NAVO
Het echte probleem van de NAVO?

Er was de laatste tijd veel over te doen, de 2%-norm van de NAVO. Echter is dit niet het echte probleem van de NAVO, schrijft Stephen Blank voor UkraineAlert. Volgens Blank is dit

 

namelijk de onwil te erkennen dat Europa op dit moment niet in vrede leeft en dit de komende tijd ook niet zal doen. De inzetbaarheid van de Europese strijdkrachten laat te wensen over. Hij pleit er dan ook voor om dit op de agenda te krijgen voor de komende NAVO-top in Brussel. Vooral het feit dat de NAVO op dit moment inferieur zou zijn aan de Russische conventionele capaciteiten moet worden veranderd, volgens Blank.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-04-2017

Werk aan de winkel

Franklin D. Kramer en Jorge Benitez schrijven voor US News over de verhouding tussen de NAVO en de Verenigde Staten. Trump heeft recentelijk zijn negatieve houding

 

ten opzichte van de NAVO veranderd, maar hij is nog steeds kritisch. De auteurs bespreken twee onderwerpen waarmee het bondgenootschap Trump tevreden kan stellen: de begrotingsnorm en de strijd tegen terrorisme.

 

Foto: Flickr/ U.S. Department of State

 

Laatste update: 20-04-2017

De NAVO verliest?

The RAND Corporation deed onderzoek naar de vraag of Rusland een militaire bedreiging zou kunnen vormen voor de NAVO. Timothy Bonds en David Shlapak zetten in dit filmpje

 

hun bevindingen en adviezen uiteen. Zij concluderen dat de NAVO een eventueel militair conflict met Rusland in de Baltische staten zou verliezen. Zij geven een aantal adviezen waarmee zo’n catastrofaal verlies voorkomen zou kunnen worden.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 10-04-2017

Dreigingen aan NAVO’s noordgrens

Voor The Center for International Maritime Security schrijven Martin N. Murphy en Gary Schaub over de mogelijke scenario’s die de NAVO te wachten staan mocht Rusland een agressieve

 

zet doen. Poetin probeert de eenheid in Europa en binnen de NAVO te ondermijnen door middel van ‘hybrid warfare’. Dit doet hij onder andere om zijn eigen positie te consolideren. De strategisch gelegen eilanden in de Baltische Zee zouden een conflictgebied kunnen worden, omdat de Amerikanen hier relatief zwak zijn terwijl de Russen juist hun macht kunnen concentreren in dit gebied. Ondanks de militaire dreiging zal Rusland het liefst in de schaduw willen opereren, zoals het nu doet. Het Russische leger is ten slotte lang niet zo machtig als het Sovjetleger ooit was.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 30-03-2017

Nucleaire afschrikking

Gjert Lage Dyndal schrijft in NATO Review over de geschiedenis van Rusland en de NAVO met betrekking tot de zogenaamde ‘deterrence’-tactiek. Volgens Dyndal moeten we meer aandacht

 

besteden aan eventuele dreigingen van buitenaf door middel van afschrikking en een actievere defensieve houding. Het Westen zou meer rekening moeten houden met het concept ‘deterrence’ omdat een land als Rusland vanuit dit kader handelt om zijn diplomaten en militairen in gebieden als het Midden-Oosten en Oekraïne in te zetten.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 27-03-2017

Oekraïne houdt stand

James Sherr bespreekt in NATO Review de Russische agressie in Oekraïne en welke gevolgen die voor beide landen en Europa heeft gehad. Oekraïne oogt inmiddels vele malen sterker

 

dan in 2014, een ontwikkeling die Rusland destijds niet zag aankomen. Sherr schrijft dat de NAVO Oekraïne niet de rug zal toekeren en het Minsk-akkoord zal blijven handhaven.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-03-2017

Trumps Fake News

Donald Trump is een expert in nieuws bestempelen als ‘fake news’ zodra het hem op een negatieve manier treft. Allison Graves wijst in The Daily Beast op het ‘fake news’ dat Trump zelf

 

verspreidt via Twitter met betrekking tot de financiering van de NAVO. Onlangs twitterde hij dat Duitsland de NAVO nog een enorme som met geld verschuldigd was, Graves wijst erop dat de financiering niet op die manier werkt.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 21-03-2017

‘Make Navies Great Again’

Veel NAVO-landen geven momenteel miljarden uit aan nieuwe oppervlakteschepen, blijkt uit een analyse van Joris Janssen Lok in het nieuwste nummer van Atlantisch Perspectief.

 

Een beweging die in de meeste gevallen al was ingezet ruim voor het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump, die predikt dat NAVO-landen meer aan defensie moeten uitgeven. Welke projecten lopen er momentel, en wat is de strategische gedachte achter de investeringen in oppervlakteschepen?

 

Foto: Ministerie van Defensie

 

Laatste update: 16-03-2017

VS, NAVO, en geloofwaardigheid

Voor War on the Rocks analyseert Rebecca Friedman Lissner de houding van president Trump tegenover de NAVO. Zijn harde verkiezingsretoriek lijkt plaats te hebben gemaakt voor een

 

enigszins gematigder narratief. Friedman Lissner beargumenteert dat deze zalvende politiek echter niet zal werken. Bovendien ondermijnt Trump de Amerikaanse nationale belangen door het zaaien van twijfel over de Amerikaanse betrokkenheid bij de NAVO. De catastrofale gevolgen van falende deterrence zijn uiteindelijk groter dan de kosten van free riders, volgens Friedman Lissner.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-03-2017

Noodzaak van efficiëntie

De financiering van de NAVO-defensie is momenteel een veelbesproken onderwerp. Elisabeth Braw brengt in Foreign Affairs een ander aspect aan het licht waar nog aan gesleuteld moet worden: efficiëntie.

 

Op dit moment gebruiken de NAVO-lidstaten 154 verschillende soorten wapensystemen omdat er niet één gezamenlijke defensie-industrie is. Het krappe budget van de NAVO zou efficiënter besteed kunnen worden als men gebruik zou maken van een homogener arsenaal.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 06-03-2017

Hoge nood voor innovatie

NAVO-expert Stanley R. Sloan geeft voor de Atlantic Council de huidige stand van zaken weer betreffende de NAVO. De kritiek op de NAVO blijft groeien, de vraag om een nieuw concept blijft

 

klinken. Toch is Sloan van mening dat er voorlopig geen nieuw concept voor de NAVO zal verschijnen, in verband met het huidige politieke landschap. Stabiliteit in de internationale gemeenschap is vereist voordat de NAVO aan innovatie kan denken. Ook de verhouding tussen de Verenigde Staten en de NAVO blijft onzeker, aangezien Trumps afgevaardigden een veel mildere toon aanslaan dan Trump zelf. 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-03-2017

partners
(c) 2006 - 2017, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.