Internationale veiligheid
Wie stopt Nicolás Maduro?

Wat is er gebeurd met de hevige oppositie in Venezuela? Die vraag beantwoordt Jeffrey Tayler voor The Atlantic. Venezuela staat op de rand van de afgrond.

 

Economisch gezien is het land in elkaar geklapt, er is te weinig voedsel en medicijnen en te veel misdaad. President Maduro regeert als een dictator: hij trekt steeds meer macht naar zich toe en laat politieke tegenstanders oppakken of verdwijnen. Regelmatig gaan de burgers de straat op om te protesteren, maar elk protest wordt met geweld neergeslagen. Ondanks de desastreuze situatie in Venezuela en de afkeer jegens Maduro lukt het de oppositie echter niet om hem te verdrijven.

 

Foto: Wikipedia

 

 

Laatste update: 05-10-2017

In 2020 succesvolle non-proliferatie?

In 2015 bereikte men geen overeenstemming op de herzieningsconferentie van het non-proliferatie verdrag. Dat moet op de conferentie in 2020 anders, schrijft Sico van der

 

Meer voor Clingendael. De twee grootste obstakels op eerdere herzieningsconferenties waren: het gebrek aan progressie in de daadwerkelijke ontwapening van de vijf grote landen met nucleaire wapens en de onenigheid over het installeren van een ‘Weapons of Mass Destruction Free Zone’ in het Midden-Oosten. Dit laatste punt bleek bij de conferentie van 2015 onhaalbaar. Desalniettemin is het belangrijk dat de conferentie van 2020 slaagt, niet alleen omdat het verdrag moet worden nageleefd, maar omdat onoplosbare geschillen landen ertoe kunnen doen besluiten hun steun voor het verdrag in te trekken. Om dit te voorkomen benoemt Van der Meer enkele voorwaarden voor het bereiken van een consensus.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-10-2017

De complexiteit van codes: een bedreiging?

De toenemende complexiteit van codes en software zorgt voor veiligheidsrisco’s in de nabije toekomst, dat schrijft James Somers in The Atlantic.

 

Stel je voor: je rijdt in een zelfrijdende auto met hoge snelheid op de snelweg. Plots gooit de computer van de auto het stuur naar rechts, met een verkeersongeluk tot gevolg. Het resultaat: meerdere doden en gewonden. Deze mogelijkheid hadden Charlie Miller en Chris Valasek, twee Amerikaanse veiligheidsonderzoekers, nadat ze de zelfrijdende auto van een vriend hadden gehackt die bedienbaar was via zijn smartphone. Het legt een probleem bloot waar experts al voor waarschuwden: verdere toepassing van technologie in voertuigen en diensten, vraagt om scherpe programmeurs. Diezelfde programmeurs wordt echter gevraagd om software te maken die bijvoorbeeld complexe systemen in een auto aanstuurt. Hetgeen tot gevolg heeft dat de codering eveneens complex wordt en programmeurs hun eigen codes niet langer begrijpen.

 

Foto: Flickr/Christiaan Colen

 

Laatste update: 28-09-2017

Het belang van exportcontrolerecht

In de Militaire Spectator verkent Joop Voetelink, hoofddocent militair recht bij de Nederlandse Defensie Academie, het toenemende belang van exportcontrolerecht.

 

In Nederlandse literatuur is er nog maar weinig aandacht voor dit onderwerp, ondanks de ontwikkeling van het exportcontrolerecht. Exportcontrolerecht draait om “de beheersing van de handel in en uitwisseling van militaire goederen, technologie en diensten, en civiele goederen, technologie en diensten die eveneens voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden”. Voetelink schetst de geschiedenis en ontwikkeling van het exportcontrolerecht en legt uit waarom het, gezien de toenemende terroristische dreiging en de onheilspellende situatie met Noord-Korea, nog steeds relevant is en meer onderzoek behoeft.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 25-09-2017

Contraterrorisme in Afrika: verspild geld?

Sinds 2007 heeft de EU ongeveer 1,3 miljard euro geïnvesteerd in contraterrorisme in Afrika, maar Afrikaanse overheden ondermijnen het doel van die investeringen al jaren, schrijft Ernst Jan Hogendoorn.

 

Op de website van het International Centre for Counter-Terrorism schrijft hij, dat de EU contraterrorisme in Afrika financiert met als doel fragiele staten, zoals Somalië, bij te staan in de strijd tegen terroristische organisaties als Boko Haram en Al-Shabaab. De overheden van die staten doen echter weinig om corruptie en cliëntelisme tegen te gaan, zaken die dienen als voedingsbodem voor terrorisme. Volgens Hogendoorn moet daarom enkel nog steun worden geleverd onder strenge voorwaarden. “While the EU and other external actors cannot prevent the election of corrupt and self-serving politicians, they can develop the right incentives and demand the appropriate checks and balances to limit these impulses”, aldus Hogendoorn.

 

Foto: Flickr/United Nations Photo

 

Laatste update: 21-09-2017

Is het de Trump-show op 19 september?

Wat moeten we verwachten van Donald Trumps bezoek aan de Verenigde Naties? Dat vroeg PBS Newshour aan Stewart Patrick, verbonden aan de Council on Foreign Relations.

 

Het is voor het eerst dat Trump de algemene vergadering van de VN zal toespreken, een organisatie waar hij in het verleden forse kritiek op heeft geuit. Hij dreigt de Amerikaanse bijdrage aan de VN flink te reduceren, als er geen hervormingen worden doorgevoerd, en dat in een tijd waarin er genoeg brandhaarden in de wereld zijn, die aandacht van de VN en diplomatie op het hoogste niveau vereisen. Zal Trump zijn toon matigen of zal hij vol in de aanval gaan?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-09-2017

Irma: een nieuw soort natuurgeweld?

Volgens Sally Brown, onderzoeker aan de Universiteit van Southampton, is het goed mogelijk dat orkanen met de jaren steeds krachtiger zullen worden, als gevolg van klimaatverandering.

 

Reden voor de door Irma getroffen landen en hun partners om na te denken over een passende strategie om dit toenemende natuurgeweld te tackelen. Tot dusver werd de sterkte van een orkaan altijd gemeten van 1 tot 5 op de schaal van Saffir Simpson, waarbij 1 staat voor een tropische storm en 5 voor de meest zware orkaan. Irma was een orkaan van de zwaarste categorie, maar, verklaart Brown, ‘given that Irma’s power has made some islands “barely habitable”, is it time to introduce a category six?’

 

Foto: Flickr/Antti Lipponen

 

Laatste update: 14-09-2017

Automatisering, stap naar anarchie

Peter Hays beschrijft in Global Risk Insight hoe automatisering leidt tot een explosieve samenleving. Want innovatie mag dan een van de belangrijkste drijfveren van de economie zijn, zij

 

leidt tegelijkertijd tot een hogere werkloosheid. Bedrijven vervangen steeds vaker dure arbeidskrachten door goedkope machines, om zo de productiekosten te kunnen drukken. Vooral laagopgeleide jongeren hebben minder kans op een baan en dus geen zekerheid voor de toekomst. Dit kan leiden tot spanningen en mogelijk gewelddadige escalatie. Volgens Peter Hays moeten staten meer inzetten op onderwijs om zo de jeugd voor te bereiden op deze nieuwe samenleving.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 07-09-2017

‘Threat multipliers’ in de Arctische regio

Wat is ‘Project Iceworm’? In dit artikel, deel van een serie door Wilson Quarterly, beschrijft Sherri Goodman de ontwikkelingen op veiligheidsgebied in de Arctische regio sinds de Koude Oorlog.

 

Was de regio vroeger het toneel van een relatief simpele tweestrijd tussen de VS en de Sovjet-Unie, nu is het gebied onderhevig aan ‘threat multipliers’: door klimaatverandering is er meer menselijke activiteit mogelijk, waardoor er meer veiligheidsrisico’s ontstaan op militair, economisch, en ecologisch gebied.

 

Foto: U.S. Department of Defense

 

Laatste update: 31-08-2017

Jihadi’s zelfbehoud

Terrorisme-expert Teun van Dongen benoemt een belangrijke, maar tot nu toe onderbelichte les van de aanslag in Barcelona: terroristen hebben steeds vaker het voornemen om zelf te overleven na hun aanval.

 

Voorheen waren zelfmoordaanslagen de favoriete methode, nu hebben terroristen vaak een ontsnappingsplan. Welke gevolgen heeft deze verschuiving voor terrorismebestrijding?

 

Foto: U.S. Air Force

 

Laatste update: 24-08-2017

Méér dan alleen een militaire coalitie

Ruim vier jaar nadat ze de controle over het noorden van Mali verloren, zijn jihadisten weer terug, en verspreiden ze zich zelfs verder. Dat stelt Joe Penney voor Defenseone.

 

De langetermijnstrategie voor veiligheid in de Sahel-regio moet daarom worden herzien, betoogt hij. Er is méér nodig dan alleen een nieuwe militaire coalitie.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 17-08-2017

Autonome wapens zijn geen SciFi meer

Hoewel autonome wapensystemen nog niet operationeel in gebruik zijn, worden ze volop getest en ontwikkeld, schrijft NATO Review. Bij deze systemen komt er geen mens meer aan

 

te pas in het nemen van beslissingen over leven of dood. Dit artikel geeft een overzicht van de stand van de ontwikkelingen en de belangrijkste juridische en ethische kwesties rondom autonome wapens.

 

Foto: Health.mil

 

Laatste update: 10-08-2017

Civiel-militaire oppositie in Venezuela

President Maduro van Venezuela heeft te maken met gecoördineerde civiel-militaire acties tegen zijn bewind, schrijft Allison Fedirka voor Geopolitical Futures. Het land kent een lange

 

geschiedenis waarbij burgers en militairen samenwerken om de regering omver te werpen. Die pogingen waren met name succesvol in tijden van economische neergang, zoals ook nu het geval is. Fedirka benoemt een aantal signalen die wijzen op een ophanden zijnde civiel-militaire operatie die de regering af kan zetten.  

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-08-2017

Een onwaarschijnlijke vriendschap

De recente toenadering tussen India en Israël is vanuit historisch perspectief uniek. Jonathan Spyer verklaart de nieuwe band tussen beide landen in The American Interest.

 

De economische banden tussen India en Israël bestaan al langer, maar de diplomatieke relatie tussen beide landen was doorgaans stroef doordat India tot voor kort optrad als felle verdediger van de Palestijnse zaak in internationale fora. Spyer analyseert de politieke traditie waardoor president Netanyahu en president Modi gevormd zijn om te begrijpen hoe de recente toenadering tot stand kon komen. Spyer concludeert dat de relatie tussen beide landen een gunstig toekomstperspectief heeft.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 20-07-2017

Russische 'Iskanderdiplomatie'

Voor The Diplomat schrijft Guy Plopsky over de toenemende militaire assertiviteit van Rusland jegens China. Sinds 2013 bewapent Rusland militaire brigades in het oosten van

 

het land met Iskander-raketten, een ballistische raket die in staat is een kernkop te vervoeren. Aangezien doelwitten in de Verenigde Staten of het NAVO-grondgebied vanuit oostelijk Rusland onbereikbaar zijn en er steeds vaker grootschalige militaire oefeningen in de regio plaatsvinden, lijkt Moskou zijn spierballen te willen tonen aan Peking. Als Rusland besluit tot het vergroten van de reikwijdte van de Iskander-raketten komen ook Amerikaanse doelwitten in het vizier en slaat het Kremlin twee geopolitieke vliegen in een klap.

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 20-07-2017

Heeft de Irandeal gefaald?

Veel critici zijn van mening dat de Irandeal, die op 14 juli 2015 gesloten werd, gefaald heeft. One Defense keert zich tegen deze kritiek en beargumenteert waarom de deal wel succesvol

 

is. Om critici het tegendeel te bewijzen maakt One Defense nog eens duidelijk wat het doel, de blijvende voordelen en de beperkingen van de overeenkomst zijn. Trump heeft zich als presidentskandidaat regelmatig negatief uitgelaten over de deal, maar lijkt de deal als president aan te willen aanpassen. Hij wil deze niet beëindigen, omdat er simpelweg geen alternatief is en de deal het Westen waardevolle tijd oplevert.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 17-07-2017

Val van Mosul: hoe gaat IS verder?

Het Iraakse leger heeft Mosul, tot voor kort de grootste stad onder controle van IS, bevrijd. Voor The New Yorker analyseert Robin Wrightde impact die dit verlies heeft

 

op het voortbestaan van IS en de gevolgen voor de grootste rivaal van IS in het Midden-Oosten: Al Qaida. Naast de bevrijding van Mosul winnen de Syrische Democratische Strijdkrachten steeds meer terrein in Raqqa, de hoofdstad van het Kalifaat. Hoewel Al Qaida lange tijd verslagen leek, is deze jihadistische organisatie weer in opmars. En volgens Wright kan een militaire nederlaag van IS zelfs de weg vrij maken voor de definitieve terugkeer van Al Qaida.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-07-2017

‘Homeland’ boven alles?

Doug Bandow introduceert in The National Interest een nieuwe visie op de Korea-crisis. De ontwikkelingen op  het schiereiland volgen elkaar snel op: recentelijk ontmoetten de

 

presidenten Trump en Moon (Zuid-Korea) elkaar voor het eerst en voerde Noord-Korea een test uit met een intercontinentale raket. Bandow stelt dat Zuid-Korea zelf verantwoordelijk moet worden voor zijn defensie. Als de VS zich terugtrekken van het schiereiland, zijn ze volgens Bandow ook geen doelwit voor Noord-Korea meer. Deze oplossing is niet ideaal, maar Bardow meent dat onconventionele maatregelen serieus moeten worden bekeken.

 

Foto: Wikipedia

 

 

Laatste update: 05-07-2017

In elkaars vaarwater

De recente aanvaring tussen het Amerikaanse marineschip USS Fitzgerald en een Filipijns containerschip roept veel vragen op. Bryan McGrath analyseert de situatie voor War on

 

the Rocks en probeert de omstandigheden van een merkwaardig ongeluk te duiden. Als oud-commandant van een vergelijkbaar marineschip beschrijft hij hoe complicaties bij factoren als navigatieregels, techniek en de menselijke factor kunnen culmineren in zo’n incident. Desalniettemin zal alleen een uitgebreid onderzoek in staat zijn de vele overgebleven vragen definitief te beantwoorden.

 

Foto: Navy Live

 

Laatste update: 22-06-2017

Risk in de realiteit

NOS op 3 beschrijft in een filmpje op YouTube de ‘Risk kaart anno 2017’. Supermachten zijn zich aan het herbewapenen, Trumps aantreden heeft nucleaire spanningen aangescherpt

 

en als gevolg staat het internationale systeem onder steeds grotere spanning. Kortom: wereldmachten moeten tegenwoordig weer in staat zijn hun spierballen te tonen. In het filmpje worden grote spelers als de Verenigde Staten, Rusland en China vergeleken op basis van hun militaire slagkracht. Alhoewel de VS nog steeds voorop loopt lijkt het dichten van de militaire kloof voor met name China slechts een kwestie van tijd.

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 22-06-2017

Dreigt een nieuwe wapenwedloop?

Sinds het einde van de Koude Oorlog werkt de internationale gemeenschap gestaag aan de afbouw van nucleaire wapens. Voor Global Risk Insights analyseert Leo Kabouche de

 

trendbreuk die Donald Trumps nucleaire beleid lijkt in te luiden. Tijdens zijn presidentscampagne maakte Trump al duidelijk niets te zien in de koers van zijn voorganger Obama, die internationale afbouw van nucleaire arsenalen hoog op zijn agenda had staan. De vraag is of Trump zijn woorden zal staven met daden. Zo ja, dan kunnen Moskou en Peking niet achterblijven en dreigt een nieuwe wapenwedloop.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 19-06-2017

Globalisering, gevaar en geschiedenis

Globalisering: tegenwoordig hét toverwoord maar absoluut geen nieuw fenomeen. The Economist beschrijft de enorme economische, sociale en technische veranderingen die

 

de wereld onderging in de periode 1870-1914. De historische vergelijking is duidelijk: na een periode van voorspoed en welvaart toonde globalisering in de 20e eeuw uiteindelijk haar duistere kant, met de Eerste Wereldoorlog als direct gevolg. Moeten wij hier lessen uit trekken? 

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 15-06-2017

Internet en terrorisme

The Economist analyseert het debat over de relatie tussen terrorisme en het internet. In de nasleep van de recente terroristische aanslagen in Engeland uitten politici kritiek op

 

internetbedrijven, die volgens hen meer moeten doen om de digitale propaganda, rekrutering en communicatie van terroristische organisaties te beperken. De aantijgingen lijken logisch, de werkelijkheid is echter complex. Internetbedrijven verdedigen zich door te stellen dat zij slechts een platform zijn en dat het internet ook voor hen niet compleet transparant is. 

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 12-06-2017

Rol van terrorisme in verkiezingsuitslagen

Voor Medium analyseert Jamie Fly de verrassende verkiezingsuitslagen in Europa en Amerika. Tijdens de verkiezingen was er veel aandacht voor de economische frustratie van de kiezers. Die zorgde ervoor

 

dat populistische partijen op veel steun konden rekenen. Fly vindt dat de angst voor terrorisme onderbelicht is gebleven in analyses van verkiezingsuitslagen, terwijl Trump zijn overwinning voor een groot deel te danken heeft aan zijn aandacht voor het veronderstelde veiligheidsgevaar door het gefaalde immigratiebeleid. In Nederland geniet Geert Wilders populariteit door zijn voorstel alle immigratie uit islamitische landen te verbieden. Als wereldleiders falen het gesprek met hun burgers aan te gaan over terrorisme wordt het moeilijk de westerse bevolking te overtuigen van het nut van de liberale internationale orde.

 

Foto: Simple Wikipedia

 

Laatste update: 08-06-2017

Maritiem machtsspel in Zuid-Chinese Zee

China’s territoriale claims in de Zuid-Chinese Zee dwingen de Amerikaanse marine tot maritiem machtsvertoon in de regio. Sam Bateman schrijft in War on the Rocks over het

 

Amerikaanse gebruik van een zogeheten ‘freedom of navigation operation’ (FONOP) en vraagt zich af welke ‘freedom of navigation’ de VS precies nastreeft. Waar ligt de balans tussen het uitdagen en bestrijden van China’s territoriale claims?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 29-05-2017

China ontmantelt CIA

Zeker twaalf CIA-informanten in China werden tussen 2010 en 2012 vastgezet of geëxecuteerd. The New York Times schrijft over de ontmanteling van de CIA in China. In 2010 ontdekt

 

de inlichtingendienst dat de informatietoevoer vanuit China aanzienlijk mindert. Langzaam wordt duidelijk dat China succes heeft in het identificeren van de CIA-agenten. Een grote blamage voor de inlichtingendienst, omdat spionage in China topprioriteit is. Samen met de FBI start de dienst een onderzoek naar de oorzaak hiervan. Dit onderzoek loopt stroef, maar stuit op mogelijke scenario’s over hoe dit heeft kunnen gebeuren.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 24-05-2017

Laat WannaCry een waarschuwing zijn

Patrick Cirenza pleit in The Diplomat naar aanleiding van de WannaCry-cyberaanval voor een internationale conventie over cyberaanvallen. WannaCry is een gijzelingsvirus dat door wist

 

te dringen tot verschillende belangrijke instanties, waaronder overheidsinstellingen en ziekenhuizen. Cirenza vindt dat WannaCry een waarschuwing moet zijn voor de internationale gemeenschap. Wat als gevaarlijke (nucleaire) wapenprogramma’s in verkeerde handen vallen? De wereld heeft deze keer geluk gehad, maar moet snel overgaan tot actie om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-05-2017

Samenwerking is sleutel tot wereldorde

Robert Manning bespreekt in China US Focus waarom de ‘rules-based global order’ tegenwoordig onder druk staat en waarom huidige wereldmachten hun best moeten doen om dit

 

systeem in stand te houden. Manning meent dat nauwere samenwerking tussen de trans-Atlantische en trans-Pacifische wereld in dat opzicht een cruciale uitdaging is. De relatie met landen als China moet versterkt worden om het ‘rules-based system’ relevant te houden. Uiteindelijk moet ieder land beseffen dat internationaal gedeelde normen en waarden cruciaal zijn voor orde en vooruitgang.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

 

Laatste update: 18-05-2017

Robots bestormen de stranden

De toekomst van amfibische oorlogvoering bestaat uit een verzameling robots van uiteenlopend formaat, schrijft Patrick Tucker voor DefenseOne. De grootste uitdaging is vooralsnog

 

om al die verschillende systemen succesvol met elkaar te laten communiceren en samenwerken.

 

Foto: Marines.mil

 

Laatste update: 04-05-2017

Hackt de VS raketten Noord-Korea?

Jeffrey Lewis schrijft voor Foreign Policy een kritisch stuk over de geruchten rondom de Noord-Koreaanse raketlanceringen. De veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten zouden

 

Noord-Koreaanse raketten hacken, om vervolgens de rakettesten te laten mislukken. Volgens Lewis zit de vork anders in de steel.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 20-04-2017

Terreur in Rusland

Ilan Berman schrijft in Foreign Affairs over de recente aanslag in Sint-Petersburg. Berman voorspelt dat deze aanslag nog maar het begin is van de terreur die Rusland de komende jaren

 

zal teisteren. Ongeveer 16% van de Russische bevolking is moslim en 33% van de buitenlandse strijders in het kalifaat komt uit Rusland en Centraal-Azië. De kans op terroristische aanslagen in Rusland wordt groter naarmate IS forse tegenslagen moet verduren in zijn ‘heilige oorlog’.

 

Foto: President of Russia

 

Laatste update: 07-04-2017

Cyberaanvallen

Voor RAND schrijven Christopher S. Chivvis en Cynthia Dion-Schwarz over waarom het zo moeilijk is een cyberaanval te stoppen, en waarom het nog moeilijker is er iets tegen

 

te doen. De moeilijkheid hiervan ligt in de moeite die het kost om vast te stellen waar een cyberaanval nou precies vandaan komt. Ook heeft zo’n aanval vaak onbedoelde gevolgen. Chivvis en Dion-Schwarz zetten deze en andere moeilijkheden uiteen. 

 

Foto: Flickr/Christiaan Colen

 

Laatste update: 04-04-2017

Nog meer referenda

Was 2016 het jaar van de soms controversiële referenda? Volgens Matt Peterson niet. Hij zet enkele aankomende referenda in The Atlantic uiteen.

 

Echter komen niet de vanzelfsprekende uitkomsten aan de orde. Peterson gaat in op enkele minder bekende referenda. Zo bespreekt hij Schotland, Nagorno-Karabakh en Catalonië. Volgens Peterson de moeite waard om in het oog te houden.

 

Foto: Flickr/Democracy Chronicles

 

Laatste update: 27-03-2017

De nieuwe strategische fase?

Robin Laird en Kenneth Maxwell, voor RealClearDefense, zien een nieuwe strategische fase aanbreken voor de wereld.

 

De uitdagingen waar vele strategische zekerheden en bondgenootschappen nu mee te maken hebben zijn volgens hun hier de aanleiding voor. Ze analyseren hoe  de VS met deze nieuwe strategische orde om moet gaan. Welke veranderingen staan  het land te wachten? 

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 27-03-2017

Peacekeeping en contra-terrorisme

In dit artikel voor het Center for Security Studies verdiept John Karlsrud zich in de combinatie van vredesmissies met contra-terrorismemissies. Hier is steeds meer vraag naar,

 

echter een combinatie van de twee geeft genoeg problemen, stelt Karlsrud. Wat zijn de consequenties als de VN-vredeshandhavers ook bij contra-terrorismemissies worden ingezet?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-03-2017

China als bemiddelaar

Tom Philips schrijft in The Guardian over de bemiddelende rol die China op zich heeft genomen in het conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

 

China roept beide naties op elkaar niet langer te provoceren maar op zoek te gaan naar een diplomatieke oplossing: “Nuclear weapons will not bring security. The use of force is no solution. Talks deserve another chance. Peace is still within our grasp.” Welke rol speelt het Amerikaanse raketverdedigingssysteem ‘Thaad’ in de Chinese overwegingen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-03-2017

Militaire zendingsdrang

Diplomatie, ontwikkelingshulp en civiele organisaties zijn cruciaal voor de preventie van conflict, stelt PAX-directeur Jan Gruiters. Hij wordt daarbij gesteund door 120 Amerikaanse generaals,

 

die deze week pleitten voor investeringen in ontwikkelingssamenwerking en diplomatie. Wat kan men hieruit concluderen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 06-03-2017

Een nieuw evenwicht

Dmitri Trenin bespreekt voor Carnegie Moscow Center de verhoudingen tussen de grote drie: de Verenigde Staten, Rusland en China. De afgelopen decennia werd het wereldtoneel

 

gedicteerd door de Verenigde Staten, gevolgd door het opkomende China. Nu lijkt er echter een breekpunt te ontstaan in deze wereldorde, mede door de interne strijd die zich binnen de Verenigde Staten afspeelt. De verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Rusland lijken steeds verder uiteen te lopen, terwijl China en Rusland op meerdere niveaus een hechtere band hebben gecreëerd. Wellicht is de Pax Americana verleden tijd. 

 

Foto: Kremlin.ru

 

Laatste update: 06-03-2017

partners
(c) 2006 - 2017, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.