bij het vermogen van de Keniaanse democratie. Het land wordt sinds 30 januari gekenmerkt door een media ‘black-out’: dit alles

 

om te voorkomen dat Kenianen de ‘namaak’-inauguratie van presidentieel kandidaat Raila Odinga konden aanschouwen. Maar voorbeelden van een beschadigde democratie gaan verder dan de aanvallen op de pers, legt Wadekar uit. Hoe reageert de internationale gemeenschap hierop? En in hoeverre speelt Kenia’s cruciale rol met betrekking tot internationale veiligheid en anti-terreuractiviteiten hierin mee?

 

Foto: Flickr/USAID U.S. Agency for International Development

 

Laatste update: 14-02-2018

Diplomatieke afschrikking

In Vrij Nederland pleit Ko Colijn voor meer deterrence by denial in plaats van deterrence by punishment: landen moeten niet langer afschrikken door de vijand te laten zien dat hij verslagen

 

kan worden, maar door achteraf te vergelden op een zelf gekozen tijd, plaats en wijze. De grootste reden hiervoor is een fundamentele verandering in de wereldpolitiek sinds Hiroshima: het gaat niet meer om het winnen, maar om het vermijden van een oorlog. Maar wat is de invloed van gemoderniseerde kernwapens, dalende en opkomende wereldmachten, onderhandelingen over oude wapenbeheersingsverdragen en de nieuwe generatie politieke wereldleiders?

 

Foto: Flickr/Snapshots of the Past

 

Laatste update: 14-02-2018

‘Sharp’ vs. ‘soft’

‘Sharp power’ vs. ‘soft power’, in Foreign Affairs schrijft Joseph S. Nye Jr. hoe democratieën op ‘sharp power’ moeten reageren. Sharp power valt in de categorie hard power

 

en manipuleert informatie en ideeën met vijandige doeleinden. Sharp power wordt voornamelijk gebruikt door autoritaire regimes als Rusland en China. Nye Jr. stelt dat de democratische samenleving deze methode niet moet overnemen. Soft power is en blijft een geschikt middel om sharp power tegen te gaan. Toch zullen er andere strategieën ontwikkeld moeten worden op basis van soft power. Wat zal een dergelijke strategie dan echt succesvol maken? Volgens Nye Jr. is de sleutel tot succes ‘openheid’.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 29-01-2018

Druk op de ketel!

Hoeveel stress kan ons nucleaire systeem aan? ‘Stress-testing’ werd geïntroduceerd vanwege de financiële crisis om de stabiliteit van banken te testen. In the Strategist schrijft

 

Paul Bracken dat we het nucleaire systeem ook moeten ‘stress-testen’. Banken werden getest door destabiliserende effecten te simuleren zoals fraude, cyberaanvallen en een crash van de aandelenmarkt. Zo werd inzichtelijk hoe de ene bank de andere omver kon blazen. Volgens Bracken is het van belang het nucleaire systeem te doorgronden vanwege het grote aantal nucleaire wapens. Het nucleaire systeem staat inmiddels los van de Koude Oorlog waardoor het stabiliteitsmechanisme in de multipolaire wereld herzien moet worden. Als dit niet gebeurt zullen de consequenties de financiële crisis overstijgen, stelt Bracken.

 

Foto: Pixabay/Tobias

 

Laatste update: 25-01-2018

‘Additive manufacturing’ revolutionair?

‘Additive manufacturing’, ook wel 3D-printen, is een revolutionaire technologie die grote impact zal hebben op ons veiligheidsdomein. Voor Global Risk Insights analyseert

 

Mauro Lubrano de risico’s van ‘additive manufacturing’ wanneer deze in handen komt van terroristische organisaties. ‘Additive manufacturing’ zal de wapenproductie vergemakkelijken en kosten verminderen. Dit betekent dat terroristische organisaties makkelijk kleine wapens produceren, de nationale en internationale wetgeving daarmee omzeilen en hun operaties kunnen bekostigen. Op deze manier zullen de organisaties in staat zijn aan de  netten van inlichtingendiensten te ontsnappen. Extra reguleringen betreffende ‘additive manufacturing’ zijn daarom broodnodig.

 

Foto: Flickr/fdecomite

 

Laatste update: 18-01-2018

Hoe het tij te keren in de Venezolaanse crisis?

De crisis in Venezuela is tot een hoogtepunt gekomen. President Maduro heeft de touwtjes strak in handen en er moet ingegrepen worden op internationaal niveau. David Smilde

 

bespreekt in The New York Times welke vorm een eventuele internationale interventie zou moeten aannemen. President Trump maakte eerder al kenbaar dat er sprake was van een ‘military option’ aangezien militaire interventie al eerder effectief was in het aanpakken van dictatoriale regimes in Latijns-Amerika, zoals in het geval president Noriega van Panama in 1989. Echter is Smilde van mening dat de VS, de EU en de Lima Groep ‘out of the box’ moeten denken en hun pijlen moeten richten op strategische politiek en diplomatie om een keerpunt in de crisis teweeg te brengen.  

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 16-01-2018

Dominante Beijing-Moskou consensus?

De steeds nauwere relatie tussen China en Rusland heeft grote gevolgen voor de internationale wereldorde. Enrico Cau analyseert de China-Ruslandrelatie, die in toenemende mate

 

gebaseerd lijkt te zijn op complementariteit, symmetrie en reciprociteit. Ook de implicaties voor de voornamelijk westers georiënteerde wereldorde komen aan bod. Recentelijk hebben China en Rusland besloten het Russische project, de Euraziatische Economische Unie (EEU), en het Chinese initiatief, Belt and Road Initiative (BRI) te integreren, wat een significante stap voorwaarts is in het consolideren van de Chinees-Russische relaties in Centraal-Azië en grote invloed heeft op de westerse invloedsferen. Dit kan het begin markeren van een Chinees-Russische dominantie in de wereldorde.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 11-01-2018

Afschrikking in de laatste veilige haven

Inmiddels zestig jaar lang vormt de ruimte een uitzondering: zij is het enige domein dat niet geraakt werd door oorlog, schrijven Zack Cooper en Thomas G. Roberts in War on the Rocks.

 

Na het einde van de Koude Oorlog brak ‘the second space age’ aan, waarbij er meer spelers actief zijn in de ruimte dan alleen de VS en Rusland. Al die spelers verschillen van elkaar in hun belangen en (asymmetrische) middelen. Hoe kan de ruimte veilig en weerbaar blijven?

 

Foto: pexels.com

 

Laatste update: 04-01-2018

Politieke tegenwerking, geheime samenwerking

Onlangs bedankte Poetin de CIA voor zijn hulp bij het voorkomen van een aanslag in Rusland. Dit is echter geen doorbraak in de verzuurde relatie, stelt George Beebe voor The National Interest.

 

Het dankwoord werd al gauw geïnterpreteerd als een doorbraak op het gebied van internationale samenwerking tussen beide landen, maar volgens Beebe is het een indicator dat beperkte samenwerking mogelijk is. De landen hebben al vaker samengewerkt. Bijvoorbeeld na de aanslagen van ‘9/11’. Sindsdien is de uitwisseling van ‘intelligence’ verminderd. Reden is het toegenomen wantrouwen tussen beide landen, dat onder andere floreerde tijdens het conflict tussen Rusland en Tsjetsjeense separatisten in 2004. De recente samenwerking wekt dus de impressie van een verbetering, maar is dat waarschijnlijk niet.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 21-12-2017

Als je leefomgeving je vijand is

Onderzoekers verwachten dat er in 2050 tussen de 150 en 300 miljoen klimaatvluchtelingen zullen zijn, zo schrijft Gulrez Shah Azhar voor The Conversation.

 

Is de mondiale gemeenschap hier wel op voorbereid? Nee, is het korte antwoord, terwijl er wel genoeg signalen zijn dat de vluchtelingenstroom op gang is. Van verwoestijning in Mexico en rond de Sahara, tot cyclonen in de Pacifische Oceaan en de stijging van de zeespiegel: overal slaan mensen niet alleen op de vlucht voor geweld, maar ook voor een vijandelijke leefomgeving. Shah Azhar pleit er voor om de VN-verdragen verder op te rekken, zodat deze nieuwe categorie vluchtelingen beter beschermd wordt, en stappen te nemen naar een duurzame oplossing in de toekomst.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 21-12-2017

Vrijhandel: Ja! Maar soms even niet

Ten tijde van de Koude Oorlog poogde de VS de wereldhandel te reguleren via de Wereldhandelsorganisatie (WTO), maar recente aanvallen op de organisatie tonen de bekoelde relatie.

 

Stratfor plaatste een analyse van de huidige staat van de WTO, die door hevige veranderingen in de wereldeconomie aan renovatie toe is. Nu de meeste economieën in de wereld, ook Rusland en China, hun deuren voor de buitenwereld hebben geopend, proberen zij ook hun belangen veilig te stellen via de WTO. Hierdoor wordt de VS, maar ook de EU, steeds vaker gedwongen eigen wetten en reguleringen aan te passen, wat zij niet voor ogen hadden bij de oprichting van de WTO.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-12-2017

De zelfmoordterrorist die zijn bom thuis liet

Het International Centre for Counter-Terrorism-The Hague publiceerde een paper over een trend in terrorisme binnen Europa: de ontmanteling van de zelfmoordterrorist.

 

Volgens auteur Teun Van Dongen was lange tijd de trend dat terroristen zelfmoordaanslagen pleegden met explosieven. Wanneer de periode van 2004 tot 2017 onder de loep wordt genomen, valt echter op dat, afgezien van de aanslagen in Parijs en Manchester, terroristen met name grijpen naar steekwapens, vuurwapens en voertuigen. Sommige kiezen leven boven de dood, andere blazen zichzelf niet op maar laten zich uitschakelen. Volgens Van Dongen staat deze trend in verband met het aantal toegenomen eenling-terroristen, de zogeheten ‘lone wolfs’. Van Dongen stelt dat veiligheidsdiensten en politie hier meer op getraind moeten worden, aangezien de ene terrorist vlucht en de ander juist een martelaarsdood wil sterven door toedoen van lokale autoriteiten.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 14-12-2017

Een slechte baas is een slechte robot

Volgens Matthew Hipple in The Bridge moeten we niet bang zijn voor autonome wapensystemen, maar moeten we ze juist incorporeren in de bestaande militaire machine.

 

Hij trekt de vergelijking tussen het gebruik van robots nu met het gebruik van dieren in het leger, een strategie die al bijna 3.000 jaar wordt toegepast en nooit aan de kaak is gesteld. Daarnaast wordt er al enige tijd gebruik gemaakt van (semi-)autonome wapensystemen en de ontwikkelingen in de toekomst zullen in het verlengde liggen van de huidige technologieën. Volgens Hipple zijn we weer terug bij af: in plaats van zelf te vechten, laten we een autonoom wapen het werk doen. We moet ons niet afvragen of autonome wapensystemen verantwoord zijn, maar hoe we ze het beste kunnen trainen te gehoorzamen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-12-2017

Een nieuw jaar, nieuwe kansen

In 2016 werd Trump verkozen in de VS, 2017 was het jaar van de Europese verkiezingen, maar in 2018 zijn er tien verkiezingen om naar uit te kijken, aldus James Lindsay.

 

Met 196 erkende staten in de wereld, elk ook met zijn lokale verkiezingen, wordt er altijd wel ergens gestemd. Sommige gaan over de aanleg van nieuwe parkhekjes, andere beïnvloeden de wereld op ontelbare manieren en veranderen de internationale orde onomkeerbaar. Naar deze verkiezingen wordt uitgekeken: presidentsverkiezingen in Egypte, Rusland, en Mexico; parlementsverkiezingen in Hongarije en Irak;  algemene verkiezingen in Italië, Brazilië, en Cambodja; verkiezingen in Pakistan; en natuurlijk de Midterms in de VS.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 11-12-2017

‘Seculiere’ politieke islam vs jihadisme

Voor Foreign Affairs bespreekt Olivier Roy de nieuwe bundel Rethinking Political Islam. In de bundel is onder meer aandacht voor samenwerking tussen het Westen en ‘seculiere’ islamitische

 

partijen. Volgens Roy ligt de kracht in de bundel in het feit dat het politieke islamitische landschap wordt herschikt om naar mogelijkheden te kijken voor meer samenwerking tussen westerse landen en moslimlanden. Zo wordt niet gekeken naar de ideologie, maar naar de manier waarop moslimpartijen opereren binnen het politieke spectrum - het seculiere spectrum. Als uit politieke activiteiten blijkt dat een radicale islam niet wordt nagestreefd of als gevaar wordt beschouwd, dan is politieke samenwerking mogelijk. De manier van kijken naar politieke islam moet op dit soort punten worden heroverwogen, vinden de auteurs.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 04-12-2017

De tekortkomingen van een Iron Dome

Nu Noord-Korea raketten over grote afstand kan schieten en Hezbollah steeds machtiger wordt, bekijkt Elizabeth M. Bartels de ultieme raketverdediging: de Iron Dome.

 

In het begin van de jaren 2000 had Israël te maken met een toenemende barrage van raketaanvallen vanuit zijn buurlanden. Als antwoord op deze dreiging ontwikkelde Israël een antiraketschild, waarbij inkomende raketten gericht op kritieke infrastructuur voortijdig tot ontploffen kunnen worden gebracht. Werkt zo’n systeem, wat zijn dienst heeft bewezen in de strijd tegen Hezbollah, ook voor Zuid-Korea en de Verenigde Staten als verdediging tegen Noord-Korea? Of kleven er te veel nadelen op korte en lange termijn aan deze manier van raketverdediging?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 30-11-2017

Het zwarte goud

Aardolie zorgt ervoor dat de wereld draait: gaat het economisch goed dan stijgen de olieprijzen en als de prijs van olie daalt, dan ontstaan er spanningen, aldus The Economist.

 

Op 30 november komen de OPEC-landen bij elkaar in Wenen om nieuwe afspraken te maken over hoeveel olie er opgepompt mag worden de komende jaren. De olieprijs is op zijn hoogste punt sinds een aantal jaar en het is in ieders belang dat zo te houden. Maar recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten, zoals de spanningen tussen Saoedi-Arabië enerzijds en mede-OPEC-leden Iran en Qatar anderzijds,, voorspellen weinig goeds over de te maken afspraken. Als er geen limieten komen voor de olieproductie, kan iedereen zoveel uit de bodem halen als hij wil en daalt de olieprijs dramatisch: chaos is het gevolg.

 

Foto: Flickr/U.S. Department of Energy

 

Laatste update: 28-11-2017

Bespeelt “very nice” Poetin Trump?

“I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!” tweette een geïrriteerde Trump. Uri Friedman controleert in The Atlantic of dit klopt.

 

Trump wordt verweten dat hij te veel op Poetin vertrouwt, voornamelijk nu zijn campagneteam wordt verdacht van samenwerking met de Russen. Samenwerking tussen de twee voormalig machtigste landen in de wereld is positief, maar hoeveel kan Rusland doen, en belangrijker: waartoe is het bereid? Waar de belangen van Rusland op het gebied van terrorisme en Noord-Korea tot op zekere hoogte op dezelfde lijn liggen, staan die in de conflicten in Oekraïne en Syrië lijnrecht tegenover elkaar. Poetin mag dan positieve geluiden in Trumps oor fluisteren, zijn ware bedoelingen geeft hij niet prijs.

 

Foto: Flickr/Jedimentat44

 

Laatste update: 16-11-2017

Een Zimbabwaanse vete: ‘Gucci’ vs ‘Lacoste’

Naar verwachting zal Robert Mugabe het pad ruimen voor een nieuwe heerser van Zimbabwe. Volgens David B. Moore van The Conversation gaat de strijd tussen ‘Gucci’ en ‘Lacoste’.

 

Generaal Chiwenga heeft bevolen om overheidsgebouwen te bezetten, omdat contrarevolutionaire infiltranten Zimbabwe zouden dreigen over te nemen. Alles wijst echter op een militaire coup en het is geen geheim dat Chiwenga een vertrouwenspersoon is van Emmerson Mnangagwa – ‘Lacoste’ - Mugabe’s rechterhand die hem zou opvolgen maar aan de kant werd gezet voor zijn vrouw, Amai Grace Mugabe – ‘Gucci Grace’. De coup is gericht tegen haar. Mocht Mnangagwa het presidentschap claimen dan heeft Zimbabwe wederom een meedogenloze president. Hij wordt door experts gezien als de architect van de Gukurahuni, de zuivering van tegenstanders van het regime van Mugabe die genocidale trekken vertoonde.

 

Foto: Flickr/a-birdie

 

Laatste update: 16-11-2017

Trump ondermijnt zichzelf, niet Iran

Er was felle kritiek vanuit Rusland en de EU toen de VS dreigde om zich terug te trekken uit het atoomakkoord met Iran, maar zij zijn niet de enige zo schrijft Neil Bhatiya.

 

In zijn artikel voor de South China Morning Post komen alle grote landen in Azië aan bod. China, India, maar ook Japan en Zuid-Korea: alle staan om diverse redenen achter het akkoord en spreken hun steun ook uit. Mocht de VS zich terugtrekken uit het akkoord, of Iran vanwege nieuwe sancties tegen het land, dan heeft dit grote diplomatieke gevolgen voor de VS in de rest van Azië. Gevolgen die misschien niet te overzien zijn of direct te verhelpen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-11-2017

Groene innovatie en robotisering

Robots die landmijnen opruimen, 3D-geprinte vliegtuigen en militaire voertuigen rijdend op biobrandstof: het leger innoveert snel, zo stellen Torben Schütz en Zoe Stanley-Lockman.

 

Zij vragen zich af hoe deze militaire innovatie kan leiden tot een betere logistiek binnen de krijgsmacht: hoe onderdelen, troepen en voertuigen makkelijker en goedkoper verplaatst kunnen worden. De logistiek achter een operatie is vaak de beperkende factor: een militaire basis moet opgezet worden in moeilijke omstandigheden, een vliegtuig heeft niet het benodigde bereik, of het terrein is te onherbergzaam om troepen naartoe te sturen. Sommige logistieke problemen kunnen via samenwerking worden opgelost, maar voor veel problemen is innovatie noodzakelijk.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-11-2017

Buigt de democratie in Latijns-Amerika?

Een groot aantal Zuid-Amerikaanse landen heeft de komende 18 maanden verkiezingen. Ted Piccone van Brookings Institution stelt dat de uitslagen het democratische gehalte van het continent zullen bepalen.

 

Latijns-Amerika plukt niet of nauwelijks de vruchten van de toenemende globalisering en technologisering. Experts denken dan ook dat populisten veel stemmen zullen krijgen. Problemen als terrorisme spelen in Europa vooral een rol bij het in de hand werken van populisme, maar in Latijns-Amerika zullen populisten vooral profiteren van een klassenstrijd die in meerdere landen woedt. Er is sprake van een zeer scheve verdeling van inkomen en rechten. In de jaren 80’ en 90’ was er nog sprake van een golf van democratisering in de Latijns-Amerikaanse landen, maar nu wordt juist een tegenovergestelde golf verwacht met verdere destabilisering van de regio tot gevolg.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-11-2017

partners
(c) 2006 - 2018, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.