Azië & Oceanië
Kernwapens in Japan?

In een artikel voor Global Risk Insights stelt Michael Rubin de vraag of Japan kernwapens zou moeten ontwikkelen, in verband met de instabiele situatie in Noord-Korea.

 

Japan, een land dat een sterke aversie kent tegen kernwapens en nucleaire faciliteiten in het algemeen, zou als nucleaire macht een sterke rivaal voor China worden en zo de balans in een door China gedomineerde regio kunnen terugbrengen. Daarnaast, zo betoogt Rubin, is het de ultieme verdediging tegen het Noord-Koreaanse regime, waarmee niet te praten valt. Een nucleair Japan is niet het mooiste scenario, maar misschien wel het minst lelijke.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 16-10-2017

China en Japan: een ingewikkelde relatie

De relatie tussen China en Japan een lastige, in 2012 waren er bijvoorbeeld grote anti-Japan demonstraties in Beijing, maar volgens Katsuji Nakazawa zit er de laatste jaren verbetering in.

 

Beide regeringen nemen een risico met deze toenadering. Vooral Shinzo Abe, de huidige minister-president van Japan en voormalig hardliner op het gebied van China, neemt een gok zo vlak voor de verkiezingen. Maar, beide landen hebben ook voordeel aan een verbeterde relatie: voor Japan zijn goede betrekkingen met China een mogelijkheid om de spanningen met Noord-Korea te verminderen, terwijl voor China Japan een bondgenoot kan zijn in een regio waar het steeds minder goede relaties heeft met zijn buren.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 09-10-2017

De Aziatische draken: China vs Noord-Korea

In Amerika en Europa overheerst vaak het idee dat China de lakens uitdeelt in Noord-Korea, maar volgens Franz-Stefan Gady van De Diplomat hebben beide Aziatische landen een broze

 

relatie. Als reden haalt hij de geschiedenis van China aan en dan met name de gevolgen van de Chinees-Vietnamese Oorlog voor het imago van China in Noord-Korea. De Chinees-Vietnamese Oorlog kan worden gezien als een hoogtepunt van het Rode schisma, de strijd om het leiderschap van de communistische wereld tussen China en de Sovjet-Unie. Vietnam werd door China binnengevallen, omdat het zich steeds meer wendde tot Moskou in plaats van Beijing. De oorlog die volgde leverde ook een belangrijke les op voor buurland Noord-Korea: Vietnam werd te eigenzinnig en werd daarom bestraft. Doorslaande eigenzinnigheid kan dus met harde hand worden gecorrigeerd.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 05-10-2017

De Zuid-Chinese Zee is van China

Volgens Bill Bray verliezen de Verenigde Staten de geweldloze strijd om de Zuid-Chinese Zee van China. Nu de focus van de VS van de ASEAN naar Korea en Japan is verschoven,

 

kan China zijn gang gaan in internationale wateren. De verschillende eilandengroepen die ter discussie staan tussen China en de ASEAN worden steeds vaker bezet door China, ondanks een verklaring van de VN dat dit illegale praktijken zijn. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de Amerikaanse desinteresse, terwijl omliggende landen een (militaire) machtsuitbreiding van China vrezen. De VS moet volgens Bray met een duidelijk en streng beleid komen ten opzichte van de Zuid-Chinese zee om de Chinese expansiedrift het hoofd te bieden.

 

Foto: Flickr/Official U.S. Navy Page

 

Laatste update: 02-10-2017

Het failliet van Myanmar

De situatie in Myanmar, zoals Neil Thompson voor The Diplomat beschrijft, is desastreus. De Rohingya-minderheid wordt opgejaagd en uitgemoord door de Hindoestaanse bevolking.

 

De regering van Aung San Suu Kyi grijpt niet in terwijl het leger voorop gaat in dit etnische conflict. Een conflict dat serieuze schade kan aanrichten aan de prille democratie van Myanmar. De positie van de democratische regering ten opzichte van het leger, dat lang aan de macht was, is al zwak. Maar nu dreigt ook de economie in elkaar te klappen doordat buitenlandse investeerders zich terugtrekken door het conflict. Zonder economische groei en een stijgende welvaart, zal de bevolking zich van het democratische proces afkeren en vervalt Myanmar weer in een dictatuur.

 

Foto: Flickr/Utenriksdepartementet UD

 

Laatste update: 28-09-2017

Mythen over China: modern oriëntalisme

In het Westen heerst het idee dat het huidige China op een dag ten onder gaat en de democratie zal zegevieren. Westerse kolder, stelt Jan van der Putten in de Groene Amsterdammer.

 

Vanaf het moment dat Mao Zedong in 1949 aan de macht komt en de communistische ideologie zijn intrede doet in China, voorspellen westerse experts al dat het communistische China zal imploderen. De geschiedenis bewijst het tegendeel, betoogt Van der Putten. Ondanks grote maatschappelijke problemen als gevolg van gebeurtenissen zoals de Grote Sprong Voorwaarts, het bloedbad van Tiananmen, en nu de toenemende vergrijzing, heeft China telkens bewezen dat het op eigen wijze de doemscenario’s aan kan. “Het zijn de tegenhangers van sinocentrisme, nationalisme en uitgemolken slachtofferschap die in China het zicht op de rest van de wereld blijven verduisteren”, aldus Van der Putten.

 

Foto: Flickr/xiquinhosilva

 

Laatste update: 21-09-2017

India en Japan: samen sta je sterk

In The Interpreter beschrijft Shashank Joshi de steeds hechter wordende relatie tussen India en Japan. De twee landen zien samenwerking als noodzakelijk om de machtspositie van China

 

het hoofd te bieden. De afgelopen decennia hebben de twee landen actief toenadering gezocht, en met succes. Militaire samenwerking en handel is in deze periode steeds verder uitgebreid en vooral de band tussen Shinzo Abe en Narendra Modi, leiders van respectievelijk Japan en India, is sterk. Met regionale brandhaarden als Noord-Korea en Pakistan en de expansiedrift van China is de toekomst onzeker, maar de relatie tussen India en Japan biedt deze twee landen zekerheid.

 

Foto: Flickr/A S

 

Laatste update: 18-09-2017

De nucleaire lessen van Zuid-Afrika

Hoe breng je Noord-Korea op andere gedachten? Uri Friedman interviewt voor The Atlantic Frederik Willem de Klerk, oud-president van Zuid-Afrika, die het Zuid-Afrikaanse arsenaal in jaren ‘90 ontmantelde.

 

Zuid-Afrika zag zich begin jaren ‘70 genoodzaakt om een nucleair plan te ontwikkelen, wegens het expansionistische beleid van de Sovjet-Unie. Het plan had het strategische doel de aandacht te trekken van zowel de SU als de VS. Door te dreigen met de inzet van zijn nucleaire wapens, zou Zuid-Afrika tijdens een crisis zijn isolement kunnen doorbreken. De situatie heeft De Klerk geleerd dat internationale pressie niet de doorslag geeft in een nucleair conflict: ‘Inner conviction weighs heavier on the scale than international pressure’, aldus De Klerk.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 14-09-2017

De ‘stille’ dictatuur van Cambodja

Volgens Elliot Brennan, auteur van het artikel ‘Cambodia’s dying democracy’, is het terecht dat de ogen van de EU en VS zijn gericht op Noord Korea en Myanmar, maar wordt het conflict in Cambodja vergeten.

 

De media blijven overwegend stil over de afschaffing van de democratie in Cambodja. Nu er weinig over is van de persvrijheid in het land, na het bezwijken van de Cambodia Daily, en de Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha vlak voor de verkiezingen is gearresteerd, lijkt Cambodja af te stevenen op een dictatuur onder de huidige premier Hun Sen. ‘If Cambodia’s democracy is allowed to fall without a whimper from the West, the contagion of despotism will be hard to contain in Southeast Asia’, aldus Brennan.

 

Foto: Flickr/Prachatal

 

Laatste update: 11-09-2017

Het antwoord op Noord-Korea

Op zondag 3 september testte Noord-Korea voor de zesde keer met succes een nucleair wapen. Hoe moeten de Verenigde Staten hier op reageren? In The Atlantic bespreekt

 

Christopher R. Hill de mogelijke diplomatieke en militaire opties die open staan voor de VS. Het is hun belang zo snel mogelijk te handelen naar de situatie en de Noord-Koreaanse agressie in te dammen, voordat geopolitieke belangen en bondgenoten in het geding raken.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 07-09-2017

De onderdrukking van de Rohingya’s

Volgens Minka Nijhuis, schrijfster van het boek Birma. Land van geheimen, was de opstand van de Rohingya’s, een moslimminderheid uit Myanmar (Birma), een kwestie van tijd.

 

“Wie de situatie kende, vroeg zich af hoe lang het zou duren voordat de uitgestoten islamitische bevolkingsgroep in verzet zou komen”, schrijft Nijhuis in haar artikel ‘Het wanhoopsoffensief van de Rohingya’s’. Volgens Nijhuis worden de Rohingya’s al vanaf de jaren zeventig met geweld onderdrukt en dreigt nu het gevaar van internationalisering van het conflict. Meerdere moslimlanden hebben het geweld van het Birmaanse leger namelijk veroordeeld en dreigen met sancties als het geweld tegen de bevolkingsgroep niet wordt gestaakt.

 

Foto: Flickr/DYKT Mohlgan

 

Laatste update: 07-09-2017

‘Thucydides Trap’

In een interview vertelt Graham Allison, defensie- en veiligheidsexpert aan Harvard, over China, de VS, en de ‘Thucydides Trap’. Hoe kan de VS ontsnappen aan deze val,

 

waarbij de rivaliteit tussen een opkomende mogendheid en de huidige hegemoon onvermijdelijk zou leiden tot oorlog? Allison stelt onder andere dat de VS nu al een stapje terug moet doen in Azië, omdat China al veel verder in macht gegroeid is dan vaak wordt verondersteld.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 24-08-2017

Einde Aziatisch Wonder?

Tegen de achtergrond van de Noord-Korea-crisis laat Richard Haass zijn licht schijnen op het ‘Aziatische Wonder’: de uitzonderlijke economische vooruitgang in Azië. Aan dit

 

economische wonder ligt een minder bekend ‘strategisch wonder’ ten grondslag van een lange periode van vrede en orde, stelt Haass. Ondanks vele spanningen en disputen geniet Azië, anders dan andere continenten, al vier decennia lang van relatieve stabiliteit. Het strategische wonder staat nu echter onder druk. Hoe komt dat? En welke gevaren liggen er op de loer in het geval dit wonder ten einde komt?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 17-08-2017

Escaleert grensconflict tussen India en China?

Medio juni ontstond een conflict tussen China en India om een grensgebied in de Himalaya. China bouwde aan een weg in het gebied, dat volgens China onder zijn soevereiniteit valt.

 

India betwist dat en reageerde door met troepen en bulldozers de bouw te blokkeren. Beide kampen praten inmiddels over oorlog. Wat is het risico op daadwerkelijke gevechten? Voor ASPI The Strategist analyseert Feng Zhang de belangen, motieven, en achterliggende gedachten van China.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 10-08-2017

Machtsvertoon op het Koreaanse schiereiland

Noord-Korea testte afgelopen week succesvol een intercontinentale ballistische raket met de potentie om de VS te raken. De VS reageert met machtsvertoon. In Defense One

 

werpt Patrick Tucker een blik op de mogelijkheden van het Noord-Koreaanse raketprogramma en de systemen die de VS hier tegenover stelt. Vluchten boven Noord-Korea met supersonische bommenwerpers en het testen van het THAAD-systeem dat middellangeafstandsraketten onderschept moeten Pyongyang ervan overtuigen te stoppen met hun raketprogramma.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 31-07-2017

‘Red Submarine’

China’s controversiële claim op verschillende eilandengroepen in de Zuid-Chinese Zee is goed gedocumenteerd. Binnen dit kader schrijft Renny Babiarz voor The Jamestown Foundation

 

over de Chinese ontwikkeling van nucleaire onderzeeërs. De zogenaamde Jin-klasse, die bestaat uit vier onderzeeërs wiens ballistische raketten uitgerust zijn met een kernkop, past in China’s strategie van ‘assured retaliation’, waarmee het land wil benadrukken alles in huis te hebben om (nucleaire) agressie van geopolitieke concurrenten te beantwoorden. Alhoewel de militaire infrastructuur van de VS en Japan de Jin-klasse voorlopig zal belemmeren in zijn effectiviteit, geeft China hiermee wel een signal of intent af en vergroot het zijn invloed in de Zuid-Chinese Zee.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 25-07-2017

China´s tentakels strekken zich uit

China is Afrika’s grootste en belangrijkste handelspartner. Eleanor Albert van het Council on Foreign Relations onderzoekt of de toenemende Chinese invloed in Afrika beperkt blijft tot het economisch vlak.

 

Volgens haar past de wereldwijde economische integratie perfect in China´s ´One Belt, One Road´ project, waarbij China´s eigenbelang duidelijk voorop staat en de lijn tussen handel en geopolitiek zeer dun is. Er staat voor China meer op het spel in Afrika dan slechts economische expansie. Recent opende China zijn eerste buitenlandse maritieme basis in Djibouti en het land lijkt klaar voor een interveniërende rol wanneer zijn economische belangen in gevaar komen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 17-07-2017

Doka La confrontatie

Jeff Smith analyseert voor War on the Rocks de toegenomen spanningen in het Chinees-Indiase grensgebied Doka La in het Himalayagebergte. Zowel China als India hebben hun militaire

 

aanwezigheid in dit gebied recent vergroot. De spanningen bij  Doka La zijn het gevolg van een geschil over eeuwenoude verdragen en dubbelzinnige territoriale claims. China en India hebben een lange geschiedenis van geweldloze militaire confrontaties, maar volgens Smith is dit conflict erg gevaarlijk. De Sino-Indiase rivaliteit, de strijd om de loyaliteit van Bhutan en de strategische kwetsbaarheid van de Indiase ‘Chinken’s neck’ maken dat er veel meer op het spel staat dan alleen een verlaten grensgebied in de Himalaya.

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 13-07-2017

De strategie van China

Om China’s strategie ten aanzien van Noord-Korea te kunnen begrijpen is het noodzakelijk meer over het huidige China te weten. Voor Geopolitical Futures analyseert George Friedman

 

hoe China ervoor staat. Door de geografische diversiteit, inkomensongelijkheid en de verschillende etnische groepen liggen interne conflicten in China constant op de loer. De economische crisis van 2008 vergrootte deze kwetsbaarheid verder, en de economische oplossing voor deze problemen kan een militaire confrontatie tussen China en de Verenigde Staten veroorzaken in de wateren rondom China. Daarom probeert China de VS af te leiden met het conflict in Noord-Korea. Volgens Friedman komt deze Chinese strategie voort uit een positie van fundamentele zwakte, niet sterkte.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-07-2017

Nucleaire dreiging Noord-Korea

De lancering van de intercontinentale ballistische raket door Noord-Korea zorgt voor oplaaiende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Robert Kelly schrijft voor

 

RealClear Defense hoe de VS om dient te gaan met de Noord-Koreaanse dreiging. Bombardementen zijn volgens hem geen optie, de sancties hebben geen effect en een poging om  het conflict via China te sussen heeft niks uitgehaald. Moeten Amerika en het Westen dan maar leren leven met de nucleaire dreiging van Noord-Korea?

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 11-07-2017

Maritieme machtsbalans

James Goldrick schrijft in The Interpreter over de lancering van de nieuwste klasse Chinese oorlogsschepen (Type 055). De schepen zijn voorzien van een nieuwe generatie wapentuig

 

en radartechnologie om effectieve luchtafweer te garanderen. Dit is cruciaal, gezien het tactische doel van de nieuwe klasse, namelijk het begeleiden en verdedigen van vliegdekschepen. Vanuit strategisch oogpunt vormt de opbouw van de Chinese vloot een uitdaging voor de Amerikaanse hegemonie op de internationale wateren. De vraag is hoe de veranderende machtsbalans zich zal uiten in een regio als de Zuid-Chinese Zee.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 05-07-2017

Moons rapprochement

Voor The Diplomat schrijft Ankit Panda over de aanstaande ontmoeting tussen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en Donald Trump. Moon lijkt in te zetten op een

 

toenadering tot Noord-Korea door middel van een drietrapsraket: Amerikaanse bemoeienis bij interkoreaanse diplomatie moet afnemen, positieve prikkels moeten Noord-Korea aansporen tot diplomatie, en het controversiële THAAD-raketschild moet worden heroverwogen. Op deze manier lijkt de liberale Moon in te zetten op een ´Sunshine policy´ 2.0.

 

Foto: Flickr

 

 

Laatste update: 26-06-2017

China versus de VS: een literatuuronderzoek

Oorlog tussen China en de Verenigde Staten: irreëel sensationalisme of een onvermijdelijk scenario? Ian Buruma bespreekt in The New Yorker verschillende boeken die zich op

 

dit onderwerp toespitsen. Het onderwerp is geliefd onder auteurs maar de kwaliteit van hun werk is wisselend. Buruma analyseert de verschillende concepten en argumenten die de auteurs presenteren, van ‘Thuycidides’s Trap’, een situatie waarin een stagnerende supermacht onvermijdelijk botst met een opkomende concurrent, tot ‘Easternization’, een proces dat de machtsverschuiving van West naar Oost verklaart.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 15-06-2017

Samenwerking in Zuid-Azië

In The Diplomat schrijft Angel Sharma over de problemen die de regionale samenwerking tussen de Zuid-Aziatische landen op het moment ondervindt. De belangrijkste redenen voor

 

samenwerking zijn regionale welvaart en veiligheid. Onvoldoende begrip van multilateralisme, het groeiende nationalisme en de wrijving tussen Pakistan en India zijn de uitdagingen voor regionale mobiliteit. De landen moeten de voordelen van regionale multilaterale en bilaterale coöperatie gaan inzien, maar zolang zij politieke rivaliteit belangrijker vinden dan samenwerking, blijft regionaal succes uit.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 12-06-2017

Diplomatie of oorlog?

In RealClear World  stelt George Friedman dat het lastig is de Noord-Koreaanse crisis met diplomatie op te lossen. Hoewel de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis van mening is dat oorlog het enige

 

alternatief is als een diplomatieke oplossing uitblijft, geven de Amerikanen een wel nog steeds de voorkeur aan diplomatie. In de onderhandelingen om tot een oplossing te komen willen de Amerikanen dat Noord-Korea zijn ICBM’s opgeeft. Het Noord-Koreaans nucleaire programma schuiven zij naar de achtergrond. Ook voert Amerika druk uit op China om sancties op te leggen aan Noord-Korea.

 

Foto: U.S. Navy

 

Laatste update: 08-06-2017

Conferentie onder spanning

Liu Haiyang schrijft voor China US Focus over de Shangri-La Dialogue, een prominente veiligheidstop voor defensieministers van Aziatische landen. De relatie tussen

 

de VS en China domineert dit jaar de top, met het territoriale conflict in de Zuid-Chinese Zee als ‘elephant in the room’. Zowel Amerikaanse defensieminister James Mattis als Chinese vertegenwoordigers zullen hun woorden zorgvuldig moeten kiezen om een beeld van balans en samenwerking in stand te houden. Ondertussen is Japan er veel aan gelegen om China's autoriteit te betwisten.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 01-06-2017

Russische bemoeienis in Noord-Korea

In RealClear World schrijft Xander Snyder over de Russische bemoeienissen met de onderhandelingen met Noord-Korea over het Noord-Koreaanse nucleaire programma. Rusland is

 

van mening dat de Noord-Koreaanse nucleaire crisis niet opgelost kan worden met een militaire conflict. Daarom zoekt Rusland naar andere, diplomatieke en economische, middelen de crisis op te lossen. Maar heeft Rusland wel voldoende invloed op deze terreinen?


Foto: President of Russia

 

Laatste update: 29-05-2017

Dreigt isolatie voor Japan?

Jean-Pierre Lehmann betoogt in The Straits Times dat als Japan niet snel vrede sluit met zijn buren en voormalige vijanden, het de kans loopt geïsoleerd te raken in de eigen

 

regio. Noord-Korea daagt de internationale gemeenschap uit met nucleaire testen, de Zuid-Koreanen kiezen voor een democratische president en de Chinese-Amerikaanse relatie staat door Noord-Korea onder druk. Hoewel de Amerikanen de Japanners om hulp hebben gevraagd in hun strijd tegen Noord-Korea, lijkt Japan zich daar niet mee bezig te houden. Lehmann verklaart dit aan de hand van de Japanse geschiedenis en oude conflicten op Aziatisch grondgebied. Juist nu Japan van zich moet laten horen, houdt het zich stil. Terwijl duurzame vrede in Azië en Oceanië afhankelijk is van Japan.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 18-05-2017

China’s nieuwe zijderoute

In The Guardian schrijft Tom Phillips over China’s “Belt and Road initiative”, wat door sommigen het meest ambitieuze project in de geschiedenis wordt genoemd. De Chinese

 

president noemde het project een poging tot het starten van een nieuw tijdperk in de globalisering. Hoewel er met veel lof over het project gesproken wordt, is er ook tegenstand. India, de grootste kritiekgever, is bang dat het inbreuk maakt op de soevereiniteit van andere landen. Ook vanuit het Westen zijn er kritische vragen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 15-05-2017

Moons Zuid-Korea

Dinsdag 9 mei won de liberaal Moon Jae-in de Zuid-Koreaanse presidentsverkiezingen. In The Strategist analyseert Yoon Young-Kwan de politiek die Moon Jae-in wil gaan voeren.

 

Moon komt aan de macht in een tijd dat de spanningen tussen Zuid-Korea en Noord-Korea hoog zijn opgelopen. De nieuwe president wil dan ook toenadering zoeken tot Noord-Korea, zonder de banden met de Verenigde Staten en Japan te schaden. Dit wordt geen makkelijke opgave, maar Moon is vastbesloten om een hernieuwde 'Sunshine Policy' te laten slagen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 11-05-2017

Drijvende kernreactors in Zuid-Chinese Zee

China wil kerncentrales op zee bouwen. Vanaf 2020 zouden die operationeel moeten worden in de Zuid-Chinese Zee. Jeffrey Ordaniel analyseert voor ASPI – The Strategist de implicaties van dit plan.

 

Zo zou de noodzaak om de kerncentrales te bewaken China een excuus geven over te gaan tot verdere militarisering van het betwiste gebied. Ordaniel roept met name op tot Amerikaans leiderschap in deze kwestie.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 04-05-2017

De Noord-Korea kwestie

Dennis P. Halpin schrijft in The National Interest over de dilemma’s van de Verenigde Staten en China omtrent Noord-Korea. Op dit moment is er nog veel onzekerheid over hoe de

 

huidige spanningen gaan aflopen maar voor elk scenario moet er een antwoord zijn. Zo ook op de vraag: wie vervangt Kim Jong-un mocht het zover komen dat de Verenigde Staten een inval doen? Er gaan speculaties rond over zijn 21-jarige neef, Kim Han-sol.

 

Foto: Flickr/Roman Harak

 

Laatste update: 26-04-2017

China’s rol in Syrië

Wang Zhen schrijft voor China-US Focus over de rol van China in Syrië. Lang heeft China zich op de achtergrond gehouden door de Verenigde Staten en Rusland het met elkaar uit

 

te laten vechten, maar nu lijkt Xi Jinping een prominentere rol op zich te nemen. Ondanks de gecompliceerde situatie in Syrië blijft China aandringen op een vreedzame oplossing.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 20-04-2017

China aan de top?

De Xi-Trump-top is afgelopen. Tuan N. Pham gaat voor The Diplomat in op de invloed van de top op de toekomstige relatie tussen de VS en China. Hij maakt hier onder andere uit op dat

 

deze top het einde is van het  afwachtende en berekenende China in de internationale betrekkingen. Pham denkt dat China hier zijn nieuwe rol van wereldmacht op zich heeft genomen. Wat zegt dit over de toekomst van de relatie tussen China en de VS?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-04-2017

Duterte teruggefloten

The Guardian beschrijft de gespannen relatie tussen de Filipijnen en China met betrekking tot de Zuid-Chinese Zee. Op dinsdag 6 april zei Duterte het volgende: “I have ordered the armed

 

forces to occupy all – these so many islands, I think nine or 10 – put up structures and the Philippine flag.” Ongeveer een week later volgt er een waarschuwing vanuit Beijing en ziet Duterte van dit plan af. Heeft China de Filipijnen in de zak?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-04-2017

De Europese Unie en India.

Hoe verhoudt de EU zich eigenlijk tot de rest van de wereld? C. Raja Mohan schrijft in een nieuwe serie van Carnegie Europe over de visie van India op Europa.

 

De aan invloed groeiende staat heeft een hernieuwde interesse in de Unie, schrijft Mohan. De vrees in New Delhi is dat een verzwakt Brussel de rol van India op het wereldtoneel kan ondermijnen. De grotere strategische autonomie die de EU wil nastreven brengt de EU echter weer dichter bij India, volgens Mohan.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-04-2017

De Chinese Droom

Het volgende bezoek van een buitenlands staatshoofd aan Trump heeft zich aangediend. Ashish Kumar Sen, voor de New Atlanticist, schrijft over het bezoek van de Chinese president

 

Xi Jinping aan de Verenigde Staten. Kumar Sen betoogt dat het ´America First´-beleid van Trump de ruimte heeft gegeven aan China om het machtsvacuüm dat dit beleid achterlaat te vullen. Kumar Sen sprak twee analisten van de Atlantic Council die betogen dat deze ´Chinese Droom´ niet was wat Trump voor ogen had. Vooral het feit dat Trump nog geen duidelijk beleid heeft voor Azië en China zal hem opbreken tijdens zijn ontmoeting met Xi. Wat valt er de verwachten van de ontmoeting?

 

Foto: Flickr/Global Panorama

 

Laatste update: 07-04-2017

Een blik op het verleden

The Council on Foreign Relations werpt een blik op de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China. De tijdlijn laat een dynamische relatie zien sinds 1949,

 

met hoge pieken en diepe dalen. Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson sprak onlangs over de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen na een bezoek aan Beijing: “it has been a very positive relationship built on non-confrontation, no conflict, mutual respect, and always searching for win-win solutions.” Het is afwachten hoe deze periode over tien jaar op een tijdlijn staat weergegeven.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 04-04-2017

Trump en de ASEAN

Prashanth Parameswaran schrijft voor The Diplomat over de gewenste benadering van de ASEAN-landen door Trump. Obama gaf een voorheen ongekende hoeveelheid aandacht

 

aan de partnerlanden. Hier ziet Parameswaran een uitdaging voor Trump.  Het is dan ook de vraag of Trump zal proberen de VS te blijven manifesteren als een Pacifische mogendheid. Parameswaran zet het verleden en de toekomst van het VS-beleid in de regio uiteen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 30-03-2017

China als suikeroom

Richard Javad Heydarian schrijft in The National Interest over de uitbreidende invloedsfeer van China in Azië. De regering van China legt aangrenzende landen met een meningsverschil

 

simpelweg het zwijgen op door enorme sommen geld in die landen te investeren. Het lijkt erop dat niemand China nog kan tegenhouden, in de woorden van president Duterte van de Filipijnen: “So what do you want me to do? Declare war against China? I can, but we’ll lose all our military and policemen tomorrow, and we are a destroyed nation.”

 

Foto: Public Domain Pictures

 

Laatste update: 23-03-2017

Een einde aan de stilte?

Richard N. Haass schrijft voor Project Syndicate over de toenemende spanningen tussen de VS en Noord-Korea. Haass voorspelt dat de naderende crisis met Noord-Korea wel eens de

 

eerste echte crisis kan zijn waar president Trump mee te maken krijgt. Haass pleit daarom voor een einde aan de strategische ‘stilte’ die de VS jarenlang heeft toegepast in zijn niet-bestaande betrekkingen met het communistische land. Welke ‘diplomatieke’ opties zou de VS verder kunnen verkennen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 21-03-2017

Diplomaat Tillerson

Jane Perlez schrijft in The New York Times over de ontmoeting van afgelopen week tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, en de Chinese president, Xi

 

Jinping. Publiekelijk leek Tillerson een uitermate vriendelijke toon aan te slaan: “The relationship is guided by “nonconflict, nonconfrontation, mutual respect and win-win cooperation”. Desalniettemin claimen analisten en diplomaten dat Tillerson achter de schermen de nodige druk op Xi Jinping uitoefende met betrekking tot de provocerende houding van Noord-Korea. Noord-Korea blijft voor een stroeve verhouding tussen China en de Verenigde Staten zorgen.

 

Foto: Flickr/U.S. Department of State

 

Laatste update: 21-03-2017

Een nieuwe wereldorde?

In Foreign Policy schrijven Björn Jerdén, Jean-Pierre Cabestan, Paul Haenle en Shen Dingli over de machtige positie van China in een veranderende wereldorde.

 

De Verenigde Staten vaart met Trump een isolationistische koers en Rusland is al jaren geen dominerende supermacht meer. China maakt van het momentum gebruik en trekt steeds meer macht naar zich toe. Met een in de toekomst investerend China en een terugtrekkend Amerika bestaat de kans dat over enkele jaren er een nieuwe leider aan het hoofd van de internationale gemeenschap staat.

 

Foto: Kremlin.ru

 

Laatste update: 09-03-2017

partners
(c) 2006 - 2017, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.