NAVO
De spagaat van militaire oefeningen

In War on the Rocks beschrijft Ralph S. Clem het hoe en waar van de NAVO-oefeningen in Europa.

 

Het aantal militaire oefeningen van de NAVO is sinds de inval van Rusland op de Krim toegenomen: het aantal troepen dat deelnam aan deze oefeningen is tussen 2013 en 2016 verzesvoudigd. Daarnaast nemen ook steeds meer landen buiten de NAVO, zoals Zweden, Finland, maar ook Georgië en Oekraïne, aan de oefeningen deel. Volgens Clem moet het bondgenootschap echter oppassen met deze oefeningen. Waar de NAVO saamhorigheid wil uitstralen, ziet het Kremlin een steeds agressiever uitbreidend Westelijk front. De NAVO moet het aantal oefeningen en de manier van trainen heroverwegen, opdat zij niet een verkeerd signaal afgeeft en de gevolgen, waar zij niet klaar voor is, over zich afroept.

 

Foto: EUCOM/Sgt. David Turner

 

Laatste update: 12-10-2017

Macron en de verdediging van Europa

Is Europa ooit echt autonoom als het voor zijn veiligheid afhankelijk is van de Verenigde Staten en de NAVO? Dat is de vraag die Emmanuel Macron op 26 september beantwoordde.

 

Hij pleitte voor meer Europa, zonder daar minder NAVO tegenover te stellen. Macron stelde heldere doelen voor meer investeringen in Europese defensie, meer samenwerking tussen lidstaten van de EU en een Europese interventiemacht. Deze ontwikkelingen zijn, op het eerste gezicht, goed voor de NAVO. Eindelijk wordt er door Europa meer geïnvesteerd in het militaire apparaat en wordt de slagkracht op het continent vergroot. Toch zal deze ontwikkeling met argusogen gevold worden: de Fransen hebben historisch een stormachtige relatie met de NAVO.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-10-2017

De prijs van principes

Een duivels dilemma, zo noemt Allison Fedirka de keuze waar de Zweedse regering voor staat. Deze staat namelijk op het punt om een nieuw verbod tegen kernwapens te tekenen.

 

Gevolgen: de NAVO en de VS dreigen hun toegang tot de Baltische regio te verliezen en kunnen de veiligheid van Zweden niet meer garanderen, mocht Rusland militair actie ondernemen. De banden tussen Zweden en de NAVO waren juist aangehaald onder dreiging van een steeds brutaler wordend Rusland. Durft Zweden het risico te lopen zijn bondgenoten voor het hoofd te stoten, terwijl het Zweedse leger niet in staat is zichzelf te verdedigen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 14-09-2017

De nieuwe fronteenheden

Arndt Freytag von Loringhoven, de eerste assistent-secretaris-generaal voor inlichtingen en veiligheid van de NAVO, kijkt terug op de opbouwperiode van zijn nieuwe inlichtingendienst.

 

Onder druk van de vele dreigingen die de NAVO het hoofd moet bieden, zoals terrorisme, cyberaanvallen en conflicten aan haar grenzen, werd besloten om als bondgenootschap meer samen te werken op het gebied van informatie en veiligheid. Hoewel er op deze gebieden grote stappen zijn gemaakt de afgelopen periode, erkent Arndt Freytag von Loringhoven dat personeel en expertise nog te wijdverspreid zijn: de NAVO moet haar middelen beter inzetten, wil zij voortbouwen op het huidige succes.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-09-2017

Kunnen wapens in Oekraïne vrede bewerkstelligen?

Deutsche Welle interviewt Alexander Vershbow, voormalig Deputy Secretary General van de NAVO, over het conflict in Oekraïne. Hoe moet de NAVO zich opstellen, nu de dialoog met Rusland vast blijft zitten?

 

En wat moet Oekraïne zelf doen om een doorbraak te forceren in het conflict?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 31-08-2017

Atlantische Oceaan terug op NAVO-agenda

Rusland heeft recent zijn maritieme activiteiten op de Atlantische Oceaan uitgebreid. Claire Craanen bepleit in Carnegie Europe dat dit voor NAVO een reden moet zijn om

 

concrete en zichtbare stappen te ondernemen in dit gebied. Voor Rusland is het noorden van de Atlantische Oceaan en het Noordpoolgebied van militair-strategisch belang. Rusland bevindt zich nu in een positie waar het in tijden van crisis de communicatie tussen Amerika en Europe ernstig kan verstoren. Als de NAVO niets doet, staan volgens Craanen zowel de geloofwaardigheid en collectieve verdediging van de NAVO als de stabiliteit van Europa op het spel.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

 

Laatste update: 25-07-2017

Russische dreiging vanuit Hongarije

De laatste jaren heeft Rusland zijn inlichtingen operaties in Hongarije flink uitgebreid. Voor POLITICO beschrijft Lilly Bayer de groeiende bezorgdheid van de NAVO over deze

 

ontwikkeling. De NAVO-bondgenoten zijn bang dat Rusland Hongarije gebruikt als uitvalbasis voor spionage en cybersabotage binnen de EU en de NAVO. Hongarije is van groot strategisch belang voor de oostelijke defensiestrategie van de NAVO en het land draagt actief bij aan verschillende missies. Hoewel de Hongaarse overheid de aantijgingen ontkent, is het geen geheim dat Orban en Poetin een vriendschappelijke relatie onderhouden. Het is de vraag of het terecht is dat de  NAVO Hongarije wantrouwt?

 

Foto: President of Russia

 

Laatste update: 20-07-2017

NAVO en cyberveiligheid

De NAVO wordt in toenemende mate geconfronteerd  met de gecompliceerde wereld van digitale bedreigingen. Bruno Lété analyseert voor The German Marshall Fund hoe de NAVO

 

zichzelf en zijn leden het beste kan beschermen tegen cyber power. De NAVO zal zijn capaciteiten omtrent cyberveiligheid moeten blijven verbeteren, wil het een sterke speler zijn in de cyberwereld.

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 05-07-2017

Trump’s Transatlantic Turbulence

In het nieuwe nummer van Atlantisch Perspectief reflecteert Stanley Sloan op de mini-top van de NAVO in Brussel, de eerste waar president Trump bij was. Wat zegt zijn optreden

 

in Brussel over zijn ‘leercurve’ als president? Sloan bespreekt Trumps opvattingen over de NAVO sinds de verkiezingscampagnes. Nu de mini-top achter ons ligt verwacht hij meer turbulentie. Sloan ziet echter sterke fundamenten onder de trans-Atlantische betrekkingen, waarop weer gebouwd kan worden na eventuele verstoringen door Trump.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 22-06-2017

NAVO en conventionele afschrikking

Een recent rapport van RAND Corporation voorspelt dat Rusland de Baltische staten binnen drie dagen kan veroveren. Voor The National Interest analyseert Robert Farley dit rapport

 

en de methode die de NAVO hanteert om Russische dreiging aan de  grenzen van de Baltische staten tegen te gaan. Farley duikt in de geschiedenis van de NAVO en komt erachter dat het bondgenootschap al sinds zijn beginjaren het idee had een conventionele oorlog tegen de Russen te zullen verliezen. Hierdoor heeft de NAVO altijd een grote rol gespeeld in het voorkomen van oorlog door de tegenpartij af te schrikken.

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 19-06-2017

Desinformatie in de Baltische staten

Voor RAND Blog schrijft Marta Kepe over de plannen van de NAVO om 3.000 troepen te vestigen in de Baltische staten. Dit plan is onderdeel van de Enhanced Forward Presence (EEP).

 

Het doel van deze operatie is de Russen te overtuigen van NAVO’s kracht. Kepe is van mening dat de Russen deze operatie zullen proberen te dwarsbomen door middel van ‘desinformatie’-campagnes. Deze wijze van oorlogvoering maakt gebruik van het verspreiden van onjuiste informatie met als doel de tegenstander te destabiliseren. De NAVO moet voorbereid zijn op deze vorm van oorlogvoering, wil zij van de operatie een succes maken.

 

Foto: Airman Magazine

 

Laatste update: 08-06-2017

De functie van de NAVO

Op 25 mei vond er een ontmoeting plaats tussen de NAVO-leiders in Brussel. Naar aanleiding van deze ontmoeting betoogt Antiona Colibasanu in Geopolitical Futures dat de

 

politieke rol van de NAVO toeneemt en de militaire functie afneemt. Er stonden twee belangrijke punten centraal tijdens de ontmoeting: het defensiebudget per NAVO-land en de rol van NAVO in de strijd tegen terrorisme. Colibasanu is van mening dat beide punten moeilijk haalbaar zijn, als gevolg van de interne verdeeldheid binnen het bondgenootschap en de uiteenlopende nationale belangen van de individuele lidstaten. De NAVO zal zich moeten beperken tot politieke statements in plaats van militaire verdediging.

 

Foto: Flickr

 

 

Laatste update: 01-06-2017

Zapad 2017

Oost-Europese landen, waaronder Polen en de Baltische Staten, vrezen de grootschalige Russische militaire oefening Zapad 2017. Tomasz Kowalik en Dominik Jankowski betogen

 

dat de NAVO deze oefening in de gaten moet houden. In The National Interest beschrijven zij drie belangrijk aspecten waar de NAVO op moet letten. Het wordt tijd dat de NAVO de Russen gaat laten begrijpen dat als zij de internationale gemeenschap op stang jagen en zo spelen met de mondiale vrede, daar consequenties aan zitten.

 

Foto: Kremlin

 

Laatste update: 11-05-2017

NATO’s mission: more essential than ever

Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg geeft in het nieuwste nummer van Atlantisch Perspectief zijn visie op het bondgenootschap en de rol van Nederland daarin.

 

Dit bijzondere artikel is het 1.000ste artikel in het digitale archief van Atlantisch Perspectief, dat loopt sinds 1991 en te vinden is op deze website. We zijn verheugd en vereerd dat Stoltenberg deze mijlpaal verzorgt.

 

Foto: Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

 

Laatste update: 04-05-2017

Het echte probleem van de NAVO?

Er was de laatste tijd veel over te doen, de 2%-norm van de NAVO. Echter is dit niet het echte probleem van de NAVO, schrijft Stephen Blank voor UkraineAlert. Volgens Blank is dit

 

namelijk de onwil te erkennen dat Europa op dit moment niet in vrede leeft en dit de komende tijd ook niet zal doen. De inzetbaarheid van de Europese strijdkrachten laat te wensen over. Hij pleit er dan ook voor om dit op de agenda te krijgen voor de komende NAVO-top in Brussel. Vooral het feit dat de NAVO op dit moment inferieur zou zijn aan de Russische conventionele capaciteiten moet worden veranderd, volgens Blank.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-04-2017

Werk aan de winkel

Franklin D. Kramer en Jorge Benitez schrijven voor US News over de verhouding tussen de NAVO en de Verenigde Staten. Trump heeft recentelijk zijn negatieve houding

 

ten opzichte van de NAVO veranderd, maar hij is nog steeds kritisch. De auteurs bespreken twee onderwerpen waarmee het bondgenootschap Trump tevreden kan stellen: de begrotingsnorm en de strijd tegen terrorisme.

 

Foto: Flickr/ U.S. Department of State

 

Laatste update: 20-04-2017

De NAVO verliest?

The RAND Corporation deed onderzoek naar de vraag of Rusland een militaire bedreiging zou kunnen vormen voor de NAVO. Timothy Bonds en David Shlapak zetten in dit filmpje

 

hun bevindingen en adviezen uiteen. Zij concluderen dat de NAVO een eventueel militair conflict met Rusland in de Baltische staten zou verliezen. Zij geven een aantal adviezen waarmee zo’n catastrofaal verlies voorkomen zou kunnen worden.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-04-2017

Dreigingen aan NAVO’s noordgrens

Voor The Center for International Maritime Security schrijven Martin N. Murphy en Gary Schaub over de mogelijke scenario’s die de NAVO te wachten staan mocht Rusland een agressieve

 

zet doen. Poetin probeert de eenheid in Europa en binnen de NAVO te ondermijnen door middel van ‘hybrid warfare’. Dit doet hij onder andere om zijn eigen positie te consolideren. De strategisch gelegen eilanden in de Baltische Zee zouden een conflictgebied kunnen worden, omdat de Amerikanen hier relatief zwak zijn terwijl de Russen juist hun macht kunnen concentreren in dit gebied. Ondanks de militaire dreiging zal Rusland het liefst in de schaduw willen opereren, zoals het nu doet. Het Russische leger is ten slotte lang niet zo machtig als het Sovjetleger ooit was.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 30-03-2017

Nucleaire afschrikking

Gjert Lage Dyndal schrijft in NATO Review over de geschiedenis van Rusland en de NAVO met betrekking tot de zogenaamde ‘deterrence’-tactiek. Volgens Dyndal moeten we meer aandacht

 

besteden aan eventuele dreigingen van buitenaf door middel van afschrikking en een actievere defensieve houding. Het Westen zou meer rekening moeten houden met het concept ‘deterrence’ omdat een land als Rusland vanuit dit kader handelt om zijn diplomaten en militairen in gebieden als het Midden-Oosten en Oekraïne in te zetten.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 27-03-2017

Oekraïne houdt stand

James Sherr bespreekt in NATO Review de Russische agressie in Oekraïne en welke gevolgen die voor beide landen en Europa heeft gehad. Oekraïne oogt inmiddels vele malen sterker

 

dan in 2014, een ontwikkeling die Rusland destijds niet zag aankomen. Sherr schrijft dat de NAVO Oekraïne niet de rug zal toekeren en het Minsk-akkoord zal blijven handhaven.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-03-2017

Trumps Fake News

Donald Trump is een expert in nieuws bestempelen als ‘fake news’ zodra het hem op een negatieve manier treft. Allison Graves wijst in The Daily Beast op het ‘fake news’ dat Trump zelf

 

verspreidt via Twitter met betrekking tot de financiering van de NAVO. Onlangs twitterde hij dat Duitsland de NAVO nog een enorme som met geld verschuldigd was, Graves wijst erop dat de financiering niet op die manier werkt.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 21-03-2017

‘Make Navies Great Again’

Veel NAVO-landen geven momenteel miljarden uit aan nieuwe oppervlakteschepen, blijkt uit een analyse van Joris Janssen Lok in het nieuwste nummer van Atlantisch Perspectief.

 

Een beweging die in de meeste gevallen al was ingezet ruim voor het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump, die predikt dat NAVO-landen meer aan defensie moeten uitgeven. Welke projecten lopen er momentel, en wat is de strategische gedachte achter de investeringen in oppervlakteschepen?

 

Foto: Ministerie van Defensie

 

Laatste update: 16-03-2017

VS, NAVO, en geloofwaardigheid

Voor War on the Rocks analyseert Rebecca Friedman Lissner de houding van president Trump tegenover de NAVO. Zijn harde verkiezingsretoriek lijkt plaats te hebben gemaakt voor een

 

enigszins gematigder narratief. Friedman Lissner beargumenteert dat deze zalvende politiek echter niet zal werken. Bovendien ondermijnt Trump de Amerikaanse nationale belangen door het zaaien van twijfel over de Amerikaanse betrokkenheid bij de NAVO. De catastrofale gevolgen van falende deterrence zijn uiteindelijk groter dan de kosten van free riders, volgens Friedman Lissner.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-03-2017

Noodzaak van efficiëntie

De financiering van de NAVO-defensie is momenteel een veelbesproken onderwerp. Elisabeth Braw brengt in Foreign Affairs een ander aspect aan het licht waar nog aan gesleuteld moet worden: efficiëntie.

 

Op dit moment gebruiken de NAVO-lidstaten 154 verschillende soorten wapensystemen omdat er niet één gezamenlijke defensie-industrie is. Het krappe budget van de NAVO zou efficiënter besteed kunnen worden als men gebruik zou maken van een homogener arsenaal.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 06-03-2017

Hoge nood voor innovatie

NAVO-expert Stanley R. Sloan geeft voor de Atlantic Council de huidige stand van zaken weer betreffende de NAVO. De kritiek op de NAVO blijft groeien, de vraag om een nieuw concept blijft

 

klinken. Toch is Sloan van mening dat er voorlopig geen nieuw concept voor de NAVO zal verschijnen, in verband met het huidige politieke landschap. Stabiliteit in de internationale gemeenschap is vereist voordat de NAVO aan innovatie kan denken. Ook de verhouding tussen de Verenigde Staten en de NAVO blijft onzeker, aangezien Trumps afgevaardigden een veel mildere toon aanslaan dan Trump zelf. 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-03-2017

partners
(c) 2006 - 2017, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.