NAVO
Nucleaire afschrikking

Gjert Lage Dyndal schrijft in NATO Review over de geschiedenis van Rusland en de NAVO met betrekking tot de zogenaamde ‘deterrence’-tactiek. Volgens Dyndal moeten we meer aandacht

 

besteden aan eventuele dreigingen van buitenaf door middel van afschrikking en een actievere defensieve houding. Het Westen zou meer rekening moeten houden met het concept ‘deterrence’ omdat een land als Rusland vanuit dit kader handelt om zijn diplomaten en militairen in gebieden als het Midden-Oosten en Oekraïne in te zetten.

 

Foto: Wikipedia

 

Laatste update: 27-03-2017

Oekraïne houdt stand

James Sherr bespreekt in NATO Review de Russische agressie in Oekraïne en welke gevolgen die voor beide landen en Europa heeft gehad. Oekraïne oogt inmiddels vele malen sterker

 

dan in 2014, een ontwikkeling die Rusland destijds niet zag aankomen. Sherr schrijft dat de NAVO Oekraïne niet de rug zal toekeren en het Minsk-akkoord zal blijven handhaven.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-03-2017

Trumps Fake News

Donald Trump is een expert in nieuws bestempelen als ‘fake news’ zodra het hem op een negatieve manier treft. Allison Graves wijst in The Daily Beast op het ‘fake news’ dat Trump zelf

 

verspreidt via Twitter met betrekking tot de financiering van de NAVO. Onlangs twitterde hij dat Duitsland de NAVO nog een enorme som met geld verschuldigd was, Graves wijst erop dat de financiering niet op die manier werkt.

 

Foto: Pixabay

 

Laatste update: 21-03-2017

‘Make Navies Great Again’

Veel NAVO-landen geven momenteel miljarden uit aan nieuwe oppervlakteschepen, blijkt uit een analyse van Joris Janssen Lok in het nieuwste nummer van Atlantisch Perspectief.

 

Een beweging die in de meeste gevallen al was ingezet ruim voor het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump, die predikt dat NAVO-landen meer aan defensie moeten uitgeven. Welke projecten lopen er momentel, en wat is de strategische gedachte achter de investeringen in oppervlakteschepen?

 

Foto: Ministerie van Defensie

 

Laatste update: 16-03-2017

VS, NAVO, en geloofwaardigheid

Voor War on the Rocks analyseert Rebecca Friedman Lissner de houding van president Trump tegenover de NAVO. Zijn harde verkiezingsretoriek lijkt plaats te hebben gemaakt voor een

 

enigszins gematigder narratief. Friedman Lissner beargumenteert dat deze zalvende politiek echter niet zal werken. Bovendien ondermijnt Trump de Amerikaanse nationale belangen door het zaaien van twijfel over de Amerikaanse betrokkenheid bij de NAVO. De catastrofale gevolgen van falende deterrence zijn uiteindelijk groter dan de kosten van free riders, volgens Friedman Lissner.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-03-2017

Noodzaak van efficiëntie

De financiering van de NAVO-defensie is momenteel een veelbesproken onderwerp. Elisabeth Braw brengt in Foreign Affairs een ander aspect aan het licht waar nog aan gesleuteld moet worden: efficiëntie.

 

Op dit moment gebruiken de NAVO-lidstaten 154 verschillende soorten wapensystemen omdat er niet één gezamenlijke defensie-industrie is. Het krappe budget van de NAVO zou efficiënter besteed kunnen worden als men gebruik zou maken van een homogener arsenaal.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 06-03-2017

Hoge nood voor innovatie

NAVO-expert Stanley R. Sloan geeft voor de Atlantic Council de huidige stand van zaken weer betreffende de NAVO. De kritiek op de NAVO blijft groeien, de vraag om een nieuw concept blijft

 

klinken. Toch is Sloan van mening dat er voorlopig geen nieuw concept voor de NAVO zal verschijnen, in verband met het huidige politieke landschap. Stabiliteit in de internationale gemeenschap is vereist voordat de NAVO aan innovatie kan denken. Ook de verhouding tussen de Verenigde Staten en de NAVO blijft onzeker, aangezien Trumps afgevaardigden een veel mildere toon aanslaan dan Trump zelf. 

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 02-03-2017

NAVO over de datum?

Julie Thompson zet in The National Interest verschillende academische visies op de toekomst van de NAVO uiteen. Het historische debat over het nut van de NAVO is nieuw leven

 

ingeblazen met de nieuwe Amerikaanse regering en ook in de academische wereld lijkt consensus ver te zoeken. Gerespecteerde experts op dit gebied claimen dat het nut van de NAVO voor de VS na de val van de Sovjet-Unie voorbij was en betogen dat de VS zijn lidmaatschap moet beëindigen. Academici die meer pro-NAVO zijn komen tot de conclusie dat er in ieder geval iets moet veranderen binnen het bondgenootschap.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 27-02-2017

De Amerikaanse toekomst bij de NAVO?

Joyce P. Kaufman schrijft voor International Affairs over het Amerikaanse perspectief op de NAVO nu Trump president is van de VS. De onvoorspelbaarheid van de nieuwe regering blijft

 

groot en daardoor worden niet alleen de Europese bondgenoten onzeker. Deze grilligheid van de belangrijkste bondgenoot van de alliantie zorgt er ook voor dat oude verdeeldheden weer op de voorgrond gaan treden. Wat wordt hiervan de uitkomst?

 

Foto: Flickr/NicolasRaymond

 

Laatste update: 20-02-2017

NAVO afhankelijk van Duitsland?

Als Duitsland voldoet aan de 2%-norm van de NAVO, is het ‘burden sharing’-probleem in één klap grotendeels opgelost, stelt Fabrice Pothier in Politico Europe.

 

De vraag is echter: kan Duitsland wel de militaire leiderschapsrol aannemen in Europa, en is dat wel wenselijk? De belangrijkste obstakels zijn volgens Pothier twee Duitse dogma’s: begrotingsevenwicht en een pacifistische inslag.

 

Foto: Flickr/U.S. Army Europe

 

Laatste update: 16-02-2017

Een leeg dreigement?

Trumps ‘ultimatum’ richting de Europese NAVO-landen is op zijn slechtst een leeg dreigement, betoogt Kevin Baron voor DefenseOne. De afgelopen jaren riepen Amerikaanse defensieministers altijd al op tot verhoging

 

van Europese defensiebudgetten. Mattis voegde daar een dreigement aan toe: ‘Betaal meer, want anders…’ Maar anders wat? De opties, als die er al zijn, betekenen een verzwakking van Europese veiligheid, en daarmee Amerikaanse veiligheid, aldus Baron.

 

Foto: NATO

 

Laatste update: 16-02-2017

Een Europese steunpilaar?

Jean-Marie Guéhenno, hoofd van de International Crisis Group, schrijft voor Politico over de toekomst van de NAVO. Volgens hem wordt het tijd dat Europese bondgenoten een

 

gezamenlijke visie vinden op deze toekomst. Deze Europese “fractie” zou ervoor moeten zorgen dat de Europese bondgenoten verenigd optreden en moeilijker tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld door zekere machtsblokken in de organisatie.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 13-02-2017

Hoe denkt Nederland over de NAVO?

Hoe denkt Nederland over de NAVO? Uit het jaarlijkse opinieonderzoek van de Atlantische Commissie blijkt onder andere dat de steun voor de NAVO stabiel is, maar dat veel

 

Nederlanders niet weten of het bondgenootschap bijdraagt aan een goede relatie met de VS. Daarnaast vinden steeds meer Nederlanders dat de NAVO-norm van 2% van het BNP voor defensie-uitgaven een richtlijn moet zijn. Bij een mogelijk conflict tussen Rusland en Letland is twee derde van de bevolking solidair met Letland. Bekijk het overzicht met de voornaamste resultaten.

 

Foto: Flickr/Defence Images

 

Laatste update: 02-02-2017

Europa, Trump en Poetin

Jorge Benitez schrijft voor RealClear World over de toenemende militaire dreiging van Russische kant. Het aantal Russische militairen die zich aan de grens met NAVO-gebied

 

stationeren blijft oplopen, een zeer zorgelijke zaak voor de Europese naties. De grote vraag is en blijft hoe Trump precies zal omspringen met de NAVO. Zal hij naar zijn militaire adviseurs luisteren, of zal hij een hechtere relatie aangaan met president Poetin? De NAVO en Europa bevinden zich in een lastig parket.

 

Foto: Government.ru

 

Laatste update: 02-02-2017

Een waarheidsgetrouwe relatie?

Dominik P. Jankowski vat voor Carnegie Europe zijn visie samen op het gebruik van ‘post-waarheid’ door de Russen in 2016. Naar zijn mening heeft Rusland in het afgelopen jaar

 

gebruik gemaakt van het verspreiden van onwaarheden. Een van de doelen was het ondermijnen van de eenheid binnen de NAVO. Jankowski geeft zijn mening over hoe de NAVO hiermee moet omgaan en de waarheid weer kan laten regeren.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 30-01-2017

Een succesvolle familie

In een artikel van NATO Review reflecteert Michel Yakovleff op de geschiedenis en het karakter van de NAVO.

 

In 1949 werd de NAVO opgericht als defensief militair verbond, maar in de loop van de jaren is het karakter van de NAVO aanzienlijk veranderd. Na het einde van de Koude Oorlog bleef het bondgenootschap bestaan, omdat er behoefte was aan een ‘familie’. Deel uit willen maken van die familie is wat de lidstaten met elkaar verbindt, niet zozeer de concrete operaties die de NAVO uitvoert.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 23-01-2017

Soft power versus Hard Power

Trump is niet bepaald een voorstander van de NAVO, dat heeft hij in de verkiezingen maar al te duidelijk gemaakt. David Frum van The Atlantic spiegelt Trumps onvoorspelbaarheid aan de

 

toekomst van de NAVO. Hij gaat in op het vraagstuk of er vanuit het bondgenootschap een aanpak van ‘Soft Power’ of ‘Hard Power’ moet zijn ten opzichte van Rusland. Trump erft van Obama de grootste troepenopbouw van de NAVO sinds de Koude Oorlog. Wellicht blijkt de ‘bromance’ tussen hen anders uit te pakken dan Poetin had gehoopt.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 12-01-2017

Noorwegen in een voorbeeldfunctie

Sigurd Neubauer schrijft in Foreign Affairs over de rol van Noorwegen binnen de NAVO. Met de  toenemende dreiging van Russische expansie in Oost-Europa, en met name de Baltische

 

Staten, lijkt de noodzaak voor een krachtige NAVO groter dan ooit. De verkiezing van Donald Trump leidt tot veel onzekerheid over de toekomst van de NAVO, voornamelijk m.b.t. de financiering. Met Jens Stoltenberg aan het roer als secretaris-generaal van de NAVO neemt Noorwegen een sterke positie in binnen het bondgenootschap. Het ziet ernaar uit dat de komende jaren Noorwegen hét land is om in de gaten te houden.

 

Foto: Flickr/Shapenato

 

Laatste update: 03-01-2017

Voorkomen is beter dan genezen

Met het overleg van de NAVO-Rusland Raad voor de deur, betoogt John McColl in Project Syndicate dat het van cruciaal belang is dat er afspraken worden gemaakt om militaire escalatie

 

te voorkomen. Met de toenemende militarisering van de grensgebieden en praktische risico’s zoals het gebruik van drones door burgers, is de kans op escalatie groter dan ooit. McColl noemt een aantal maatregelen die Rusland en de NAVO-lidstaten moeten nemen om deze escalatie te voorkomen, voordat het te laat is.

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 19-12-2016

Wat als de VS Europa alleen laat?

Het zou erg dwaas van de Verenigde Staten zijn als zij ophouden Europa te beschermen in het kader van de NAVO, ook al betalen de Europese NAVO-landen relatief weinig, aldus

 

Josef Joffe in Foreign Affairs. Donald Trump heeft duidelijk gemaakt dat Europa op zichzelf is aangewezen als de Europese landen hun defensie-uitgaven niet verhogen. Als de toekomstige president zich aan zijn woord houdt, zal niet alleen Europa, maar ook de Verenigde Staten zelf negatieve gevolgen ondervinden, zo schrijft Joffe.

 

Foto: Flickr/Program Executive Office Soldier

 

Laatste update: 15-12-2016

De politieke rol van de NAVO

Het is de hoogste tijd dat de NAVO opstaat en haar politieke rol versterkt. Dat betoogt Judy Dempsey in haar ‘longread’ voor Carnegie Europe. In een tijd van terrorisme, cyberaanvallen,

 

energie onzekerheid, disinformatie, populisme, Russische dreiging en een nieuwe Amerikaanse president, moet de NAVO laten zien dat zij staat voor de westerse waarden. Dempsey bespreekt deze problemen en licht toe hoe de NAVO ze op moet lossen, waarbij de auteur onder andere pleit voor intensieve samenwerking met de EU.

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 12-12-2016

Rol OVSE bij militaire dreiging?

In NATO Review Magazine betogen Loïc Simonet en Veera Tuomala, medewerkers bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), dat er bij militaire dreigingen

 

tussen Rusland en NAVO-lidstaten een rol is weggelegd voor de OVSE. Volgens de auteurs is het spanningsniveau sinds het einde van de Koude Oorlog zelden zo hoog geweest als nu. Zij zien onder andere het ‘Wenen Document’ als een instrument om de spanningen te laten afnemen. Dit document bevat de politiek bindende afspraak om informatie uit te wisselen over onder andere defensieplanning en wapengebruik.

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 05-12-2016

Een blik in de glazen bol

In zijn artikel voor The Atlantic kijkt hoogleraar Bruce Ackerman naar de toekomst van de NAVO nu Donald Trump de president van de Verenigde Staten wordt. Hij behandelt verschillende

 

scenario’s, waarbij duidelijk wordt dat Trump in de toekomst voor grote dilemma’s kan komen te staan. Ook laat Ackerman zien dat de NAVO op de proef zal worden gesteld. Wat zullen de gevolgen van de ‘bromance’ tussen Poetin en Trump zijn voor de NAVO? En hoe groot is de kans dat Artikel 5 zal worden nageleefd?

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 24-11-2016

Meer samenwerking NAVO & EU

Op het gebied van migratie, vluchtelingen en Rusland gaan de EU en de NAVO nauwer samenwerken. Dat is de boodschap van David M. Herszenhorn in Politico. In zijn artikel geeft hij aan

 

dat de NAVO de EU zal ondersteunen met operatie Sophia, de operatie die zich richt op de migratiecrisis in en rond de Middellandse Zee. Daarnaast zal de NAVO bij de uitvoering van afspraken van de NAVO-top in Warschau ook meer samenwerken met de EU. Secretaris-generaal Stoltenberg noemt de relatie tussen de EU en de NAVO zelfs sterker dan ooit tevoren.

 

Foto: Flickr/European External Action Service

 

Laatste update: 27-10-2016

Montenegro in de NAVO

Na in mei 2016 officieel te zijn uitgenodigd, is Montenegro hard op weg de 29e lidstaat van de NAVO te worden. Een ontwikkeling waar J.D. Gordon zijn vraagtekens bij zet. De

 

voormalig woordvoerder van het Pentagon plaatst in zijn artikel in The National Interest een aantal kritische noten wat betreft de corruptie in Montenegro en de rol van eerste minister Djukanovic. Een artikel dat tot denken aanzet als het gaat om de NAVO-expansie.

 

Foto: Wikimedia

 

Laatste update: 13-10-2016

Baltische staten niet veilig

Redacteur van Scout Warrior Kris Osborn schetst in zijn artikel in The National Interest een verontrustend beeld over de verdediging van de Baltische staten. In juli kwamen de NAVO-

 

lidstaten tot een verdedigingsplan voor de Baltische staten, waarbij er permanente militaire aanwezigheid zal zijn in die landen. Deze en verdere maatregelen om de Baltische staten te beschermen zijn bij lange na niet toereikend, aldus Osborn. De voormalig expert van het Pentagon baseert zich hierbij op een pas verschenen rapport van RAND Corporation.

 

Foto: Flickr/7th Army Training Command

 

Laatste update: 06-10-2016

partners
(c) 2006 - 2017, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.