Midden-Oosten & Noord-Afrika
Verschuivende bondgenootschappen

Kamal Alam analyseert voor RUSI de grote verschuivingen in allianties in Centraal-Azië, waar recente ontwikkelingen in de VS de zaken flink door elkaar hebben geschud. Doordat de

 

VS hebben besloten zich weer meer te bemoeien in Afghanistan en tegelijk de militaire relaties met Pakistan afbouwen, is er een nieuwe speler die je, gezien de historie van de regio, niet meteen verwacht: Rusland. Pakistan en Rusland werken steeds meer samen op militair gebeid en met betrekking tot Afghanistan. Pakistan heeft zo een nieuwe toevoer van materieel en Rusland gaat zo de verbeterde relatie tussen de VS en India, aartsrivaal van Pakistan, tegen. India had historisch gezien juist een goede band met Rusland. Zo vinden er grote veranderingen plaats in de regio, die het politieke landschap in Centraal-Azië opnieuw vormgeven.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 16-10-2017

Kirkoek: strijden om olie en autonomie

Kortgeleden werd er nog gestemd voor het Koerdische referendum in de Iraakse stad Kirkoek, maar nu is de stad onderdeel van het conflict tussen Koerden en Iraakse

 

regeringstroepen, meldt Stratfor. In het noorden van Irak barst de strijd los tussen de Peshmerga, een Koerdische militie, en Iraakse regeringstroepen. Kirkoek maakt deel uit van de Koerdische regio van Irak en kent een redelijke vorm van autonomie. Na het verdrijven van IS kreeg de Peshmerga er controle over de olievelden en daar ligt het probleem. Volgens de Iraakse regering besteelt de Peshmerga Irak van zijn grondstoffen en is hun roep naar onafhankelijkheid onrechtmatig. De stationering van Iraakse troepen binnen de Koerdische regio zal, vanuit de optiek van de Koerden, worden gezien als ondermijning van hun onafhankelijkheidsstreven met verdere escalatie van het conflict tot gevolg.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 16-10-2017

IS-praktijken door anti-IS-milities

Executies, afbranden van huizen, en verdrijven van de lokale bevolking: het lijken IS-praktijken, maar anti-IS-milities doen het ook, schrijft Sam Kimball voor Middle East Eye.

 

‘Ze verbranden de huizen van soennieten, maar laten die van sjiieten staan’, vertelt de neef van Bassam Abdullah, een voormalige inwoner van de Iraakse stad Tal Afar. De stad kwam in 2014 in handen van IS, maar nu is de soennitische bevolking bang dat ze niet kan terugkeren, omdat de strijd met IS de vijandschap tussen sjiieten en soennieten opnieuw op scherp heeft gezet. IS bezorgt onschuldige soennieten een slechte naam en sjiitische milities gebruiken dat als een excuus om hen te verdrijven of zelfs te executeren. Volgens Kimball blijft internationaal toezicht uit, terwijl dit van groot belang is voor controle op het naleven van mensenrechten.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 12-10-2017

Het Algerijnse kruitvat

Een grote economische crisis, structurele corruptie en tribale spanningen: volgens Anas Abdoun van Global Risk Insights is de kans op een nieuwe burgeroorlog in Algerije aanzienlijk.

 

Al jaren kampt het land met een economische crisis als gevolg van dalende olieprijzen en slecht optreden van de overheid, die het opraken van olie- en gasvoorraden lijkt te negeren. Tevens is het volk in toenemende mate slachtoffer van corruptieschandalen binnen de regering en zorgt dit voor verdere steun aan lokale terroristische groeperingen. De situatie lijkt van kwaad naar erger te gaan, vooral omdat Algerije een zeer jonge bevolking kent die zich de gevolgen van de laatste burgeroorlog nog maar moeilijk voor de geest kan halen. Zodoende wordt het ontstoken lont van het kruitvat alsmaar korter en lijkt een nieuwe burgeroorlog ophanden. 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-10-2017

De wanhoop van Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië verliest zijn grip op het Midden-Oosten en status als regionale macht, aldus Ben Abbs, en zal daarom steeds meer risico’s nemen in het buitenlandse beleid.

 

Naast de vele binnenlandse crises die het koningshuis Saoed plagen, zoals de dalende olieprijs en de machtsstrijd om de troonopvolging, heeft het land zijn hand in verschillende conflicten overspeeld. Zo verloor het de grip op Libanon, waar Hezbollah steeds sterker wordt, en Syrië, waar Bashar al-Assad de burgeroorlog lijkt te overleven met steun van Iran. Tel daarbij op de mislukte militaire campagne in Jemen en de gefaalde boycot van Qatar en je hebt een koninkrijk dat wanhopig snakt naar een overwinning.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 05-10-2017

Uit de kribbe van het kalifaat

‘Het is vechten, of verhongeren’, zei een jihadist van IS tegen de 11-jarige Madjal. In de Groene Amsterdammer schets Brenda Stoter een beeld van kinderen, door IS opgeleid tot terrorist.

 

Inmiddels leven deze kinderen in opvangkampen waar de juiste zorg voor hen ontbreekt. Vele kampen met symptomen van post-traumatische tres, zijn vaak agressief en hebben niemand die hen opvangt. Het is het verhaal van Madjal, een jezidi-jongen die als 11-jarige van zijn familie werd gescheiden door IS-strijders nadat ze zijn woonplaats Kocho hadden ingenomen. In het militaire trainingskamp van IS in Raqqa werd hem gezegd: ‘Vergeet je geloof, vergeet je familie en vergeet je verleden. Vanaf vandaag heet je Abu Otman en ben je moslim’.

 

Foto: Flickr/Michael_swan

 

Laatste update: 02-10-2017

Het referendum dat niemand wil

“The flavour of the month”, zo noemt William Gourlay de Koerden in zijn artikel. Koerdische milities in Irak en Syrië waren, met Westerse steun, van grote waarde in de strijd tegen IS.

 

Maar, na alle lof die ze kregen voor hun inzet, zijn ze nu een nieuw probleem in een instabiele regio. Vandaag, 25 september, is er in Irak een referendum of de Koerdische provincies onafhankelijk moeten worden. De Koerden hopen mee te liften op hun recente populariteit, maar eigenlijk is iedereen tegen. De landen met Koerdische inwoners zien grondgebied verloren gaan en de opkomst van een nieuwe mogendheid in de regio, en het Westen ziet een nieuw conflict.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 25-09-2017

Na de lente volgt een Arabische winter

Voor Global Risk Insights beschrijft Jesse McDonald de huidige situatie in Egypte. Sinds het afzetten van Hosni Mubarak in 2011 is het onrustig in Egypte.

 

Het aantreden van generaal Abdel Fattah el-Sisi in 2013 en de relatieve periode van bestuurlijke rust sindsdien hebben geen zekerheid gegeven. De economie ligt op zijn gat, aangezien buitenlandse bedrijven niet in het land durven te investeren en de toeristische sector hard is getroffen door al het aanhoudende geweld. Vooral islamitische groepen worden steeds gewelddadiger, zo heeft het Egyptische leger geen controle meer over de Sinaï-woestijn en lijkt de situatie daar te escaleren. In plaats van een broodnodig baken van rust te zijn, dreigt Egypte opnieuw een van de vele conflictgebieden in de regio te worden.

 

Foto: Flickr/Denis Bocquet

 

Laatste update: 25-09-2017

Pakistan: een precaire situatie

Voor de Verenigde Staten was Pakistan altijd een bondgenoot in de strijd tegen de taliban en Al-Qaida, maar volgens Kamran Bokhari verzet Pakistan zich steeds meer tegen de VS.

 

Nu er weer meer Amerikaanse troepen naar Afghanistan gaan, dreigt het conflict opnieuw vlam te vatten, een conflict waar de Pakistaanse bevolking ook onder leidt. Zeker nu de regering van Donald Trump eist dat Pakistan meer steun levert in het conflict, is Islamabad weer een doel voor terrorisme. Hoewel Pakistan zich niet in de positie bevindt om de VS steun te weigeren, biedt het logischerwijs wel verzet tegen de wensen van Washington.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 21-09-2017

Einde IS doet oude vijandschappen herleven

Volgens Hillel Fradkin en Lewis Libby, auteurs van het artikel ‘Regional War and the Middle East’, wachten aartsrivalen Israël en Iran de eindigende strijd met IS niet af.

 

Beide landen nemen nu al voorzorgsmaatregelen met betrekking tot hun militaire apparaat. Zo ziet Israël de toegenomen invloed van Iran in Syrië als een dreiging voor de eigen veiligheid, omdat er de mogelijkheid bestaat dat Iran wapens plaatst langs de Syrisch-Israëlische grens. De auteurs trekken een vergelijking met de Zesdaagse Oorlog en stellen dat drie factoren hebben geleid tot deze oorlog: een offensieve houding van moslimstaten, inmenging van de Sovjet-Unie, en een geschiedenis van zwak buitenlandbeleid van de Amerikanen. Doordat deze factoren wederom een rol spelen, lijkt een nieuwe oorlog zich in het Midden-Oosten aan te kondigen.

 

Foto: Flickr/Tee Cee

 

Laatste update: 18-09-2017

Hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten

Kimberley Flowers luidt in haar artikel voor het CSIS de noodklokken. Terwijl de wereld zich focust op de spanningen in Korea en de dreiging van ISIS, vindt er een humanitaire crisis op ongekende schaal plaats.

 

Meer dan 20 miljoen mensen in Jemen, Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan hebben te weinig voedsel, met als gevolg dat massasterfte dreigt en er een stroom van vluchtelingen het gebied verlaat. In deze chaos floreren extremistische organisaties en zullen bestaande conflicten door het gebrek aan voedsel alleen maar verder oplaaien.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-09-2017

De aantrekkingskracht van het kalifaat

Wanneer is iemand bereid te sterven, zijn familie te laten lijden of mensen te martelen om een bepaalde denkwijze of manier van leven te laten voortbestaan? Deze vraag stond

 

centraal voor onderzoekers van de Universiteit van Oxford en van het onderzoeksinstituut Artis International bij het analyseren van het Iraakse front tegenover Islamitische Staat. Volgens Scott Atran, coauteur van het betreffende onderzoek, spelen vooral drie factoren een rol: de toewijding aan een bepaalde groep en diens heilige waarden, de bereidheid om die waarden boven de levens van familie of andere aanverwanten te plaatsen, en het geloof dat zijn religieuze strijdkracht die van de tegenstander in ruime mate overstijgt.

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 07-09-2017

Oman profiteert van vete in Golfregio

Terwijl de meeste buurlanden Qatar isoleren, zorgt Oman voor de bevoorrading van belangrijke goederen voor de Golfstaat. The Economist schrijft over de isolatie van Qatar, en de

 

machtsspelletjes die spelen in de Golfregio. Wanneer de vete blijft doorgaan in het enige deel van het Midden-Oosten dat relatief stabiel is, heeft dat negatieve gevolgen voor iedereen, aldus The Economist.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 31-08-2017

Turkse toenadering tot Iran

Turkije en Iran sluiten een nieuw verbond als tegenwicht tegen Koerdische ambities, schrijft Middle East Eye. Door de Amerikaanse steun aan Koerdische milities (YPG) twijfelt Ankara

 

over de traditionele band met de VS, en in het verlengde daarvan de NAVO. Volgens sommige analisten is de Turkse toenadering tot Iran slechts een ‘bargaining chip’: zodra de VS de YPG laat vallen, zou Turkije zich weer achter de Amerikanen scharen in zowel Irak als Syrië.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 24-08-2017

Huurlingen in Afghanistan: slecht idee

Het Witte Huis overweegt een prominente rol in Afghanistan voor ‘huurlingen’ zoals het bedrijf Blackwater. Dat is een slecht idee, betoogt Andrew Bernard in The American Interest.

 

Hij stelt vraagstukken aan de kaak zoals aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en soevereiniteit. De inzet van reguliere  Amerikaanse militairen is weliswaar duur, juridisch en moreel is alles dan in ieder geval duidelijk en goed geregeld.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 10-08-2017

Blijf af van Afghaanse mineralen

In The National Interest bespreekt Arif Rafiq de Amerikaanse zoektocht naar een strategie voor Afghanistan. President Trump heeft verschillende voorstellen van de hand gewezen.

 

Inmiddels gaan er stemmen op die de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan willen versterken met als doel het exploiteren van de minerale rijkdommen van het land. Rafiq stelt dat dit een slecht idee is: het kan de Amerikaanse reputatie flink schaden, vereist verregaande logistieke investeringen en is zonder politieke stabiliteit niet te realiseren. De VS zouden er met het oog op vrede beter aan doen Afghanistan te ondersteunen bij het ontwikkelen van de landbouwsector.

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 31-07-2017

De volgende oorlog in het Midden-Oosten

De inname van Mosul was een grote overwinning in de strijd tegen IS, maar de strijd in het Midden-Oosten is nog lang niet ten einde. Voor Project Syndicate beschrijft Joschka Fischer

 

hoe de gewelddadige trend in het Midden-Oosten zich na de val van IS verder voort zal zetten. Het Midden-Oosten is niet in staat interne conflicten op te lossen of een raamwerk voor vrede op te zetten. De regio kent verschillende destabiliserende factoren, waardoor vrede, ook na de val van IS, haastweg onmogelijk lijkt. Deze factoren omvatten de bemoeienissen vanuit het Westen, zoals de war on terror die nog altijd voortduurt, de recente escalatie van het hegemonische conflict tussen Saoedi-Arabië en Iran en het Koerdische vraagstuk. Fischer is van mening dat er een nieuw hoofdstuk is geopend in de bloedige en chaotische geschiedenis van het Midden-Oosten.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 25-07-2017

Een ´goede´ dictator bestaat niet

The Economist onderwerpt de Rwandese president Paul Kagame aan een analyse. Als verantwoordelijke voor het ‘Rwandese mirakel’ wist hij nieuw leven te blazen in een

 

 samenleving die was verwoest door de rampzalige genocide van 1994. Er zit echter ook een  keerzijde aan Kagame’s succesverhaal. Naast briljant generaal en effectief bestuurder, is de Rwandese president een absolute dictator, wiens autoritaire en repressieve beleid de Rwandese samenleving monddood heeft gemaakt. In de ogen van The Economist weegt zelfs de sociale orde en economische groei die Kagame heeft gerealiseerd niet op tegen een gesloten staat waarin de eigen bevolking genadeloos onderdrukt wordt.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

 

Laatste update: 17-07-2017

Bedreiging voor Russische belangen in de Golf

Middle East Eye analyseert de mogelijke gevolgen van de benoeming van Mohammed bin Salman-al Saud tot nieuwe Saoedische kroonprins voor de Russische belangen in de

 

Golfregio. Het avontuurlijke buitenlandse beleid van de nieuwe kroonprins ten aanzien van Qatar brengt volgens de auteurs de status quo in de Golfregio in gevaar. En juist de Russische belangen zijn gebaat bij het behoud deze status quo. Ondanks Russische frustraties met de nieuwe koers van Riyad, kan Rusland niet anders dan afwachten hoe de Qatarcrisis gaat aflopen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-07-2017

Complexe relatie Pakistan en Iran

De coöperatieve relatie van Iran en Pakistan is sinds de Iraanse revolutie in 1979 veranderd in een uiterst complexe relatie. Muhammad Akbar Notezai beschrijft deze ontwikkeling

 

voor The Diplomat. Onder andere de rivaliteit tussen Saudi-Arabië en Iran heeft een negatieve impact op de relatie tussen Iran en Pakistan. Pakistan heeft belang bij een goede economische relatie met Iran, maar wil Saoedi-Arabië niet tegen zich in het harnas jagen. Iran verbetert op zijn beurt de relatie met India, hetgeen tot frustraties leidt in Pakistan. De opkomst van de soennitische strijders aan de Iraans-Pakistaanse grens dragen ook bij aan een gespannen relatie.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-07-2017

Het lot van Syrië na val IS

Wat gebeurt er met Assad wanneer IS verslagen is? Voor Geoplitical Futures zoomt George Friedman in op de situatie in Syrië. Tot nu toe kon Assad zich verschuilen achter het feit dat

 

hij ook voor de VS en Israël een beter alternatief was dan IS. De terreurgroep beheerst een steeds kleiner wordend gebied en ook hoofdstad Raqqa wordt belegerd, waardoor de toekomst van Assad een vraagteken wordt. Welke regionale belangen spelen er allemaal mee?

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 29-06-2017

Van ISIS naar diplomatieke crisis

De Qatar-crisis heeft de internationale spanningen in het Midden-Oosten hoog doen oplopen. Martin Chulov analyseert de diplomatieke rel in The Guardian. Een nieuwe fase van

 

escalatie is bereikt nu de Turkse president Erdogan het gedrag van Saoedi-Arabië en bondgenoten scherp veroordeelt. Hij wijst de dertien eisen van de Arabische bondgenoten resoluut af en weigert pertinent om Turkse troepen terug te trekken uit Qatar. ´The worst diplomatic crisis among Gulf allies in decades´ verhevigt en een rationele oplossing ligt niet binnen handbereik.

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 26-06-2017

Race naar de Iraakse grens

Voor Stratfor analyseert Omar Lamrani de meest recente fase in de langdurige Syrische burgeroorlog: de race naar de Iraakse grens. Islamitische Staat wordt langzaam uit Syrië

 

verdreven. Het territorium dat hierdoor vrijkomt valt in handen van de andere strijdende partijen. Lamrani bestudeert de motivaties die deze partijen, zoals Rusland, Amerika en Iran, hebben om te strijden voor het door IS achtergelaten grondgebied. Zal de strijd om grondgebied een nieuw conflict veroorzaken?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 22-06-2017

Saoedische streber in opkomst

Mohamad Bazzi schrijft in The Atlantic over Mohammed bin Salman, de jonge Saoedische prins die voorbestemd lijkt om het koninkrijk leiding te geven in de komende decennia. De

 

assertieve en ambitieuze Bin Salman vergaarde binnen korte tijd veel macht binnen de bestuurlijke elite van Saoedi-Arabië. Nu zijn vader, de 81 jarige koning Salman, heeft besloten om de zoon van zijn derde vrouw aan te wijzen tot troonopvolger lijkt het Midden-Oosten zich te moeten opmaken voor een zelfbewuster Saoedi-Arabië dat zijn stempel meer op de regio zal gaan drukken.

 

Foto: Kremlin

 

Laatste update: 22-06-2017

Trumps ‘surge’ in Afghanistan

De zogenaamde ‘Surge’ lijkt achteraf gezien een van de weinige militaire successen die de Amerikanen boekten in de Irakoorlog. In The Strategist bespreekt Claude Rakisits

 

president Trumps plannen om deze strategie andermaal toe te passen. Dit keer moet een verse troepenimpuls van enkele duizenden soldaten de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan nieuw momentum geven. Rakisits is sceptisch: de voorgestelde versterking lijkt onvoldoende voor enige strategische vooruitgang tegen de taliban. Daarnaast heeft het aan de kaak stellen van Pakistans rol als thuishaven voor de taliban prioriteit.

 

Foto: U.S. Army

 

Laatste update: 19-06-2017

Koerdisch referendum en realpolitik

De Koerden in Noord-Irak streven al lange tijd naar een autonome Koerdische staat. Adrian Florea schrijft in The Conversation over het nieuwste hoofdstuk in de Koerdische

 

queeste naar zelfbestuur: een referendum over onafhankelijkheid. Alhoewel een zege voor het ja-kamp onvermijdelijk is zal het refenderum in werkelijkheid zeker geen soevereine staat maken van de Koerdische regio en zal het de toch al gespannen relatie met Bagdad op scherp zetten. Florea licht toe waarom het referendum toch uitstekend van pas komt voor de Koerdische president Barzani.

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 15-06-2017

Nieuw bondgenootschap?

David Gardner analyseert voor The Strategist de strategie van Trump voor het Palestina-Israël conflict. Trump ziet zichzelf als de aangewezen persoon om te bemiddelen in het conflict en te

 

zoeken naar de ultieme deal. Tijdens Trumps ontmoeting met de Israëlische premier in februari liet hij weten te zoeken naar een twee-staten-oplossing of een één-staat-oplossing, wat tegen de Oslo-akkoorden van 1993-1995 ingaat. Na Trumps bezoek aan Saoedi-Arabië en Israël in mei lijkt het erop dat Trump de soennitische staten samen met Israël in een bondgenootschap wil hebben, zodat de gemeenschappelijk vijand Iran geïsoleerd wordt. Is een dergelijk bondgenootschap mogelijk?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 12-06-2017

Spanningen in het Midden Oosten

David Kirkpatrick en Anne Barnard betogen in The New York Times dat de spanningen in het Midden-Oosten verder zijn opgelopen door de terroristische aanslag in Iran.

 

De relaties tussen de landen in het Midden-Oosten stonden al op scherp, nadat Saoedi-Arabië en andere Arabische bondgenoten de banden met Qatar verbraken. Naast deze twee gebeurtenissen zijn Saoedi-Arabië en Iran al jarenlang verwikkeld in een machtsstrijd. Kirkpatrick en Barnard geven een uitgebreid overzicht van deze complexe situatie.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 08-06-2017

Ruslands aanwezigheid in Libië

Moskou doet er veel aan om de Russische invloed vanuit Syrië naar andere delen van het Midden-Oosten te exporteren. Nikolay Kozhanov schrijft voor Chatham House over de

 
 

Russische betrokkenheid in de Libische burgeroorlog. De betrokkenheid draait om het creëren van een nieuwe Russische machtszone, waar het Westen van afhankelijk dient te worden. Deze machtszone versterkt de positie van de Russen in de mondiale machtsstrijd. Dit betekent dat het Westen er een nieuwe uitdaging bij krijgt.

 

Foto: Kremlin

 

Laatste update: 01-06-2017

IS: overleven door aanpassen

Nu IS op meerdere fronten teruggedrongen wordt, lijken de dagen van de terreurgroep geteld. Colin P. Clarke biedt in The RAND Blog een alternatieve visie. Alhoewel sterk verzwakt,

 

blijft IS in de huidige en toekomstige vorm een groot gevaar voor internationale veiligheid. Zelfs als Mosul en Raqqa veroverd worden en IS haar claim op een territoriale staat verliest, kan de terreurgroep zich aanpassen door ondergronds te gaan. In dat geval komt de onvoorspelbaarheid en inventiviteit die IS in haar jonge bestaansgeschiedenis aangetoond heeft te bezitten, uitstekend van pas.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 29-05-2017

Rouhani blijft aan

Op 19 mei versloeg Hassan Rouhani zijn concurrent Ebrahaim Raisi in de Iraanse presidentsverkiezingen. The Economist gaat in op de betekenis die Rouhani’s herverkiezing zal

 

hebben voor de koers die Iran de komende jaren gaat volgen. Dat de Iraniërs andermaal kiezen voor een gematigde kandidaat betekent een klap voor haviken als Ayatollah Khamenei en zijn protegé Raisi. Manoeuvreren tussen de hardliners, het verzilveren van zijn mandaat, en de Iraanse relatie met de VS zullen Rouhani’s tweede termijn gaan domineren.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 24-05-2017

De VS in Zuid-Soedan

De burgeroorlog die sinds 2013 woedt in Zuid-Soedan heeft het land op de rand van de afgrond gebracht. Payton Knopf schrijft in The Guardian over de deplorabele staat van de

 

jonge natie en welke betekenis de algehele chaos, de massamoorden en de enorme vluchtelingenstromen hebben voor de stabiliteit in de Hoorn van Afrika. De VS kijkt over de schouder mee – Washington heeft veel financiële steun geleverd aan een regio die verrassend grote geopolitieke belangen vertegenwoordigt. Trump kan de morele autoriteit van de VS versterken door het vredesproces te intensiveren.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 24-05-2017

Egypte, VS en IS in de Sinaï

Naar aanleiding van het bezoek van de Egyptische president Sisi aan het Witte Huis schrijft David Schenker in Foreign Affairs over het falende Egyptische anti-terreurbeleid. Het

 

Egyptische leger blijkt, ondanks substantiële Amerikaanse steun, niet in staat om aan IS gelieerde rebellen op het Sinaïschiereiland effectief te bestrijden. Als gevolg zijn militairen, toeristen en koptische christenen in en rond de Sinaï vaak doelwit van aanslagen en neemt de invloed van IS in het dichtstbevolkte land van de Arabische wereld toe. Schenker stelt dat het in het belang is van zowel de VS als Egypte om de militaire samenwerking te intensiveren en de tactiek in de Sinaï drastisch om te gooien.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-05-2017

Verkiezingen in Iran

De hoogste leiders en conservatieve kandidaten in Iran spelen in op oude angsten van buitenlandse inmenging in de verkiezingen, stelt Sanam Vakil voor Chatham House.

 

Daarmee proberen ze hervormingen in de Islamitische Republiek tegen te gaan. Op 19 mei gaat Iran naar de stembus, en door Grootayatollah Khamenei is ‘verzet’ het belangrijkste thema geworden. Wat houdt dit verzet dan in?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 04-05-2017

Een Marshall Plan voor Afrika?

Afrika heeft misschien nog nooit zo hoog op de agenda van Europa gestaan als nu. Evita Schmieg schrijft voor de Stiftung Wissenschaft und Politik over plannen voor een ‘Marshall Plan voor Afrika’.

 

Een idee geopperd door zowel de Duitse minister voor Economische Samenwerking als de voorzitter van het Europees Parlement. Deze plannen zijn onder druk van de vluchtelingencrisis naar voren gekomen als een manier om deze te bestrijden. Nu Duitsland voorzitter is van de G20 die dit jaar wordt gehouden lijkt het onderwerp nog meer aandacht te trekken. Schmieg gaat in op de voordelen van het plan en de discussie die erover gaande is.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-04-2017

De noodtoestand in Egypte

In dit interview met Mirette Mabrouk van The Atlantic Council word het uitroepen van de noodtoestand door president Sisi in Egypte besproken. Mabrouk denk dat deze noodtoestand een

 

verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting en dissidenten tot gevolg gaat hebben. Waarom werd de noodtoestand uitgeroepen in Egypte en wat zullen de gevolgen zijn?

 

Foto: kremlin.ru

 

Laatste update: 13-04-2017

Iran en de wereld

In dit artikel voor de Council on Foreign Relations verkent Zachary Laub het nucleaire verdrag met Iran. Het verwachte herstel van de Iraanse economie na het opheffen van de

 

economische sancties op het land blijft tot nog toe uit. Ook heeft de nieuwe Amerikaanse regering een strenger beleid ten opzichte van Iran voor ogen. Wat is er eigenlijk afgesproken met het verdrag? En heeft Iran zich aan zijn verplichtingen gehouden? Hebben de andere landen dit ook gedaan? En wat zijn de bedreigingen voor het in stand houden van het verdrag?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-04-2017

Chaos in Libië

Tim Eaton beschrijft voor Chatham House de situatie in Libië. Al jaren leven de inwoners van Libië in oorlog, chaos en armoede. De GNA, Government of National Accord, die destijds door

 

de internationale gemeenschap als regering was aangesteld, wordt op nationaal niveau niet erkend. Dit creëert een situatie waarin meerdere groeperingen de macht claimen waardoor geen enkele regering legitimiteit geniet. Hoe moet het nu verder in Libië?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 10-04-2017

Trump slaat toe

In The Times reflecteren Rhys Blakely, Duncan Geddes en Catherine Philip op de gevolgen van het bevel dat president Donald Trump in de nacht van donderdag 6 april gaf

 

om bijna 60 Tomahawk-raketten op de Syrische basis Shayrat te lanceren. Dit deed hij als antwoord op de gifgasaanval eerder deze week afkomstig van de desbetreffende basis. Hoe zullen Syrië en Rusland reageren?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 07-04-2017

Geen ruimte voor onderhandeling

Op 23 december 2016 werd resolutie 2334 aangenomen in de VN-Veiligheidsraad. Robert C. O’Brien schrijft in The National Interest over de ware betekenis van deze resolutie

 

en de gevolgen ervan voor Israël. Door resolutie 2334 worden enkele Israëlische nederzettingen in strijd met de internationale wetgeving verklaard, waardoor Israël op diplomatiek vlak in isolatie dreigt te belanden.

 

Foto: Wikimedia Commons

Laatste update: 04-04-2017

Zes jaar oorlog in Syrië

Na zes jaar oorlog maakt Frederic C. Hof voor SyriaSource de balans op voor Syrië. De huidige situatie biedt weinig ruimte voor optimisme. Assad staat op het punt de overwinning te

 

claimen, hoewel het land is geruïneerd. Toch gelooft Hof nog in de veerkracht van het Syrische volk en hij ziet in de toekomst zelfs de redding voor het land in een legitiem bestuur. Syrië heeft daarbij wel hulp nodig van bovenal de VS, stelt Hof.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 21-03-2017

‘Window of opportunity’

Neil Quilliam, van denktank Chatham House, ziet weinig in het beleid van het Westen in Syrië van de afgelopen 6 jaar. Als er al sprake was van een coherent beleid, heeft het volgens hem gefaald.

 

Het Westen kan echter nog een positieve draai geven aan een regeling tussen de strijdende partijen, door te leren van de fouten de afgelopen zes jaar. Nu is echter wel de laatste kans voor het Westen, aldus Quilliam.

 

Foto: Flickr/SyriaFreedom

 

Laatste update: 16-03-2017

Schaduwoorlog?

De pogingen van het Witte Huis om Iran politiek te isoleren zouden wel eens verkeerd uit kunnen pakken voor de pogingen tot vrede in Syrië, schrijft Adam Weinstein voor IranInsight.

 

Volgens hem zou de VS eerst het einde van het offensief in Mosul moeten afwachten voordat het land actieve pogingen gaat doen de Russisch-Iraanse relatie te ondermijnen. De Amerikanen kunnen een ‘schaduwoorlog’ met Iran nog vermijden.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-03-2017

Verzoening?

Shehab al-Makahleh schrijft voor The Atlantic Council over de samenkomst op 29 maart van de  Arabische Liga in Jordanië. Er lijkt druk te worden uitgeoefend op de Liga om ook de

 

Syrische president Assad uit te nodigen. Al-Makahleh ziet zes uitdagingen voor de Jordaanse Koning in zijn poging de Liga weer te verenigingen nadat zij Syrië zes jaar geleden uitsloot van deelname. Welke uitdagingen zijn dit?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-03-2017

Diplomatiek offensief

Bruce Riedel schrijft voor Brookings over het ‘diplomatieke offensief’ dat Saoedi-Arabië momenteel onderneemt. Zowel de 81-jarige koning als de minister van Buitenlandse Zaken is op

 

een missie om de diplomatieke relaties van het land te verbeteren. Voornamelijk in Irak en in Azië worden de nodige oliedeals gesloten om de positie van Saoedi-Arabië op de wereldmarkt aanzienlijk te verbeteren. De Iraanse regering zal hier ongetwijfeld minder blij mee zijn.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-03-2017

partners
(c) 2006 - 2017, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.