Nieuws

NAVO Opinieonderzoek

In opdracht van de Atlantische Commissie is er onderzoek gedaan naar steun voor de NAVO in de Nederlandse publieke opinie. Dit onderzoek werd vanaf maart 2019 tot en met november 2019 uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar, met behulp van drie gerichte enquêtes. Uit de onderstaande uitkomsten van het onderzoek komt als belangrijkste conclusie naar voren dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders het lidmaatschap van de NAVO consequent zien als van groot belang voor de veiligheid van Nederland.

Samenvatting uitkomsten

  • Ongeveer de helft van de Nederlanders kent de NAVO en denkt te weten waar deze voor staat (52%). Bijna twee derde van de Nederlanders vindt dat de NAVO een positieve bijdrage levert aan de relatie tussen Amerika en Nederland (59%).
  • Bijna de helft van de Nederlanders ervaart de NAVO als ‘nodig’ (46%), een gevoel dat gedurende 2019 licht is gestegen. Ruim één op de drie Nederlanders ziet de NAVO als een ‘noodzakelijk kwaad’ (38%).
  • Het verdedigen van NAVO-landen wanneer deze worden aangevallen (conform Artikel 5) wordt door de overgrote meerderheid van de Nederlanders gezien als de voornaamste taak van de NAVO (79%), gevolgd door het handhaven van de vrede in conflictgebieden (68%).
  • Indien Russische militairen Letland binnen vallen, dan vind ruim één op de drie Nederlanders (37%) dat Nederland Letland conform Artikel 5 bij zou moeten staan. Een zelfde groep (36%) vindt dat Nederland Letland pas moet bij staan, zowel militair als politiek, wanneer andere NAVO-landen dit ook doen. De rest van de Nederlanders vindt dat Nederland Letland alleen politiek of überhaupt niet bij moet staan.
  • Driekwart van de Nederlanders beschouwt het lidmaatschap van de NAVO van groot belang voor de Nederlandse veiligheid, al is een meerderheid van de Nederlanders (57%) voorstander van een Europese Defensieorganisatie als alternatief voor de NAVO. Een even grote groep vindt dat Europa deze defensieorganisatie zelf moet financieren.
  • Gedurende 2019 is het beeld dat Rusland het grootste gevaar voor de Europese veiligheid is licht afgenomen onder zowel onder laag, middelbaar en hoog opgeleide Nederlanders. Wel denkt ongeveer een kwart van de Nederlanders dat Europa in staat is Rusland op defensiegebied het hoofd te bieden.
  • Minder dan een derde van de Nederlanders vindt dat Duitsland namens Europa de leiding moet nemen op het gebied van Europese defensie.

Meer informatie

Bekijk hier de uitgebreide onderzoeksresultaten. Voor verdere inlichtingen over het onderzoek kunt u contact opnemen met A. Boxhoorn, directeur van de Atlantische Commissie, door te mailen naar a.boxhoorn@atlcom.nl of te bellen naar 070-3639495.

Foto: Flickr/NATO

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van interessante programma's en ontvang de beste kijk-, luister- en leestips over trans-Atlantische betrekkingen en veiligheid.

Inschrijven