Nieuws

Mark Rutte wordt de nieuwe NAVO secretaris-generaal

Niets staat de benoeming van Mark Rutte tot nieuwe secretaris-generaal van de NAVO nog in de weg. Het is de vierde keer in de geschiedenis van het in 1949 opgerichte bondgenootschap dat een Nederlander de functie gaat bekleden. Daarmee is Nederland hofleverancier van NAVO secretarissen-generaal. Rutte, die de in 2014 aangetreden Jens Stoltenberg opvolgt, wacht een zware kluif: het coördineren van een gezamenlijke koers van 32 bondgenoten in een tijd van spanning en conflict.

Draagvlak voor de NAVO is in Nederland al jarenlang hoog: in maart peilde de Atlantische Commissie dat 90 procent van de Nederlanders de NAVO van (groot) belang acht voor de nationale veiligheid.

 

Dezelfde peiling maakte echter ook duidelijk dat 57 procent van de Nederlanders niet precies weet wat de functie van secretaris-generaal inhoudt, en dat 73 procent van de respondenten denkt dat het voor Nederland weinig uitmaakt als een Nederlander secretaris-generaal wordt. Formeel gezien heeft Ruttes benoeming inderdaad geen impact op de Nederlandse positie in de NAVO of op andere internationale terreinen. De secretaris-generaal vertegenwoordigt de belangen van het bondgenootschap als geheel, en niet die van zijn of haar land van herkomst.

 

Toch heeft de benoeming wel degelijk waarde. Het erkent de Nederlandse inzet binnen de NAVO en onderstreept dat Nederland door de jaren heen een betrouwbare partner is geweest in de dynamische maar robuuste trans-Atlantische relatie. Om zowel acute als lange termijn-dreigingen het hoofd te bieden, is de NAVO gebaat bij een secretaris-generaal die kan bemiddelen, coördineren en assisteren bij het vertalen van 32 nationale posities en belangen naar één unanieme visie, iets dat zelden vanzelf gaat. Dat de NAVO voor die sleutelpositie nu bij een Nederlandse regeringsleider is uitgekomen, zegt iets over de internationale positie van Nederland. De secretaris-generaal is bovendien de eerste vertegenwoordiger van het krachtigste en meest succesvolle politiek-militaire bondgenootschap sinds de Tweede Wereldoorlog. Een positie die veel gezag met zich meebrengt. Dat Mark Rutte hiervoor unaniem gekozen is zegt ook iets over zijn persoonlijke kwaliteiten.

 

De NAVO bestaat dit jaar 75 jaar. Meer dan ooit wordt de kracht van het bondgenootschap op de proef gesteld. Door de terugkeer van de Russische agressie, Chinese assertiviteit, een druk verkiezingsjaar en een snel veranderende geopolitieke wereldorde is de NAVO zelfbewuster dan het de afgelopen decennia is geweest. Juist daarom faciliteert de Atlantische Commissie het debat over de vele veiligheidsvraagstukken waarin het bondgenootschap – en haar secretaris-generaal – verwikkeld zijn en zorgt onze stichting voor gedegen informatievoorziening.

 

Meer weten? Lees meer in deze editie van onze publicatie Atlantisch Perspectief gewijd aan ’75 jaar NAVO’, volg de podcastserie ‘75 jaar NAVO’ van de Atlantische Commissie en Betrouwbare Bronnen of download het ‘Lespakket 75 jaar NAVO’ voor scholieren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

 

https://www.atlcom.nl/atlantisch-perspectief/atlantisch-perspectief-2024-nr-2/

https://art19.com/shows/betrouwbare-bronnen/episodes/4debd5ed-7488-4dd5-bdbb-61374459c4ab

https://www.atlcom.nl/lesmateriaal/75-jaar-navo/

Foto: Flickr.com / FinnishGovernment

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van interessante programma's en ontvang de beste kijk-, luister- en leestips over trans-Atlantische betrekkingen en veiligheid.

Inschrijven