Verenigde Staten
Obama’s Iran-deal: steunen of opzeggen?

Het houdt de gemoederen bezig: maakt Trump een einde aan de onder Obama geïnstigeerde Iran-deal? Volgens Emma Ashford en John Glaser van het Cato Institute, is er maar één optie.

 

In hun onderzoek stellen zij dat de kans groot is dat de regering-Trump aanstuurt op een meer provocatief beleid jegens Iran. Het risico bestaat dat Trump zich terugtrekt uit de deal of een andere uitvlucht zoekt uit het akkoord. Volgens Ashford en Glaser zijn er vier scenario’s mogelijk: meer sancties tegen Iran, uitdaging van Iraanse proxy’s, regimeverandering van binnenuit, en directe militaire interventie. Alle scenario’s leveren risico’s op voor de stabiliteit in het Midden-Oosten en voor de relatie tussen de VS en zijn bondgenoten. Om deze reden opperen beide onderzoekers een andere strategie: engagement.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 12-10-2017

Innovatie van de Nuclear Triad

Voor de Council on Foreign Relations geeft Ankit Panda een korte toelichting op het nucleaire arsenaal van de Verenigde Staten. De drie onderdelen van de zogenoemde Nuclear Triad,

 

nucleaire wapens kunnen vanaf de zee, de grond of vanuit de lucht afgeschoten worden, zijn allemaal aan vernieuwing toe. Daarnaast wil de Amerikaanse luchtmacht ook inzetten op de ontwikkeling van nieuwe, flexibelere systemen. Hoewel er verschillende verdragen zijn gesloten over nucleaire ontwapening zet de VS al een paar jaar in op vernieuwing en Donald Trump gaat hiermee door. Uit verschillende hoeken van de samenleving is hier echter protest tegen, vooral vanwege de hoge kosten en het overbodige karakter van het arsenaal.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-10-2017

De niet-zo-geheime geheime dienst

Het doel van een geheime dienst is simpel: het vinden en verwerken van geheime informatie. Volgens Stephen Kinzer geldt dit echter niet langer voor de CIA.

 

In plaats van onder de radar te werken grijpt de CIA steeds vaker direct in, bijvoorbeeld via drones. De CIA heeft steeds meer bevoegdheden om zelf oorlog te voeren, buiten het Amerikaanse leger om. Dit heeft als groot ‘voordeel’ dat er geen informatie bekend hoeft te worden gemaakt over de aanvallen die de CIA uitvoert, deze zijn immers “geheim”. Dit heeft als gevolg dat er steeds meer mensen worden uitgeschakeld, zonder dat we eigenlijk weten waarom.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-10-2017

De zelfvervullende voorspelling van Trump

Het was een mijlpaal in de relatie tussen de VS en Iran: de nucleaire deal genaamd JCPOA. De dreigementen van Trump om de deal op te blazen zijn volgens Connor Dilleen een grove fout.

 

De vijandige houding die Trump en zijn regering aannemen tegenover Iran zorgt ervoor dat Iran zich steeds verder afzondert. Zo heeft Trump toch gelijk, alleen is hij er zelf debet aan. Iran dreigt, nadat het de afgelopen jaren meer toenadering zocht met de rest van de wereld, de rogue state te worden die Trump het noemde.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 28-09-2017

Eigen buitenland eerst!

“Totally destroy North Korea”, “Iran is a corrupt dictatorship” en “Venezuela’s Government has inflicted terrible pain and suffering on its people”. Trumps VN-speech was er een van

 

extremen. Luisteraars kregen een onduidelijk beeld van de werkelijke doelstelling van Trump voor de VS in de wereld. Waar hij met duidelijke oorlogstaal praat over Noord-Korea, zei hij eveneens: "we do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example for everyone to watch.” Een zin die typerend is voor het nieuwe buitenlandse beleid van de VS. Niet alleen zal Trump enkel de rechten van Amerikanen beschermen, hij zet het eigenbelang van de Amerikaanse staat voorop in de hoop dat anderen zullen volgen. Uiteraard geldt nu ook voor zijn buitenlandse beleid: Amerika eerst!

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 21-09-2017

To infinity and beyond!

Hoe ziet de toekomst eruit? Dat is de vraag die Alfred McCoy stelt als het gaat om moderne oorlogsvoering. Stel je voor: de Verenigde Staten kunnen de hele wereld in de gaten houden.

 

Dit lijkt misschien een vergezochte dystopie, maar het Amerikaanse leger stelt elk jaar miljarden dollars beschikbaar voor drones die, geheel zelfvoorzienend, voor jaren op grote hoogtes informatie kunnen verzamelen. Het ene prototype na het andere wordt gebouwd en, hoewel deze niet altijd even succesvol zijn, er wordt enorm veel progressie geboekt. Militaire innovatie betekent niet altijd militaire superioriteit. Het betekent wel dat de toekomst er volatieler uit ziet.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-09-2017

Trumps gedateerde migratiebeleid

Trump haalt voor zijn strenge migratiebeleid in feite twee oude migratiewetten van stal, één uit 1917 en één uit 1924, stelt Linda Chavez in Foreign Policy.

 

Tijdens de verkiezingscampagne in 2015 had Trump beloofd om harder op te treden tegen migranten. Dat uit zich nu in de ontmanteling van het ‘Deferred Action for Childhood Arrivals program (DACA)’, het onder de Obama opgezette programma voor immigranten die als kinderen naar de VS kwamen. Daarnaast staat de ‘Raise Act’ op het programma. Deze laatste wet stelt harde eisen aan de toelating van migranten: laagopgeleiden en slechte beheersers van de Engelse taal moeten het vooral ontgelden. ‘The Raise act is missing the inflammatory language of those earlies laws, but its intent appears similar  ̶ to keep immigrants out’, aldus Chavez.

 

Foto: Flickr/Michael Vadon

 

 

Laatste update: 14-09-2017

Nieuw defensiebeleid, oude vetes?

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis presenteert binnenkort de nieuwe militaire strategie ter verdediging van de Verenigde Staten en hun belangen. Shawn Brimley neemt in zijn

 

artikel op War on the Rocks alvast een voorschot op de nieuwe strategie en spreekt zijn verwachtingen uit. Wat zijn de nieuwe doelen en zijn die realistisch? Mogen we überhaupt iets verwachten van de eerste ambtstermijn van Trump? De wereld kijkt naar de Verenigde Staten in deze onzekere tijd, terwijl zij zelf vooral worden gehinderd door een interne politieke ‘deadlock’.

 

Foto: Flickr/Chairman of the Joint Chiefs of Staff

 

Laatste update: 11-09-2017

Trump is een 19e-eeuwse president

Trump is vergelijkbaar met 19e-eeuwse presidenten, stelt Julia Azari voor FiveThirtyEight. Uitzonderingen als Lincoln en Jackson daargelaten, waren de presidenten in die periode weinig opvallend.

 

In die tijd was het ambt een stuk kleiner, met minder ruimte voor het ontwikkelen voor beleid. Dat was vooral het werk van het Congres. Als Trump zijn stijl van regeren niet kan verkopen aan het publiek en zijn partijgenoten, waarschuwt Azari, riskeert hij het lot van zijn 19e-eeuwse voorgangers: vergetelheid.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 31-08-2017

10 fatale fouten in Afghanistan

Trump begaat tien fatale fouten in zijn Afghanistan-plan, betoogt Lawrence Korb in The National Interest. Hoewel Korb een aantal positieve aspecten ziet in de toespraak van Trump,

 

schieten het algemene beleid en de strategie tekort. Zo stelde Trump dat de VS streeft naar een ‘overwinning’, maar wat houdt dat dan precies in? En waarom zouden eventuele extra troepen nu wel iets kunnen bereiken, terwijl dat tijdens Obama’s ‘surge’ (140.000 militairen) niet lukte?

 

Foto: Flickr/U.S. Department of Defense

 

Laatste update: 24-08-2017

Trumpisme zonder Bannon?

Nu het gerucht gaat dat Trump wellicht zijn topadviseur Steve Bannon de laan uit stuurt, analyseert Ryan Lizza in The New Yorker Bannons positie en mate van succes in het Witte Huis.

 

Bannon is niet de manipulator waarvoor hij vaak wordt aangezien. Trump koos namelijk lang niet altijd voor zijn kant. Wat voor plannen heeft Bannon voorlopig nog, en hoe komt het Trumpisme eruit te zien wanneer hij toch wordt ontslagen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 17-08-2017

NAVO voor Azië of Midden-Oosten?

Lindsey Ford en Melissa Dalton schrijven in War on the Rocks over de Amerikaanse zoektocht naar multilateralisme. Hoewel de relatie met de ‘echte’ NAVO stroef verloopt, zoekt de

 

regering-Trump naar een ‘NAVO’ voor het Midden-Oosten en Azië. Waar liggen de moeilijkheden, waarom lukt dat niet? Een bondgenootschap zoals de NAVO is voor deze regio’s onrealistisch, Ford en Dalton beschrijven daarom op welke manieren de VS wél een belangrijke stabiliserende rol kunnen spelen.

 

Foto: U.S. Air Force

 

Laatste update: 17-08-2017

Zo voert de VS een atoomoorlog

Door de hevige retoriek tussen Noord-Korea en de VS moeten we nadenken over het ondenkbare, schrijft Dave Majumdar in The National Interest. Hoe zou de VS  een nucleaire first strike

 

tegen Noord-Korea uitvoeren? En hoe effectief zou zo’n aanval zijn? Door de nevenschade voor de VS zelf, bijvoorbeeld de aantasting van de Amerikaanse leiderschapspositie in de wereld, zou ook een geslaagde aanval uiteindelijk falen, aldus Majumdar. De kosten zijn gewoonweg te hoog.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 10-08-2017

Tijd voor een nieuwe doctrine

Amerikaans Senator - en voormalig running mate van Hillary Clinton - Tim Kaine bespreekt in dit stuk voor Brookings het belang van een buitenlandse strategie voor de VS. Het is 70 jaar

 

geleden dat de Truman-doctrine werd opgetuigd. Deze strategie, die erop gericht was de invloed van de Sovjetunie in de wereld te beperken, heeft 40 jaar stand gehouden onder presidenten van beide partijen. Kaine vindt het hoog tijd dat de VS een nieuwe strategische ruggengraat ontwikkelt. Deze doctrine moet rekening houden met democratische, autoritaire en non-statelijke actoren. De VS hebben in zijn visie een voorbeeldrol, maar niet als ‘Indispensable Nation.’

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 31-07-2017

Amerikaanse cyberdiplomatie onder druk?

Het besluit van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson om de afdeling van de cybercoördinator te sluiten heeft veel stof doen opwaaien in de VS. In dit stuk voor

 

Council on Foreign Relations bespreekt David P. Fidler dat de kritiek een wassen neus is zolang cyberdiplomatie geen topprioriteit is voor de regering Trump. Tijdens het korte bestaan van de afdeling is het Amerikaanse cyberbeleid weinig succesvol geweest.  Volgens Fidler heeft een speciale afdeling cybersecurity alleen zin als het wordt ondersteund met een alomvattende cyberstrategie en het State Department de middelen krijgt om deze strategie uit te voeren.

 

Foto: onbekend

 

Laatste update: 31-07-2017

Trilaterale dialoog

Het is te verwachten dat de regering Trump later dit jaar zijn nationale veiligheidsstrategie publiceert. James Jay Carafano beargumenteert voor The National Interest dat Amerika’s

 

toekomst op veiligheidsgebied in India en Israël ligt. De Indiase premier Modi is de Indiase buitenlandse politiek te veranderen, door de relaties met zowel de Arabische golfstaten als Israël te intensiveren. Israël en India hebben elkaar gevonden, maar ook de regering Trump vertoont tekenen dat het de dynamische relatie met beide landen wil voortzetten.  De drie landen zitten, voor een groot deel, op één lijn wat betreft hun kijk op Zuid-Azië en het Midden-Oosten. Carfano roept op tot een trilaterale dialoog tussen Amerika, India en Israël. Hij presenteert vijf deelgebieden waarop de landen goed  zouden kunnen samenwerken.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 25-07-2017

Trumps buitenlandpolitiek

Vandaag is Donald Trump precies zes maanden president van de Verenigde Staten. The Washington Post heeft een uitgebreide analyse gemaakt van Trumps buitenlandse

 

politiek. Tijdens zijn verkiezingscampagne, als president-elect en als president stelde Trump de Amerikaanse bevolking drastische veranderingen in het vooruitzicht. The Washington Post bespreekt Trumps acties ten aanzien van  internationale verdragen, grenscontroles, handel en nationale veiligheid, maar ook de Irandeal en de Syrische burgeroorlog. Bij alle onderwerpen wordt een tijdlijn geschetst die begint bij Trumps eerste uitlatingen over het onderwerp en eindigt bij de meeste recente acties. Ook staat er bij in hoeverre Trump’s plannen tot dusver gerealiseerd zijn.

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 20-07-2017

Manipulatieve Macron?

Al sinds hun eerste handdruk ligt de relatie tussen president Trump en president Macron onder het vergrootglas. Adam Gopnik beschrijft in The New Yorker hoe de Franse president

 

de relatie met Trump in dienst stelt van zijn persoonlijke politieke agenda. Volgens Macrons ´Jupiteriaanse´ interpretatie van het Franse presidentschap heeft de Vijfde Republiek behoefte aan een sterk, gecentraliseerd leiderschap. Vanuit die rol ziet en profileert Macron zichzelf als de evenknie van de machtige president Trump en probeert hij Franse belangen te behartigen door tijdens persoonlijke ontmoetingen de zwaktes van de Amerikaanse president uit te buiten.

 

Foto: Department of Defense

 

Laatste update: 17-07-2017

Nieuwe Russische diplomaat in Washington

De vermeende ‘hardliner’ Anatoly Antonov wordt de nieuwe Russische Ambassadeur in Washington. Ali Watkins analyseert in Politico welke gevolgen de komst van deze nieuwe

 

ambassadeur heeft voor de diplomatengemeenschap in Washington. Antonov vervangt de inmiddels controversieel geworden Sergey Kislyak die juist bekend stond om zijn softe benadering. Hoe zal Antonov in Washington te werk gaan nu de spanningen tussen Rusland en Amerika hoog oplopen vanwege het Amerikaanse onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-07-2017

Vijanden boven vrienden

Een bezoek aan Polen en deelname aan de G20-top in Hamburg bracht president Trump voor de tweede keer sinds zijn inauguratie naar het Europese continent.

 

Voor Foreign Policy analyseert Max Boot dit bezoek. Het hoogtepunt vormde de ontmoeting tussen Trump en Poetin. De Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 was het voornaamste onderwerp van gesprek. Poetin ontkende iedere betrokkenheid. Na afloop van het gesprek  tweette Trump dat het tijd werd om weer ‘constructief’ met Rusland samen te gaan werken, terwijl een verwijzing naar samenwerking met de Europese bondgenoten uitbleef. Heeft Trump dan echt meer sympathie voor zijn vijanden in Rusland dan voor zijn vrienden in Europa?

 

Foto: Kremlin

 

Laatste update: 11-07-2017

Trumps morele corruptie

De strijd tussen president Trump en de Amerikaanse media escaleert dagelijks. In The New Yorker opent David Remnick de aanval op Trump door te stellen dat diens misogynie,

 

leugens en onfatsoen niet alleen schade toebrengen aan zijn functioneren als president maar ook aan de Amerikaanse maatschappij als geheel. Waar Barack Obama altijd onderscheid wist te maken tussen de Amerikaanse droom en de realiteit zorgen Trumps slechte eigenschappen voor een vervuiling van de ‘national atmosphere’. Remnick herinnert de lezer aan Hannah Arendts beschrijving van de totalitaire staat waarin “everything was possible and nothing was true.”

 

Foto: Pixabay

 

 

Laatste update: 05-07-2017

Hulp is eigenbelang

Daniel Runde refereert in Foreign Policy aan het Marshall-plan om duidelijk te maken dat ontwikkelingshulp de belangen dient van de VS. Landen die eerst Amerikaanse hulp kregen,

 

ontwikkelden zich daarna tot belangrijke handelspartners en bondgenoten van de VS. Het ‘verlicht eigenbelang’ van de VS blijft volgens Runde noodzakelijk om veiligheid en welvaart te garanderen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 29-06-2017

Déjà vu?

Volgt Trump het Irak-script van George W. Bush om een oorlog met Iran te beginnen? Paul R. Pillar stelt voor DefenseOne dat het recept hiervoor klaarligt: het misbruiken

 

van inlichtingen om een oorlog te rechtvaardigen voor het grote publiek. Er zijn genoeg inlichtingenrapporten beschikbaar om dat te kunnen doen. Dergelijke ‘cherry-picking’ in gegevens laat echter belangrijke context achterwege, waarschuwt Pillar.

 

Foto: Bush White House Archives

 

Laatste update: 29-06-2017

Onder de radar en onder de loep: de VS en India

Sinds Trumps aantreden blijft de relatie tussen de Verenigde Staten en India grotendeels onder de radar. Voor Brookings Institution analyseert Tanvi Madan de verhouding tussen deze

 

twee wereldmachten. De relatieve radiostilte tussen beide landen neemt niet weg dat de Indiase premier Narendra Modi er veel aan gelegen is om de banden warm te houden. Vooral op economisch gebied moeten er bruggen geslagen worden – Trump klaagde al over het Indiase handelsoverschot met de VS. Ook op geopolitiek front zijn er met Pakistan en de Zuid-Chinese Zee prangende kwesties aan de orde.

 

Foto: White House

 

Laatste update: 26-06-2017

‘Relatie met Cuba terugschroeven slecht idee’

Voor de Atlantic Council  interviewt Ashish Kumar Sen Latijns-Amerika-specialist Jason Marczak over de nieuwe Cubakoers van president Trump. President Obama zorgde voor een

 

historisch Amerikaans rapprochement met Cuba. De aartsvijanden van weleer stelden hun grenzen open voor toerisme en de Amerikaanse ambassade op Cuba werd heropend. Marczak meent dat Trumps intentie om zich terug te trekken uit dit toenaderingsproces economisch en geopolitiek gezien onverstandig zou zijn. Rusland zou op de eerste rij zitten om te profiteren van een eventueel machtsvacuüm in de Amerikaanse achtertuin.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 19-06-2017

Saoedische wapendeal: een lege huls?

De veelbesproken wapendeal tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië is ‘fake news’, zo stelt Bruce Riedel van denktank Brookings Institution. De deal bevat geen

 

contractuele afspraken maar slechts intenties, is inhoudelijk grotendeels gebaseerd op voorgestelde transacties uit de Obama-periode en is nog niet goedgekeurd door de Senaat. Het is daarnaast twijfelachtig of de Saoedi’s überhaupt in staat zijn om het veelgenoemde bedrag van 110 miljard dollar over te maken naar de VS. Wat overblijft is veel vorm, weinig inhoud, en de sterke schijn van misleiding.

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 15-06-2017

Einde van een tijdperk?

Voor NRC Handelsblad schrijft Ian Buruma over de naderende ondergang van de ‘Pax Americana’. Deze naoorlogse periode van vrede waarin de VS diende als hegemoniale macht staat

 

volgens Buruma nu op het punt afgesloten te worden. ‘America First’ doet in rap tempo afbreuk aan de morele autoriteit van de VS. In principe is dit geen ramp, want ‘geen enkel politiek systeem heeft het eeuwige leven’. We moeten ons echter wel realiseren dat het Amerikaanse imperialisme relatief ‘goedaardig’ is en lange tijd vrede, voorspoed en veiligheid heeft gegarandeerd.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 12-06-2017

Amerika keert in zichzelf

John Cassidy schrijft in The New Yorker over Donald Trumps vermeende besluit om te breken met het klimaatakkoord van Parijs. Deze actie zou naadloos passen in Trumps pogingen

 

om de naoorlogse orde, waarin de VS op basis van ‘verlicht zelfbewustzijn’ leiding geeft aan een mondiaal systeem, af te breken en terug te keren naar het vooroorlogse Amerikaanse isolationisme. Zo verzwakken het ondermijnen van de NAVO, het hinderen van internationale handel en de waarschijnlijke breuk met ‘Parijs’ Amerika’s claim op ‘moral high ground’ en internationale autoriteit.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 01-06-2017

De Duits-Amerikaanse relatie

In The Atlantic schrijft David Frum over de huidige relatie tussen de Verenigde Staten en Europa, waarin vooral Duitsland een grote rol krijgt toebedeeld. Frum begint met een

 

korte historische analyse over de relatie tussen Amerika en Duitsland. Sinds de Duitse eenwording heeft de Duits-Amerikaanse relatie al enkele klappen te verduren gehad, maar tijdens het recente bezoek van Trump aan Europa is duidelijk geworden dat de relatie een dieptepunt heeft bereikt. Onder Trump staat niet alleen de relatie met Duitsland onder spanning, maar ook de relatie met Europa wankelt. Leidt Angela Merkel de Europeanen naar een onafhankelijker Europa?


Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 29-05-2017

De Trump-Doctrine

Voor het Hudson Institute schrijft Michael Doran over Trumps Midden-Oostenbeleid, een onderwerp dat extra relevant is door het recente bezoek van de Amerikaanse president aan

 

Saoedi-Arabië en Israël. Doran stelt dat Trump de kans heeft om een effectieve Amerikaanse strategie ten opzichte van het Midden-Oosten te ontwikkelen, iets waar zijn voorgangers Bush en Obama niet in slaagden. Als Trump de juiste lessen uit de recente geschiedenis combineert met zijn realistische en zakelijke aanpak zou de Trump-Doctrine een belangrijk onderdeel van zijn presidentiële erfenis kunnen worden.

 

Foto: US Central Command

 

Laatste update: 24-05-2017

Trump in het nauw

Door een opeenvolging van schandalen en controverses staat president Donald Trump zo zwaar onder druk dat het woord ‘impeachment’ steeds vaker valt. The Atlantic publiceert een

 

artikel van David A. Graham met de veelzeggende titel ‘The Trump Presidency Falls Apart’. Graham benoemt en analyseert de serie aan misstappen en overtredingen die Trump van 8 tot 16 mei beging en concludeert dat de president in deze periode heeft bewezen ‘simply not up to the job of the presidency’ te zijn. Als iemand in staat is om mensen te verrassen is het Donald Trump, maar zelfs hij zal alle zeilen bij moeten zetten om de geloofwaardigheid van zijn presidentschap te redden.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-05-2017

‘Strijd tegen IS gaat voor Turkse belangen’

Voor de Atlantic Council interviewt Rachel Ansley onderzoeker Aaron Stein over Trumps besluit de Koerdische rebellen in Syrië te bewapenen, ondanks tegenstand van de Turkse President Recep Tayyip Erdoğan.

 

Met deze beslissing zet Trump de Amerikaanse relatie met Turkije onder spanning. Trumps besluit is een duidelijk signaal dat de Amerikanen andere prioriteiten hebben dan de Turken en dat de oorlog in Syrië hoe dan ook boven de belangen van Turkije staat.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 15-05-2017

De implicaties van Comey’s ontslag

De Council on Foreign Relations publiceert een interview met Matthew C. Waxman over het controversiële ontslag van FBI directeur James Comey. De kernvraag is of dit besluit van

 

president Trump de nationale veiligheid van de Verenigde Staten aantast. Waxman toont zich zeer kritisch over Trumps besluit en stelt dat het Witte Huis met de affaire verdachtmakingen over zichzelf afroept. Daarnaast is het ontslag van Comey gevaarlijk in het geval van een plotselinge nationale veiligheidscrisis en doet het de reputatie van de Amerikaanse democratie geen goed.

 

Foto: Flickr

 

Laatste update: 11-05-2017

100 dagen Trump: flexibiliteit in actie

In het nieuwe nummer van Atlantisch Perspectief beoordeelt Amerika-expert Ruud Janssens de eerste 100 dagen van president Trump. De Amerikaanse president blijft vriend

 

en vijand verbazen met zijn onorthodoxe wijze van communiceren en zijn onverwachte initiatieven op binnenlands en buitenlands terrein. Hoe kunnen Trumps eerste 100 dagen beoordeeld worden, en wat kunnen we voorts van hem verwachten?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 04-05-2017

VS en Noord-Korea

Vandaag (26 april) vindt er een briefing plaats van de volledige Amerikaanse Senaat over Noord-Korea. Dan De Luce en Paul McLeary schrijven voor Foreign Policy over deze ongewone zet van het Witte Huis.

 

De afgelopen maanden liepen de gemoederen tussen de VS en Noord-Korea hoog op. Dit leidde tot een groeiende vraag over de tactiek van het Witte Huis in zijn omgang met Noord-Korea. Bestaat er eigenlijk wel een tactiek? En waarom werd het nodig bevonden deze briefing te geven?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 26-04-2017

Wie is Trump?

Glenn Thrush en Mark Landler schrijven in The New York Times over het buitenlandbeleid van president Trump. Trump wordt door velen als ‘onvoorspelbaar’ neergezet en neemt

 

een houding aan waar diplomaten zich geen raad mee weten. Desondanks is zijn populariteit gestegen sinds zijn luchtaanval op de Syrische basis Al Shayrat. Eén ding is zeker: het buitenlands beleid van president Trump is een wereld van verschil met dat van kandidaat Trump.

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 20-04-2017

Standvastige Trump?

In dit artikel gaat Clingendaels Ko Colijn in op de Amerikaanse raketaanval op de Syrische militaire basis Al-Shayrat. Wat kunnen we nu verwachten van de VS in Syrië? Was dit een

 

eenmalige aanval van de onvoorspelbare en impulsieve Trump? Of was dit het begin van een daadwerkelijk beleid voor Syrië van Trump? Colijn verkent beide scenario’s.

 

Foto: Flickr/U.S. Department of Defense

 

Laatste update: 13-04-2017

Bannon uit de Veiligheidsraad

Dan Merica en Jeremy Diamond schrijven voor CNN over de demotie van een van Trumps belangrijkste adviseurs, Steve Bannon. Bannon maakt geen deel meer uit van

 

de Nationale Veiligheidsraad. De aanpassing is vooral een overwinning voor H.R. McMaster, de nationale veiligheidsadviseur, die meer grip wil krijgen op de samenstelling van de raad. Achter de schermen wordt gespeculeerd over andere motieven om Bannon uit de Nationale Veiligheidsraad te zetten. Zo zou hij aanvankelijk aan de raad zijn toegevoegd om Michael Flynn, die toen nationale veiligheidsadviseur was, in de gaten te houden.

 

Foto: Flickr/Gage Skidmore

 

Laatste update: 07-04-2017

Sisi in het Witte Huis

Op 3 april bezocht de Egyptische president Sisi het Witte Huis. Elissa Miller schrijft voor MENASource over dit bezoek en de verwachtingen ervan. Zowel Trump als Sisi hebben

 

gezegd elkaar te bewonderen. Sisi lijkt gretig om de bilaterale relatie tussen de VS en Egypte te versterken. Wat zijn de prioriteiten van de ontmoeting tussen Trump en Sisi?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 04-04-2017

Mattis in Jemen

Karen DeYoung en Missy Ryan schrijven in The Washington Post over het nieuwe beleid van het Witte Huis ten aanzien van de oorlog in Jemen. De Verenigde Staten speelden

 

onder Obama al een rol in het conflict, maar distantieerden zich van de harde praktijken van de coalitie bestaande uit de Golfstaten en Saoedi-Arabië. De regering van Trump, bij monde van minister van Defensie Mattis, wil een hardere en daadkrachtigere aanpak, een aanpak die de diplomatische betrekkingen met Iran zeer zal schaden.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 27-03-2017

Adviezen aan Mattis

War on the Rocks begint weer met zijn column ‘For an audience of one’, met als doel direct commentaar en advies te geven aan de Amerikaanse minister van Defensie, Jim Mattis.

 

Ditmaal is het de beurt aan Shawn Brimley, Loren DeJonge Schulman en Mara Karlin. Zij geven de minister advies over het reilen en zeilen van het Pentagon.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-03-2017

Ontmoeting Merkel en Trump

In Foreign Policy staat de voor vrijdag geplande ontmoeting tussen Trump en Merkel in de spotlights. Charles Kupchan geeft beide leiders advies over hoe met elkaar om te gaan. Wat moet

 

Merkel benadrukken om Trump aan de kant van Duitsland te krijgen? En wat moet Trump vooral laten om de toekomst van het Westen veilig te stellen? Eén ding is zeker: het vinden van gemeenschappelijke grond is voor beiden van groot belang.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 16-03-2017

Defensiebudget VS

Brent Ramsey schrijft voor RealClearDefense over het defensiebudget van de VS. In vergelijking met andere westerse landen spendeert de VS veel aan zijn leger. 3,5% van het BNP

 

zou het land uitgeven aan defensie. Echter geldt ook voor de VS dat er in vergelijking met voorgaande decennia aardig is bespaard op defensie, wat er toch wel in heeft gehakt bij ‘ het duurste leger ter wereld’. Hoeveel zou er moeten worden uitgegeven om het Amerikaanse leger weer volledig up to date te krijgen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-03-2017

Omdenken?

Dit artikel voor The Atlantic van Eric Lui is een leuke exercitie ‘omdenken’. Lui stelt dat er op twee manieren kan worden gekeken naar het presidentschap van Donald Trump

 

en het effect ervan op de democratie. Men zou het kunnen zien als bedreiging voor de Amerikaanse republiek. Echter zou je ook kunnen stellen dat er in lange tijd niet zoveel publieke aandacht voor en participatie aan de politiek is geweest. Is dit een reden voor optimisme?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 09-03-2017

partners
(c) 2006 - 2017, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.